माझ्या घरी सेक्सचा नंगानाच भाग २ – Marathi sex stories

मित्रांनो, मी बिल्किस. तुम्ही मागच्या भागात वाचलं की माझ्या घरी कशा प्रकारचं झवण्याचे वातावरण असतं. मग मी समोर सांगितलं की आमच्या घरच्या एका कारागिराने मला एकटी पाहून कसं त्याने मला पकडलं आणि आपली लुंगी खोलून मला मागे येऊन चिकटला. मी काय करावं आणि काय नाही मला काहीच कळत नव्हते. तो भाग वाचण्यासाठी ही लिंक बघा: माझ्या घरी सेक्सचा नंगानाच भाग १ आता मी समोर सांगते की माझ्यासोबत काय काय घडलं.

मी चुपचाप त्याला बघत होती. त्याने फक्त लुंगी लावली होती. तो माझ्याजवळ येऊन मला चिपकायला लागला. मला घट्ट पकडून किस करायला लागला. आधी माझे गाल, मग माझी मान त्यानं चुंबले. मी त्याला विरोध केला नाही तेव्हा त्याने त्याचा लंड माझ्या हातात दिला. त्याचा लंड माझ्या हातात येतात तो ताणायला लागला आणि आखडुन गेला. मी खूपदा अम्मीला अब्बाच्या लंडासोबत खेळताना पाहिलं होतं. पण आज तर हा माझ्या स्वतःच्या मालकीचा लंड होता. त्याच्या सोबत मी खेळू शकत होते. मी त्याच्या लंडाला पकडून दाबलं. मी त्याच्या लंडाशी खेळत आहे हे बघून त्याने माझ्या स्कर्टमध्ये हात घालून माझ्या जांघेला कुरवाळलं. माझ्या तोंडून कामुक स्वर उमटले, “औहहहहह….. उऊहहहह….” त्याने तसंच चड्डीच्या काठेने माझ्या गांडीला आणि माझ्या पुच्चीला सहलवून बघितलं. जेव्हा त्याने माझ्या पुच्चीला स्पर्श केला तेव्हा मला एक वेगळाच अनुभव झाला. त्याने माझी स्कर्ट वर उचलली आणि माझ्या चड्डीची इलास्टिक समोर खेचून आत मधल्या माझ्या पुच्चीला पाहिलं आणि आपला हात माझ्या चड्डीत घातला.

आयुष्यात पहिल्यांदाच कुण्या पुरुषाने माझ्या पुच्चीला स्पर्श केला होता. माझ्या पुच्चीच्या दाण्याला त्याने हळूहळू सहलवलं. मी कण्हली, “अम्मीईई…अम्मी…. मेरी चूत…” तसा मीही त्याच्या लंडाला हलवलं. त्याने माझी चड्डी खाली खेचली आणि एकदा माझ्याकडे पाहिले. मी चुपचाप उभी होते. त्याने माझी स्कर्ट उचलली आणि खाली बसत आपलं डोकं माझ्या स्कर्ट मध्ये घुसवलं आणि माझे चुतडे पकडून आपलं तोंड माझ्या पुच्चीला लावलं. मी सुस्कारली, “आह्ह्ह…. अम्मीईई…..” आयुष्यात पहिल्यांदाच माझ्या कुवाऱ्या पुच्चीला कोणतातरी मर्द चाटत होता. कितीतरी वेळा मी अम्मीला अब्बाकडून आपली पुच्चीची चाटवून घेताना आणि मजेने तळपताना पाहिलं होतं. आज तीच मजा मला मिळत होती. जसा जसा सोहेल आपली जीभ माझ्या पुच्चीत घुसवत होता तस तशी माझ्या अंगातली तडफ वाढतच होती. मी सुस्कारत होते, “उउममममहहहह….. आहहहहहहह…..” माझ्यात एक नशा, एक खुमार चढत जात होता. मन तर करत होतं की सोहेलने माझी पुच्ची अशीच चाटत रहावे.

मग थोडावेळ चाटल्यानंतर सोहेल उभा झाला आणि त्याने त्याचा लंड माझ्या तोंडाजवळ आणला आणि म्हणाला, “आता तू चूस ह्याला.” मी अम्मीला खूपदा अब्बाचं लंड चूसताना पाहिलं होतं. पण जेव्हा मी सोहेलच्या लंडाला पकडून माझ्या तोंडाजवळ आणला तर आधी मला एक घाणेरडी वास आली. कदाचित त्याच्या मूत्राची असावी. मी आता विचारच करत होते की सोहेलने माझं डोकं पकडून जबरदस्तीने आपला लंड माझ्या तोंडात घुसवला. किती गंदी चव होती त्याची! अम्मी माहिती नाही कशाप्रकारे चुसायची तर ह्या घाणेरड्या लंडाला!

मी सोहेलचा लंड तोंडातून बाहेर काढायला बघितलं पण त्याने मला असं करू दिले नाही. पण तरीही मी जास्त वेळ त्याचा लंड चुसू शकले नाही. थोडीशी संधी मिळताच मी उठून पळाली आणि सरळ खोलीत येऊन बेडवर लेटली. माझा श्वास जोरात सुरु होता. त्याच्या  घाणेरड्या लंडाची चव माझ्या तोंडात विरघळली होती. पण तरीही थुंकून किंवा चूळ भरून मला माझं तोंड फ्रेश करावं वाटलं नाही. मी बेडवर उठून स्वतःशीच विचार करत राहिली. मी माझ्या खोलीत होते तरीही माझं मन करत होतो की परत खाली जावं आणि सोहेलच्या लवड्या सोबत खेळावं. पण मी तशीच लेटून राहिली.

नंतर अम्मी स्वतः त्याला चहा द्यायला गेली. मी वरून बघितलं की अम्मीने सोहेल सोबत गुजगोष्टी केल्या. पण त्या गोष्टी कोणत्या होत्या मला काहीच कळलं नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अम्मी मला म्हणाली, “आज मी आणि तुझे अब्बा काही कामानिमित्त बाहेर जात आहोत. तू आज कॉलेजला जाऊ नकोस. कारागिरांना चहापाणी आणि जेवण देणे ही तुझी जबाबदारी आहे.” मग ते दोघं कारमध्ये बसून निघाले.

जवळपास अकरा वाजता मी चहा बनवत होती. सोहेल वर आला आणि माझ्याकडून चहा घेऊन परत गेला. तो काही बोलला नाही पण त्याच्या डोळ्यात मोठी चमक होती. मी चहा पित टीव्ही बघत होते. थोड्या वेळात सोहेल परत वर आला आणि किचन मध्ये कप ठेवायला गेला. मी तशीच टीव्ही पाहत होते. मला वाटलं की माझ्या मागे कोणीतरी उभा आहे. मी अचानक चमकून मागे पाहिले तर माझ्या मागे सोहेल उभा होता. पूर्ण नागडा! आपल्या लवड्याला धरून असलेला, पूर्ण ताणलेला लंड घेऊन! मी त्याला बघून हसले. माझ्यात सेक्स भावना आली होती. बेडवर अम्मी जी मजा घेत असते तीच मजा आता मला घ्यायची होती.

सोहेल माझ्याजवळ आला आणि परत त्याने त्याचा लंड माझ्यासमोर केला. आज मी पूर्ण तयार होते. मी त्याचा लंड हातात पकडला आणि माझं डोकं पुढं-मागं करून त्याचा लंड चुसायला लागले. आज तो आपला लंड धुऊन आला होता. कोणती घाणेरडी वास येत नव्हती. त्यामुळे मला त्याचा लंड तोंडात घ्यायला कोणताच त्रास झाला नाही. सोहेल माझ्या छातीवर हात फिरवायला लागला. माझ्या कमीज वरूनच तो माझे छोटे छोटे नव्याने उभारलेले माऊ दाबायला लागला.

काही वेळ माझे इवलेसे माऊ दाबल्यानंतर त्याने माझी कमीज वरती केली. जेव्हा त्याने त्याच्या बोटांनी माझ्या मावांच्या निप्पल्स ना स्पर्श केला तसं ते कडक होऊन बाहेर निघाले. त्याने त्याचा लंड माझ्या तोंडातून काढला आणि माझ्या समोरच धरत त्याने माझ्या ओठांवर चुंबन केलं. त्याबरोबर मी बेडवर मागे लेटले आणि तो माझ्या अंगावर झोपला. तो माझे दोन्ही माऊ आपल्या हाताने दाबून एक एक निप्पल तोंडात घेवून चूसायला लागला. हे तर फारच मजेदार काम होतं. मला फार छान वाटलं जेव्हा त्याने माझे निपल्स चोखले. आता तर मला असं वाटत होतं की मी माझी अम्मीच बनले होते कारण हे सर्व करताना मी माझ्या अम्मीला पाहिलं होतं. मी अनुभव करायला लागले की अम्मी जेव्हा हे सर्व करत असेल तेव्हा त्यांना किती मजा येत असेल!

त्याने माझी सलवार उतरवली आणि सोबतच चड्डीही खाली सरकवली. एकाच वेळेस त्याने मला पूर्ण नागडी केली. माझ्या पुच्चीवर एकही केस नव्हता. बिलकुल साफ, गोरी आणि चिकणी पुच्ची होती माझी. माझ्या चिकण्या पुच्चीला पाहून त्याने त्याचा तोंड तिला लावलं. माझी पुच्ची तर त्याने या आधी चाटलीच होती पण तेव्हा त्याने बिनधास्त होऊन चाटली नव्हती. पण आज तर मी स्वतः त्याच्यासमोर आपल्या टांगा पसरवून लेटली होती. त्याने माझ्या पुच्चीला खालून वरपर्यंत पूर्णपणे चाटली. सोबतच माझी गांडही चाटून गेला. गांड चाटताना तर एवढी मजा नाही आली पण जेव्हा तो आपली जीभ माझ्या पुच्चीवर फिरवायचा तेव्हा मी तळपायची.

मग सोहेलने त्याचा ताणलेला लंड माझ्या पुच्चीवर ठेवला. मला समोर येणाऱ्या धोक्याची कसलीच जाणीव झाली नाही. मी तर हेच समजत होते की या खेळात मजाच मजा आहे. पण जेव्हा त्याने आपल्या लवड्याचा दबाव वाढवला तर असं वाटलं की माझ्या शरीरात गरम सळाख घुसत आहे. मी तर एकदम मस्त सेक्सचे स्वप्न बघत होते. पण माझं हे सुंदर स्वप्न माझं सर्वात भीतीदायक स्वप्न बनलं होतं. मी त्यातून सांभाळतच होते की सोहेलच्या लवड्याचा काळा सुपारा माझ्या पुच्चीत घुसला. मी मासोळीसारखी तडफडले. मी त्याला थपड्या मारल्या, माझे हात पाय चालवले. त्याला माझ्या शरीरावरुन उठवायला लागली. पण सोहेल पूर्ण जोशमध्ये होता. त्याने मला परत दाबलं आणि म्हणाला, “कुठे जात आहेस साली मादरचोद?” आणि त्याने परत मला त्याच्या बाहुपाशात जखडलं. मला कळलं मी आता सुटू शकत नाही. मी त्याच्या समोर हात जोडले, “सोड मला.. नाही करू शकत.. मी.. फार त्रास होतो..” पण माझ्या विनंतीवर त्यानं लक्ष दिले नाही. तो म्हणाला, “आज कसं सोडून देऊ तुला? तु माझी जान आहेस. तुला तर आज मला झवायचंच आहे. आजच्यासारखी संधी पुन्हा केव्हा मिळेल? मी माझ्या हाताने त्याचा लंड पकडला आणि म्हणाली, “सोहेल अंकल तुमचा लंड फार मोठा आहे. मी तर अजून लहानच आहे. मी हे नाही घेऊ शकत. प्लीज सोडा मला.” तो म्हणाला, “सोडेल तुला पण तुझी पुच्ची चोदल्यानंतरच. आज मी थांबणार नाही.” आणि त्याने माझ्या हातून त्याचा लंड सोडवला आणि परत माझ्या पुच्चीत घातला.

मला परत त्रास झाला. मी तडफडली, “अम्मीईई… जान…. मेरी चुत…!” टीव्हीचा आवाज माझ्या आवाजाला दाबत होता. तो माझ्या कमसिन पुच्चीला चिरत चोदत होता. त्याने काही आणखी जोरदार धक्के मारले. सोहेलचा जवान लंड माझ्या कोवळ्या पुच्चीला चोदत होता. मी ओली झाले होते. आता त्याचा लंड आरामात आत बाहेर होत होता. मी विचार करत होते की हा केव्हा झडणार?

काही वेळ मला चोदल्यानंतर सोहेलने त्याची गती कमी केली. आता माझी पुच्ची पाण्याने चांगलीच भरून निघाली होती. त्यामुळे मलाही थोडी फार मजा यायला लागली होती. मी डोकं उचलून खाली आपल्या पुच्चीकडे पाहिलं तर त्याचा काळा लंड रक्ताने माखला होता. तो माझ्या कुवाऱ्या पुच्चीच्या फाटल्याने झाला होता. त्याच्या चेहर्‍यावर जगजेत्याच हास्य होतं. तो मला किस करायला लागला. पण मी त्याला प्रतिसाद देत नव्हते आणि माझं तोंड इकडे तिकडे फिरवायला लागले. मग त्याने मला आणखी खूप सारे धक्के मारले आणि एकदम त्याने त्याचा लंड बाहेर काढून माझ्या पोटावर त्याने त्याच्या गाढ वीर्य सोडलं. मला आठवणीत आहे की अब्बा आपलं पाणी किती तरी वेळा अम्मीच्या छातीवर किंवा तिच्या तोंडावर सोडायचे. तेव्हा अम्मी फार खुश व्हायची. त्याचं लंड माझ्या पुच्चीतून निघाल्याने एकदाच मला आराम मिळाला. सोहेलने मला उचलून बाथरुममध्ये नेऊन आंघोळ घातली.

मग संध्याकाळी अम्मी अब्बा आले. आता मी ठीक झाले होते. रात्री जेव्हा मी खिडकीतून पुन्हा अम्मीला चुदताना पाहिलं तेव्हा मी विचार करत होते की अब्बाचा लंड तर सोहेलपेक्षा मोठा आहे. मग अम्मीला एवढी मजा आणि मला एवढा त्रास का झाला?

दुसऱ्या दिवशी सोहेलला मी विचारलं. त्यानं सांगितलं की पहिल्यांदा नेहमीच त्रास होतो. मी परत माझ्या खोलीत आले. आता तर मी स्वतःच पुन्हा चुदण्यासाठी वाट बघायला लागली. आता मला अब्बाचं लंड घ्यावं वाटू लागलं होतं! ते मी कसं घेतलं ह्याची चित्तथरारक कहाणी पुढील भागात.

ह्या माझ्या कहाणीबद्दल फीडबॅक कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *