बेरोजगारीने दिला झवाझवीचा रोजगार

माझं नाव आशय आहे आणि मी नवी मुंबईचा राहणारा आहे. आज मी आपल्या सर्वांना माझी रोजगार सेक्सकथा सांगतो. गोष्ट त्या दिवसांची आहे जेव्हा मी बेरोजगार होतो. मला नोकरीची फारच गरज त्यावेळी होती. कितीतरी लोकांना मी नोकरीसाठी विनंती केली होती.

एक दिवस मला फोन आला. कोणतीतरी महिला बोलत होती.

तिने विचारलं: तुला रोजगार हवा आहे ना?

मी म्हणालो: हो. मला रोजगार द्या प्लिज.

ती म्हणाली: तर मी तुला एक पत्ता देते. त्या पत्त्यावर तू बरोबर वेळेवर ये.

आणि मी तिच्या सांगितलेल्या वेळेवर त्या पत्त्यावर पोहोचलो.

तिथे एका मॅडमने माझा इंटरव्यू घेतला आणि मला निवडलं. त्यानंतर तिने मला एका फ्लॅटचा पत्ता दिला आणि म्हणाली, “या पत्त्यावर जा. तिथे तुझं रोजगार आहे.”

जेव्हा मी त्या पत्त्यावर पोहोचलो तेव्हा पाहिलं की त्या घरी माझ्या आणि एका स्त्री च्या शिवाय दुसरं कोणीच नव्हतं. तिने तिचं नाव काव्या सांगितलं आणि मला आत मध्ये घेऊन गेली आणि खोलीचा दरवाजा बंद केला.

मग माझ्याबद्दल विचारता विचारता तिने तिचा हात माझ्या लंडावर ठेवला आणि हळूहळू त्याला दाबायला लागली. त्यामुळे माझा लंड टाईट व्हायला लागला.

मग ती म्हणाली: जरा दाखवा ना!

मी फार नकार दिला. पण ती म्हणाली, “मी यासाठी तुला पैसे देईन.”

मी मजबुर होतो. मला कामाची गरज होती. त्यासाठी मी वाट्टेल तो रोजगार करायला तयार होतो. मी तयार झालो.

मी विचारलं: तुम्ही तर विवाहित दिसत आहात. मग तुम्हाला माझ्यासोबत सेक्सची काय गरज आहे?

यावर ती म्हणाली: माझ्या लग्नाच्या काही दिवसानंतरच माझ्या पतीने मला सोडलं होतं कारण मी त्यांना पसंत नव्हते. ते कोणा दुसऱ्या मुलीवर प्रेम करायचे. आता तूच सांग मी काय करू?

त्यानंतर तिने मला पकडलं आणि हळूच माझ्या पॅंटची चेन काढली. काव्याने माझ्या पॅंटला खाली घेतलं आणि पूर्णपणे उतरवून बाजूला केलं. आता मी फक्त अंडरवेअर वरच होतो. ती अंडरवेअर वरून माझ्या लवड्यावर हात फिरत होती.

याआधी की मी काही बोलणार काव्याने माझी अंडरवेअर पकडून खाली खेचली. तसा माझा ताणलेला लंड एका झटक्यात उभा झाला. काव्याने त्याला आपल्या हातात पडलं आणि म्हणाली, “अरे तुम्ही तर फार भोळे वाटत आहात. कदाचित तुम्ही आजपर्यंत कुणालाच लावला नाही. चला आज मला झवा. तिने एवढ्या प्रेमाने म्हटलं की मी लगेच तिच्या गालावर चुंबन दिले.

मग आम्ही सुरू झालो. थोडा वेळ पर्यंत आम्ही एकमेकांना कीस करत राहिलो. तिला मजा येत होती. मला तिचे पातळ ओठ चुसायला छान वाटत होतं.

ती म्हणाली: आशय तू सगळ्यात वेगळा आहेस. मी आतापर्यंत दोघा कॉल बॉय सोबत सेक्स केला आहे. पण ते फार कमी बोलायचे आणि लवकर सेक्स करून पैसे घेऊन निघून जायचे.

मी म्हणालो: या कामात तर मी अनुभवी नाही आहे.

आणि असं म्हणून मी तिला परत किस करत तिचे स्तन दाबायला लागलो. फारच मुलायम होते तिचे स्तन. ती हळूहळू तयार व्हायला लागली. तिच्या तोंडून मादक सुस्कारे निघायला लागले.

मग मी तिच्या पुच्चीवरून बोटं फिरवायला लागलो. तिला आणखी जास्त मजा यायला लागली. ती माझ्या लंडाला वरूनच दाबायला लागली. मी तिचे पूर्ण कपडे उतरवले आणि तिने माझे.

मग ती सोफ्यावरच लेटली आणि तिने मला तिची पुच्ची चाटायला सांगितली. मी तिची गोष्ट मान्य करून स्वतः खाली आलो आणि तिच्या जांघावर किस करत तिच्या पुच्चीवर पोहोचून चाटायला लागलो. ती जोर जोराने कन्हायला आणि तळपायला लागली. मी तिचे दोन्ही वक्ष हातात धरून दाबत तिची पुच्ची चाटत होतो. ती पागल होत चालली होती.

मग मी तिला उचललं आणि विचारलं: बेडरूम कुठे आहे?

तिने इशाऱ्याने सांगितलं आणि मी तिला बेडरूममध्ये घेऊन गेलो.

ती बोलत होती: आता माझ्या पुच्चीला अजिबात राहवत नाही आहे.

मी म्हणालो: हो. तू मला सांगत राहा की मी ठीक करत आहे की नाही.

मी तिला बेडवर ठेवलं आणि तिथे माऊ दाबून निप्पल्स चोखायला लागलो. माझे एक बोट तिच्या पुच्चीत घुसवलं आणि तिच्या तोंडून सुस्कारे निघाले, “आहहहहह….!”

मग ती म्हणाली: मला तुझं लंड चुसायचा आहे. तिने माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला आणि चुसायला लागली. ह्या दरम्यान मी तिचे स्तन दाबत होतो. तिचे निपल्स माझ्या चिमटीत भरून मसलत होतो. मला तिचे निप्पल्स चुसायला फारच मजा येत होती.

मला वाटत होती थोडावेळ आणखी अशीच चुसत राहिली तर माझा माल निघून जाईल. म्हणून मी तिला थांबायला सांगितलं आणि तिला पलटवून लंड तिच्या पुच्चीत घालायला लागलो. फारच कसलेली पुच्ची होती तिची.

माझा लंड थोडा आतमध्ये गेला तसा तिला त्रास व्हायला लागला. तिच्या सोबत मलाही. कारण मी आजपर्यंत कोणाला झवलो नव्हतो. ती म्हणाली,”हळू हळू घाल रे.”

मी तिचे माऊ दाबत माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालायला लागलो. मी एक मोठा झटका दिला आणि त्यासोबत माझा लंड आत मध्ये सामावला. माझी हि किंकाळी निघाली आणि सोबत तीही जोराने ओरडली, “मारून टाकशील का मला… आहहहह…!”

माझा त्रास तर तिच्या ओरडण्याने दबून गेला. पण मी आणि मग थोड्या वेळात ती सामान्य झाली. तसा मी हळूहळू लंड आत बाहेर करायला लागलो. तिला आता मजा येत होती.

ती म्हणत होती: आणखी जोरात… आआह्ह… आणखी जोरात .. हहहम्म…!

तेव्हा मी माझी स्पीड वाढवली. पंधरा मिनिटात मला असं वाटलं की माझं माल निघणार आहे. तेवढ्यातच माझं वीर्य निघालं आणि तिच्या पुच्चीवर सोडलं.

थोडावेळ आम्ही तसेच पडून राहिलो. ती मला किस करायला लागली. तिने आपले डोके माझ्या छातीवर ठेवलं. तिच्या डोळ्यात अश्रू होते.

मी विचारलं: का रडत आहेस?

ती म्हणाली: आशय आज मला फार खुशी मिळाली आहे. तू एखाद्या कॉलबॉय प्रमाणे नाही तर माझ्या प्रियकरा सारखी खुशी दिली आहेस.

मी तिला किस केलं आणि तिला माझ्या बाहुपाशात घेतली. थोडावेळ तसाच पडून राहिल्यानंतर मी म्हणालो, “चला फ्रेश होऊ.” ती म्हणाली, “ठीक आहे.”

मग आम्ही फ्रेश झालो. ती म्हणाली, “मी आता जेवण ऑर्डर करते.”

तिने झोमॅटो वरून जेवण बोलावलं आणि जेवण करता करता तिने तिची स्टोरी सांगायला सुरुवात केली. ती म्हणाली कि ती चार वर्षापासून एकटीच आहे आणि जॉब करते. मी तिला तिच्या कंपनी आणि तिच्या जॉब प्रोफाइल बद्दल विचारलं तेव्हा मला जाणीव झाली कि हि स्त्री जेवढी सुंदर आहे तेवढीच यशस्वीही आहे.

जेवण केल्यानंतर ती म्हणाली, “आजची रात्र इथेच थांब. उद्या जा.” मी तिची गोष्ट टाळू शकलो नाही आणि तिथेच थांबलो. त्या रात्री आम्ही परत सेक्स केला. सेक्स नंतर पूर्ण रात्र ती माझ्याशी बोलत राहिली आणि आपल्या आयुष्यातले त्या गोष्टी सांगायला लागली जे कोणी एखाद्या कॉलबॉयला सांगितले नसते.

मी विचारलं: तू मला एवढा खरं का सांगत आहे?

ती म्हणाली: कारण माझा तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. तू मला बदनाम करणारे नाहीस.

मी तिला पाहतच राहिलो. सकाळी उठून फ्रेश होऊन तिने मला चहा बनवून पाजलं. जेव्हा माझा निघायची वेळ झाली तेव्हा तिने मला पंधरा हजार रुपये दिले.

काव्या म्हणाली: हे पैसे ठेव.

मी म्हणालो: हे तर फार जास्त आहे.

ती म्हणाली: हे माझ्या सोबत सेक्स करायची किंमत नाही तर ज्याप्रमाणे तू आपलेपण दाखवलास त्यासाठी आहे.

मी म्हणालो: जेव्हा तुम्ही मला आपले म्हणत आहात तेव्हा तर मी पैसे नाही घेऊ शकत.

ती म्हणाली: आशय नाही घेणार तर कदाचित मी तुला परत कधीच बोलवू शकणार नाही.

तिची ही गोष्ट ऐकून मी पैसे घेतले आणि मी परत आलो. त्यानंतर तिने मला कितीतरी वेळा बोलावलं. तिच्यामुळे माझी बेरोजगारी तर दूरच झाली होती आणि मला बायकांच्या झवाझवीचा रोजगार मिळाला होता.

मित्रांनो कशी वाटली कहाणी? कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *