माझ्या लंडरूपी चावीने खोललं मी तरुणीच्या पुदीचं कुलूप

ही घटना माझ्या जीवनाच्या कामुक समुद्राची एक लाट आहे. मी एका कामानिमित्त मुंबईत होतो. संध्याकाळ झाली होती. कामातून विश्रांती मिळाली होती. वातावरण आल्हाददायक होतं. मुंबईत मला अरबी समुद्राच्या काठी मरीन ड्रॉईव्ह वर बसायला फारच आवडते. वेळ रात्री ९ ची होती.

कोककोलाच्या बॉटलमध्ये व्हिस्कीचा एक मोठा पेग बनवून मी समुद्राच्या काठावर बनवलेल्या पट्टीवर बसलो. एका हातात सिगारेट व दुसऱ्या हातात व्हिस्की घेऊन मी त्या वातावरणात धुंद झालो होतो.

येणाऱ्या जाणाऱ्या अतिश्रीमंत बायकांच्या मटकणाऱ्या गांडा, मोठाले बुब्स, खोल गळ्यातून दिसणारी त्यांच्या मावांमधली दरी माझ्या नशेला आणखी तीव्र बनवत होते.

काही कॉलगर्ल्स ही मला इशारा करायच्या तेव्हा मी माझ्या लवड्यावरून हात फेरत त्यांना डोळा मारायचो. एकंदरीत मौजेचं वातावरण होतं.

पाठीमागे काही बार आणि हॉटेल्स होते ज्यातून कपल्स हलत डुलत बाहेर पडत होते. त्यांना बघून मला माझा एकटेपणा जाणवायला लागला.

माझं मन एखाद्या पुदीसाठी आतुर झालं होतं. पण रंडीबाजी मला पसंत नव्हती. १५ मिनिटांनी एक मस्त तरुणी मागच्या बार मधून डुलत निघाली. पार्किंग मध्ये तिची कार उभी होती. तिच्याकडून कारचा दरवाजा उघडत नव्हता. तिने आजूबाजूला मदतीसाठी पाहिलं.

मी सिगारेट पित तिच्याकडेच बघत होतो. तिने मला पाहिलं आणि तिच्याकडे बोलावलं. आधी तर मला भ्रम झाला की ती कोण्या दुसऱ्या व्यक्तीला बोलवत आहे म्हणून. मी मागे वळून पाहिलं तर मागे समुद्राच्या लाटाच होत्या. म्हणजे ती मलाच बोलवत होती.

मी माझ्या छातीवर हात ठेवून इशाऱ्याने विचारलं- तुम्ही मला बोलवत आहात का? तिने होकार दर्शवून मान हालवली. मी एकदम रोमांचित झालो. सिग्रेट फेकली आणि तिच्या दिशेने चालायला लागलो.

मी तिच्याजवळ जाताच आधी पूर्ण मन भरून तिला पाहिलं. तिने टाईट जीन्स आणि टॉप घातला होता.

“जरा बघा ना कारचा दरवाजा उघडत नाही आहे.” तिच्या नशेने भरलेला आवाज माझ्या कानावर पडला. मी कार च्या डोर लॉकला पाहिलं तर मला हसायला आलं. ती आपल्या फ्लॅटची चावी कारच्या छिद्रात घुसवत होती.

ती म्हणाली: तू हसत का आहेस?

तिच्या तू तडक बोलण्याने मी सज्जन होऊन म्हणालो- तुम्ही ज्या छिद्रात चावी घुसवत आहात जरा बघा तरी की तो छिद्र त्याच्यात घुसवण्या लायक आहे की नाही ते?

ती- हो हो तुला मोठी माहिती आहे की कोणत्या छिद्रात काय घुसवल पाहिजे ते.

तिच्या कामुक्तेने भरलेल्या हास्याने तिने माझी मजाक उडवली. मी तिला म्हणालो- हो तुम्हालाही सांगू शकतो मी की छिद्रामध्ये बसवायला कोणती गोष्ट बरोबर असते ते. बरं ही तुमच्या कारची चावी नाही ही तर फ्लॅटची चावी वाटत आहे.

तिच्या डोक्यात प्रकाश पडला. तिने आपली बॅग चेक केली आणि कारची चावी काढली. मी चावी घेतली आणि कारचा दरवाजा उघडला.

ती मला म्हणाली- ये बस आत.

मी म्हणालो- कशाला?

ती बिंदास म्हणाली- चल तुझी टेस्ट घ्यायची आहे.

मी म्हणालो- कसली टेस्ट घ्यायची आहे?

ती- तुला छिद्रांची मोठी माहिती आहे ना? चल त्याचीच टेस्ट घ्यायची आहे.

मी विचार करायला लागलो. साली विचित्रच आहे. आता छिद्रांची टेस्ट ती नशेच्या स्थितीतच घेईल? मला काय फरक पडणार होता? मला तर मोकळा वेळ होता. वेळ घालवायला मला ही आयटम एकदम ठीक वाटली.

तिच्या कार मध्ये मी मागे बसायला लागलो तशी ती म्हणाली- इथे नाही तिथे ड्रायव्हरच्या सीटवर बस.

मी विचार केला बरोबर आहे. साली नशेत आहे. कुठे कार ठोकली तर? त्यापेक्षा चांगला आहे की मीच कार चालवावी.

मी ड्रायव्हिंग सीटवर बसलो. बाजूला ती तरुणी येऊन बसली. मी तिच्याकडे पाहिलं आणि विचारलं- कुठे जायचं आहे?

ती म्हणाली- सिगरेट आहे का?

मी माझ्या सिगरेटची डबी काढली आणि तिच्याकडे दिली. तिने एक सिगरेट काढली. मीही एक सिगरेट काढली. खिशातून लाईटर काढून मी तिची आणि माझी सिग्रेट पेटवली. एक लांब श्वास घेऊन मी तिच्या सौंदर्याला न्याहाळलं.

मस्त बुब्स होते सालीचे. टॉप खोल गळ्याचा होता. तिच्या मावांची दरी माझा लवडा उठवत होती. टॉप छोटा असल्याने तिची नाभी मला दिसत होती.

तिनेही एकटक नजर घेऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि म्हणाली- छिद्र बघायचं आहे?

तिच्या बोलण्याने माझं डोकं एकदम उघडलं. मी तिच्या डोळ्यात डोळे पाहून म्हणालो- हो दाखव.

ती म्हणाली- चल फ्लॅटवर दाखवते. तुझी चावीपण पाहते फिट होते की नाही तर?

गोष्ट एकदम साफ होत चालली होती. ती नशा केल्यानंतर चुदण्याच्या मूडमध्ये होती. एवढं तर नक्की होतं की फ्लॅटवर ती एकटीच राहत असावी. म्हणूनच ती मला फ्लॅटवर यायला सांगत होती.

मीही म्हणालो- माझ्याकडे मास्टर चावी आहे. खूप सारे छिद्र मी खोलले आहेत माझ्या चावीने.

ती- माझं छिद्र तर उघडला आहे. जुनी चावी मी फेकून देत असते प्रत्येक वेळी. वेगवेगळ्या चावीने छिद्र उघडत असते मी.

मला कळलं की ही बिनधास्त तरुण कोणत्यातरी अति श्रीमंत बापाची बिघडली पोरगी आहे किंवा एखाद्या श्रीमंताची रखेल आहे. मी मनात विचार केला की आई झवली! आपल्याला काय करायचं आहे हिचा इतिहास माहीत करून?

मी तिला विचारलं- कुठे जायचं आहे आपल्याला?

ती म्हणाली- अंधेरी.

मी कार समोर दामटली. डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून मी तिला पाहत होतो. काय मस्त बुब्स होते! वय असेल 24 25 वर्षे, रंग एकदम गोरा होता.

तिने माझ्याकडे पाहिलं आणि विचारलं- किती मोठा आहे तुझा?

मी म्हणालो- फ्लॅटवर गेल्यावर पाहून घे.

ती म्हणाली- आता काही प्रॉब्लेम आहे?

तिने माझ्या लवड्यावर हात ठेवून थोडा कानोसा घेतला. माझा लवडा तर आधीच चांगला ताणला होता. तिने हात लावला तसा तो आणखी उठायला लागला.

ती आनंदाने म्हणाली- अरे वा! आज तर माझी मस्त चुदाई होणार आहे.

माझ्या चेहऱ्यावर एक हास्य आलं. लवकरच आम्ही तिच्या फ्लॅटवर पोहोचलो. फ्लॅट जबरदस्त होता तिचा. तिच्या बेडरूम मध्ये पोहोचल्यावर तिने आपले सॅंडल काढले आणि बेडवर लेटत मला म्हणाली- दारू पिणार का?

मी म्हणालो- हो पण बॉटल कुठे आहे?

ती म्हणाली- थांब आणते मी.

ती उठली आणि आत मध्ये जाऊन काचेचे ग्लास आणि उंची दारूची बॉटल घेऊन आली. तिने ग्लास भरले आणि आम्ही चिअर्स करून ते खाली केले. सिग्रेटी पेटवल्या.

सुट्ट मारून ती म्हणाली- आता दाखव.

मी म्हणालो- थांब आताच दाखवतो. पण तू आधी त्याला उभा तर कर.

ती म्हणाली- म्हणजे बसला आहे का तो आता?

मी म्हणालो- नाही तू जरा तुझे बुब्स दाखव नं. तुझं बुब्स बघून माझा लवडा तणतणत उठेल तेव्हा तुलाही पहायला मजा येईल.

मादरचोदिला लवड्याची एवढी ललच होती की एका झटक्यात तिने आपला टॉप आणि ब्रा काढून घेतला. तिचे मस्त बुब्स झुलत बाहेर आले आणि माझा लवडा आपल्या पूर्ण मस्तीत उभा झाला. मी उभा होऊन माझा शर्ट आणि पॅंट काढली. सोबतच माझी अंडरवेअर काढली आणि तिला माझ्या मोठ्या तगड्या लवड्याचे दर्शन दिले.

सिगरेटचा एक कश घेऊन तिने ग्लास बाजूला ठेवला आणि समोर येऊन तिने माझा लवडा पकडला. काही वेळ ती त्याला कुरवाळत बसली. मग तिने दारूची बॉटल उचलली आणि त्याची धार माझ्या लवड्यावर टाकायला लागली.

तिच्या ह्या कृत्याने तर मला आधी हसायला आलं. पण एवढ्या नशेमध्ये असल्यावरही तिची समजदारी माझ्या लक्षात आली जेव्हा तिने माझा लवडा तिच्या तोंडात भरला! खरं म्हणजे तिने माझ्या लवड्याला दारूने धूवून त्याला चुसण्यासाठी बनवलं होतं. काय मस्त चुसते ती साली!

मी काही वेळानंतर तिला उचलून तिच्या ओठांचे रसपान केलं. तिची जीन्स उतरवली. तिने आत मध्ये एक अगदीच छोटीशी पॅंटी घातली होती जी पँटीच्या नावावर कलंक होती. मी ती उतरवून फेकली. मी तिला माझ्या बाहुपाशात उचलून बेड वर आणलं.

फुलासारखा वजन होता तिचा. संत्र्या सारखे गोल तिचे बुब्स. मी तिचे गुलाबी निप्पल तोंडात भरले तसे तिच्या तोंडातून सुस्कारे निघाले. तिला चुदाईची घाई होती. मीही वेळ लावला नाही. तिच्या पुदीवर हात फेरला. अगदी चिकणी चमेली होती तिची पुदी! मी सज्जन दाखवली आणि माझ्या लवड्याला थांबवत तिच्या पुदीवर माझी जिभ टेकवली.

मी तिची पुदी थोडावेळ चाटली तशी ती म्हणाली- आता चोद ना मादरचोद! का सतावत आहेस?

मी वेळ लावला नाही आणि तिच्या पुदीवर लवडा ठेवून एका झटक्यात आत मध्ये घुसवला. तशी तिच्या तोंडातून किंकाळी बाहेर आली- आआई… हळू कर ना.. फाडशील का पुदी?

मी नशेत होतो. म्हणालो- आजपर्यंत कुणाची फाटली नाही तर तुझी काय फाटेल साली? मी माझ्या लवड्याने तिची चुदाई करायला लागलो. तिच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे भाव होते. एवढ्या नशेत असूनही तिच्या दोन्ही टांगा हवेत उठल्या होत्या. जेव्हा एखाद्या मुलीच्या किंवा स्त्रीच्या चुदाई च्या वेळेस टांगा हवेत उचलल्या असतील तेव्हा ही गोष्ट समजून जा की तिला चुदाईत फार मजा मिळत आहे.

पंधरा-वीस मिनिटाच्या चुदाई नंतर आमच्या हॅपी एंडिंगची वेळ आली होती. मी तिच्याकडे पाहिलं. ती म्हणाली- आत मधेच घाल काही होणार नाही. मी माझं विर्य तिच्या पुदीत सोडलं. काही वेळानंतर आम्ही उठलो आणि एकेक पेग आणखी लावले. नंतर आम्ही जेवण केलं. मग आम्ही कपडे घातले आणि तिचा नंबर घेऊन मी ती रात्र तिच्या फ्लॅटवरच काढली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *