भोंदू बाबाची धमाल – Marathi Hot Bhabhi Katha

मित्रानो माझे नाव शालिनी आहे. माझा जन्म एका सधन कुटुंबात झाला. माझ्या घरी सगळी सुखे पायाशी होती माझ्या. त्यामुळे मला कधी काम करायची गरजच पडली नाही आयुष्यात. त्यामुळे माझा बहुतेक वेळ हा नटण्यात मुरडण्यात जात असे. त्यामुळेच कि काय मी नेहमी टापटीप च राहायला लागले होते अगदी लहानपणापासून.

मी दिसायला तशी चांगली आहे. जवळपास साडेपाच फूट उंच, गोरा रंग, भुऱ्या रंगाचे केस, काळेभोर डोळे, लाटकी नजर, गोलाकार सफरचंदासारखे उरोज, गरगरीत टरबुजासारखे असलेले नितंब आणि कमनीय बांधा असेच काहीसे वर्णन माझ्याबद्दल माझ्या मैत्रिणी नेहमी करायच्या.

कॉलेज संपले आणि माझे लग्न एका मोठ्या उद्यजोकाशी लावून देण्यात आले. तिकडे देखील परिस्थिती चांगली होती. तिकडे पण मी ऐषोआरामात जगात होते. मंगेश, माझा नवरा दिसायला उत्तम होता. मला हवे नको ते सगळे तो बघत होता. आमच्या लग्नाला एव्हाना पाच वर्षे झाली होती. पण अजूनही आम्हाला संतती प्राप्ती झाली नव्हती. माझे वय पण आता जवळपास तीस झाले होते. यावरून आमच्या दोघांच्यात नेहमी वाद होऊ लागले होते. पण काही केल्या आम्हाला उपाय सापडत नव्हता.

बरेच दिवस आम्ही डॉकटर कडे उपचार घेत होतो. पण त्याचाही काही उपयोग होत नव्हता. ते बघून मंगेश एक दिवस मला म्हणलं “शालिनी, आपण इतके दिवस डॉकटर कडे जात आहोत. पण काही उपयोग होत नाही. माझ्या ओळखीचे एक बुवा आहेत. आपण त्यांना विचारूया का?”

तसेही काही उपयोग होत नसल्याने आणि दुसरा काही पर्याय नसल्याने मी होकार दिला. त्यानुसार आम्ही त्या बाबांच्या आश्रमात जायचे ठरवले. मंगेश नि वेळ घेतली आणि आम्ही हजार झालो.

खूप मोठ्या जागेत असलेल्या त्या आश्रमात खूप भाविक होते. बाबा अगदी मोजक्यांना भेटायचे. त्यात आम्ही एक होतो.आमची जुजबी माहिती घेऊन ते बाबा म्हणाले “तुमच्यात काहीच अडचण नाही आहे. अडचण हि आहे कि तुमच्या दोघांच्यात काही तरी चुकीचे होत आहे. त्यासाठी तुम्हाला काही दिवस इथे राहून माझी सेवा करावी लागेल. म्हणजे तुम्हाला आपत्य प्राप्ती होईल.”

आम्ही लगेच तयार झालो. पण मंगेश ला कामासाठी आधीच बाहेर गावी जायचे होते. त्यामुळे त्याने सुरवातीस मी येईन व नंतर तो येईल असे त्याने बाबाना सांगितले. त्यांनी देखील होकार दिला.

मी ठरलेल्या दिवशी आश्रमात गेले.माझा दिनक्रम ठेवून देण्यात आला. माझे दिवस बरे चालले होते. पण मला समजत नव्हते कि बाबा मला आपत्य प्राप्ती साठी काय देणार आहेत ते. खूप दिवसांनी मी त्यांना या बद्दल विचारले. तेव्हा त्यांनी मला त्यांच्या खाजगी खोलीत येण्यास सांगितले.

“शालिनी, तुमच्यात तशी काही अडचण दिसत नाही. पण मला अशी दाट शंका आहे कि तुमच्यात शारीरिक संबंध नीट होत नाहीत. त्यामुळे तुला मूल होत नाहीये.” ते म्हणाले.

यावर आम्ही पुढे खूप वेळ बोलत बसलो. माझ्या आपत्य प्राप्तीचा विषय असल्याने मी पण मनमोकळे पणाने बोलत होते.

“तुम्ही रोज कसा संभोग करता?” बाबानी मला विचारले.

त्यावर मी त्यांना सगळे सांगू लागले. “काही नाही बाबा. हे रोज आले ना घरी कि जेवून टीव्ही बघत कधी झोप येईल तेव्हा माझ्या बेडरूम मध्ये येतात आणि त्यांना हवे तसे ते मला ठोकून काढतात आणि लगेच झोपतात.”मी म्हणाले.

“हेच तर चुकते तुमचे. सरळ संभोग करण्या पेक्षा आधी तुम्ही थोडा रोमान्स केला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या भावना उद्युक्त होतील व तुम्हाला संभोगाला मजा येईल” बाबा म्हणाले.

“नेमके आम्ही काय व कसे करायला पाहिजे बाबा” मी म्हणाले.

त्यावर त्यांनी मला दार लावायला सांगितले आणि त्यांच्या शेजारी येऊन बसण्यास सांगितले. “हे बघ त्यात काही अवघड नाहीये शालिनी” असे म्हणत त्यांनी त्यांचा हात माझ्या हातावर ठेवला आणि अलगद गोल गोल फिरवायला सुरवात केली.

“हे काय करत आहेत बुवा आपण” असे मी विचारताच ते म्हणाले “मला चुकीचे घेऊ नको शालिनी. तुला आपत्य प्राप्ती व्हावी म्हणून मी एक मार्ग दाखवत आहे”

यावर मी काही बोलले नाही. ते बघून मग बुवा ने त्यांचा हात हळू हळू माझ्या दंडाकडे नेला आणि माझ्या पूर्ण हातावरून त्यांचा हात ते फिरवू लागले. मंगेश नंतर आज पहिल्यांदाच माझ्या आयुष्यात कोणी परपुरुषाने मला असा स्पर्श केला असेल.

रोज तेच तेच खाऊन जसा माणसाला कंटाळा येतो तसेच माझेही झाले असेल म्हणूनच बाबा च्या स्पर्शाने मला अवघडलेपणा येण्या ऐवजी मजा वाटू लागली. मी ते आनंदाने घेऊ लागले. माझा हात दाबत दाबत बाबा माझ्या अधिक जवळ आले आणि त्यांनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवला. त्यांचा भारदस्त हात माझ्या खांद्यावर पडताच माझी छाती धाधाडु लागली.

बाबाने माझी हनुवटी एका हाताने पकडली आणि तिला थोडी कुस्करली. खांद्यावरचा हात बाबाने आता हळूच माझ्या छातीकडे आणला. माझ्या साडी मुले त्यांना त्यांचा हात माझ्या ब्लाउज मध्ये घालता येत नव्हता. त्यामुळे त्यांनी दुसऱ्या हाताने एव्हाना माझ्या पदरा खालून माझी छाती दाबण्यास सुरवात केली देखील होती.

त्या स्पर्शाने मी रोमांचित झाले. एका हाताने माझी छाती दाबत दाबत बाबाने त्यांचे ओठ कधी माझ्या ओठांवर ठेवले हे माझे मला समजले नाही. त्याची भली मोठी दाढी व मिशी यातून त्याचे ओठ माझ्या ओठांना लागताना त्रास तर होत होता पण मला त्याची पर्वा आता राहिली नव्हती. बाबा माझ्यावर तुटून पडला होता.

माझी साडी घालायची पद्धत थोडी मादक असल्याने माझी बेंबी नेहमी उघडी असायची. बाबाने ते हेरून माझ्या छाती वरचा त्याचा हात माझ्या पोटावर घेऊन देखील फिरवण्यास सुरवात केली होती. माझ्या खोलगट बेंबीत त्याने त्याचे बोट घातले आणि मला अंगावर काटा मारला.

मी आता पुरती गरम झाले होते. बाबाने माझा पदर खाली पडला आणि माझ्या ब्लाउज ची बटणे तो काढू लागला. लगेचच माझे टपोरे स्तन बाहेर आले. गोरेपान सफरचंदासारखे ते टपोरे स्तन बघून बाबा म्हणाला “धन्य तो पती ज्याला अशी अप्सरेसमान पत्नी मिळाली” असे म्हणून त्याने माझे उरोज जोरजोरात दाबायला सुरवात केली.

त्याच वेळी बाबाने माझा हात त्याचा हातात घेतला अंडी त्याच्या धोतराकडे नेला. त्याने झटकन माझा हात त्याच्या धोतराच्या कोंबला आणि त्याचा सोटा माझ्या हातात दिला. धोतराच्या आत त्याने निकर किंवा असे काही घातले नव्हते. माझ्या हातात त्याचा लंड मावत नव्हता. मी हळूच माझी नजर खाली नेली आणि माझ्या पाया खालची जमीनच सरकली.

बाबाचे ते भले थोराड हत्यार बघून मी आ वासून बसले. मी त्याला म्हणाले “बाबा आजवर मी फक्त ऐकले होते कि बुवा लोकांचे हत्यार खूप मोठे असते. पण इतके मोठे असते ते आज मी स्वतःच्या डोळ्यांनी बघत आहे. धन्य आहात आपण बुवा”

असे म्हणून मी त्याचा सोटा खस खस करत हलवू लागले. माझ्या नाजूक हातांचा स्पर्श होताच तो सोटा अधिकच मोठा आणि कडक झाला. ते काळेभोर हत्यार मी खूप वेळ मागे पुढे करत हलवत होते.

आता बाबाने मला उभी केले. माझी साडी त्याने फेडली आणि मला नग्न केले. बाबाचे धोतर सुटायला काही फार वेळ लागला नाही. आम्ही दोघे पण निसर्गवस्थेत आलो होतो. बाबाचे ते पुढे लोमकळणारे हत्यार बघून मी बेभान झाले होते.

“बाबा मला तुमचे हत्यार माझ्या तोंडात घ्यायचे आहे. मी घेऊ का?” मी विचारले.

“अरे शालिनी हो हो घे ना. तुझ्यासाठीच तर आहे ते” असे म्हणून बाबाने ते हत्यार माझ्या तोंडात कोंबले. एका हाताने ते पकडून मी मनसोक्त पणे तो सोटा चोकून घेतला. माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मी सोटा चोकला होता. त्यामुळे मी खुश झाले होते.

बाबाने मला आता जमिनीवर झोपवले. माझे पाय मी फाकवताच बाबाने उडी मारावी तशी माझ्या अंगावर तो उडी मारून आला. मला तो अक्षरशः कुस्करु लागला. बुवा लोकांना असे कधी तरी कदाचीत मिळत असावे त्यामुळे त्याचा आवेग खूपच जास्त होता. त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला. माझ्या योनीच्या आकारापेक्षा खूपच मोठा असलेला तो सोटा आत जाताच मी वेदनेने किंचाळले.

बाबाने त्याच्या दाढी च्या तोंडात माझे तोंड घेतले आणि माझा आवाज बंद केला. हळू हळू करत त्याने मग त्याचा सोटा पूर्णपणे आत सारला. योनीच्या दुसऱ्या टोकाला सोटा जाऊन आदळल्यावर मग बाबाने जोरजोरात हिसडे देण्यास सुरवात केली. एक दोन तीन चार पाच सहा असे करत न थकता न थांबता एकसारखे तो मला जवळपास अर्धा तास ठोकून काढत होता.

बाबाच्या या रुद्रावताराने मी घायाळ झाले होते. हा संभोग असेल तर आपण करत होतो ते काय असा मला प्रश्न पडला होता. बाबाने मला रेमट रेमट रेमटले आणि त्याच्या सोट्यातून त्याने त्याचे वीर्य माझ्या योनीत पार आत पर्यंत गाळले. बाबाच्या एका शॉट मध्ये माझे एव्हाना तीन वेळा वीर्यपतन झाले होते. पुढे रात्रभर बाबाने मला ठोकून काढले. कधी नव्हे ते माझे मन समाधानी झाले होते.

दुसऱ्या दिवशी बाबा म्हणाला “शालिनी तुला आता आपत्य प्राप्ती होईलच. पण एक काळजी घे. आज घरी गेलीस कि मंगेश सोबत संबंध ठेव. म्हणजे कोणाला लक्षात येणार नाही नेमके कशामुळे काय झाले आहे ते” असे म्हणल्यावर आम्ही हसू लागलो आणि पुन्हा एकमेकांच्या बाहुपाशात शिरलो पुढच्या डावासाठी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *