मादक फिजिओ थेरीपीस्टला घरी झवले – Marathi Sexy Msajar Thokathoki Katha

मी एक नर्स आहे. माझे आज वय चाळीस वर्ष जरी असले तरीही मी आज देखील माझी फिगर राखून आहे. मला बघून आज पण भले भले घायाळ झाल्याशिवाय राहत नाहीत. कारण एकच माझी कमालीची मादक फिगर.

३६-२४-३६ अशी फिगर जर एखाद्या बाई ला तिच्या चाळीशीत पण जर ठेवता येत असेल तर तुम्ही विचार करा कि ती कशी असेल. जशी मी दिसायला चांगली आहे तशीच किंबहुना त्या पेक्षा किती तरी पटीने जास्त देखणी मी गळ्याच्या खाली आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. माझ्या छातीचे उभार इतके छान होते कि कधी कधी मला टेबल वर जेवायला बसले असताना ताटात खाली काय वाढले आहे ते पण दिसायचे नाही इतके ते पुढे होते.

जसे उरोज पुढे होते तसे ते बाजूला पण तितकेच पसरले होते. त्यांचा आकार असा काही गोल होता कि कधी कधी मलाच पटायचे नाही कि ते खरे आहेत. वापरून वापरून पुढे आलेले निप्पल्स त्या उरोजांचे सौंदर्य अधिकच खुलवत होते. त्याचा आकार म्हणजे नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीच्या छातीचे निप्प्स सारखाच होता. साडी घाला कि ड्रेस ते निप्पल्स असे पुढे यायचे कि त्या ड्रेस मधून पण ते स्पष्टपणे दिसत असत.

साडी घातली कि माझी फिगर जास्तच उठून दिसायची. अर्थात मी नर्स असल्याने मला साडी नयमीतपणे वापरता येत नव्हती. पण जेव्हा शक्य असेल तेव्हा मी साडीच घालायचे. त्यात साडी मी जर घट्ट घातली तर मग माझ्याकडे बघून लाळ घोटणाऱ्यांची संख्या दुप्पट होत असे. माझ्या शरीराचा उपभोग घेणयासाठी आज देखील इतके लोक आसुसलेले आहेत ना कि त्याची लिस्ट काढायची तर दोनशे पानी वही भरेल.

मी जर आता अशी असेल तर माझ्या तारुण्यात मी कशी असेन याचा विचार तुम्ही करू शकाल. मी मुळात दिसायला जशी देखणी आहे आणि होते तसे माझा स्वभाव तितकाच झवाडा होता. मला काही ना काही तरी कारण काढून माझ्या योनीला कुरवाळयाला लागत असे. मी जेव्हा नर्स म्हणून दवाखान्यात नोकरीस लागले तेव्हा माझ्याकडे खूप पेशंट ड्रेसिंग साठी येत असत.

त्यात जसे म्हातारे लोक असत तसे तरुण मुले पण असत. मला जास्त रस तर तरुण मुलांच्यातच असे. कारण त्यामुळे मला त्यांच्या शरीराला स्पर्श करायाला मिळत असे. मला आज देखील आठवते कि मी कसे एका पेशंट कडून ठोकून घेतले होते ते.

त्या दिवशी एक मुलगा आमच्या दवाखान्यात आला. साधारण पंचिवस वर्षाचा असेल तो. उंच, चांगला धिप्पाड, सावळा वर्ण, कमालीचे धारधार नाक, पिळदार शरीरयष्टी असा तो युवक येताच माझी निकर ओली झाली. मला समजले कि त्याला बघून माझी योनी स्त्रवू लागली होती. माझ्या झवाड्या स्वभावाचे ते प्रूफ होते म्हणा ना. त्याला बघून मी खुश झाले.

तो जिम मध्ये वर्क आउट करताना त्याच्या मांडीला काही तरी दुखापत झाली होती आणि त्या साठी तो आला होता. डॉक्टर ने त्याला तपासले आणि मला सांगितले कि याची थोडी फिजिओ थेरपी करावी लागेल आणि थोडे मसल्स अडकले आहेत ते चोळून मोकळे करावे लागतील.

त्या नुसार त्याला घेऊन मी एका रूम मध्ये गेले. तिथे मी आणि तो दोघेच होतो. त्याला मी टेबल वर बसायला सांगितले आणि त्याची पॅन्ट वर करू लागले. त्याने शॉर्ट घातली होती. त्यामुळे तिला मी लगेच वर केले, अगदी त्याच्या सोट्या पर्यंत. त्याच्या पिळदार मांड्या बघून माझ्या छातीत धडधड होऊ लागले. मी माझा हात त्याच्या छातीवर ठेवला आणि त्याची मांडी चोळू लागले. चोळत चोळत मी हळूच माझा हात न कळत त्याच्या सोट्याला लावू लागले. ऐन तारुण्यात आलेला तो मुलगा होता.

माझ्या हाताचा स्पर्श त्याच्या सोट्याला होताच तो चलबिचल झाला. मी खाली मान घालून काम करत होते. माझ्या ड्रेस मधून माझ्या छातीची फट तो बघत आहे हे मी केव्हाच ओळखले होते. त्याला मी काही बोलले नाही. त्याने ते बघावे हीच माझी इच्छा होती. खूप वेळ त्याचा पाय चोळून झाल्यावर त्याला मी जायला सांगितले. पुढे महिनाभर त्याला यावे लागणार होते. रोज येणे शक्य नसल्याने त्याने डॉक्टर ना जास्त पॆसे देऊन मला त्याच्या घरी रोज येण्यास सांगितले होते.

त्या नुसार मी त्याच्या घरी जाऊन त्याला फिजिओ थेरेपी करू लागले होते. रोजच माझा हात त्याच्या सोट्याला लागत होता आणि तो त्याच तीव्रतेने गरम होत होता. घरी असल्याने आमच्यात जवळीक थोडी जास्तच वाढली होती. दवाखान्यात असताना मला हॉस्पिटल चा युनिफॉर्म घालावा लागत असे पण त्याच्या घरी जाताना मात्र मला तसे काहीच बंधन नसे.

त्यामुळे त्या दिवशी मी साडी घालून त्याच्याकडे गेले. निळ्या रंगाच्या साडीत माझे खुलून दिसणारे सौंदर्य बघून तो मोहित झाला होता.त्याचे डोळे तो वेडा झाला आहे याची स्पष्ट कबुली देत होते. त्याला मी टेबल वर बसायला सांगितले. नेहमी प्रमाणे मी त्याची शॉर्ट वर केली आणि त्याच्या मांड्या चोळू लागले. आज एक फरक हा होता कि रोज माझ्या ड्रेस मधून त्याला दिसणारी फट आज त्याला दिसत नव्हती.

त्या ऐवजी त्याला माझ्या साडीतून माझ्या छातीचे पूर्ण दर्शन होत होते. त्यामुळे तो अधिकच चेकाळला होता. मी हळूच त्याच्या सोट्याला स्पर्श करताच मला तो रोजच्या पेक्षा खूपच जास्त कडक झाल्याचे जाणवले. ते बघून मला समजले होते कि आजच जर त्याला मी गरम केले अजून तर मला जे हवे ते मला मिळू शकते. त्यानुसार माझा हात मी जास्तच त्याच्या सोट्याकडे नेऊ लागलो. माझा हात जसा त्याच्या सोट्याला लागू लागला तसा तो चुळबुळ करू लागला. माझे तोंड त्याच्या तोंडाच्या जवळ गेले होते.

माझे हात त्याच्या मांडीला मसाज करत होतेच. त्याने डोळे मिटून घेऊन त्याच्या आस्वाद घेण्यास सुरवात केली होती. आता मला पण स्वतःला रोखणे शक्य नव्हते. मी माझ्या हातात त्याचा सोटा घेतला आणि त्याला हलवायला सुरवात केला. मी सोटा हातात घेताच त्याने माझ्यावर झडप मारली आणि तो खाली उतरला. त्याने मला त्याच्या मिठीत ओढले आणि माझ्या गळ्याला पकडले.

माझा गळा पकडून त्याने माझे तोंड खाली दाबले आणि त्याचे तोंड माझ्या तोंडात घालत माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. माझ्या ओठांना चोकत चोकत त्याने माझी साडी फेडली आणि माझ्या भरदार छातीवर त्याने आक्रमण केले. माझ्या टपोऱ्या निप्पल्स ना तोंडात घेऊन तो असे काही त्यांना चोकू लागला कि बघता बघता ते इतके बाहेर आले कि माझे मलाच आश्चर्य वाटले.

मी त्याला आणि त्याने मला पूर्ण नग्न केले होते. मला टेबल वर उलटे पडून त्याने माझ्या गांडीवर त्याच्या हाताने जोरजोरात फटके देण्यास सुरवात केली. माझी गांड शहारली आणि अतिशय कडक झाली. त्याने मग मला पुन्हा सरळ केले आणि माझ्या तोंडात त्याचा सोटा दिला. माझ्या केसांना मागून पकडून त्याने त्याचे पाय गुडघ्यात वाकवले आणि त्याची कंबर मागे पुढे करत तो माझ्या तोंडाला ठोकू लागला.

त्याचा सोटा इतका कडक झाला होता कि त्याचा सोटा जसा आत जात असे तसे मला उबळ येत असे. कारण तो खूपच आत पर्यंत त्याचा सोटा कोंबू पहात होता. मी त्याचा सोटा चोक चोक चोकून काढला आणि मग त्याने मला बाजूला केले. त्याला माझी गोलाकार गांड स्पष्ट दिसत होतीच. त्याने हाताने माझ्या गांडीचे काप बाजूला केले आणि माझ्या योनीत त्याचा सोटा कोंबला.

त्याच्या त्या भल्या मोठया सोट्याला माझ्या योनीने अगदी आरामात सामावून घेतले. त्याचा सोटा पूर्ण आत जाताच त्याने माझा एक पाय मागूनच वर केला आणि त्याची कंबर जोरजोरात मागे पुढे करायला सुरवात केली. त्याचे ऐन तारुण्यातील गचके इतके प्रचंड वेगाने मला बसत होते कि त्याच्या प्रत्येक हिसड्याला माझ्या योनीच्या चिंध्या होत होत्या.

काच काच करत त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि त्याचा सर्वोच क्षण येताच तो थांबला. त्याने मला बाजूला केले आणि पुन्हा एकदा माझ्या गुडघ्यावर बसवले. खाली बसताच त्याने त्याचा सोटा हातात घेतला आणि माझ्याकडे बघत तो त्याला हलवू लागला. हलवत हलवत त्याने तो सोटा माझ्या तोंडात कोंबला आणि मला चोखायला सांगितले.

वेड्या सारखी मी त्याच्या सोट्याला चोखायला चालू केले. माझे तोंड एकसारखे मागे पुढे होत होते आणि त्याचा सोटा अगदी सराईतपणे चोकला जात होता. चोकून चोकून मी त्याला त्याचा अत्युच्य क्षणावर आणताच त्याच्या सोट्यातून वीर्याचा झरा बाहेर पडला. जवळपास पाच मिनिटे एकसारखे थांबून थांबून त्यातून त्याचे वीर्य बाहेर येत होते.

ते सगळे वीर्य मी मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि पुन्हा एकदा त्याचा सोटा चोकून चोकून साफ केला व आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून तो मला नियमितपणे ठोकून काढू लागला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *