भिजलेल्या प्रियाला भिजवले माझ्या वीर्याने – Marathi Hot Shejari Zavazavi Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव महेश आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी आमच्या इथिलीच एक स्त्री आयुष्यभर उपभोगू शकलो. अगदी आज पण मी तिला नियमितपणे रोजच्या रोज ठोक ठोक ठोकून काढतो.

तर हि गोष्ट आहे तेव्हाची जेव्हा मी साधारण पंचवीस एक वर्षाचा असेन. मी दिसायला खूप चांगला असा काही नव्हतो. पण गळ्याच्या खाली मात्र मी खूपच सरस होतो बाकी मुलांच्या पेक्षा. गव्हाळ रंग, मजबूत शरीरयष्टी, पिळदार स्नायू आणि धिप्पाड छाती अश्या विविध गुणांनी युक्त असा एक मी मुलगा होतो. त्यामुळे तसे मला मुलींची काही कमतरता वगैरे अजिबात नव्हती.

मी जिथे राहत होतो तिथे आमच्या घरा समोरच एक जोडपे रहात होते. त्याचे नाव सुरज आणि तिचे नाव प्रिया होते. ते दोघे पण तरुण होते तसे. नुकतेच लग्न झाले होते त्यांचे. तरीही मला का कोणासठाऊक त्या प्रिया ची नजर काही नीट वाटत नव्हती. तिच्या नजरेत एक अजिब च बात होती. ती बघताना डोळ्यात डोळे घालून असे काही बघायची कि समोरच्याच्या मनात तिच्या विषयी भावना निर्माण झाल्याचा पाहिजेत.

बाकी केवळ बघण्याने कधी काही होत नसते. तुमचे शरीर पण तितकेच महत्वाचे असते आणि प्रिया पण त्याला अपवाद नव्हती. तिला ३६-२४-३६ अश्या फिगर ची देणगी लाभली होती. अतिशय  कमनीय असा तिचा बांधा होता आणि तिच्या छातीच्या उभार त्यामुळे असे काही उठून दिसत कि काही विचारू नका. ती काम करताना खाली  वाकली कि तिच्या छातीच्या उभाराना मी कित्येक वेळा बघितले होते आणि बघत देखील होतो.

चालताना तिच्या साडीच्या मागे लपून बसलेले तिच्या गांडीचे ते गोलाकार काप म्हणजे ऐन उन्हाळ्यात येणाऱ्या कलिंगडचेच तर ते काप नसतील ना अशी शंका आल्याशिवाय राहत नसे. अशी हि प्रिया जेव्हा पासून आमच्या इथे राहायला आली होती तेव्हा पासून माझी झोप उडाली होती  हे नक्की. तिला काही पण कारण काढून मी बघायचा चान्स शोधत असे आणि तिच्या शरीराला माझ्या नजरेत सामावून घेत असे.

आमची ओळख जसे दिवस जातील तशी वाढत गेली. शेवटी शेजारी असल्याने आणि त्यातच बऱ्यापैकी समवयस्क असल्याने माझी आणि तिची गट्टी लगेचच जमली. ती माझ्याशी खूप वेळ गप्पा मारत उभे राहू लागली. नंतर तर तिने एकदा मला तिच्या घरी बोलावले आणि मला चहा ऑफर केला. मी कशाला नाही म्हणतो. मी पण तिच्या घरी गेलो आणि चहा पिण्याच्या बहाण्याने तिची सगळी माहिती काढून घेतली.

मला तेव्हा समजले कि तिचा नवरा कोण्या कंपनीत कामाला होता आणि बहुतांश वेळा तो बाहेर गावीच असत असे. माझ्या साठी हे खूप महत्वाचे होते. कारण जितके प्रिया एकटी तितके मला तिच्या जवळ जाणे शक्य होणार होते. मी तिची कुंडलीच काढू लागलो सगळी आणि बोलता बोलता माझ्या अजून एक गोष्ट लक्षात आली कि ती पण खूपच चालू होती आणि कॉलेज मध्ये असताना तिचे खूप सारे बॉयफ्रेंड्स होते.

एकदा मी घरी एकटाच होतो. तेव्हा तिचा मला फोन आला. तिने मला तिच्या घरी बोलवून घेतले होते. मी तिथे जाताच मी तिला बोलावण्याचे कारण विचारताच ती मला म्हणाली “राजू मला थोडी मदत हवी आहे तुझी”

“बोल ना प्रिया. मी काय मदत करू तुझी?” मी असे विचारताच ती मला म्हणाली “अरे काही नाही घरातील पाणी संपले आहे. इथे त्या टाकीत पाणी आहे ते घेऊन आत भरायचे आहे. मला एकटीला ते शक्य नाही. तेव्हा तू जर मला मदत केली तर बरे होईल”

मी नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. मी तिला मदत करू लागलो. एक एक बादली ती मला त्या टाकीतील भरून देत होती आणि मी ते पाणी बाथरूम मध्ये आणि ओतत होतो. तीने एकदा पाण्याची बदली मला दिली आणि तोच तिच्या हातातून ती बदली खाली पडणार तोच मी तिला तिच्या हाताला पकडले आणि त्या बादलीला  तिच्या अंगावर पडण्यापासून पासून वाचवले.

पण यात एक गोष्ट अशी झाली कि मी आणि ती एकदम खाली वाकलो आणि आमचे दोघांची देखील तोंडे एकमेकांच्या जवळ आली. फक्त जवळ आली असती तर ठीक आहे पण त्या अनावधानाने आमचे ओठ एकमेकांच्या ओठांवर जाऊन आदळले व आम्ही हलकासा चुकून का होईना एकमेकांचा एक छानसा किस घेतला होता. मी वेडा झालो. ती पण थोडी अवघडली. पण ती तर माहीर होती त्यात.

ती मला लगेच म्हणाली “तू आता सॉरी वगैरे काही म्हणूं नको प्लिज. मला अश्या फॉर्मॅलिटी अजिबात आवडत नाहीत”

ती खूपच डॅशिंग बोलत आहे हे बघून मी लगेच तिला म्हणालो “मी कशाला सॉरी म्हणू. उलट मला पण अश्या काही फॉर्मॅलिटी आपल्यात नको आहेत. आता काय मला तुझे काही नवीन आहे का? मला तर तुझे सगळेच माहित आहे ना.”

मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि म्हणाली “हो का. पण अजून तुला कुठे काय माहित आहे माझे सगळे?”

“काय माहित नाही सांग?” मी म्हणालो. त्यावर ती म्हणाली “माझी फिगर ची साईज किती आहे ते सांग बर?”

मी लगेच ती संधी हेरली आणि म्हणालो “त्या साठी तुझी फिगर मला माझ्या हाताने मापावी लागेल ना”

“मग माप ना. बघू तुझे जजमेंट किती योग्य आहे ते. मला पण बघायचेच आहे” ती मला असे म्हणताच मी मनोमन प्रचंड खुश झालो आणि तिच्याकडे गेलो. तिच्या चेहऱ्यावर मी माझा हात ठेवला आणि हळू हळू करत तिच्या  पूर्ण चेहऱ्यावरून हात फिरवत फिरवत तिच्या ओठांकडे माझा हात नेला. तिच्या ओठाना मी माझ्या बोटानी हळूच बाजूला केले आणि तिच्या तोंडात मी माझे मधले बोट तिच्या तोंडात दिले. ते बोट तिने लगेचच असे काही चोकले कि जणू काही सोटाच चोकत आहे ती.

मग मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या गळ्यावरून खाली नेला आणि तिच्या छातीवर नेऊन ठेवला. तिची साडी मला अडचण करत आहे हे लक्षात येताच मी तिची साडी फेडून टाकली, ब्लाउज उतरवले आणि तिचा परकर झटकन काढून फेकून दिला. ती आता फक्त ब्रा व निकर वर होती. गुलाबी रंगाच्या ब्रा व निकर मध्ये तिची फिगर कमालीची मादक दिसत होती. जी फिगर मी साडी वरून बघत होतो त्या पेक्षा साडीच्या आत तिची फिगर कित्येक पटीने कमनीय तर होतीच पण जमेल तितकी मादक पण होती.

तीची ब्रा उतारवताच मला तिच्या गोलाकार छातीचे दर्शन झाले. तिचे उरोज असे काही पुढे आले होते जणू काही नुकतीच वयात आलेल्या मुलीचे असावेत असे. तिचे निप्पल्स मी लगेचच हळूच माझ्या तोंडात घेतले व त्यांना चोकू लागलो. चोकून चोकून मी तिचे निप्पल्स कमालीचे पुढे आणले. तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबून दाबून मी तिला घायाळ केले.

आता पाळी होती तिच्या योनीची मी माझा हात तिच्या योनीकडे नेला. तिची निकर मी हलक्या हाताने काढली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. मी  होतो ते ती सगळे करून घेत होती. तिला ते आवडत होते. तिला पूर्ण नग्न करताच मी माझ्या हाताची दोन बोटे लगेचच तिच्या योनीच्या भोकात घातली आणि हळू हळू करत मागे पुढे करू लागलो. माझी बोटे आत जाताच आत असलेल्या दाण्याला स्पर्श होताच तिची योनी कमालीची ओलीचिंब झाली आणि त्यामुळे माझी बोटे पण ओली झाली.

आता मात्र ती पुरी वेडी झाली होती. तिला मी उचलून बेडरूम मध्ये नेले. माझे कपडे मी उतरवले व मी पण पूर्ण नग्न झालो. माझा कमालीचा मोठा झालेला सोटा मी तिच्या योनीवर ठेवून हळू हळू करत रगडू लागलो. आधीच मोठे झालेले ते हत्यार त्यामुळे प्रचंड कडक झाले आणि मग मी माझे ते हत्यार तिच्या योनीत की कोंबले.

कचकन एकाच दणक्यात माझा सोटा तिच्या योनीत पूर्णपणे आत गेला आणि मग मी माझे काम चालू केले. काच काच काच काच करत मी माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो. ती इतकी गरम झाली झाली होती कि तिला ते माझे दणके खूपच आवडले होते. तिची कंबर खालून उचलून ती मला खूपच वरात प्रतिसाद देत होती.

खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी बाजूला झालो. मी माझा सोटा अजून तिच्या तोंडात दिला नव्हता.तो मी आता दिला. मी तोंडात सोटा देताच ती वेड्या सारखे त्याला चोकू लागली. चोकून चोकून ओला  चिंब केला तिने सोटा आणि बघता बघता त्यातून वीर्याचा  फवारा बाहेर आला. तिने ते सगळे वीर्य पिले   आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी जे प्रियाला ठोकले ते आज तागायत तिला मी न चुकता ठोकतो आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *