भाडेकरू ची मजा marathi bhadekaru pranay katha

खेडेगावातील मी गेले काही महिने काम निम्मित शहरात तात्पुरता स्थायिक झालो होतो. माझा मूळ पिंड तसा रांगडा होता. उंच आणि पिळदार शरीरयष्टी यामुळे तसे माझ्याकडे लोक लगेच आकर्षित होत असत. मी राहत असलेला भाग हा तितकासा चांगला नव्हता. म्हणून मी एखाद्या चांगल्या भागात रूम घेण्याचे ठरवले. बरेच दिवस शोधाशोध करून देखील मला पाहिजे तशी रूम मिळत नव्हती. बऱ्याच दिवसांनी मला पेपर मध्ये एक जाहिरात दिसली. मी फोन केला आणि त्यांची वेळ घेऊन भेटायला येतो म्हणून त्यांना कळवले.

रविवारी सकाळी लवकरच मी त्यांच्या, श्री. तनवाणी च्या घरी गेलो. साधारण चाळिशीतील तनवाणी यांचा कसलासा व्यवसाय होता. मोठ्याला बंगल्यात ते आणि त्यांची बायको दोघेच राहत असत. शेजारी त्यांचे एक गेस्ट हाऊस होते. बरेच दिवस ते रिकामे होते. त्यामुळे त्यांनी ते भाड्याने देण्याचे ठरवले होते. त्यांना हवे तसा भाडेकरू मिळत नव्हता. मी तिथे भेट देणारा साधारण विसावा होतो हे मला त्यांच्या बोलण्यातून समजले.

प्राथमिक चर्चा आणि माझी माहिती घेतल्यावर त्यांनी मला रूम दाखवली. मला रूम आवडली. त्यांना देखील मला रूम भाड्याने देण्यास काहीच अडचण नव्हती. आमचा व्यवहार पूर्ण झाला आणि मी पुढच्याच आठवड्यात तिथे राहण्यास गेलो.

पहिल्याच दिवशी श्री तनवाणी माझ्या रूम वर आले आणि त्यांनी एक चांगला घरमालक या नात्याने मला त्यांच्या घरी चहा साठी बोलावले. मी आवरून येतो म्हणून सांगितले. थोड्या वेळात मी तयार झालो आणि त्यांच्या बंगल्यात गेलो. आम्ही त्यांच्या भल्यामोठ्या हॉल मध्ये बसलो होतो. इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या आणि त्यांनी हाक मारली “ए सोनिया, चहा घेऊन ये ग. आपले नवीन भाडेकरू आलेत बघ” त्यांनी त्यांच्या बायकोला हाक मारली. आम्ही पुन्हा गप्पात मग्न झालो.

पाच मिनिटात त्यांची बायको सोनिया चहा घेऊन बाहेर आली. तिला बघून माझ्या काळजाचे पाणी झाले. शिडशिडीत बांध्याची सोनिया तिने घातलेल्या पोपटी साडी मध्ये अतिशय सुंदर दिसत होती. साधारण तिशीतली असावी असे मला वाटले.

“नमस्कार माझे नाव अमोल.” मी म्हणालो.

“हाय मी सोनिया” ती म्हणाली. आणि ती देखील आमच्या गप्पात सामील झाली. पुढे अर्धा तास आम्ही सगळे बोलत बसलो होतो.

“माझे थोडे काम आहे मी जातो” असे म्हणून मी त्यांची राजा घेतली.

तेव्हा पासून माझ्या डोक्यात सोनिया बसली होती. माझ्या मनात नेहमी विचार येत असे कि ती किती देखणी आहे आणि तो किती गावंढळ. कसे काय यांचे जुळले असेल. मी त्या रात्री तिच्यावर मूठ मारली आणि शांत झोपी गेलो.

साधारण दहा एक दिवसांनी श्री तनवाणी नि मला घरी जेवण्यास बोलावले. मी साधारण आठ वाजता त्यांच्या घरी गेलो कारण ते लवकर जेवण करत असत. मी आणि श्री तनवाणी सोफ्यावर बसलो. थोड्यावेळात सोनिया पण आली. “तुम्ही ड्रिंक्स घेता ना?” तिने मला विचारले. मी होकार दिला तशी ती आत गेली आणि आतून व्हिस्की ची बाटली आणली. ते विदेशी मद्य होते. श्री तनवाणी ने तिघांचे ग्लास भरले. ती देखील ड्रिंक्स घेत होती हे बघून मला थोडी उत्सुकता वाटली.

आम्ही तिघे ड्रिंक्स घेत गप्पा मारत बसलो. माझा स्वभाव लाघवी तर होताच पण मी लोकांना लगेच हसवू देखील शकत होतो. त्यामुळे आम्ही तिघे खूप हसून हसून गप्पा मारत होतो. आम्ही जेवून घेतले. आणि मग मी जातो म्हणून त्यांना सांगितले.

“तुमचा स्वभाव खूप छान आहे. तुम्ही किती हसवता ओ” श्री तनवाणी मला म्हणाले. मी हसलो आणि तिथून बाहेर पडलो.

त्या जेवणापासून माझी आणि सोनियाची जवळीक थोडी जास्त वाढली. श्री. तनवाणी शक्यतो घरीच असत असल्याने आम्हास बोलण्यास फार वेळ मिळत नसे. रूम वर येता जाता ती मला हाय हॅलो करू लागली. झाडाला पाणी घालता घालता ती माझ्या बद्दल विचारपूस करत असे. मी देखील तिच्या बद्दल अधिक माहिती घेण्यास सुरवात करू लागलो होतो. कधी पण तिला बघितलं कि ती नेहमीच टकाटक असायची. मॅचिंग ची साडी ब्लाउज किंवा शर्ट पँट. बोलता बोलता माझ्या लक्षात आले कि त्या दोघांच्यात असलेल्या वयाच्या अंतरामुळे त्यांच्यात वैचारिक फरक खूप होते.

माझ्यात आणि सोनिया च्यात फार फरक नव्हता. त्यामुळे आमची गट्टी लगेच जमली. आम्ही वरचेवर गप्पा मारण्याचे निमित्त शोधू लागलो होतो. मला त्यांच्या घरी जेवायला बोलवायचे प्रमाण देखील वाढले होते आणि ते आमच्या पथ्यावर पडत होते.

एके दिवशी असेच बागेत पाणी घालताना ती मला म्हणाली “अरे अमोल तू किती बोलका आहेस ना. मला खूप मजा येते तुझ्याशी गप्पा मारताना. मला माझे कॉलेज चे दिवस आठवतात बघ. आम्ही किती धमाल करायचो.”

“पण लग्न झाले आणि सगळे संपले. आता तेच ते रुटीन जागून नको झाले बघ. समवयस्क कोणी भेटले कि किती छान वाटते ना.” ती म्हणाली.

“अरे त्यात काय एवढे. आपण मित्रच तर झालो आहोत.” मी म्हणालो. ती हसली आणि तिने आनंदाने होकार दिला. दिवस जातील तसे आमच्या गप्पा आता लाडिक होऊ लागल्या होत्या.

एके दिवशी तिने तिचे केस चापून मागे बांधले होते. मी तिला म्हणालो “सोनिया तूझे केस किती छान दिसतात पण तू त्यांना असे बांधून का ठेवतेस?”

त्या वर ती म्हणाली “तुला काहीही आवडत अमोल. ते खुले सोडल्यावर काय फरक पडणार आहे”

मी म्हणालो “दाखवू का” मी म्हणालो आणि मी तिच्या केसात लावलेली पिन झटक्यात काढून टाकली. तिचे केस क्षणात मोकळे झाले आणि तिच्या चेहऱ्यावर आले.

“अरे कोणी तरी बघेल ना. किती चावट आहेस तू” असे म्हणून तिने मला जोरात चापट मारली आणि तिचे केस बाजूला केले पण तिने पिन लावली नाही. माझ्यासाठी तिने केस खुलेच ठेवले. मला तिचे हे कृत्य आवडले. मी तिची खूप स्तुती त्या दिवशी केली. ती खूप आनंदी झाली होती.

मला अजूनही आठवते तो शनिवार होता. उद्या रविवार सुट्टी असल्याने मी निवांत पडलो होतो. बाहेर तुफान पाउस पडत होता. जणू काही ढगफुटी झाल्यासारखे पाऊस चालू होता. मी पुस्तक वाचत बसलो होतो आणि अचानक श्री तनवाणीचा फोन मला आला.

“अमोल, मी आज परगावी गेलो होतो आणि संध्याकाळी घरी येणार होतो. पण बाहेर इतका प्रचंड पाऊस चालू आहे त्यामुळे सगळे रस्ते बंद झाले आहेत. मी आज घरी येऊ शकणार नाही. तेव्हा प्लिज सोनिया कडे थोडे लक्ष ठेव. ती बाहेर गेली आहे. थोड्यावेळात घरी पोहोचेल. मी तिला आज येणार नाही म्हणून सांगितले आहे. प्लिज थोडे लक्ष ठेव.” असे म्हणून त्यांनी फोन ठेवला.

एव्हाना रात्रीचे ९ वाजत आले होते आणि अजूनही सोनिया घरी आलेली नव्हती. अचानक माझ्या रूम चा दरवाजा वाजला. मी दार उघडले. बाहेर नखनिशांत भिजलेली सोनिया उभी होती. बेंबीखाली घातलेली निळ्या रंगाची साडी आणि स्लिव्हलेस ब्लाउज यातून तिचे सौंदर्य खूपच मादक दिसत होते. ती नुकतीच बाजारातून येत होती आणि पावसात अडकल्याने भिजली होती.

“अरे मला आत येऊ दे ना” ती म्हणाली. आणि मला बाजूला करून आत माझया रूम मध्ये आली. आणि एका कोपऱ्यात उभी राहिली.

“अमोल माझी घरची किल्ली येताना कुठे तरी हरवली आहे मी काय करू?” तिने मला विचारले.

“अग दुसरी किल्ली आहे का बघ कारण एवढ्या रात्री किल्ली वाला मिळणार नाही आणि बाहेर पाऊस इतका आहे कि सगळे रस्ते बंद झालेत.” मी म्हणालो.

तिच्याकडे दुसरी किल्ली नव्हती.

“तू एक काम काम तू थोडा वेळ इथेच थांब आणि पाऊस कमी झाली कि बघू काय करायचे ते” मी म्हणालो. तिने होकार दिला.

अंगाचा इंच न इच भिजल्याने सोनिया त्याही अवस्थेत मला चलबिचल करत होती. अंगातील ब्लाउज आणि त्यावर घट्ट बसलेली साडी यातून तिची फिगर अधिकच मादक दिसत होती. माझी नजर तिच्यावर खिळून होती. तीला ते माहित होते कि मी तिच्याकडे बघत आहे ते.

नेमकी सगळीकडची वीज खंडित झाली. काहीच दिसेना म्हणून वाट न पाहता मी माझ्याकडे असलेला लॅम्प लावला.

त्याच क्षणी जोरात वीज चमकली आणि ढग प्रचंड आवाज करत गडगडले. त्या आवाजाने सोनिया घाबरली आणि किंचाळत माझ्याकडे पळत आली आणि मला तिने मिठी मारली. मला तिची मिठी म्हणजे सुवर्ण क्षण होता. मी देखील माझा हात हलकेच तिच्या पाठीवर ठेवला आणि तिला माझ्या कुशीत घेतले. तिची गोरी पण अर्धवट उघडी पाठ बघून मी कासावीस झालो.

त्या मंद प्रकाशात देखील तिचे सौंदर्य अबाधित होते. ती अधिकच खुलली होती. ढगांचा आवाज बंद झाला तरी ती माझ्या मिठीतुन बाहेर येत नव्हती. ते बघून मी माझा हात तिच्या पाठीवरून अलगद फिरवू लागलो. मला तिच्या छातीची होणारे धडधड जाणवू लागली होती. तिची मिठी देखील हळूहळू कडक होत चालली होती. मला हा तिचा होकार लक्षात येण्यास वेळ नाही लागला.

माझा हात तिच्या केसातून मी फिरवू लागलो. तिची खाली झुकलेली मान मी वर घेतली आणि माझे ओठ अलगद तिच्या ओठांवर ठेवले. ती सळसळली. एका क्षणात तिने मला माझ्यात झोकून दिले आणि मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो. थंडीमुळे माझ्या शरीराची उब तिला हवीहवीशी वाटत होती. आम्ही एकमेकात समरस होऊन गेलो.

सरसर करत मी तिची साडी फेडली, ब्लाउज काढून फेकून दिले आणि तिला नग्न केले. तिचा कमनीय बांधा बघून मी अधिकच गरम झालो. चुंबनाचे वर्षाव चालूच होते आणि तिने माझा सोटा आता चोळण्यास सुरवात केली होती. मला तिच्या तोंडात माझा सोटा द्यायचा होता. पण मला स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. माझे वीर्यपतन होईल या भीतीने मी ताबडतोब तिच्या गोऱ्यापान योनीत माझा सोटा कोंबला.

तिला मी माझ्या पूर्ण ताकदिने दणके देऊ लागलो. माझ्या रांगड्या शरीराला तो मऊ मऊ स्पर्श अधिकच उत्तेजित करत होता. मी तिचे लचके तोडावे तसे ठोकून काढले. ती देखील मला तितक्याच आवेशात प्रतिसाद देत होती. मला दिसत होते ते तिचे शरीर आणि माझी वासना. मी पिसाळलेल्या वाघसारखे तिला खाऊन टाकले होते. शेवटी मी माझे वीर्य तिच्या योनीत फवारले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. या नंतर मात्र मी आणि ती तिचा नवरा बाहेर गेल्या गेल्या आमचा डाव चालू करू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *