बॉस जेव्हा ब्लॅकमेल करते – Marathi Blackmail Pranay Katha

मी एका मल्टीनेशनल कंपनी मध्ये नोकरीस होतो. माझी पोस्ट तशी बऱ्यापैकी होती. विविध देशांमध्ये कंपनी ची ऑफिसेस होती. त्यामुळे कंपनी चा डामडौल पण तसाच मोठा होता. माझा बॉस एक खडूस माणूस होता आणि आमच्या विभागात दुर्दैवाने आम्ही दोघेच असल्याने मला नेहमी त्याच्या बरोबर काम करावे लागत असे. निवृत्त होण्यास त्याला फक्त एक आठवडा होता म्हणून मी पण आनांदात होतो.

शेवटी तो दिवस आलाच आणि माझा म्हातारा खडूस बॉस निवृत्त झाला. उद्या कोणी तरी नवीन बॉस येईल आणि तो चांगला असेल असे मी मनोमन प्रार्थना करू लागलो. कारण म्हाताऱ्याने मला खूप वैताग आणला होता. मला कालच इमेल आला होता कि उद्या माझा नवीन बॉस येत आहे आणि सर्व रिपोर्ट्स तयार ठेवण्यास सांगिले होते. मी कामात तरबेज होतो त्यामुळे मी निवांत होतो. मी आवश्यक ती कामे आटोपून घरी परतलो.

आज नेहमीपेक्षा मी थोडा लवकर ऑफिस ला गेलो कारण आज माझा नवीन बॉस येणार होता. ऑफिस मध्ये पोहचताच मी शिपायाला विचारले “काय रे माझे नवीन बॉस आले का?” “हो हो आले” असे गडबडीत म्हणून तो निघून गेला. मी थोडा आश्चर्यचकित झालो. कारण माझा जुना बॉस कधीच वेळेत येत नसे.

मी माझी बॅग ठेवली आणि तडक बॉस च्या केबिन कडे गेलो. “मे आय कमी  इन” मी बाहेरूनच दरवाजा ठोठावून विचारले.

आतून एका बाईचा आवाज आला “येस प्लिज कमी इन”

मी दरवाजा उघडून आत गेलो आणि बघतो तर काय. माझ्या बॉस च्या खुर्चीवर एक साधारण ३०-३५ वयाची एक अतिशय देखणी बाई बसली होती. मागे छापून बांधलेले केस, हलका मेकअप, गुलाबी लिपस्टिक आणि कानात रिंग. तिने पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि काळ्या रंगाचा स्कर्ट घातला होता. मला तर ती एखाद्या हिंदी पिक्चर मधील नटीच वाटत होती. तिला बघून मी हादरून च गेलो होतो. ती माझी आता बॉस होती. आधीचा खडूस म्हातारा कुठे आणि हि अप्सरा कुठे असा विचार माझ्या मनात आला. मी तिला बघतच राहिलो.

“सीट डाऊन” ती म्हणाली.

“गुड मॉर्निंग मॅडम. माझे नाव राजू. मी तुमचा असिस्टंट आहे. वेलकम टू आवर कंपनी”

“मला माहित आहे तुमचे नाव आणि माझे नाव सोनाली आहे” ती म्हणाली. मी विचारात पडलो.

ती म्हणाली “मला माझ्या कामाशी मतलब असतो. मी जिथे काम करते तिकडची सगळी माहिती मी आधीच घेतलेली असते. त्यामुळे माझ्याबरोबर काम करताना सगळी माहिती अचूक ठेवत चला. तुम्ही येऊ शकता”. असे म्हणून ती तिच्या कामात लागली.

मला पहिल्याच दिवशी त्या अप्सरेने घाम फोडला. नाही म्हणायला तशा माझ्या कामात चुका व्हायच्या पण आजवर त्यावर कोणाचं लक्ष गेलेलं नव्हते. त्यामुळे चालून गेले होते. पण हे प्रकरण थोडं वेगळं आहे हे मला लक्षात आले होते.

दिवसामागून दिवस जात होते आणि मी मॅडम च्या कामाच्या पद्धती समजून घेत होतो. सोनाली मॅडम बद्दल हळू हळू सगळी माहिती मी देखील काढू लागलो. तेव्हा मला समजले कि तिचा घटस्फोट झालेला होता आणि तिला मुलबाळ काहीही नव्हते. शहरातील एका उच्चभ्रू  वस्तीत तिचा आलिशान फ्लॅट होता आणि ती त्यात एकटीच रहायची. बऱ्यापैकी ती कामातच मग्न असायची आणि मी असेही ऐकले होते कि ती घरी देखील बहुतके वेळा कामातच मग्न असे.

दुसरा पर्याय हि काही नव्हता ना. तिचा स्वभाव नेमका समजत नव्हता. थोडी विक्षिप्त वाटायची ती. पण दिसायला कडक असल्याने ते निभावून नेले जात होते.

हळू हळू आम्ही दोघे एकमेकांसोबत रुळलो. जास्तीत जास्त वेळ मी तिच्या केबिन मधे घालवू लागलो. ती रोज वेगवेगळे ड्रेस घालून येत असे. तीचा मेकअप आणि तिचे ते टापटीप दिसणे रोज अफलातून असे. एक दिवस तीच्या केबिन मध्ये असताना ती अचानक म्हणाली “राजू, तुला मी विक्षिप्त वाटते का रे?”

मी या प्रश्नावर टरकलो. “नाही ओ मॅडम अस काही नाही” असं म्हणून मी वेळ मारून नेली. आम्ही परत कामात मग्न झालो.

पुढच्या आठवड्यात तिने अचानक मला जुनी फाईल घेऊन बोलावले. आत जाताच तिने माझ्यावर जाळ काढायला सुरवात केली. तिने गेल्या वर्षी मी केलेली एक चूक शोधून काढली होती. मला वाटलेही नव्हते कि ती माझी चूक पकडली जाईल असे. कारण मी इतक्या सफाईदारपणे ती लपवली होती कि मला वाटले कोणालाही ती समजणार नाही. पण आज मी पकडलो गेलो होतो.

“राजू तुझ्या चुकीमुळे कंपनी ला दहा लाखाचे नुकसान झाले आहे. तुला याची कल्पना आहे का?”

मला दरदरून घाम फुटला. मी गयावया करू लागलॊ. “मॅडम मी सामान्य कुटुंबातील आहे. मी मुद्दाम नाही केले. मला वाचावा”

तिने थोडा वेळ विचार केला आणि म्हणाली “एक काम कर. हि फाईल लपवून ठेव आणि आज रात्री ९ वाजता माझ्या घरी हि फाईल आणि बाकीची माहिती घेऊन ये. आपण तिथेच काय ते मार्ग काढू. कारण तिचे बोलत बसलो तर सगळ्यांना समजेल.” मी होकार भरला आणि माझ्या जागेवर आलो. सायंकाळी लवकरच मी आवरून बाहेर पडलो. सोबत फाईल आणि इतर माहिती हि घेतली होती.

रात्री ठीक ९ वाजता मी मॅडम च्या घरी पोहचलो. बेल वाजवली आणि दार उघडण्याची वाट बघत होतो. थोड्याच वेळात दार उघडले गेले आणि मॅडम समोर दिसल्या. ऑफिस मध्ये जशा दिसायच्या त्यापेक्षा किती तरी पटीने ती आता मादक दिसत होती. तिने केस सोडले होते आणि शर्ट व स्कर्ट वर होती. ऑफिस मध्ये ती स्कर्ट वर स्टोकिंग्स घालत असे पण आता घरी मात्र तिचे पाय उघडेच होते. वॅक्स केलेले तिचे पाय गोरेपान दिसत होते. मी तिला बघतच राहिलो.

“आत ये” ती म्हणाली.

मी बसलो. तिने मला पाणी दिले.

“तुम्ही घरी पण कामच करत असता का मॅडम” मी विचारले.

“हो. कारण मला दुसऱ्या काही पर्याय नाही. माझा डिवोर्स झाला आहे आणि मला कोणी बॉयफ्रेंड पण नाही. त्यामुळे कामच माझं सर्वकाही आहे” असे म्हणून ती हसली. तिचे हास्य माझ्या काळजाला जाऊन भिडले.

“चल आपण कामाला सुरवात करूया” ती बोलली. आणि माझी फाईल बघून काय करता येईल याचा विचार करू लागली.

“अवघड आहे. काय करायचे समजेना” ती म्हणाली.

“मी तुमच्या हातपाय पडतो मॅडम. तुम्ही म्हणाल ते करेन मी. पण माझी नोकरी वाचवा” मी म्हणालो.

“मी म्हणेल ते करशील? बघ हा. नंतर नाही म्हणशील” ती म्हणाली.

“तुम्ही सांगून तर बघा मॅडम” मी म्हणालो.

“ठीक आहे. हे बघ राजू, मला तुझ्या जिभेने साफ कर” ती म्हणाली.

“म्हणजे? मी समजलो नाही” मी म्हणालो.

त्यावर ती म्हणाली “हे बघ मी अजून अंघोळ केलेली नाहीये ऑफिस मधून आल्यावर. आता मला कंटाळा आला आहे. तेव्हा तू तुझ्या जिभेने माझे अंग चाटून साफ कर. समजलं का? नाही तर मी तू केलेला घोटाळा सगळ्यांना सांगेन” ती मला ब्लॅकमेल करत होती.

मी ते ऐकून उडालोच. पण माझा नाईलाज होता आणि त्याचवेळी सोनाली मॅडम चे अंग चाटायला मिळेल म्हणून मी गप बसलो. मी होकार दिला.

तिने मला गुडघ्यावर बसायला सांगितले आणि म्हणाली “चल माझा पाय साफ करायला चालू कर”

मी तिचे अंगठे चाटू लागलो, तळ पाय चालू लागलो. तिचे तळ पाय देखील गुलाबी होते. हळू हळू दोन्ही पाय चाटत मी पिंडरी पर्यंत गेलो. तिच्या गोऱ्यापान पिंडऱ्या बघूनच माझा बांबू ताठ झाला होता. वळवळ करू लागला होता. ती टेबल वर बसली होती आणि मी तिचे पाय चाटत होतो. मी मध्ये मध्ये हळूच वर बघत होतो. त्या स्कर्ट मधून मला तिची निकर दिसत होती. ते बघून मी अधिकच गरम होत होतो.

मी जसा माझी जीभ सरसर फिरवत होतो तशी सोनाली मॅडम रंगात येत होती. तिने मला आता अजून वर येणास सांगितले. मी तिच्या गोऱ्या मांड्यांवर माझी जीभ लावली आणि ती चाटू लागलो. माझे पूर्ण शरीर तप्त झाले होते. माझ्या स्वप्नात हि वाटले नव्हते कि मी माझ्या बॉस च्या मांड्या चाटेन. ती आता कण्हू लागली होती.

थोड्यावेळाने तिने मला थांबवले आणि तिने तिची निकर काढली. आणि मला तिची योनी साफ करण्यास सांगितली. मी हावरट कुत्र्यासारखा तयारच होतो. मी माझी जीभ तिच्या योनींवरुन फिरवू लागलो. ती म्हणाली “गेले कित्येक वर्ष मी संभोग केला नाहीये राजू. पण मला आज तुझ्याकडून हे सुख घेताना खूप मजा येत आहे” मला जोश आला.

मी तिची योनी पूर्णपणे साफ करून दिली होती. पण माझा बांबू काही केल्या शांत होत नव्हता. तिला ते जाणवले होते. तिने मला उभे राहायला सांगितले आणि तिने माझी पॅण्ट काढून फेकली. माझा कडक सोटा बघून ती बेभान झाली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. तिचे गुलाबी ओठ माझ्या काळ्याभोर सोट्याला खात होते. मला हे सगळे स्वपनवत होते. तिने माझा सोटा चोकायचा मनमुराद आनंद लुटला.

मी तिला ठोकण्यास आता आतुर झालो होतो. मी तिचे कपडे काढले आणि तिला पूर्ण नागडी केली. तिचे बॉल म्हणजे माझ्यासाठी स्वीट डिशच होती. तिचे बॉल मी कुस्करून टाकले होते. माझ्या हाताची मजबूत पकड़ तिच्या उरोजाना मनसोक्त खात होती. तिला तसेच टेबल वर पोटावर पाडले आणि मागून तिच्या सुपारीमध्ये माझा बांबू कोंबला.

“आह. किती मोठा आहे रे तुझा आणि कडक पण” ती म्हणाली.

मी काहीही ऐकून घेण्याच्या मनस्थिती मध्ये नव्हतो. मी माझा सोटा आत घातला आणि तिला ठोकू लागलो. तिचे केस मी माझ्या हातात धरून मी तिला मागे ओढत होतो आणि त्याचवेळी दणके पण देत होतो. आता मी तिचा बॉस होतो. माझा सगळं राग आणि वासना मी तिच्यावर काढत होतो. तिला मी रानटी पद्धतीने हिसडे देत होतो पण तिला पण ते आवडत होते. खूप वेळ तिला दणके दिल्यावर मी आता विर्यपतनासाठी तयार होतो. तीला मी विचाले “तुझ्या योनीत वीर्यपतन करू का?”

“नको. थांब” ती म्हणाली.

आणि तिने माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात घेतला. एका क्षणात माझे वीर्य तिच्या तोंडात उडाले आणि तिचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेले. तिने एक थेंब देखील वाया घालवला नाही. तिने माझे सगळे वीर्य पिऊन टाकले होते.

आम्ही दोघेही शांत झालो होतो. सोनाली मॅडम ने ती फाईल बंद करून टाकली आणि तिथून पुढे छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी देखील ती मला ब्लँकमेल करु लागली होती…. अगदी प्रेमाने बर का.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *