माझ्या मावशीची चालू पोरगी भाग १ – Marathi sex stories

मी माझ्या आयुष्यातील एक सत्य घटना आपल्या सर्वांशी शेअर करत आहे. ही गोष्ट आहे माझ्या एका दूरच्या मावशीच्या मुलीची. तिचं नाव आहे भावना. ती त्यावेळेस वीस वर्षाची होती. ती एकदम गुदगुदीत माल म्हणजेच थोड्या भरलेल्या अंगाची होती. तिची गांड बाहेर निघाली होती. तिच्याकडे पाहिल्यावर असे वाटायचे की ही तीन चार महिन्याच्या बाळाची आई असावी. कारण तिचे उभार होतेच तसे, एकदम दुधाळ ज्यांना बघूनच तोंडाला पाणी सुटायचं. माझी मावशी माझ्याच शहरात राहायची. बाकीचे नातेवाईक मात्र दूरच्या गावाला होते. त्यामुळे मावशीच्या घरी माझं नेहमीच येणं-जाणं असायचं.

माझ्या आईचं घरीच ब्युटी पार्लर होतं. त्यामुळे आमच्या घरी नेहमीच बायका पोरींची गर्दी असे. मी त्यांना ताडत असे. भावनाला ब्युटी पार्लर शिकायचं होतं म्हणून माझ्या आईने तिला महिन्याभरासाठी आमच्या घरीच राहण्याविषयी सांगितलं. माझ्या आईला वाटायचं की हिने काहीतरी शिलाई, ब्युटीपार्लर शिकून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करावा. म्हणून माझ्या आईने मावशीला फोन केला आणि भावना ला महिन्याभरासाठी आमच्याच घरी राहू देण्याविषयी सांगितले. तिच्या आईने यासाठी आनंदाने होकार दिला.

भावना विषयी मला एक गोष्ट माहिती झाली होती की हीचे बऱ्याच मुलांशी चक्कर सुरू होते आणि सध्या तिचा एक बोयफ्रेंडही होता. ती चेहऱ्यानेच चुदक्कड वाटायची. त्यामुळे आता मीही तिला चोदण्याच्या फिराक मध्ये होतो. पण मला त्याविषयी एकदमच खात्री वाटत नव्हती.

मला माहिती होतं की मुलींसोबत जास्त रिस्क घेणं ठीक नाही. भलेही काही मुली स्वतःहून चोदून घेतात. काही मुली तर बाहेर मुलांकडून ठोकून घेत असतात आणि घरच्यांसमोर किंवा रिलेटिव्ह समोर मात्र सतीसावित्री सारख्या राहतात. मला अपेक्षा होती की भावना एवढ्या साऱ्या मुलांना सोबत बेड गरम करून आहे तर माझ्यासमोर जास्त नखरे करणार नाही. पण मला यावर अजूनही पूर्णपणे खात्री नव्हतीच. आपल्या बॉयफ्रेंडबद्दल तिने स्वतःहूनच सांगितल्यावर मी या वाहत्या गंगेत हात धुण्याचे पक्के केले. मी तिला चोदण्यासाठी सेटिंग करायला लागलो.

ते उन्हाळ्याचे दिवस होते. त्यामुळे एक कुलर मी माझ्या वरच्या मजल्यावरील रूममध्ये लावला होता. भावनाला कूलर मध्येच झोपायची सवय होती त्यामुळे रात्री ती माझ्या रूम मध्ये येऊन झोपेल असं ठरलं.

रात्री जेवण झाल्यानंतर ती झोपायला माझ्या रूममध्ये आली. बोलता बोलता तिने तिचा बेड खालीच लावला. मी दिवानवर लेटून तिच्याशी गप्पा करायला लागलो. ती मला काहीशी परेशान दिसली. मी तिला विचारलं-काय झालं भावना? तू परेशान का दिसत आहेस? तर ती म्हणाली- अरे मला कुलरची हवा अजिबात लागत नाही आहे. खूप गर्मी होत आहे मला.

मी तिला वरती माझ्या बाजूला झोपण्यास सांगितले. ती म्हणाली- कोणी बघितलं तर काही वेगळा विचार करतील ना? मी उठून जिन्यावरचा गेट आणि मग रूमचाही दरवाजा लावला आणि तिला म्हणालो- आता तू मला चिपकूनही झोपशील ना तरी कुणाला काही कळणार नाही. यावर तिचा चेहरा लाल झाला आणि तिने माझ्याकडे थोड्या रागानेच बघितलं.

मला माझी चूक कळली तसा मी तिला म्हणालो- मलाही फरशीवर काही झोप येणार नाही. तुला वाटत असेल तर तू वरती येऊन झोपू शकतेस आणि मी बाजूला सरकून लेटलो. थोड्याच वेळाने ती आपली उशी घेऊन माझ्याजवळ आली. मधात तिने उशी ठेवली आणि बेडच्या किनाऱ्यावर लेटली. तिच्या शरीराचा सुगंध दरवळताच माझा लंड उठला. नात्यात भलेही ती माझी बहीण लागत होती पण तरीही तिला चोदण्याची इच्छा त्यां नात्यापेक्षा कितीतरी अधिक होती. तसंही जेव्हा एखादी चालू मुलगी तुमच्या बाजूला लेटली असेल तेव्हा तुमच्या मनात चोदण्याच्या भावना तर येणारच ना! त्यामुळे माझाही लंड चड्डीत उड्या मारायला लागला. तो मला सांगत होता की मला भावनाच्या पुदीत जायचंय.

मला माझ्या लवड्याची स्थिती कळत होती पण मला समजत नव्हतं की सुरुवात करू तरी कुठून करू? जर मी स्वतःहून काही हालचाल केली आणि तिने तिचे नाटकं सुरू केले तर? म्हणून मी माझ्या चड्डीत हात घातला आणि हळूहळू त्याला कुरवाळत विचार करायला लागलो. माझी वासना वाढतच होती. तिच्याकडे बघत मी अक्षरशः मुठ मारायला लागलो होतो. तिचे मोठ्या आकाराचे माऊ बघून मला राहवेना. मी विचार केला की ट्राय केल्याशिवाय कसं जमणार? समोर जे होईल ते पाहिल्या जाईल. तसंही माझ्या हाताच्या मसाजाने मी काही तेवढा खुश नव्हतोच. बाजूलाच एवढी चुदक्कड पोरगी लेटली आहे आणि मी स्वतःच्या हातानेच स्वतःला खुश करत आहे हे तर अगदीच अन्यायकारक होतं. आणि माझ्या लवड्याला तर भावना च्या पुदीत जाऊनच स्वतःची तहान मिटवायची होती.

माझ अंतर्मन म्हणत होतं की अगदी आत्ताच या आई झवाडीला आदळून आदळून चोदून टाकावं पण जोश मध्ये होश गमावून काही फायद्याचा नव्हता. म्हणून मी तिच्या झोपण्याची वाट बघायला लागलो. जशी ती मला झोपलेली दिसली तसा मी तिच्या पोटावर हात ठेवला आणि हळूहळू तिच्या शरीरावरून हात फिरवायला लागलो. तिने काहीही हालचाल केली नव्हती. ते बघून मी हळूच तिचे माऊ दाबले पण तरीही तिने काहीच हालचाल केली नाही. तिचे श्वास मात्र थोडे जड होत चालले होते. मी तर आज पूर्णपणे निश्चय केला की काही होऊन जाऊ दे आज तिची पुदी तर मी नक्कीच चेपणार!

मी तिच्या सूटमध्ये हात घालून तिच्या ब्रावर मालीश करायला लागलो. तिचे मोठे मोठे बुब्स मी स्पर्शत होतो. मी तिच्याकडे आणखीनच सरकलो आणि माझा उठलेला लंड तिच्या मांडीला टच केला. मग मी एक हात तिच्या लोअर मध्ये घुसवला आणि तिच्या चड्डी वरून बोटं फिरवायला लागलो. तिच्या चड्डीवरुन मला तिच्या पुच्चीचा आकार स्पष्ट जाणवत होता. तिने पुच्चीवरचे केस छाटले होते. भावनाचे श्वासोच्छवास आणखी जड जड होत चालले होते पण ती मला गाढ झोपलेलीच जाणवली. मी तिच्या चड्डीत हात घुसवला आणि अक्षरशः तिच्या पुदीवरून बोटं फिरवायला लागलो. तिची पुदी काहीशी ओली झाली होती. माझं एक बोट सहजच आतमध्ये घुसलं ते बघून मला जाणीव झाली की हिने आपल्या पुच्चीचा चांगल्या पद्धतीने बँड वाजवून घेतला आहे.

ती अजून शांतच होती म्हणून मग मी तिच्या ओठांवर किस केलं आणि चटकन बाजूला झालो. पण तिने काहीही हालचाल केली नाही म्हणून मग मी परत तिच्या ओठांचे रसपान करायला लागलो. तसं तिने एकदम डोळे उघडले आणि मी दचकून तिच्या अंगावरुन उठलो.
ती मला म्हणाली- मला माहिती होतं तू नक्कीच माझ्या सोबत असे काही करशील म्हणूनच मी कुलरचा बहाणा केला होता. मलाही तुझ्याबद्दल तसलं आकर्षण होतंच.

मला तिच्या बोलण्यावर विश्वासच बसेना! मी फुकटच एवढा वेळ मघा पासून घेत होतो आणि या भीती मध्येच मी कितीतरी वेळ वाया घालवला होता. मला तर तिची पुदी केव्हाचीच ठोकायला हवी होती.
ती समोर म्हणाली- आजकाल माझा बॉयफ्रेंड माझ्यापासून दूर दूर राहत आहे म्हणून जेव्हा पासून मी तुझ्या घरी आले तेव्हापासूनच मला तुझा लंड बघायची इच्छा होऊन राहिली होती.

मी म्हटलं- तुला काय फक्त माझा लंडच बघायची इच्छा आहे का? ती म्हणाली- मग तुला काय हवा आहे आणखी?
मी म्हणालो- मला तर तुझ्या पुदीत माझा लवडा टाकून तुला चोदायचं आहे.
ती म्हणाली- मग तुला अडवलं कोण आहे?

यावर आम्ही दोघंही हसलो. त्यानंतर मी माझ्या मावशीच्या चुदक्कड चालू पोरीला कशाप्रकारे चोदलं ते मी समोरील भागात सांगेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *