भैयाची कामुक इच्छा – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो माझं नाव अमित आहे आणि आज मी तुमच्या सर्वांसमोर माझ्या जीवनातील एक गोड प्रसंग घेऊन हजर आहे. ही कथा माझी आणि माझ्या भावाची आहे.

माझ्या घरात मी, माझा भाऊ आणि आई-बाबा असे चार जण असतात. मी लहान आहे, आणि भैया माझ्यापेक्षा चार वर्षांनी मोठा आहे. सर्वकाही व्यवस्थित चाललं होतं.

भैयाने मागच्याच वर्षी इंजिनिअरिंग पूर्ण केलं होतं, आणि मी नुकताच इंजिनिअरिंग ला प्रवेश घेतला होता. भैया आणि माझं आपसांत खूप जमायचं.

आम्ही प्रत्येक गोष्ट एकमेकांना सांगायचो. माझ्या भैयाचं नाव अमोल आहे. मागच्या दोन महिन्यात मला भैया थोडा उदास वाटत होता. मी या बद्दल भैयाला बोलण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो काही बोलायला तयारच नव्हता.

एका दिवशी आई-बाबा बाहेर गेले होते, आणि तो पूर्ण आठवडा आम्ही दोघेच घरी राहणार होतो. मला वाटलं हा मोका चांगला आहे, भैयाशी बोलायला.

आई-बाबा गेल्यावर त्या दिवशी दुपारी भैया टीव्ही पाहत बसलेला होता. मी चहा बनवून दोघांसाठी कपात घेऊन त्याच्या बाजूला जाऊन बसलो.

भैयाच्या हातात एक कप देऊन मी त्याला म्हटलं, “काही दिवसांपासून खूप अस्वस्थ दिसतोयस, सर्व ठीक तर आहे ना?”

त्यावर तो शांतच बसून टीव्ही पाहत राहिला. मग मी पण त्याला जास्त काही न बोलता शांत बसून चहा पीत राहिलो.

थोड्या वेळाने तो स्वतःच मला म्हणाला, “एक प्रॉब्लेम आहे, काय करावं कुणाशी बोलावं काहीच समजत नाहीये यार अमित.”

मग मी त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून त्याला म्हटलं, “तू कोणत्याही बाबतीत माझ्याशी बोलू शकतोस भैया.”

थोड्या वेळाने तो मला म्हणाला, “यार अमित प्रॉब्लेम माझ्यातच आहे. मला समजत नाही, मला मुलं आवडतात की मुली?”

हे ऐकून मी काय बोलू काहीच समजेनासे झाले. मला गप्प झालेलं पाहून भैया म्हणाला, “बघ मी तुला म्हटलं होतं ना.”

एवढं बोलून तो स्वतः पण शांत झाला. मग मी त्याला म्हटलं, “बस एवढंच, हे तर आपण आताच पाहू शकतो.”

हे ऐकून भैयाच्या डोळ्यांत एक चमक आली. पुन्हा आम्ही दोघे पण परत टीव्ही पाहत बसलो. संध्याकाळी हॉटेलमधून आम्ही जेवण मागवलं आणि दोघांनी मिळून जेवण केलं.

जेवण झाल्यावर भैया मला म्हणाला, “मग आता काय करायचं ठरवलंय तू?”

मग मी त्याला म्हटलं, “काही नाही, अगोदर आपण तुझ्या मनातील गोंधळ दूर करूयात.”

एवढं बोलून मी भैयाचा हात माझ्या हातात घेतला. भैया आणि मी दोघेही हॉलमधून त्याच्या खोलीत गेलो. तसंही पूर्ण घरामध्ये आम्हा दोघांना सोडून कुणीही नव्हतं, त्यामुळे आम्हाला काहीच अडचण नव्हती.

भैयाच्या खोलीमध्ये जाताच मग मी भैयाचा हात हातात घेऊन त्याला पलंगावर बसवलं. मग मी त्याच्या समोर उभा राहून माझे कपडे काढण्यास चालू केले.

भैया टक लावून माझ्याकडे पाहत होता आणि मी हळूहळू करून माझं शर्ट आणि पॅन्ट दोन्ही काढून टाकले. मी आता फक्त माझ्या चड्डीवर होतो, आणि हे सर्व करतेवेळी मी उत्तेजित झालो होतो.

उत्तेजित झाल्याने माझा बुल्ला पण थोडा ताठ होऊ लागला होता. मी मग चड्डी तशीच ठेवून भैयाजवळ गेलो आणि त्याला म्हटलं, “कसं वाटतंय तुला, तू उत्तेजित होतो आहेस का?”

हे ऐकून भैयाने पण मग स्वतःचे कपडे काढून टाकले. पुढील दोन मिनिटांत भैयाने त्याचे सर्व कपडे काढून टाकले, आणि माझ्यासमोर पूर्णतः नागडा झाला.

भैयाचा मोठा लवडा पूर्णतः ताठ होऊन उभा होता. त्याच्याकडे पाहून असं वाटत होतं की, त्याचा बुल्ला मला सलाम ठोकत आहे. माझ्याकडे पाहून भैयाने आपल्या बुल्ल्याला हातात पकडून हलवायला सुरुवात केली.

मी उठून भैयाकडे गेलो, आणि बुल्ल्यावरून त्याचा हात काढून माझ्या कंबरेवर ठेवला. भैयाने लगेच त्याचे दोन्ही हात माझ्या मागे घेऊन माझी गांड आपल्या दोन्ही हातांत पकडली.

मी पण माझे दोन्ही हात त्याच्या गळ्यात अडकवले, आणि त्याला माझ्या मिठीत घेतलं. भैयाने पुढच्याच क्षणी माझ्या चड्डीमध्ये त्याचे हात घुसवून माझ्या नागड्या नितंबावर आपले हात ठेवले.

जेव्हापासून मला समजायला सुरू झालं, तेव्हापासून मला सोडून आज पहिल्यांदाच दुसरं कुणीतरी माझ्या गांडीला स्पर्श करत होतं. भैयाने मग माझी चड्डी खाली करून काढून मला पण भोंगळं केलं.

आता आम्ही दोघे पण एकमेकांसमोर नागडे होतो. माझा बुल्ला पण हळूहळू ताठ होत चालला होता. तोच भैयाने माझ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवून चुंबन घ्यायला सुरुवात केली.

मी पण त्याच्यासोबत होऊन त्याला साथ द्यायला सुरुवात केली. माझ्याकडून होकार मिळताच भैयाने माझं अंग चोळायला सुरू केलं. अंग चोळत तो माझ्या बुल्ल्याला पण आपल्या हातात घेऊन दाबू लागला.

माझा बुल्ला जो अगोदर अर्धा ताठ मानेने उभा होता, तोच आता पूर्ण रूपाने उभा झालेला होता. मग मी पण भैयाच्या पाठीवर माझे हात फिरवायला सुरुवात केली.

भैया हळूहळू आपले हात खाली घेऊन माझ्या गांडीला फाकवुन आपलं एक बोट आतमध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करू लागला. ही माझी पहिलीच वेळ असल्याने मला त्रास व्हायला लागला, म्हणून मी भैयाला थांबवलं.

पण भैयाने मग मला उलटं करून पलंगावर झोपवलं आणि माझ्या बाजूला येऊन झोपला. तो माझ्या बाजूला झोपताच मी त्याच्या बुल्ल्याला माझ्या हातात घेतलं.

मग त्याने लगेच माझ्या पाठीवर चुंबन घेत माझ्या गांडीवरून आपले हात फिरवायला सुरुवात केली. मला हे सर्व माझ्यासोबत होताना पाहून उत्तेजना मिळत होती.

मला भैयाच्या हाताचा माझ्या गांडीवर आणि बाकी अंगावर होणार स्पर्श मस्त वाटत होतं. म्हणून मग मी सुद्धा त्याला थांबवलं नाही. आणि लगेच भैयाने माझ्या गांडीला फाकवुन पुन्हा एकदा एक बोट आतमध्ये घुसवलं.

ह्या वेळेस भैयाच्या बोटाचा समोरचा भाग माझ्या आतमध्ये घुसला होता. मला त्रास होत होता पण भैयासाठी मी सहन करून घेतलं. लगेच भैयाने पूर्ण बोट आतमध्ये घुसवलं, तेव्हा माझ्या तोंडून एक आहह्ह निघाली.

मी भैयाला म्हटलं, “यार भैया खूप त्रास होतोय मला.”

हे ऐकताच भैयाने आपलं बोट माझ्या गांडीतून बाहेर काढलं. तो पलंगावरून उठून त्याच्या टेबल जवळ गेला आणि तिथून एक डब्बा घेऊन माझ्या जवळ आला.

तो डब्बा तेलाचा होता, तेल घेऊन भैया माझ्याजवळ आला. तेल डब्ब्यामधून काढून त्याने आपल्या हातात घेतलं आणि मग ते त्याने माझ्या गांडीवर लावायला सुरुवात केली.

भैयाने आपल्या हातात घेतलेलं पूर्ण तेल माझ्या गांडीवर लावलं आणि मग एक बोट आतमध्ये टाकून गांडीच्या आतमध्ये पण तेल लावू लागला. तेल लावल्यामुळे माझी पूर्ण गांड चिकणी झाली होती.

गांड चिकणी झालेली असल्याने आता भैयाचं बोट सटासट आत-बाहेर होत होतं. भैयाने मग लगेच एकदाच आपली दोन बोटे आतमध्ये घुसवली.

भैया आपल्या जोशमध्ये होता, लगेच त्याने पकापक करत माझ्या गांडीत दोन बोटे घुसवून बोटांनीच माझी गांड मारायला सुरुवात केली. मग भैयाने आपली बोटे एकदम बाहेर काढून घेतली.

मी त्याच्याकडे पाहू लागलो तेव्हा तो मला म्हणाला, “तू तयार आहेस ना अमित?”

मी काहीच न बोलता फक्त त्याच्याकडे पाहून होकारार्थी मान हलवली. मग तो उठला आणि त्याने एक उशी घेऊन माझ्या कंबरे खाली ठेवली. उशी कंबरेखाली असल्याने माझी गांड आता भैया समोर उठून आली होती.

भैयाने खाली वाकून एकदा माझ्या गांडीवर चुंबन दिलं आणि मग उजव्या हाताने एक पट करत चापट खेचली. भैयाच्या एकाच चापटीने माझी गांड सळसळ करू लागली.

मग भैयाने उठून माझ्या पायाला फाकवले आणि स्वतः माझ्या दोन्ही पायांमध्ये येऊन बसला. मी माझे डोळे बंद करून पलंगावर निपचित पडून होतो.

भैयाने आपल्या बुल्ल्याला हातात पकडून दुसऱ्या हाताने माझ्या गांडीच भोक साफ केलं. पुढच्याच क्षणी त्याने आपला बुल्ला माझ्या गांडीवर ठेवला.

अगोदर त्याने बुल्ल्याला माझ्या दोन्ही नितंबावर फिरवलं आणि मग माझ्या गांडीच्या भोकावर नेऊन ठेवलं. माझ्या मनात एक वेगळीच हालचाल चालू होती.

तेव्हाच भैयाने एकदम एका झटक्यात आपला बुल्ला माझ्या गांडीच्या भोकामध्ये घुसवला. भैयाचा बुल्ला भला मोठा होता आणि माझी ही असलं काही करण्याची पहिलीच वेळ.

मला त्रास व्हायला लागला, मी भैयाला त्याचा बुल्ला बाहेर काढण्यासाठी विनवण्या करायला लागलो. पण भैयाने माझी कोणतीच गोष्ट न ऐकता अजून दोन धक्के मारत आपला अर्धा बुल्ला माझ्या गांडीमध्ये टाकला.

आणि मग तो तसाच माझ्या अंगावर पडून राहिला. थोड्या वेळाने माझा त्रास कमी झाला तेव्हा मी भैयाला म्हटलं, “भैया जे सुरू केलंय ते लवकर पूर्ण कर.”

आता माझी उत्तेजना सर्व धुळीला मिसळली होती. मला आता हे काहीच उत्तेजित करत नव्हतं. मी हे सर्व फक्त भैयाच्या सुखासाठी करत होतो.

भैयाने मग अजून वेळ न घालवता माझ्या खांद्याला पकडून घपाघप धक्के मारत माझ्या गांडीमध्ये आपला बुल्ला आत-बाहेर करायला चालू केलं. भैया पूर्ण जोशमध्ये माझी गांड मारत होता.

थोड्या वेळाने त्याने आपलं वीर्य माझ्या गांडीतच गाळलं. त्याच्या विर्याच्या सर्व पिचकाऱ्या माझ्या गांडीत सुटल्या. आणि मग ती तसाच माझ्या अंगावरून बाजूला झाला आणि पडला.

आम्ही दोघेही बराच वेळ पलंगावर तसेच पडून होतो. आता आम्हाला वाटायला लागलं, हे आम्ही काय करून बसलो? पण आता काही उपाय नव्हता.

भैयाला जरी मुलं आवडत असली तरी मला माझं मात्र पक्के समजलं होतं. मला मुलीच हव्या आहेत. तर मित्रानो ही माझ्या आयुष्यातील एक सत्य घटना आहे.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *