मधुमेहाच्या रात्री पहिला संभोग – Marathi sex stories

सर्व वाचकांना माझ्याकडून नमस्कार. मी अजित आज तुम्हा सर्वांसमोर माझ्या आयुष्यातील एक सत्य कथा घेऊन आलो आहे. ही कथा माझी आणि माझ्या धर्मपत्नी ची आहे.

या कथेत तुम्हाला समजेल की, आमची मधुमेहाची रात्र कशी होती. माझ्या पत्नीचं नाव शीला आहे. शीला ला पहिल्या नजरेत पाहताच मी तिच्यावर पार फिदा झालो.

तिचं रूप पाहून मीच काय कुणी म्हातारा पण असता तर लग्नासाठी लगेच होकार दिला असता. मी अगोदर तुम्हाला तिच्या बद्दल सांगतो म्हणजे तुमची खात्री पटेल.

शीलाचा रंग गोरा आहे, उंची माझ्यापेक्षा दोन इंच कमी म्हणजे एकदम परफेक्ट. पहिल्या नजरेत तिच्याकडे पाहिल्यावर तिचा चेहरा सोडून नजर दुसरीकडे वळतच नाही.

आणि चेहऱ्याच्या खाली आल्यावर तिचे ते दोन भारी स्तन. दोन्ही स्तन एकदम ताठ आणि सुडोल आहेत. कंबर पण एकदम नाजूक पाहताच गच्च धरावी अशी.

कंबरेच्या खाली येताच तिची उठावदार गांड. एकूणच सांगायचे झाले तर, अशी बायको मिळायला खूप नशिब लागतं. आणि मला अशी बायको मिळत असताना मी दुसऱ्या गोष्टींकडे कशाला पाहू.

मी पण लगेच लग्नाला होकार दिला. मग आमचं लग्न घरच्यांनी ठरवून लावून दिलं. त्यामुळे आमची पहिली भेट ही सर्वांसारखी मुलगी पाहण्याच्या कार्यक्रमात झाली.

कुंकू झाल्यानंतर मग आम्ही एकमेकांना बोलण्यास चालू केले. मग हळूहळू आम्ही एकमेकांना जाणून घेतलं. अगोदर बाकी सर्व गोष्टी बोलणं झाल्या आणि मग हळूहळू विषय प्रेमाकडे आला.

मी तिला सरळ सांगितलं, “ह्या अगोदर मी कधीच रेलशनशिप मध्ये राहिलेलो नाही. हीच माझी पहिली वेळ आहे.”

तिने पण न घाबरता मला सांगून टाकलं की, “ह्या अगोदर माझ्या दोन रेलशनशिप होत्या. आणि त्यातील एका बरोबर मी सर्व काही केलेलं आहे. तुम्हाला ह्यावर काही आक्षेप असेल तर आताच सांगा.”

एवढी देखणी मुलगी असल्यावर तिच्या रुपाकडे पाहून मुलं तर फसणारच होती. म्हणून मला ह्यात तिची काही चूक वाटली नाही.

मी फक्त तिला एवढंच म्हणालो, “जे झालं तो सर्व भूतकाळ होता, आता आपण दोघे आहोत. मध्ये कुणी तिसरा येता कामा नये.”

हे ऐकताच तिने पण हसून सारख्याच शब्दात मला बजावलं. आणि तिथून पुढे मग आमच्या चावट गप्पा सुरु झाल्या. आम्ही एकमेकांना फोनवरूनच किस पाठवायचो, कधी घरी कुणी नसताना मी तिला तिच्या नागड्या फोटो मागायचो.

असं सर्व मजेशीर पार पडलं. आणि मग लग्नाचा दिवस पण उजाडला. लग्न व्यवस्थित पार पडलं, आणि आम्ही शीलाला घेऊन माझ्या घरी आलो.

घरी आल्यावर आमच्या इकडे एका आठवड्या नंतर मधुमेहाची रात्र साजरी करतात. त्या एका आठवड्यात इकडे तिकडे फिरावं लागतं. म्हणजे मला शीलाला भोगण्यासाठी अजून एक आठवडा वाट पाहावी लागणार होती.

त्यानंतर मात्र मग शीला माझी होणार होती. खैर एक आठवडा जसा-तसा पार पडला. मग माझ्या वहिनीने दिवसभर शीलाला स्वतःच्या खोलीत ठेवून काही गोष्टी समजावून सांगितल्या.

त्या दिवशी मी तिला फक्त एकदा सायंकाळी पाहिलं. तिला पाहताच माझा बुल्ला फणफनायला लागला. पण मला अजून थोडा वेळ शांत राहणं भाग होतं. मी पण एकदा बाहेर जाऊन आलो.

रात्रीचं जेवण झाल्यानंतर मग मी माझ्या खोलीत आलो. माझी खोली फुलांनी मस्त सजवलेली होती. आता मी फक्त शीला येण्याची वाट पाहत होतो. थोड्या वेळाने शीला माझ्या वहिनी सोबत आली.

वहिनीने तिला माझ्या बाजूला आणून बसवलं. आणि मग गालातल्या गालात हसत वहिनी बाहेर निघून गेली. वहिनी बाहेर जाताच मी अगोदर उठून माझ्या खोलीचा दरवाजा आतून बंद केला.

दरवाजा बंद करून मागे पलटताच शीला माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी लगेच तिच्याजवळ गेलो आणि तिच्या माथ्यावर एक चुंबन दिलं. तिने पण लगेच मला मिठी मारली.

शीलाने मला मिठी मारताच मी तिच्या चेहऱ्यावर माझा हात फिरवत तिच्या ओठांवर चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. हे माझ्या जीवनातील पहिलं चुंबन होतं.

शीलाने थोड्याच वेळात माझ्या ओठांना आपल्या ओठांनी पकडून चाटायला सुरू केलं. मग हळूहळू आमच्या जीभा एकमेकांशी खेळायला लागल्या.

आमचं चुंबन बराच वेळ चाललं. मग मी तिच्या ओठांना चोखत असतानाच माझे हात तिच्या नाजूक अंगावर फिरवायला लागलो. आता शीला पण उत्स्फूर्तपणे माझ्या अंगावरून आपले हात फिरवत होती.

मी मग माझे दोन्ही हात तिच्या स्तनांवर नेऊन ठेवले. मी माझे हात तिच्या स्तनांवर ठेवताच तिने मला दाबायला सांगितले. मी पण तातडीने तिचे दोन्ही स्तन दाबण्यास सुरुवात केली.

मी तिचे स्तन दाबताच तिने तिचा एक हात खाली घेऊन माझ्या लिंगावर ठेवला. चुंबन घेतल्याने माझा लंड अगोदरच ताणून होता. आणि आता शीलाच्या हाताचा स्पर्श होताच तो पॅन्ट फाडून बाहेर येऊ पाहत होता.

शीला हळूहळू माझा लंड चोळायला लागली. मी पण जोशमध्ये येऊन तिच्या स्तनांना जोरजोरात दाबायला लागलो. लगेच शीलाने माझा पॅन्ट काढण्यासाठी पुढाकार घेतला.

तिला पाहून मग मी पण तिची साडी उतरवायला लागलो. मी हे सर्व पहिल्यांदा करत होतो, आणि मला माहित होतं की, शीलाने हे केलेलं आहे. म्हणून मी तिला पुढाकार घेऊ देत होतो.

मला आज कोणतीच चूक करायची नव्हती. शीलाने दोन मिनिटाच्या आत माझी पॅन्ट काढून माझ्या लवड्याला मुक्त केलं. पॅन्ट मधून लंड बाहेर येताच तो अजून जोरात फडफड करू लागला.

मी पण आता शीलाची साडी काढली होती. आणि शीलाचे ब्लॉउज काढू पाहत होतो. पण त्याचे हुक मला काढायला जमत नव्हतं. शीलाने मग स्वतःच मला त्याचे हुक काढून दिले.

ब्लॉउज निघाल्यावर आत अजून लाल रंगाचा सेक्सी ब्रा तिने घातलेला होता. मी तिचा ब्रा न काढता, परकर खाली खेचला. आतमध्ये शीलाने खूपच मादक अशी पॅन्टीज पण घातलेली होती.

आता मी तिच्या पासून थोडा वेगळा झालो, आणि माझ्या अंगावरील उरलेले कपडे पण काढून टाकले. मग मी तिच्याजवळ आलो आणि तिला उचलून पलंगावर मधोमध झोपवलं.

मी तिच्या बाजूला जाऊन बसलो, आणि तिच्या शरीराकडे पाहू लागलो. तेव्हाच तिने माझे दोन्ही हात घेतले.

एक हात तिच्या स्तनांवर आणि दुसरा हात पुच्चीवर ठेवून मला म्हणाली, “आजपासून ह्या सोबत माझ्या पूर्ण शरीरावर तुमचा अधिकार आहे. कधिपण जे काही करायचे असेल ते तुम्ही करू शकता.”

तिने एवढं बोलताच मी ब्रा वरूनच तिचे स्तन दाबू लागलो. मग मी तिच्या अंगावर चढून तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या मानेवरून हळूच थोडं खाली तिच्या स्तनांवर येताच मी तिची ब्रा खाली सरकवली.

ब्रा खाली सरकवताच तिचे स्तन नग्न अवस्थेत माझ्या डोळ्यांसमोर आले. लगेच मी त्यांना माझ्या तोंडात भरलं. मग मी बारी-बारीने तिचे स्तन चोखू लागलो.

आतापर्यंत तिने पण तिच्या ब्राचे हुक काढून ब्रा काढून टाकला होता. मग मी तिच्या स्तनांवरून खाली तिच्या बेंबीवर चुंबन घ्यायला लागलो. माझा हात मी तिच्या पॅन्टीजला बाजूला करून पुच्चीवर ठेवला.

तिची पुच्ची फारच गरम झाली होती, आणि हळूहळू पाणी सोडत होती. थोड्याच वेळात मी तिच्या दोन्ही पायांना वेगळं केलं. आणि मग तिच्या दोन्ही पायांमध्ये बसून मी तिची पॅन्टीज पूर्णतः काढून टाकली.

पॅन्टीज काढताच तिची चिकनी पुच्ची माझ्या नजरेत पडली. मी ताबडतोब तिच्या पुच्चीवर माझी जीभ ठेवून चाटायला सुरुवात केली. अगोदर मला थोडा वेगळा स्वाद आला, पण नंतर मला मजा येऊ लागली.

बराच वेळ तिची पुच्ची चाटल्यावर तिने माझं डोकं अजून आत दाबायला सुरुवात केली. मी तेव्हाच मौक्याचा फायदा घेत तिच्या अंगावर चढलो. चढता क्षणी मी माझा लवडा हातात पकडून तिच्या पुच्चीवर ठेवला.

पहिला झटका मारताच माझा लवडा घसरून बाजूला झाला. परत दुसऱ्या धक्क्याला पण तसंच झालं. मग मी तिलाच लवडा पकडायला लावला, आणि मी फक्त धक्का मारला.

ह्या वेळेस मात्र माझ्या बुल्ल्याचा अग्रभाग तिच्या पुच्चीमध्ये घुसला. शीला आता त्रासामुळे थोडं तडपडायला लागली होती. पण आता मला थोडं निर्दयी होणं भाग होतं.

म्हणून मी अजून दोन धक्के मारत माझा पूर्ण लवडाच तिच्या पुच्चीत सरकवला. पूर्ण बुल्ला आतमध्ये गेल्यावर मग मी शांत पडून राहिलो, आणि तिचे स्तन दाबत, तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करायला लागलो.

थोड्याच वेळात शीलाने आपली कंबर हलवण्यास चालू केली. तिला कंबर हलवताना पाहून मग मी तिच्या ओठांवर चुंबन दिलं. आणि लगेच अजून धक्के मारत तिला झवण्यास सुरुवात केली.

शीला पण प्रत्येक धक्क्याबरोबर आपली पुच्ची हलवत होती. ज्यामुळे माझ्या लवड्यावर दबाव पडत होता. थोड्या वेळाने तिने मला जागा बदलण्यास सांगितलं.

मग मी खाली झोपलो, आणि ती माझ्या अंगावर चढून माझ्या लवड्याला पुच्चीत घ्यायला लागली. लवडा हळुने पुच्चीत घेतल्यावर मात्र मग शीला माझ्या लवड्यावर उड्या मारत मारतच झवून घ्यायला लागली.

थोड्याच वेळात आम्ही दोघांनीही सोबतच वीर्य सोडलं. आणि मग ती तशीच माझ्या छातीवर डोकं ठेवून पडून राहिली. बाजूला एक कपडा ठेवला होता, तो घेऊन मी बाहेर आलेलं वीर्य पुसून टाकलं.

मग थोड्या वेळाने परत तिने मला चुंबन द्यायला चालू केले. त्या रात्री आम्ही अजून तीन वेळा झवाझवी केली. मग दमून तसेच नागडे एकमेकांना जवळ घेऊन झोपी गेलो.

मी शीलाची गांड पण मारली आहे त्याची कथा नंतर कधी. तुम्हाला माझी ही मधुमेहाची रात्र कशी वाटली, हे आम्हाला खाली कमेंट करून नक्की सांगा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *