माझ्या ताईच्या सेक्सि नणंदा

नमस्कार मंडळी, मी राजीव. माझं वय सत्तावीस वर्ष असून उंची पाच फूट आठ इंच आणि वर्ण गोरा आहे. माझ्या या कहाणीचा पाया दोन-तीन वर्ष आधीपासूनच बनणे सुरू झालं होतं आणि या घटनेने या कहाणीला शेवटचं रूप दिलं. ती कहाणी एक महिन्यापूर्वी माझ्या ताईच्या घरी झालेल्या लग्न प्रसंगात तिच्या सेक्सि नणंदा कडून पूर्ण झाली होती.

माझ्या ताईचं लग्न आमच्या गावातच झालं आहे. तिच्या पाच नणंदा आहेत. त्यातल्या सर्वात लहान नणंदेचं लग्न तीन वर्ष आधीच करून देण्यात आलं होतं. त्याच्या आधी आम्ही दोघेही एक दुसऱ्यांना मनातल्या मनात पसंत करायला लागलो होतो.

ती माझ्याहून एक वर्षे मोठी होती. या कारणामुळे आमचं लग्न होऊ शकलं नव्हतं. पण आम्ही दोघं लपून लपून भेटायचो आणि चुंबन करायचो. मी तिचे वक्ष खूपदा दाबले होते पण त्याच्यापेक्षा जास्त काही झालं नव्हतं. जास्त वेळ आम्हाला एकांतात भेटतच नव्हता. आम्ही दोघं त्यावेळेची वाट पाहत होतो.

आमची इच्छा होती की पूर्ण रात्र आम्हा दोघांना कोणी वेगळे करू नये. यासाठी आम्ही एक योजना बनवली. मी तिच्या मोठ्या बहिणीला पटवायचा प्लॅन केला. ती माझ्याहून सहा-सात वर्षांनी मोठी आहे. ती पहायला फार सेक्सी आहे. तिला पाहून कोणी म्हणणार नाही की ही दोन पोरांची आई आहे! तिला बघेल त्याचा लंड उभा झाल्याशिवाय राहणार नाही.

मी तिला पटवण्यासाठी तिची छोटी बहीण म्हणजेच माझी ही प्रेयसी हिची मदत घेतली. मी तिला आपल्या मोठ्या बहिणीला माझ्यासाठी पटवायला सांगितलं. तिने आपल्या बहिणीला माझ्याबद्दल सांगितलं की मी तिला पसंत करतो. मग मी संधी पाहून तिला इशारा केला आणि माझ्या जवळ बोलावलं आणि एकट्यात भेटायला सांगितलं.

ती आल्यावर मी माझी गोष्ट पटकन मांडली. मला भीती वाटत होती कि तिने आपल्या पतीजवळ माझी तक्रार केली तर? पण असं काही झालं नाही. मी तिच्या ह्या छोट्या बहिणीसोबत तिच्या छोट्या भावाच्या घरी बोलावलं. ताईच्या घरी लग्न असल्याने ते घर बंद होतं.

लग्नाचा दिवस होता. कोणत्यातरी बहाण्याने त्या दोघी लग्नमंडपातून निघून छोट्या भावाच्या घरी आल्या आणि समोरून कुलूप लावून मला मागून घरात घुसावलं.

घरात आम्ही तिघेच होतो. माझ्या बोलण्यावर लहान बहिण मला आणि आपल्या बहिणीला एकटे सोडून दुसऱ्या खोलीत गेली. मी मोठ्या बहिणीला आलिंगन दिले आणि तिच्या ओठांवर किस केलं. ती कामुक व्हायला लागली. तिच्या तोंडून मादक आवाज निघत होते, “आआह्ह.. राजीव…. ऊऊहहह… !”

थोडा वेळ तिला चुंबन केल्यानंतर मी तिची साडी खेचून सोडली. तिने माझा शर्ट काढला. आता मी तिचे वक्ष तिच्या ब्लाउज वरूनच दाबत त्यावर चुंबन करत होतो. मग मी तिचा पेटिकोट आणि ब्लाऊजही काढला. आता ती फक्त ब्रा आणि पॅंटी मध्येच होती.

मग तिने माझी पॅंट उतरवली. मी माझी अंडरवेअर खाली घेतली. माझा लवडा उभा होता. तिने माझा हत्यार पाहिलं तशी तिच्या डोळ्यात चमक आली. ती माझा लवडा आपल्या हातात ठेवून त्याला कुरवाळायला लागली. मग तोंडाने त्याला चुरपायला लागली, “म्म्मम… ययएम्म्मम…ययमम..ययमम..!”

मी सांगू शकत नाही की त्या वेळेस मला कसं वाटत होतं! मी तिची चोळी आणि पॅंटी उतरवून तिला नागडे केलं आणि तिची पुच्ची चाटायला लागलो. तिच्या तोंडून मोठ्या आवाजात कामुक स्वर निघत होते. काहीच वेळात आम्ही दोघेही झडलो.

थोड्या वेळाने माझा लंड परत उभा झाला आणि ती परत त्याच्यावर किस करायला लागली. मग ती म्हणाली, “आता आणखी जास्त तळपवू नका. आत मध्ये घाला लंड.”

मी माझा लंड आपल्या हाताने हालवला आणि मग तिचे पाय पसरवले. मग तिच्या पुच्चीवर आपला लंड ठेऊन एक धक्का मारला. तसा माझा लवडा दोन इंच आत मध्ये घुसला. तिला वेदना व्हायला लागली. मी तिच्या तोंडाला दाबलं आणि आणखी एक झटका मारला. आता माझा लवडा पूर्ण आत मध्ये शिरला होता. कदाचित तिचा नवरा तिला रोज झवत असावा. त्यामुळे तिला जास्त त्रास झाला नाही.

मग मी माझ्या झटक्याची गती वाढवली तशी तिही मला साथ द्यायला लागली. काही वेळानंतर ती पलटून माझ्या अंगावर आली आणि खालीवर व्हायला लागली. पंधरा मिनिटानंतर ती परत माझ्या खाली आली आणि मला जोराने आवळून घेतलं.

त्या खोलीत आम्हा दोघांच्या झवण्याचा आवाज घुमत होता. काही वेळानंतर मीही झडलो. झडल्यानंतर आम्ही दोघं असेच पडून राहिलो.

मग आम्ही परत लग्न कार्यात सहभागी झालो. मी ताईच्या बाकी नणंदा सोबत थट्टा मस्करी करत होतो.

लग्न आटोपल्यावर मी एकटा खोलीत झोपून होतो. रात्री एक वाजता मला माझ्या लवड्यावर एक हात फिरत असल्याची जाणीव झाली. मी चूपच होतो. मोठी बहीण माझ्या बाजूला लेटली होती तर आणखी दुसरं कोण असू शकत होता?

मी उठून पाहिले तर लहान बहीण माझ्या लवड्या सोबत खेळत होती. काही वेळाने मोठी बहीण जागी झाली. मग छोट्या आणि मोठ्या बहिणीत काहीतरी गोष्ट झाली आणि मोठी तिथून निघाली.

मग छोटी बहीण माझ्या जवळ आली. मी तिला पकडून चुम्माचाटी करायला लागलो. ती मदहोश व्हायला लागली. तिला माहीतच पडलं नाही की मी केव्हा तिची साडी सोडली. मी तर तसाही नागडाच होतो.

आता आम्ही दोघं रोमान्स करायला लागलो. यावेळी मी छोट्या बहिणीचे पेटिकोट, पेंटिं सर्व एकाच वेळी काढून घेतले. आता आम्हा दोघांचही स्वप्न पूर्ण होणार होतं. आम्ही दोघं एकटे होतो आणखी कोणी नव्हता.

आम्ही सिक्स्टी नाईन पोझिशन मध्ये आलो. ती माझा लवडा आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो. दहा मिनिटात ती झडली. आम्ही एकमेकांना बघून हसत होतो.

काही वेळाने तिने माझ्या लवड्याला चुसून परत उभा केला आणि लवडा आत मध्ये घालायला सांगितला. मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि लवडा तिच्या पुच्चीवर ठेवून एक झटका दिला. लंड थोडासा आत मध्ये गेला आणि ती ओरडायला लागली, “आहहहह… राजीव….!”

ती म्हणाली, “थोडा हळू कर.”

मी विचारले, “का त्रास होत आहे?”

ती म्हणाली, “माझ्या पतीचा लंड तुझ्यापेक्षा छोटा आहे.”

मी हळूहळू पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत घुसावलं. आता मी माझे झटके आणखी वेगात घेतले. त्यात ती मला साथ द्यायला लागली. त्या दिवशी मी दुसऱ्यांदा दुसऱ्या स्त्री सोबत, दोघ्या बहिणी, दोघ्या नणंदा सोबत सेक्स करत होतो. मी तीन-चार वेळा झडलो होतो. यामुळे माझे विर्य काही लवकर सुटणार नव्हतं.

मग पंधरा मिनिटात मी तिला घोडी बनायला सांगितलं. मागून तिच्या पुच्चीत लवडा घालून मी दहा-पंधरा मिनिटं तिची चांगलीच चूदाई केली. त्यानंतर माझं वीर्य मी तिच्या पुच्चीत सोडलं.

आम्ही दोघं थंड झालो आणि त्याच स्थितीत झोपी गेलो. सकाळी पाच वाजता उठून मी माझ्या घरी गेलो. आता त्या दोघ्या बहिणींच्या, माझ्या ताईच्या विवाहित नणंदा च्या उदरात माझं बाळ वाढत होतं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *