बॉयफ्रेंडचा दुसऱ्या सेक्सी मुलीशी संभोग – Marahti Hot Boyfriend Cheating Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रेवती आहे. माझे वय चाळीस आहे. मी दिसायला खूपच  देखणी स्त्री आहे. चाळीस वय जरी झाले असले माझे तरी माझ्या वागण्यात राहण्यात आणि माझ्या फिगर मध्ये अजिबात काही फरक पडलेला नाही आहे.

मुळात मला स्वतःला राहायला नीटच लागते नेहमी. त्यामुळे माझे कपडे कायमच नीटनेटके असतात. मी नियमित आज देखील जिम ला जाते. त्यामुळे माझी फिगर अजून पण सुडौलच आहे. ३६-२४-३६ अशी जर नसली तरी त्याच्याशी बरीच साधर्म्य असलेली फिगर आहे माझी.  साडी असो वा पारंपरिक ड्रेस किंवा मॉडर्न जसे जीन्स किंवा स्कर्ट मला सगळेच ड्रेस चांगले दिसत असत. याचे एकमेव कारण म्हणजे माझी फिगर.

माझ्या छातीचा आकार म्हणजे कर्कट ने काढल्या सारखा गोलाकार होता. मांसाचे ते गोळे जाता येता लोक असे काही बघत कि मला कधी कधी खूपच अवघडल्या सारखे होत असे. मी आज देखील ब्रा वापरत नाही . त्यामुळे ज्यांच्या मनात अशी शंका असेल कि या वयात मी पॅड वाली ब्रा वापरत असेल तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. मी कधीच ब्रा वापरत नाही आणि तरी देखील माझी छाती आज देखील उठूनच दिसते. माझी कंबर चालताना अशी काही हलते कि बघणारे माझ्याकडे एकदा तरी वळून बघतातच.

इतके सगळे असून देखील एक अडचण अशी होती कि माझे लग्न झाले नव्हते. याचे कारण म्हणजे माझ्या बॉयफ्रेंड ने मला धोका दिला होता. मी आणि राकेश एकमेकांवर खूप प्रेम करत होतो. तो पण दिसायला खूपच हँडसम होता. त्याला मी पाहिजे ते सगळे देत होते. अगदी मी स्वतःचे संपूर्ण शरीर देखील त्याच्या हवाली केले होते. पण त्याने माझा विश्वासघात केला होता.

मी आणि तो जेव्हा जेव्हा भेटत असू तेव्हा तेव्हा तो माझ्याकडे शरीर सुखाची मागणी करत असे आणि मी देखील त्याला कधीच नाराज केले नव्हते. माझ्या कमालीच्या मादक शरीराचे तो लचके तोडत असे. माझी छाती असेल किंवा माझी गांड, माझ्या मांड्या असतील किंवा माझी योनी तो माझ्या शरीराचा एक आणि एक अवयव अगदी मन लावून ठोक ठोक ठोकून काढत असे. त्यामुळे तो माझ्यावर खूपच खुश होता.

आम्ही जवळपास पाच वर्षे रिलेशन मध्ये होतो आणि जवळपास रोजच तो मला ठोक ठोक ठोकून काढत होता. पण अचानक काय झाले मला माहित नाही. त्याचे माझ्याकडे हळू हळू दुर्लक्ष होऊ लागले होते. सुरवातीस मला रोजच ठोकणारा राकेश आता गॅप टाकू लागला होता. मी या बद्दल त्याला विचारले असता तो मला म्हणाला “हे बघ रेवती मला आता तुझ्या शरीराचे सगळे भाग उपभोगायचे आहे. पण तुझी गांड मला तू मारू देत नाहीस. हे काही बरोबर नाही. तुला माझी किंमत नाही आहे का?”

त्याचे ते बोलणे ऐकून मी वेडीच झाले. मी या विषयावर त्याच्याशी आधी पण बोलले होते. कारण मला तो प्रकार भीतीदायक वाटत होता. कारण गांडीचे भोक खूपच छोटे असते आणि सवय नसली तर त्याचा खूप त्रास होतो हे मी कुठे तरी वाचले होते. त्यामुळे मी त्याला या बद्दल माझा नकार केव्हाच  सांगितलं होता. पण निव्वळ या कारणासाठी तो माझ्या पासून लांब जात होता हे काही मला पटत नव्हते.

या बाबत मी त्याला खूप समजावून पहिले पण तो काही केल्या ऐकायला तयार नव्हता. यामुळे आमच्यात अंतर  पडत चालले होते. तो आता खूप कमी वेळा मला भेटू लागला होता. त्यामुळे मी पण खूपच नाराज होते. मी त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करत होते आणि तो तरीही माझ्याशी असे वागत होता हे बघून माझ्या जीवाची घालमेल होत होती.

त्या दिवशी मी काय ते सोक्षमोक्ष लावायचा म्ह्णून राकेश च्या रूम वर जायचे ठरवले. मी खूपदा फोन करून पण त्याने माझा फोन घेतला नाही. शेवटी मी तशीच त्याच्या रूम कडे जायला निघाले. त्याच्या रूम ची किल्ली माझ्याकडे देखील असायची. कारण आम्ही तिथेच तर रोज ठोकाठोकी करत असू. त्यामुळे माझ्याकडे एक किल्ली त्याने देऊन ठेवली होती.

मी रूम वर पोहचले आणि बेल वाजवली. खूप वेळा वाजवून पण दार उघडत नाही हे बघून मी माझ्या कडे असलेल्या किल्ली ने दार उघडले आणि हळूच आत गेले. आत जाताच मला त्याच्या बेडरूम मधून हसण्याचा आवाज आला. तो त्याचा आणि एका मुलीचा आवाज होता. ते ऐकून मी आवाज न करता हळूच तिकडे गेले आणि त्याच्या बेडरूम चे दार अलगद बाजूला केले आणि समोर जे बघितले ते बघून दंगच राहिले.

समोर राकेश एका मुलीच्या मिठीत होता. ती एक साधारण पंचिवस वर्षाची मुलगी असेल. तो तिचे चुंबन घेत होता. ती त्याला  हसून हसून  तितक्याच  आवेगाने प्रतिसाद देत होती. ते दोघे पण पूर्ण नग्न होते. ते बघून माझ्या पाया खालची जमीनच  सरकली होती. मी तिथेच आवाज न करता थांबले ते पुढे काय करतात ते बघत.

त्याने तिची छाती चोकून चोकून तिला पुरे गरम केले आणि तिच्या तोंडात त्याचा सोटा दिला. आजवर मला असे वाटत होते कि त्या सोट्यावर फक्त माझाच हक्क आहे. पण आज ते खोटे ठरले होते. तो सोटा कोणी अजूनही उपभोगत होते ते मी माझ्या डोळ्याने बघत होते. तिने तो सोट चोकून चोकून कमालीचा कडक केला. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या.

ओला चिंब झाल्यावर तो सोटा तिने बाहेर काढला. त्याने तिला पोटावर झोपवले. पोटावर झोपताच तो खाली सरकला आणि त्याने तिच्या गांडीचा ताबा घेतला. मला आता समजले कि हे सगळे काय चालू आहे ते. त्याने तिच्या मांड्यावरुन जीभ फिरवत फिरवत तिच्या गांडीकडे नेली. तिच्या गांडीच्या फुगीर भागांना त्याने त्याच्या दाताने जोरात चावायला सुरवात केली तशी तिची गांड कडक झाली.

तो जोरजोरात तिच्या गांडीला फटके मारत होता आणि अधिकाधिक ती गांड कडक करू पहात होता. तिने तिचे गांड थोडीशी खालून वर उचलताच तो तिच्या गांडीत शिरला. त्याने ते दोन फुगीर काप हाताने बाजूला केले आणि त्याची जीभ तिच्या गांडीत घातली. तिच्या गांडीचे भोक तो वेड्या सारखे चाटू लागला. मला लांबून पण तिच्या गांडीच्या भोकाचा भुरा रंग स्पष्ट दिसत होता. त्यावरून ती गांड चांगली असणार याचा अंदाज मी बांधला.

तो एकसारखे त्याची जीभ तिच्या गाडीवरून फिरवत होता आणि त्यामुळे मध्ये मध्ये त्याचा श्वास अडकत होता. तरीही त्याला त्याची फिकीर नव्हती. त्याने त्याची जीभ मग कडक केली आणि त्याचा शेंडा हळूच त्या भोकात घातला. हळू हळू करत त्याची जीभ बघता बघता पूर्णपणे त्या भोकात आत गेली आणि तो त्याचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करू लागला. त्याला  कशाचीही काळजी नव्हती. तो बेभान झाला होता.

खूप वेळ त्याने तिची गांड खाऊन झाल्यावर तो बाजूला झाला. ती उठून गुडघ्यावर बसली. त्याने शेजारी असलेल्या तेलाच्या वाटीतील थोडे तेल तिच्या गांडीत सोडले. एक एक करत तो त्याची बोटे तिच्या गांडीत घालू लागला. हळू हळू करत त्याची त्याने जवळपास चार बोटे तिच्या गांडीत घातली आणि तो आत बाहेर करून ते भोक मोठे करू लागला.

अगदी आरामात आत गेलेली बोटे बघून माझ्या लक्षात आले कि ती सराईत होती. तिला गांड मारून घेण्याची सवय होतीच. त्याने मग त्याचे हत्यार त्याच्या हातात घेतले आणि तिच्या गांडीत कोंबले. एकाच हिसड्यात त्याचे सगळे हत्यार पूर्ण आत जाताच त्याने त्याचे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवले व जोरजोरात तो त्याची कंबर हलवू लागला.

जसा वेळ जात होता तसे त्याचा कमरेची हालचाल वाढत होती. प्रचंड वेगाने तो तिची गांड मारत होता.  मध्ये मध्ये थांबून तो त्याचा सोटा गोलाकार फिरवत होता आणि ते भोक मोठे करत होता. खूप वेळ एक सारखे ठोकुन झाल्यावर तो बाजूला झाला. तसेच त्याचे हत्यार हातात घेऊन तो तिच्याकडे पुढे आला व त्याने त्याचे हत्यार तिच्या तोंडात दिले.

तिने ते लगेच चोखायला चालू केले आणि बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. ते सगळे वीर्य तिने पिऊन टाकले अगदी चुसून चूसन त्यातील एक थेम्ब पण शिल्लक ठेवला नाही आणि ते दोघे शांत झाले. ते बघून मी काहीच न बोलता निघून गेले. तेव्हापासून मी त्याच्या पासून अलग झाले ते कायमचीच.

मी लग्न केले नाही पण मी पण काही कामाची नव्हते.मी त्याच्यासारखे खूप बॉयफ्रेंड्स केले आणि सगळ्यांकडून ठोकून घेऊ लागले होते. मी भलेही गांड मारून घेत नसेल पण मी माझ्या छाती आणि योनीने खूप जणांना जवळ केले होते. राकेश पेक्षा एक से एक देखणी मुले आज देखील माझे बॉयफ्रेंड आहेत. त्या सगळ्यांना मी नियमितपणे उडवून घेते आणि माझी खाज भागवून घेते. राकेश शी झालेल्या ब्रेकअप चे मला दुःख नाही तर खूपच आनंद होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *