माझ्या सावत्र मुलीने मला तिच्या बॉयफ्रेंड ला झवू दिले भाग 2 – Marathi sex stories

माय डिअर फ्रेंड्स, माझं नाव सांयोगिता आहे. माझ्याबद्दल मी तुम्हाला मागील कहाणीत सांगितलंच आहे. मी आपल्याला सांगत आहे की कशाप्रकारे माझ्या सावत्र मुलीने मला तिच्या बॉयफ्रेंड ला झऊ दिले. या कहाणीचा पहिला भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

माझ्या सावत्र मुलीने मला तिच्या बॉयफ्रेंड ला झवायला दिले भाग 1

मागच्या कहाणीत सांगितल्याप्रमाणे माझी सावत्र मुलगी आणि मी तिच्या बॉयफ्रेंडच्या घरी गेलो. मग तिने तिचा बॉयफ्रेंड सोबत माझी ओळख करून दिली. तिने तिच्या बॉयफ्रेंडला माझ्या पतीच्या बाहेरख्यालीपणा बद्दल सांगितलं होतंच. त्यांना कळालं होतं की मी बऱ्याच वर्षांपासून शरीर सुखाला वंचित आहे. त्यामुळे माझ्या सावत्र मुलीने तिच्या बॉयफ्रेंडला मला ते सुख देण्यासाठी तयार केले होते. मग मी आता समोर काय घडलं ते सांगत आहे.

आम्ही तिघेही सोफ्यावर बसलो होतो. तिचा तो बलदंड बॉयफ्रेंड मधात बसला होता. शितलने बॉयफ्रेंडला आपल्या जीन्स काढायला सांगितला. मी श्वास रोखून बघत राहिले. त्याने आपला जीन्स खाली केला आणि त्याबरोबर त्याचा मोठा उठलेला लवडा बाहेर खडा झाला. मी दोन्ही हात माझ्या गालांवर ठेवले व आ वासत म्हणाले, “अरे बापरे! किती मोठा आहे लंड तुझा! इतका मोठा! माझा तर विश्वासच बसत नाहीये.” यावर तो म्हणाला, “खरंच आहे मॅम, हात लावून बघा ना.”

मग मी त्याच्या लवड्यावर हात फेरायला लागली. त्याच्या लवड्याची गर्मी माझ्या हाताला जाणवत होती. मग शीतल म्हणाली, “अगं तोंडात घेऊन बघ ना, तुला आवडेल तो.” मी बावचळलेल्या मनाने त्याचा लंड माझ्या तोंडात घेतला. त्याच्या लंडाची उष्णता माझ्या जिभेला जाणवत होती. मी त्याचा तो काळा लंड चूसायला लागले. खूप वर्षांनी मला असल्या चुसण्याचं सुख मिळत होत. तेही एवढ्या मोठ्या लंडने!”  मी त्याचे ते मोठे बॉल दाबत लंड चूसायला लागले. शितल  त्याचे कपडे काढायला लागली.

आता तो पूर्णपणे नागडा झाला आणि आम्ही दोघी मायलेकी त्याच्या लवड्याशी खेळायला लागलो. त्याचा तो कडक लंड तिने हातात घेतला आणि हलवून तोंडात टाकला. आम्ही दोघी मायलेकी त्याचा काळा मोठा लंड चुसत होतो. मला माझ्या मुलीवर गर्व वाटत होता. तिच्यामुळेच मला एवढ राकट लवडा चुदाई साठी मिळणार होता.

बराच वेळ मी त्याची चव चाखली. तो माझे बुब्स दाबायला लागला. त्याने माझा टॉप आणि ब्रा काढला आणि माझे मोठे बुब्ससोबत तो आपल्या दोन्ही हातांनी मसाजयला लागला. त्याच्या हाताचा स्पर्श मला वेड लावत होत. माझ्या मुलीने ही संपूर्ण कपडे काढले आणि ती पूर्ण नागडी झाली. तो उठला, त्याने माझे पाय फाकवले. त्याने माझी झवण्यास व्याकुळ पुच्ची बघितली आणि चाटायला लागला. खूप वर्षांनी कोणीतरी माझी पुच्ची चाटत होत. मला अपरिमित सुख मिळत होत. मी कण्हत होते, “आहहहहह… शितल..… हम्मम्म… माझी पुच्ची…. चाट ना…. तुझा बॉयफ्रेंड खूपच मस्त आहे ग…”

माझी मुलगी जवळ आली आणि ती माझी बुब्स दाबत त्याचे निप्पल्स चोखायला लागली. एका वेळेसच माझ्या पुच्चीला आणि बुब्सला सुखाची जाणीव होत होती. त्याने माझी पुच्ची फाकवली आणि आपल्या जीभेने माझा दाणा चुसला. माझा दाणा चांगला कडक झाला. मग तो उठला आणि माझ्या अंगावर लेटत त्याने माझ्यासमोर आपला लंड धरला. त्याचा लंड माझ्या पुचीवरच होता. माझी मुलगी मग मागे गेली आणि तिने त्याचा लंड माझ्या पुच्चीवर बसवायला लागली. तो तिने मग हळू हळू माझ्या पुच्ची च्या आत घातला.

मला फार मोठा आनंद यायला लागला. खूप वर्षांनी एकदा लंड माझ्या पुच्चीमध्ये सामावत होता. मग तो हळूहळू आपली गांड हलवत आपला लंड आणखी आत मध्ये घालायला लागला. मी त्याची काळी पाठ करकचून धरली आणि त्याच्याकडून चोदण्याची मजा लुटायला लागली. तो पटापट शॉट मारायला लागला आणि मी तर अत्यंत खुशीने पागलच व्हायची राहिली. माझी पुच्ची खूप वर्षांनी ओली झाली होती.

मग त्याने मला उचललं आणि आपल्या कुशीत घेतलं. आता तो सोफ्यावर बसला होता आणि मी त्याच्या लंडावर बसली. मग मी स्वतःहून त्यांचा लवडा माझ्या पुच्चीत घातला आणि त्यावर उड्या मारायला लागले. माझी मुलगी आम्हा दोघांचाही झवणे बघत होती. मी तिला म्हटलं, “शितल, ये ना तू पण, झव माझ्यासोबत.” तो माझी गांड पकडून मला चोदण्यात मदत करत होता. आता माझी मुलगी आली आपली पुच्ची चोळत आणि म्हणाली, “बरं मॉम आता मी झवते.” मग मी बाजूला झाले आणि माझी जागा माझ्या मुलीने घेतली. तिने त्याचा लंड चाखला आणि त्याच्या लंडावर बसली. मग ती त्यावर उड्या मारायला लागली. माझ्या मुलीला झवतांना बघून मला समाधानच लाभत होतं. आज तिने मला शरीर सुखाचा आनंद दिला होता. तिने तिचा बॉयफ्रेंड मला झवण्यास दिला होता. आम्ही दोघीही मायलेकी त्याच्या लंडवर उड्या मारत होतो.

मग तो आम्हा उठला आणि त्याने आम्हा दोघींनाही सोफ्यावर बसवलं आणि आमच्या टांगा पसरल्या आणि तो आमच्या पुच्च्या ठोकायला लागला. आम्ही दोघेही खूप ओरडत होतो, “आह्ह्ह… उम्म्म.. फक मी.… चोद आम्हाला…” आम्ही दोघी चुदाई ची मजा घेत होतो.

खूप वेळ चोदल्यानंतर आमच्या पुच्यातुन पाण्याचे फवारे निघाले. मला खूप वर्षांनी ऑर्गासंम लाभला होता. यानंतर त्याने परत आमच्या पुच्च्या झवल्या आणि मग आपलं गाढ वीर्य आम्हा दोघींचाही तोंडावर सांडवले. त्याचे वीर्य मी जिभेने चाटून घेतले. खूपच चविष्ट होते त्याचे वीर्य. त्यानंतर मी माझ्या मुलीला म्हटलं की शितल, जेव्हा किंवा मला गरज पडेल तेव्हा मला तुझा बॉयफ्रेंड देशील का? यावर् ती म्हणाली, “बिलकुल मॉम केव्हाही घेऊन जा.”

मग मी माझ्या मुलीला आलिंगन दिले आणि तिला किस करत थँक्स म्हटलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *