मम्मीची दमदार ठुकाई भाग ३

हॅलो फ्रेंड्स, मी आपल्याला माझ्या मम्मीची ठुकाईची कहाणी सांगत आहे. या आधीच्या भागातून मी तुम्हाला सांगितलं की कशाप्रकारे माझ्या पप्पांनी मम्मीला कामवासनेने तडपती ठेवून ऑफिस दौऱ्यानिमित्त परदेशी जायला एअरपोर्टवर निघून गेले. मग मम्मीने मला तिच्या रूमच्या बाजूच्या खोलीत झोपायला सांगितलं. आम्हा दोघांनाही झोप येत नव्हती म्हणून आम्ही मम्मीच्या बेडवर बसून गप्पागोष्टी करायला लागलो होतो. मग संधी पाहून मी माझ्या मनातली तिला नग्न पाहण्याची इच्छा तिला बोलून दाखवली. ती हो नाही म्हणत तयार झाली आणि तिने मला तिचं नागड शरीर दाखवलं. ते भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: मम्मीची दमदार ठुकाई भाग १

मम्मीची दमदार ठुकाई भाग २

आता मी समोर काय घडलं ते सांगतो.

मी माझ्या मम्मीची पॅंटी काढली आणि तिच्या चिकण्या पुदीचं मला दर्शन घडलं. मी तिची पुदी पहिल्यांदाच पाहत होतो. एकदम मखमलीसारखी होती ती. तिचे लिप्स बंद होते. असं वाटत होतं जसं संत्र्याच्या दोन फोडी असाव्यात.

पॉर्न फिल्ममध्ये मी बराचश्या पुच्च्या पाहिल्या आहेत. त्या एकदम वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात. पण माझ्या मम्मीची पुदी त्यांच्यावर वरचढच ठरणारी होती. एकदम क्लीन शेव्ह. असं वाटावं की ताज महालाचा तुकडाच असावा.

आता माझ्यासमोर एक बत्तीस वर्षाची स्त्री नग्न लेटली होती. तुम्हीच विचार करा अशात एकोणवीस वर्षाच्या मुलाची काय स्थिती होईल?

मी मम्मीला म्हणालो- मम्मी, प्लीज मला एकदा तुझ्या शरीराला अनुभव करायचा आहे. मला स्पर्श करून बघायचा आहे.

मम्मी म्हणाली- तू तुझं वचन लक्षात ठेव. तुझ् वचन तोडू नकोस.

पण तिची उघडी काया बघून माझं भान हरपलं होतं. जर कशाची कमतरता होतीच तर ती होती मम्मीच्या परवानगीची. पण मी काही तिच्या परवानगीची वाट बसलो नाही.

मी मम्मीला एक खोल किस केलं आणि तिच्या पाठीला पकडून माझ्या बाहुपाशात घेतली. मम्मीने थोडा प्रतिकार केला. मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवायला लागलो. तिच्या बुब्सचा स्पर्श मला पागल करत होता. असा स्पर्श मला पहिल्यांदाच होत होता.

नंतर मी तिला उताणी केली आणि तिच्या पाठीवर किस करायला लागलो. सोबतच तिचे बुब्स दाबत होतो. मम्मी मदमस्त व्हायला लागली. ती आता मला विरोध करत नव्हती पण तिचा रिस्पॉन्स सकारात्मक नव्हता. पण मला या गोष्टीची पर्वा नव्हती की मम्मी काय विचार करत असेल? मी तर खरंच स्वर्गाच्या दरवाज्याकडे जात होतो.

मम्मीच्या बुब्सचा रस फारच चविष्ट होता. मी तिचे निपल्स दाताने चावने सुरू केलं तेव्हा मी पहिल्यांदा ओरडली आणि म्हणाली, “आह्ह्ह… अरे हळू कर. त्रास होतोय मला.” मी समजलो की आता मम्मी सुद्धा मस्त व्हायला लागली आहे.

मी माझा पायजमा आणि बनियान उतरवली. आता मी फक्त अंडरवेअर वर होतो. काहीवेळ मम्मीचे बुब्स चुसल्यानंतर मी तिच्या नाभीवर किस केलं. तशी ती सुस्कारे घेत बेडवर तडफडायला लागली.

मी हातांनी तिचे बुब्स दाबत होतो. ओठांनी तिच्या नाभीवर किस करत होतो. मग मी खाली गेलो आणि आणि मम्मीच्या पोटाखाली जांघेवर किस करायला लागलो. त्यानंतर मी मम्मीच्या गोऱ्या मांड्यांवर हात फिरवनं सुरू केलं. फारच मुलायम टांगा होत्या तिच्या. मला वाटते मम्मी आपल्या बॉडीची फार काळजी घेत असावी.

आता मी तिच्या मांड्यांवर आणि जांघेवर आपली कमाल दाखवायला लागलो. मी कधी त्यावर किस करायचो तर कधी हात फिरवायचो. मम्मी आता मस्त झाली होती आणि मला साथ द्यायला लागली होती. पण मी अजूनही स्वर्गाच्या दरवाजावर ठोकठोक केली नव्हती. मी मम्मीला पूर्णपणे मदमस्त करू पाहत होतो. माझ्या उफणत्या लवड्याला मी नियंत्रणात ठेवत होतो.

आता मम्मी पूर्णपणे गरम झाली होती आणि माझं वचन विसरून पूर्ण मस्तीत मला सहाय्य करत होती. ती बडबडायला लागली, “अरे रेहान बेटा, आता येरे माझ्या अंगावर. आणखी तडपवू नकोस. ये माझ्या अंगावर ये.

मी म्हणालो- हो मम्मी आलोच.

तेवढ्यात मम्मीने माझी अंडरवेयर खाली सरकवली.

ती म्हणाली- अरे ये ना बाळा लवकर. तुझी मम्मी तुला बोलवत आहे ना!

एवढे बोलून तिने माझा लवडा पकडून जोराने दाबला! माझ्या तोंडून तर किंकाळी निघाली! मी मम्मीच्या टांगा दूर करत त्यांच्या जांघेखाली बसलो आणि लंड तिच्या पुदीजवळ घेऊन गेलो. लंड स्वर्गरूपी पुदीच्या द्वारावर ठेवला. मग एक जोराचा धक्का दिला आणि माझा अर्धा लवडा तिच्या पुदीत शिरला.

माझी तर किंकाळी निघाली. पण मम्मीला फार आराम मिळाला आणि ती माझ्या पुढच्या धक्क्याची वाट पाहायला लागली. मी आणखी एक जोराचा धक्का लावला तसा पूर्ण लवडा आतमध्ये घुसला. मग मी हळू हळू लंड आत बाहेर करायला लागलो. मम्मीची एक टांग मी आपल्या खांद्यावर ठेवली आणि तिच्या पुदीची ठुकाई चालवली.

आता आता मम्मी पूर्ण मजेत आली. पूर्ण खोलीत माझ्या आणि मम्मीच्या ठुकाईचं संगीत वाजत होतं. ती बडबडत होती, “आत खोलपर्यंत घुसव तुझा लंड. मस्त वाटत आहे. मजा येत आहे. आज फार दिवसानंतर जवानीची मजा मिळत आहे. खरंच तू आज मला माझ्या जवानीचे दिवस आठवून दिलास.”

मी मम्मीची फारच दमदार ठुकाई करत होतो. मी म्हणालो, “मम्मी आज तर मी तुझ्या पुदीचे लक्तरे उडवतो. आता तर तू पप्पांकडून झवणे विसरशील. प्रत्येक वेळी माझा लवडा पुदीत घ्यायला तडपशील. मम्मी म्हणाली, “हो काय मजा येत आहे.. फक मी हार्ड..  कम ऑन.. रेहान फक मी..”

मी म्हणालो- यस मम्मी… आय एम फकिंग यु.

मम्मी म्हणाली- मला संजना नावाने हाक मार. म्हण संजना माझी जान.

मी म्हणालो- ओके संजना डार्लिंग, माझी जान. मजा येत आहे ना? आज मी माझ्या लवड्याने तुझी पुदी चेपतो बघ.

ती ओरडत होती, “आआह्ह… हो.. चेप माझी पुदी. आआह्ह…”

मग अचानक मला माझ्या लवड्यावर एक प्रकारचा दबाव जाणवला.

मम्मी म्हणाली- रेहान आता बस. हळू कर. तू तर माझे पाणी काढून टाकलं.

मी माझी गती थोडी कमी केली. मम्मी आणि मी आता थकायला लागलो होतो. अचानक माझा पूर्ण दाब माझ्या लवड्याच्या रस्त्यातून मम्मीच्या पुदीच्या दरीत विसर्जित झाला आणि मम्मी शांत झाली.

आम्ही एकमेकांच्या अंगावर लेटलो. माझा लवडा मम्मीच्या पुदीतच होता. एक दुसऱ्यांशी काहीही न बोलता आम्ही तसेच लेटलो.

सकाळी जेव्हा आमची झोप उघडली तेव्हा माझा लवडा अजूनही मम्मीच्या पुदीत तसाच पडला होता.

मी मम्मीला उठवलं तशी ती लाजली आणि म्हणाली- तू तर एकदम जवान झाला आहेस. तू आज या 32 वर्षाच्या महिलेला सोळा वर्षाची कुमारिका बनवलीस.

मी म्हणालो- आता तू मला जेव्हा वाटेल तेव्हा बोलवत जा.

ती मला दूर करत म्हणाली- हो माय जान.

मग मी परत मम्मीच्या कपाळावर, नाभीवर किस करून तिच्या शेजारी आणखी काही वेळ एकमेकांशी लिपटून झोपून राहिलो.

काही वेळाने मी मम्मीने उठवलं. ती हसत म्हणाली- लक्षात ठेव याला गुपितच ठेव.

मी म्हणालो- हो मम्मी, नक्कीच.

तर मित्रांनो ही होती माझी आणि माझ्या मम्मीची दमदार ठुकाई ची कहाणी. तुमच्या काही फॅन्टसी असतील तर त्या मला खालील ईमेलवर कळवा. मी तुमच्या फँटसी कहाणीच्या रूपात सादर करेन.

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *