मनीषाची झवायची मनीषा पूर्ण केली

माझं नाव सुशील आहे. मी एक एकवीस वर्षाचा आकर्षक तरुण असून मी आजपर्यंत बऱ्याच मुलींना पटवलं आहे. काहींना तर मी झवलोही आहे. ही कहाणी अश्याच मुलींपैकी एक मनीषाची आहे. मनीषा फारच मस्त पोरगी आहे. ती माझ्या घराशेजारीच राहायची. गोरा गुलाबी रंग, उठलेली गांड, गोल मटोल गुलाबी उभार, चेहऱ्याने एखाद्या हीरोइन पेक्षा कमी नव्हती ती. वार्डातल्या प्रत्येक मुलाची नजर तिच्यावर होती. जेव्हा ती आपली कंबर हलवत चालायची तेव्हा तर म्हातारेही तिच्याकडे टक लावून पाहायचे.

बाकी सर्व मुलांसारखा मीही मनीषाकडे आकर्षित झालो होतो. शेजारी असल्याने आम्हा दोघांचं एकमेकांच्या घरी येणं-जाणं होतंच. कितीतरी वेळा तिच्या घरी येताना जाताना मी मुद्दाम तिच्या वक्षांना स्पर्श करू पाहायचो. पण याच्या समोर जायची कधी संधी मिळाली नाही.

मनीषाला एखाद्या तरुण मुलाची गरज जाणवत होती हे तिच्या चेहऱ्यावरची उदासी पाहून कोणीही सांगू शकत असे. ती माझ्याकडे फार आशेने बघायची. पण मी कधी इतक्या समोरचा विचार केला नव्हता. घाबरायचो की घरच्यांना माहित पडलं तर बदनामी होईल. शेजारी होतो ना आम्ही.

एक दिवस माझ्या घरची मंडळी आत्याच्या मुलाच्या लग्नाला गावाला गेले होते. घर सांभाळायला त्यांनी मला घरीच एकटं सोडलं होतं. जाताना माझ्या आईने मनीषाच्या आईला सांगितलं- ताई, सुशील घरी एकटाच आहे. तीन-चार दिवसांसाठी त्याची काळजी घ्या.

मनीषाच्या आईने मला म्हटलं- बाळा कोणत्या गोष्टीची गरज पडली तर घरी येत जा.

मग माझ्या घरची मंडळी लग्नाला गेल्यानंतर मी घरी येऊन टीव्ही पाहायला लागलो. थोड्याच वेळात दरवाजाची बेल वाजली. मी दरवाजा उघडला तर समोर मनीषा उभी होती.

ती म्हणाली- आईने तुला जेवण करायला घरी बोलावलं आहे.

मी म्हणालो- मनीषा मी तर भाजी बनवली आहे फक्त पोळ्याच बनवायच्या बाकी होत्या. आता तर मी घरीच जेवण करून घेतो. हा जर तुला पोळी बनवता येत असेल तर प्लीज तू बनवून दे ना.

ती म्हणाली- ठीक आहे. मी आईला सांगून येते.

थोड्या वेळानंतर मनीषा आली आणि म्हणाली- आता यावेळी तर मी बनवून देते पण आईने सांगितलं आहे की संध्याकाळी तू आमच्या घरी येऊन जेवण कर.

मी म्हणालो- बरं ठीक आहे. आता यावेळी तू बनवून दे. मी येतो मग संध्याकाळी.

मनीषा किचनमध्ये गेली आणि मी मेन दरवाजा बंद केला.

ती माझ्यासाठी पोळ्या बनवायला लागली. मी तिच्याजवळ बसून तिच्याशी गप्पा करायला लागलो. ती नेहमीसारखी माझ्याकडे आशेने भरलेल्या नजरेने पाहत होती. माझ्या चड्डीमध्ये तर गरम ताव्याचे चटके बसत असल्यासारखं मला वाटलं.

तिने मला विचारलं- तुझी कोणती गर्लफ्रेंड आहे का?

मी म्हणालो- सध्या तर नाही आहे. पण आधी होती.

ती म्हणाली- तू कोणासोबत प्रेम केला आहेस का?

मी म्हणालो- कोणतं प्रेम?

ती म्हणाली- तेच जे मुलगा आणि मुलगी करतात.

हे ऐकून माझ्या लवड्याने पॅन्टमध्ये तंबू बनवला. मनीषा त्याला चोरून बघत होती. मी विचार केला ही चांगली संधी आहे. आज मनीषाला झवण्याचा चांगला योग आला आहे.

मी म्हणालो- हो केलं तर आहे दोन मुलींसोबत.

तिने समोर येत विचारलं- सुशील ते प्रेम कसे करतात सांग ना मला.

हे ऐकून मी मनीषाच्या एकदम जवळ गेलो आणि तिचा हात पकडून म्हणालो- सांगेन तर सही पण तू कुणाला सांगणार तर नाही ना?

मनीषा म्हणाली- कुणालाच नाही सांगणार. सुशील सांग ना.

मी माझे ओठ तिच्या गुलाबी ओठांवर ठेवले आणि न थांबता तिच्या ओठांना किस करायला लागलो. मनीषाही चुंबनात मला साथ द्यायला लागली. हळूहळू मी माझा हात समोर घेत तिच्या छातीवर ठेवला आणि तिचे वक्ष दाबायला लागलो. मनीषा माझ्या अंगाला लिपटली आणि मोठमोठ्याने सुस्कारे भरायला लागली, “आहहहह…. उउममममम…!!”

मी माझा हात समोर घेत तिच्या गांडीच्या गोलाईवर फिरवायला सुरुवात केली. मनीषाने पटकन माझा लवडा आपल्या हातांमध्ये घेतला. मी मनीषाला हळूहळू पूर्ण नंगी केली. कपडे उतरताच ती अशी दिसत होती जसं काही चंद्रावरून कोणीतरी पडदा हटवला असावा.

गोल गोल गुलाबी संत्रे, भरलेलं आणि कसलेलं शरीर! एकदम हीरोइन सारखी! तिच्या भरलेल्या जांघामध्ये जेव्हा माझी नजर पडली तेव्हा माझं काळीज धडधडलं. छोट्या छोट्या रेशमी केसांमध्ये लपलेली तिची गुलाबी पुच्ची पाहून मी भारावलो.

मी तिच्या टांगा पसरवून तिच्या पुच्चीवर माझं बोट फिरवले. ती कण्हली, “सस्सुऊउऊ….!” एका हाताने मी माझा पायजामा खाली केला. माझा लवडा एकदम मोकळा होऊन हवेत झुलायला लागला. मनिषाने त्याला हातात पकडला आणि पुढं-मागं करायला लागली. त्यामुळे माझी उत्तेजना वाढायला लागली. माझा लवडा कडक होऊन सात इंचाचा झाला होता.

मनिषाने माझा लवडा हलवायची स्पीड वाढवली. मी तिच्या पुच्चीत माझं बोट घालायचा अयशस्वी प्रयत्न केला. एकदम कसलेली पुच्ची होती तिची. सिल पॅक पूर्णपणे. माझ्या आनंदाला तर पारावारच उरला नाही. माझ्या लवड्याने एक जोरदार पिचकारी मनीषाच्या हातातच सोडली. तिने माझे वीर्य आपल्या जिभेने चाटून घेतलं, “यययमम्मीईई….!”

मी मनीषाला खाली लेटवलं आणि तिची पुच्ची चाटायला सुरुवात केली. मनीषा एकदम पागल सारखी करायला लागली, “ससुऊउज…. अआईई.. गगग…. म्म्मममहहह..!” ती आपली पुच्ची वर उचलून माझ्या तोंडावर मारायला लागली. मी समजून गेलो की आता पोरगी पूर्णपणे गरम झाली आहे.

तिच्या हातात माझा लवडा देऊन म्हणालो- मनीषा याला पण चुसून टाक. आधी तर तिने नकार दिला पण तिच्या पुच्चीची आग अशी भडकली की थोड्याच वेळात स्वतःहूनच माझा लवडा पकडून जोर जोराने चुरपायला लागली.

थोड्याच वेळात ती म्हणाली- सुशील आता रहावत नाही. घाल त्याला पटकन माझ्या पुच्चीत.

हे ऐकून मला आणखी जोश आला. मी माझा लवडा पकडून तिच्या पुच्चीवर ठेवला. मनीषाच्या तोंडून माझा लवडा निघाल्याने चांगलाच ओला झाला होता. आता ती आपल्या पुच्चीने माझा लंड खाण्यास तयार झाली होती.

मी लवडा मनिषाच्या पुच्चीवर ठेवून एक धक्का दिला आणि माझा अनुभवी लवडा तिची सील तोडत अर्ध्यापेक्षा जास्त आतमध्ये घुसला. मनीषा जोरजोराने ओरडायला लागली, “आईईईई….. गगगगगग…. फाटली…गगगग…. माझी… पुच्ची…..आआहहहह…!!!”

ती म्हणाली, “सुशील काढ तुझा लंड. मरेन मी.”

मी तिला समजावलं, “मनीषा थोड्याच वेळात सर्व काही ठीक होईल आणि मग तुला पण मजा येईल.”

पण ती मानायला तयारच नव्हती. मी हळूहळू तिच्या वक्षांवर आणि गालांवर चुंबन केले. तिला वेदनेमध्ये थोडा आराम मिळायला लागला. तशी ती थोडी शांत झाली.

मग मी एका झटक्यात पूर्ण लवडा आतमध्ये घुसवला. मनीषाचे डोळे बंद झाले. तिच्या डोळ्यातून पाणी आणि पुच्चीतून रक्त वाहायला लागलं. मी तिचे ओठ चुसत होतो. ती इच्छा असूनही ओरडू शकत नव्हती. थोड्या वेळात सर्व काही ठीक झालं. मी हळूहळू मनिषाला झवायला सुरुवात केली. तिलाही आता फार मजा यायला लागली आणि ती स्वतःच आपली कंबर वर उचलून मला साथ द्यायला लागली, “होय… आह्ह्ह…. ऊऊहहह… मममहहहह…. झव मला… आणखी झव…. उउमम…!”

थोडावेळ झवल्यानंतर तिने मला एकदम कसून पकडलं आणि ती किंचाळत झडायला लागली, “ओऊऊहहहहह….. उऊहहहहह. झडले… मी….!” मी माझ्या झवण्याची गती वाढवली. माझा लवडा तिच्या पुच्चीच्या भिंतींना रगडत आत-बाहेर होत होता. थोड्याच वेळात मी स्वर्गीय आनंदावर पोचलो आणि मनीषाच्या पुच्चीला आपल्या वीर्याने भरून टाकलं.

मनीषाचे डोळे बंद झाले होते. तिला सर्वात मोठ्या सुखाची अनुभूती मिळत होती. मग आम्ही एकमेकांपासून अलग झालो आणि कपडे घातले.

मी मनीषाला विचारलं- मनीषा मी तुला प्रेम करण्यास शिकवले आहे. पण ह्याबद्दल कुणाला सांगू नकोस.

मनीषा म्हणाली- सुशील आज तू माझी झवण्याची मनीषा पूर्ण केली आहेस. मी तुला कधीच सोडणार नाही. आता तूच माझं खरं प्रेम आहेस आणि माझी जान आहेस.

त्यानंतर मी मनीषा सोबत कितीतरी वेळा झवाझवी केली आहे. तिच्या सोबतच तिच्या मैत्रिणीनाही मी प्रेम करायला शिकवलं आहे.

मित्रांनो कशी वाटली ही माझी कहाणी? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर पाठवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *