माझी श्रीमंत बिझनेसमन च्या बायकोची बॉडी मसाज भाग 2 – Marathi sex stories

हॅलो फ्रेंड्स, मी अभिषेक वर्मा. माझ्याबद्दल तर मी तुम्हाला मागील कहाणीतून सांगितला आहेच. मी एका श्रीमंत बिजनेसमैन च्या बायकोची बॉडी मसाज कशी केली आणि त्यानंतर मी तिला कस  झवलं ह्याची रोमांचक कहाणी आपल्या सर्वांना सांगत आहे. या कहाणीचा मागचा भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

आता मी समोर काय घडलं ते सांगतो. माझ्या त्या श्रीमंत क्लाइंट नाव मीरा होतं. माझ्यासमोर ती फक्त ब्रा आणि पॅंटीवर लेटली होती. तिच्या गांडीच्या फटीत तिच्या पॅंटी ची पट्टी फसली होती आणि बाकी सर्व तिची गांड उघडीच होती. मग मी मसाज ऑइल घेतलं आणि बेडवर तिच्याशेजारी बसलो आणि तिच्या पाठीवर आणि खांद्यांवर तेल लावून मसाज करायला लागलो. तिच्या शरीराचा स्पर्श मला होताच माझा लंड आणखी कडक व्हायला लागला. एका अति श्रीमंत बिझनेसमन च्या हॉट बायकोला मी अर्धनग्न बघत होतो. तसं हे माझे काम नेहमीच होतं म्हणा पण ह्या मॅडमची तर बातच काही और होती. तिच्या शरीराचा फिटनेस वाखाणण्याजोगा होता.

मी त्यांच्याशी मसाज करता करता गप्पा मारत होतो पण त्यांच्या गप्पातून आता मला एक वेगळाच आनंद जाणवत होता. माझे हातांचा स्पर्श तिला सुखद अनुभव करायला लागला होता. मी तिच्या खांद्यावरून, पाठीवर तिच्या कमरेखाली हात फिरवायला लागलो. हात फिरवता फिरवता मी तिच्या बुब्स किनार्‍याला स्पर्श केला. मला खूपच सॉफ्टनेस जाणवला. त्याबरोबर ती थोडीशी सुस्कारली, “आआह्ह….”

मग मी तिच्या कमरेवर थोडं तेल लावलं आणि तिच्या बारीक कमरेवर माझे हात फिरवत मसाजायला लागलो. आता मी तिची पूर्ण पाठ आणि कंबर मसाज करत होतो. माझे हात मी हळुहळू तिच्या बुब्स कडे ही नेत होतो. तिचं शरीर आता जड श्वासाने खालीवर होत होतं. तिच्या तोंडातुन अस्पश्ट असे आवाज यायला लागले होते. मी मॅडमला विचारलं, “मीरा मॅडम, कसे वाटत आहे तुमच्या खांद्यावरच दुखणे?” त्या म्हणाल्या, “खूपच बरं वाटत आहे अभिषेक. कर न आणखी मसाज, असं वाटतं तुझ्याकडून मसाज करून घेतच राहावे.” मी म्हटलं, “तुम्ही काहीच काळजी करू नका. तुमच्या वेदना थांबत नाही तोपर्यंत मी मसाज करेन.”

मग मी आणखी तेल घेतलं आणि मॅडमच्या मांड्यांवर लावलं आणि त्यांच्या मांड्यांची मसाज करायला लागलो. मॅडम ने त्यांचे पाय थोडीशी फाकवले त्याबरोबर मला त्यांची चड्डी त्यांच्या पुच्चीला चिकटलेली दिसली. त्यांची पुच्ची ओली झाली होती. मला त्यांच्या पुच्चीचे काठ दिसत होते. ते बघून माझा लवडा पॅन्ट च्या बाहेर पडायला बघत होता. मी त्यांच्या संपूर्ण मांड्यांवर हात फिरवत मसाज करायला लागलो. पूर्ण हात मी त्यांच्या मांडीवर गोल गोल फिरवत होतो. त्यांच्या मांड्याच्या आतील भागातही मी माझे हात फिरवले.

आता मात्र त्यांचा कन्हण्याचा आवाज वाढला. त्या पुटपुटत होत्या, “आहहह… अभिषेक खूप छान वाटतंय. उममहह…” मग मी त्यांच्या पायाच्या तळव्या वरही तेल लावून मसाज केला. त्यांच्या पायांची बोटे दाबली. त्याच्या पायाचे तळवे खूपच सुंदर होते. मी त्यांच्या पायांच्या बोटाना मसाज करायला लागलो. त्यांच्या तळवे माझ्या चेहर्या जवळच होते. त्यांच्या पायांच्या बोटांवर मसाज करत मी म्हणालो, “मॅडम खूपच सुंदर पाय आहे तुमचे.” त्या थँक्स अभि म्हणाल्या.

त्यांचे पाय मी घुटण्यातून काटकोनात वाकवले होते. मग मी परत त्यांच्या मांड्यांवर आलो आणि हळूहळू वर जायला लागलो. थोडसं तेल मी घेतलं आणि त्यांच्या गांडीच्या खालच्या भागावर ते लावत हात फिरवायला लागलो. त्यांच्या गांडीचा स्पर्श माझ्या हाताला झाला आणि माझ्या शरिरातून करंट उमटला. मी हळूहळू त्यांच्या गांडीवरून हात फिरायला लागलो. त्यांची पुच्ची तर मला निमंत्रणच देत होती. मला तर असं वाटत होतं की पटकन ह्यांच्या पुच्चीवरून त्यांच्या चड्डीची चिंधी बाजूला करावी आणि तिची पुच्ची बघावी! पण मी ते थोडं दमाने घ्यायचं ठरवलं. आता मी त्यांच्या संपूर्ण गांडीवर हात फिरायला लागलो. त्यांच्या गांडीची गोलाई मी पूर्णपणे अनुभवत होतो. मीरा मॅडम जोरजोरात कन्हत होत्या, “आह्ह्ह.. अभिषेक.… उममहह…”

मी त्यांच्या कमरेवरून हात फिरवत परत त्यांच्या गांडीवर येत होतो. मी त्यांच्या पुच्ची जवळच्या जांघाच्या भागावर माझी बोटे फिरवायला लागलो. माझ्या बोटांचा स्पर्श त्यांच्या पुच्चीच्या काठांना होत होता. माझं काळीज धडधडत होत. त्यांच्या पुच्चीचे नाजूक भाग मी अनुभवत होतो. मग मी त्यांच्या पॅंटी च्या गांडीत शिरलेल्या पट्ट्यानं पकडलं आणि मसाज करायला लागलो. त्याबरोबर त्यांच्या पुच्ची वरची पॅंटी आणखी आकुंचन पावली आणि त्यांच्या तिचा पुच्ची चा बराचसा भाग उघडा पडला.

मग मी माझे दोन्ही पाय त्यांच्या मांड्या च्या बाजूला माझ्या टोंगळ्यावर बसलो आणि त्यांच्या कमरेवरचे पॅंटी च काठ हातात धरून ती मी खाली सरकवत मी म्हणालो, “मीरा मॅडम, आता मी तुमची पॅंटी खाली सरकवून काढत आहे जेणेकरून मला तुमच्या पृष्ठभागाची चांगल्या प्रकारे मालीश करता येईल. तुम्ही तयार आहात ना?” त्या म्हणाल्या, “हो अभिषेक, तुला काय करायचं ते कर. मला खूप छान वाटत आहे. काढ माझी पेंटिं.”

त्या असं म्हटल्याबरोबर मी त्यांची पेंटिं खाली सरकवली. आता मात्र त्यांची गांड, पुच्ची पूर्णपणे उघडी पडली. त्यांची चिकणी पुच्ची मी बघतच राहिलो. खूपच सुरेख अशी त्यांची पुची होती. मी त्यांना म्हणालो, “मॅडम, तुमची गांड तुमची पुच्ची खूपच सुंदर आहे, छान शेप मध्ये.” त्या लाजत थँक्स म्हणाल्या आणि माझ्या कडून मसाज करायला लावत आनंद घ्यायला लागल्या. मग मी त्यांच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवायला लागलो. त्या मोठ्याने कन्हत होत्या, “ओऊहह.. अभिषेक, कित्ती मस्त.. वाटते तुझा स्पर्श.. आणखी कर… माझ्या पुच्ची ला, गांडीला तुझा स्पर्श हवाहवासा वाटतो आहे मला.”

मी म्हणालो, “हो मॅडम, तुम्हाला खुश करायला, आनंद द्यायला च तर मी आहे.” त्यांच्या पुच्ची च्या नाजुक भागावर माझ्या बोटांचा स्पर्श होत होता. मी हळूच माझी बोटे त्यांच्या पुच्चीच्या आत घातले आणि त्याबरोबर त्या मोठ्या आपली गांड हलवायला लागल्या आणि सुस्कारे सोडायला लागल्या, “उह्ह्हह..उफ…म्हहह… खूप मस्त.. माझी पुच्ची..” त्यांच्या पुच्ची च्या लिप्स, त्यावरूनही मी मसाज करायला लागलो. त्या मोठ्याने ओरडत होत्या, “अभि, माय पुसी.. फील सो गुड..अहह…” मी मसाज करता करता त्या आपली गांड वर करून डॉगिस्टाइल झाल्या.

आता त्यांची गाणी चांगलीच फाकली. त्यांची पुच्ची ही पुर्णपणे उघडी पडली. त्यांच्या गांडीवर आणि पुच्चीवर मी जोरजोराने मसाज करायला लागलो. त्या आपली गांड वळवळ होत्या. त्यांच्या गांडीच्या गोलाईला मी हातांनी मसाजत होतो. त्यांच्या फुगलेल्या पुच्ची लाही मी स्पर्शत होतो. त्यांच्या गांडीच्या छिद्रावर मी माझे बोटं फिरवत होतो. बोट फिरवताना हळूच मी माझं एक बोट त्यांच्या गांडीत घुसवला आणि त्या अत्यानंदाने कलवळल्या, “आहहहह… ओह माय गॉड… माझी गांड अभिषेक.….उमहह”

ह्या नंतर समोर काय झालं? त्यांना मी माझ्या लवड्याने त्यांच्या गांड आणि पुच्ची ची मसाज करून त्यांना कस खुश केलं ते समोरच्या भागात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *