बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड marathi chavat muli katha

मी सीमा. मी आता बावीस वर्षांची तरुणी आहे. लहापणापासून मुलीच्या शाळेत शिकले. पुढे कॉलेज देखील मला मुलींचेच मिळाले. त्यामुळे कोणा मुलाबरोबर माझा कधी कोणत्याही गोष्टीसाठी संबंध आला नाही. बॉयफ्रेंड तर दूरची गोष्ट मला साधा कोणी जवळचा मित्र देखील नव्हता. वाढत्या वयातील सगळ्या भावना मला देखील होत्याच पण त्या पूर्ण करण्यासाठी माझ्य जवळ कोणी नव्हते हे माझे दुर्दैवच होते म्हणा.

मी कॉलेज ला गेली तशी मला एक चांगली मैत्रीण झाली. मीरा तिचे नाव. ती देखील माझ्या सारखीच आधी मुलींच्या शाळेत होती आणि आता माझ्याच म्हणजे फक्त मुलींच्या कॉलेज मध्ये तिने प्रवेश घेतला होता. मीरा एका बड्या घरातील मुलगी होती. तिचे वडील मोठे व्यवसायिक होते. त्यामुळेच मीरा चे राहणीमाण देखील तसेच उच्च दर्जाचे होते. ती कॉलेज ला नेहमी नवनवीन ड्रेस घालून येत असे.

मी आणि ती अगदी पहिल्याच आठवड्यात मैत्रिणी झालो. थोड्याच दिवसात आम्ही चांगलेच जवळ आलो होतो. तिला देखील माझ्या सारखेच कोणी मित्र वगैरे नव्हते. त्यामुळे आम्ही तसे समदुःखी होतो. आम्ही एकमेकाबरबर सगळ्या गोष्टी बोल्ट असू. मीरा वरचेवर माझ्या घरी येत असे. माझ्या पालकांशी देखील तिचा चांगला परिचय झाला होता. पण मी अजून तिच्या घरी कधी गेले नव्हते.

एक दिवस तिने मला तिच्या घरी बोलावले. मी बिचकतच तिच्या घरी गेले. तिचे घर म्हणजे एक प्रकारे राजवाडाच होता. भल्या मोठ्या घरात ती तिच्या आई वडिलांसमवेत राहायची. तिची स्वतःची वेगळी खोली होती. तिने मला तिचे घर दाखवले आणि आम्ही तिच्या बेडरूम मधे गेलो. तिची बेडरूम अतिशय सुरेख होती. मऊमऊ गाडी, उशी, तक्या, उबदार पांघरूण, एसी अजून काय हवे होते दुसरे. आम्ही दिवसभर गप्पा मारल्या आणि मी निघाले.

तेव्हा पासून माझे तिच्या घरी वरचेवर जाणे होऊ लागले. मी मुलगी असल्याने मला तिच्या घरी जाण्यास साहजिकच काहीच अडचण नव्हती. आम्ही आता इतक्या जवळ आलो होतो कि आम्ही अगदी एकमेकांच्या आतील कापडण्याबद्दल देखील चर्चा करू लागलो होतो. आज मी काय घातले आहे, तू काय घातले आहे असे विविध प्रश्न आम्ही अगदी बिनधास्त विचार होतो.

का कोणास ठाऊक पण मला तिच्याशी अश्या बोलण्यामुळे एक प्रकारे वेगळी भावना मनात येऊ लागली होती. एक प्रकारचे सुप्त आकर्षण मला मीरा बद्दल वाटू लागले होते. मला नेमके समजेना कि मला असे का होत आहे. पण मला अश्या पराकारचे संभाषण आवडू लागले होते. आमचे बोलणे आतील कपड्यांवरून संभोग इत्यादी गोष्टींवर होऊ लागले. मला हे लक्षात आले कि मी मीरा शी असे बोलू लागले कि माझी योनी ओलसर होत असे. याचा अर्थ असा होता कि मला मीरा आवडू लागली होती. पण ती काय विचार करेल असे म्हणून मी शांत बसले होते.

एके दिवशी ती मला म्हणाली “अग सीमा आज आमच्या घरी येशील का. आई बाबा कामानिमित्त बाहेर जाणार आहेत. मी रात्री घरी एकटीच आहे. मला झोपायला भीती वाटेल. तू सोबतीस असशील तर थोडे बरे होईल”. मी होकार दिला.

मी रात्री लवकरच तिच्या घरी गेले. आम्ही दोघीनी जेवण एकत्र घेतले. आम्ही सगळे काम आवरून गप्पा मारत बसलो. मीरा ने स्लिव्हलेस आणि शॉर्ट घातली होती. आणि मी वन पीस घातला होता. रात्री त्यावरच आम्ही झोपणार होतो. आम्ही आता मग बेडरूम मधे गेलो. एकाच बेडवर आम्ही दोघी झोपलो होतो. आमच्या गप्पा चालूच होत्या. बोलता बोलता तिने चावट विषय चालू केले.

“काय ग तुला अजून कोणी बॉयफ्रेंड कसा काय नाही?” ती म्हणाली.

“बघ ना ग. माझं दुर्दैव बाकी काय” मी म्हणालो. “पण तुला देखील कुठे आहे” माझ्या या विषयावर ती हसली. मला समजले नाही.

“अग बॉयफ्रेंड च असला पाहिजे असे कुठे आहे.” ती म्हणाली. मी न समजल्याने तिला ते का असे विचारले.

“अग ते बॉयफ़्रेंड करणे फार अवघड नाही. पण त्याचे नखरे कोण सहन करेल. आणि त्याला हवे तसे तो आपल्याला रेमटणार. त्यातून काही बरे वाईट झाले तर काय माहित तो आपला ग्कगैरफायदा देखील घेऊ शकतो ना. या सगळ्या गोष्टींचा विचार मी केला आहे आधीच सीमा. म्हणूनच माझे म्हणणे असे आहे कि कोणी सांगितलंय हे सगळं करायला” ती म्हणाली.

“हो पण मग आपल्याही भावना आहेत ना. मग त्याच काय?” मी म्हणले.

“त्यासाठी बॉयफ्रेंड च कशाला हवा?” ती म्हणाली आणि हे बोलत असताना तिने माझ्या मांडीवर अलगद हात फिरवला.

तिचा हात माझ्या मांडीवरून फिरताच मला वीज चमकावी तसे वाटले. मी डोळे वटारून ती काय करते आहे ते बघत होते. तिचा हात माझ्या मांडीवर वर खाली फिरू लागला होता.

“मला तू आवडतेस सीमा” ती म्हणाली. आणि तिने माझ्या गालाचे चुंबन घेतले.

“मला पण तू खूप आवडतेस मीरा” मी म्हणाले.

“तुला पण!!” असे म्हणून तिने मला तिच्या जवळ ओढले. आम्ही एकमेकांच्या कुशीत शिरलो. गालवर दिलेला किस आता ओठांकडे सरकला होता. मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले आणि आम्ही किसिंग चालू केले. एकमेकांच्या ओठांचे चावे घेत मी तिने माझ्या उरोजांवर हात फिरवण्यास चालू केले. एका क्षणात माझे उरोज कडक झाले. स्तनाग्रे बाहेर आली. माझे कान लाल झाले.

माझ्या शरीराला मी सोडून कोणाचा तरी झालेला तो पहिला स्पर्श होता. मी शहारले होते. तिने मला पाठीवर झोपवले आणि माझा ड्रेस वरून उतरवला. माझे बाहेर आलेले स्तन बघून ती बेभान झाली. तिने तिचे केस मागे ओढून बांधले आणि माझ्या स्तनाना तिने तिच्या तोंडात घेतले. हलके हलके ती माझ्या स्तनांना ती चोकू लागली. मधेच ती तिचे तोंड माझ्या दोन स्तनांमधे घालून घुसळत होती. तिच्या या प्रकाराने मी कण्हू लागले होते.

एखाद्या मुला पेक्षा कदाचित छान ती मला घेत होती. माझे स्तन बराच वेळ चोखल्यावर ती तिने माझा ड्रेस संपूर्ण उतरवला. मी पूर्ण नग्न झाले होते. तिने तिचा ड्रेस मी उतरवण्याची वाट बघितली नाही. तिने स्वतःच तिचा ड्रेस उतरवला आणि ती देखील पूर्ण नग्न झाली. ती माझ्यावर चढून बसली होती. तिची जीभ तिने माझ्या पोटावर फिरवत बेंबी पर्यंत नेली आणि ती बेंबीमध्ये घालून त्याच्याशी खेळू लागली.एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे मला हे सगळे चालू आहे कि काय असेच क्षणभर वाटून गेले.

अलगद तसेच तिने तिचे तोंड माझ्या दोन्ही मांड्यांमध्ये घातले. माझी योनी केव्हाची ओली झाली होती. तिने तिची जीभ माझ्या ओलसर योनीवर फिरवण्यास सुरवात केली. त्यामुळे माझ्या योनीतुन अधिकच पाणी झिरपु लागले. ते बेभान होऊन माझी योनी चाटत होती आणि मी त्याचा आस्वाद घेत होते. तिची जीभ इतकी मोठी होती कि मला असे वाटत होते कि तीची जीभ माझ्या योनीत पूर्णपणे आत गेली आहे.

आता मला देखील तिची योनी चाखायची होती. तीने जागा बदलली. तिने माझ्याकडे तिचे नितंब केले आणि वरून उलट्या दिशेने तिने माझी योनी चाटण्यास सुरवात केली. माझ्या तोंडावर तिचे नितंब आले होते. मी मागून तिच्या योनीत आणि तिच्या गांडीच्या भोकात माझी जीभ सरसर फिरवण्यास सुरवात केली. एका क्षणात तिची कोरडी योनी ओलसर होऊन पाझरू लागली.

खूप वेळ आम्ही एकमेकांची योनी खाऊन झाली आणि तिने मला उठवले. आम्ही आता पूर्णपर्ण एकमेकात बेभान होऊन गुंतलो होतो. तिने मला तिरके केलं आणि माझ्या योनीवर तिची योनी ठेवून ती मागे पुढे करून रगडु लागली. आह आह करत आमचे आवाज फुटू लागले. योनी एकमेकांवर रगडत रगडत आम्ही मधेच एकमेकींचे उरोज दाबत होतो, चुंबन घेत होतो. जवळपास पंधरा मिनिटे आम्ही योन्या रगडत होतो.

शेवटी आम्हा दोघीना लक्षात आले कि आता आमचे पाणी निघणार आहे. आम्ही बाजूला झालो. एकमेकींच्या जवळ पाय फाकवुन बसलो आणि एकमेकींच्या योनीत बोटे घातली. बोटे मागे पुढे करत करत आम्ही किसिंग करत होतो. आह आह करत शेवटी आमच्या दोघींचे पाणी बाहेर आले.

तिने पुन्हा मला पाठीवर झोपवले आणि माझ्या योनीत तिचे तोंड खुपसले. माझी ओलीशार योनी तिने पूर्णपणे चाटून पुसून काढली. तिने मला तसेच करायला सांगितले . मी देखील आनंदाने तिची योनि साफ करून दिली. या प्रकारे आम्ही दोघीनी एकमेकींची खाज त्या दिवशी भागवली होती. आम्ही दोघी तश्याच नग्न अवस्थेत पडून राहिलो होतो. एसी मधे देखील आम्हाला दरदरून घाम फुटला होता.

त्या दिवसापासून आम्ही वरचेवर एक तर तिच्या घरी किंवा माझ्या घरी एकमेकांसोबत संभोग करू लागलो. मला तिचे म्हणणे चांगलेच पटले होते. मी देखील बॉयफ्रेंड शोधण्याचा नाद तेव्हापासून सोडून टाकला. माझा बॉयफ्रेंड म्हणून मी मीरा ला संमती दिली. यामुळे आम्हाला हवे तेव्हा हवे तसे संभोग करावयास मिळू लागला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *