माझ्या सेक्सी कारामतींचा दिवस – Marathi Sexi Karmati Stories

मी एक बाय सेक्सुअल होतो. म्हणजे मला मुले आणि मुली दोघांच्या देखील रस होता.म्हणेज मी मुले आणि मुली दोघांबरोबर पण संभोग करू शकत होतो आणि मला दोघांबरोबर तेवढाच आनंद येत असे. त्यामुळे मला जश्या मुली खुपश्या गर्लफ्रेंड म्हणून होत्या तसेच माझ्याकडे मुले पण खुपजण होते. त्या सगळ्यांशी मी नियमितपणे संभोग करत असे. मुले आणि मुली दोघांची पण मला काही कमी अजिबात नव्हती. त्यामुळे तसे माझे कामजीवन म्हणाल तर अतिशय सुदंर असेच होते म्हणा ना.

नेहमीच्या सामान्य पद्धतीने संभोग करून करून मला तसा कंटाळा आला होता. त्यामुळे मी त्या दिवशी काही तरी वेगळे करायचे ठरविले होते. जसे आपण श्रीमंत लोकांच्या गोष्टी ऐकतो कि काही बिजनेसमन नाश्ता एका देशात करतात तर जेवायला दुसऱ्या देशात आणि रात्रीचे झोपायला अजून कुठे तरी असतात त्याच पद्धतीने मी संभोग करायचे ठरवले होते.

मी असे ठरविले होते कि एकदा असे करायचे कि एका बरोबर फक्त किसिंग करायचे तर दुसऱ्या बरोबर फक्त छातीचे खेळ, तिसऱ्या बरोबर फक्त सोटा चोकून घ्यायचा, चौथ्याची योनी खेळायची, त्याच प्रमाणे संभोग पण करायचा. मी खूपच उत्साहित होतो कि मी असे करणार आहे म्हणून. त्या नुसार मी सगळे नियोजन देखील लावले होते. अर्थात हे त्यातील कोणालाच माहित नव्हते. फक्त मी त्याना एवढेच सांगितले होते कि मला जे पाहिजे तेवढेच मी करणार आणि जाणार मला अजिबात अडवायचे नाही.

त्या नुसार त्या दिवशी सकाळीच मी माझा गेम चालू केला. घरा पासून जवळच असलेल्या राजू कडे मी गेलो तो घरी एकटाच होता. त्याच्या रूम मध्ये जाताच त्याला मी माझ्या जवळ ओढले. बाकी आपला सोटा तर काय नेहमीच तयार असतो. त्याला बघितल्यावर तो जास्तच उड्या मारू लागला. त्याला जवळ ओढताच त्याच्या तोंडात मी माझे तोंड दिलें आणि आम्ही किसिंग करू लागलो. त्याचे ओठ कमालीचे नाजूक होते. मुलींपेक्षा मऊ मऊ असलेल्या त्याच्या ओठांना तो मी येणार म्हणून लिपस्टिक लावून बसला होता.

स्मूचिंग करत करत त्याने लावलेले ते सगळे लिपस्टिक मी चाटून चोकून खाऊन टाकले होते. मुलीपेक्षा पण मस्त तो किसिंग करत होता. त्याच्या ओठांना मी माझ्या दातात पकडत होतो आणि त्यांना चावट होतो. त्याच्या तोंडात माझी जीभ देताच तो तिला पडकून जसे सोटा चोकतात तसे त्या जिभेला चोकत होता. त्यामुळे आमचे स्मूचिंग कमालीचे रंगात आले होते. खूप वेळ चुम्माचाटी केल्यावर मी त्याला थांबवले आणि तिथून बाहेर पडलो.

पुढचा नंबर होता रीना चा. ज्यांना ज्यांना मी येणार म्हणून सांगितले होते ते सगळे घरी एकटे होते. तिच्या घरी जाताच मी तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिची छाती दाबू लागलो. तिचे उरोज कमालीचे मोठे आणि उठावदार होते. त्यांना दाबून दाबून मीच तर मोठे केले होते. तिचा टीशर्ट मी उतरवला आणि तिच्या कबुतरांना मोकळे केले.

तिची ती टपोरी कबुतरे बाहेर येताच मी त्यांना माझ्या हातात घेतले आणि जोरजोरात प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. माझ्या ताकदीने ते आधीच इतके मोठे झाले होते कि आता ते माझ्या हातात अगदी आरामात मावत होते. तिचे पुढे आलेले टपोरे निप्पल्स मी माझ्या हाताच्या बोटांच्या चिमटीत पकडून बाहेर ओढत होतो. त्यांना खेचून मी माझ्या तोंडात घेतले आणि जमेल तितक्या ताकदीने त्यानं बाहेर ओढून चोकु लागलो. जवळपास अर्धा ते पाऊण तास मी तिच्या छातीशी खेळून झाल्यावर मी बास केले आणि तिथून मी बाहेर पडलो.

आता नंबर होता संदीप चा. त्याच्याकडे गेला तेव्हा तो माझ्यासाठी तयार होऊन बसलाच होता. मी तिथे जाताच मी काही करायच्या आधी त्यानेच मला त्याच्या जवळ घेतले. काय करायचे आहे हे त्याला चांगलेच माहित होते. त्यानुसार त्याने माझी पॅन्ट उतरवली आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझे ते भलेमोठे हत्यार त्याने आधीही कित्येक वेळा चोकून काढले होते. पण प्रत्येक वेळी त्याच्या भावना अश्या असायच्या कि तो पहिल्यांदाच माझा सोटा चोकत आहे. त्यामुळे मला खूप मजा येत असे.

त्याने माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला. अगदी माझ्या पार सोट्याच्या मुळा पर्यंत त्याने त्याचे तोंड खुपसले आणि तो डीप थ्रोट करू लागला. त्याच्या डोक्याला मी माझ्या हाताने पकडले. माझे पाय मी गुडघ्यातून खाली वाकवले आणि माझी कंबर मागे पुढे करत त्याच्या तोंडात जमेल तितका आत माझा सोटा कोंबू लागलो. त्याने जवळपास अर्धा तास माझा सोटा चोक चोक चोकून काढला आणि मग मी त्याला थांबवले.

तिथून गेलो मी सरळ मोना कडे. मोना एका बड्या बापाची पोर होती. राहणीमान तिचे अतिशय उंची होते. ती खूपच स्वच्छ राहायची. त्याचमुळे तिच्याकडे मी जायचे नक्की केले होते. मी गेलो तेव्हा शॉर्ट घालून तिच्या बेडरूम मध्ये बसलेल्या मोना ला बघून मी पार वेडापिसा झालो. मी जाताच तिने तिच्या बेडरूम चे दार लावले आणि तिची शॉर्ट उतरवली. तिने घातलेली ती ब्रँडेड निकर बघूनच माझा जीव कसातरी झाली. ती नेहमीच उंची ब्रॅण्डच्या ब्रा आणि निकर वापरत असे. आजही त्याला अपवाद नव्हता.

तिची निकर मी हळूच खाली ओढून काढली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिचे दोन्ही पाय अलगद बाजूला करून तिच्या त्या गोऱ्यापान व गुलाबी रंगाच्या योनीचे दर्शन मी घेऊ लागलो. मी खाली पोटावर झोपलो आणि माझे तोंड मी तिच्या जांघेत घातले. जांघेत घालून मी घुसळून घुसळून तिला गरम केले आणि माझे जीभ मी बाहेर काढली.

तिच्या योनिवरून अलगद माझी जीभ फिरवू लागताच ती वेडी झाली. योनीच्या पदराच्या कडा वरून माझी जीभ मी जशी फिरवू लागलो तशी आपण जसे नाकपुड्या फुगवतो तशी तिची योनी फुगू लागली. कटावरून जीभ फिरवत फिरवत मी तिच्या योनीच्या पाकळ्या हाताने बाजूला केल्या. आत असलेल्या गुलाबी मांसल भागावर जिभेच्या शेंड्याने चाटायला मी चालूं केले. आत असलेला दाणा मी चोकू लागताच ती कमालीची बेभान झाली आणि तिची योनी पूर्ण ओलीचिंब होऊन त्यातून पाणी बाहेर येऊ लागले. मनसोक्तपणे तिची योनी चाटून झाल्यावर मी तिथून बाहेर पडलो.

पुढे नंबर होता तो म्हणजे दीपक चा. दिप्या दिसायला अतिशय चिकना चुपडा मुलगा होता. अतिशय मुलासारखा राहणारा तो माझ्याशिवाय कोणाकडून ठोकून घेत नसे. मला पण त्याची गांड मारल्याशिवाय मजा येत असे. त्याच्याकडे गेलो तेव्हा तो शॉर्ट घालून बसला होता. मी येताच त्याने आत जाऊन तेलाची वाटी आणली. शॉर्ट काढून त्याने ती तेलाची वाटी माझ्या हातात दिली. खरे म्हणजे तेलाची काही गरज नव्हती. पण उगीच दुखायला नको म्हणून आम्ही नेहमी तेल वापरत असे.

त्याची गांड कमालीची गोलाकार होती. त्या गांडीच्या भोकात मी तेलाचे दोन चार थेंब सोडले आणि माझ्या हाताची सरळ चार बोटे आत कोंबली. अगदी आरामात माझी चारही बोटे आत गेल्यावर मी मग माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि कचकन त्याच्या गांडीत कोंबला. त्याचे भोक माझ्या सोट्याला अगदी आरामात सामावू शकत होते. माझा सोटा आत गेल्यावर मी त्याच्या गांडीला दोन्ही हातानी जोरात पकडले आणि जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. किती वेळा पण ठोकले तरी मला त्याच्या गांडीची अपूर्वाई काही केल्या कमी होत नव्हती.

काचकाच करत मी त्याची गांड मारत होतो. मी जसे हिसडे देत हतो तसे तो पूर्णपणे हालत होता आणि समोर असलेल्या भिंतीला जाऊन जवळजवळ टेकत होता.प्रचंड वेगाने मी त्याची गांड ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर जेव्हा माझ्या विर्यपतनाची वेळ आली तेव्हा मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिथून बाहेर पडलो देखील.

आता शेवटची वेळ होती ती म्हणजे निकिता ची. ठोकावे तर निकितालाच. मादक देहाची मालकीण असलेली निकिता माझी सगळ्यात लाडकी गर्लफ्रेंड होती. मला पाहिजे तसे ठोकायला जे देत असे ती. तिच्याकडे जाताच मी अजिबात वेळ घालवला नाही. तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला. तिचा एकच पाय मी हाताने वर केला आणि माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो.

एकसारखे माझे दणके देत देत मी तिच्या योनीला ठोकून काढत होतो. एकसारखे जवळपास अर्धा तास मी तिला ठोकून काढल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला चोकायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरले. तिने ते सगळे वीर्य अगदी मन लावून पिऊन टाकले देखील आणि मग कुठे मी शांत झालो.

अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी एकच दिवशी माझे संभोगाचे बऱ्यापैकी सगळे प्रकार केले होते. सगळ्यात यात मजा हि होती कि मी प्रत्येक प्रकारासाठी एक मुलगा आणि एक मुलगी निडवली होती. मला स्वप्नात पण असे कधी वाटले नव्हते कि असे कधी शक्य आहे ते. पण मी ते शक्य करून दाखवले होते आणि तेव्हापासून मी असे नियमितपणे करू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *