मादक मामी बरोबर केली मादक अंघोळ – Marahti Madak Mami Thokathoki Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी एक अशी गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे ना कि जी ऐकून तुम्हाला हसू पण येईल पण त्याच बरोबर त्यातून मला मिळालेले फळ किती मस्त होते ते बघून तुम्ही जेलस पण व्हाल माझ्यावर हे नक्की.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी नोकरीसाठी मामा कडे रहायला होतो. घरी मामा आणि मामी दोघेच असायचे. त्यातच मामाचा जॉब फिरतीचा. त्यामुळे शक्यतो करून घरी मामी एकटीच असायची. माझे आणि मामी चे तसे चांगलेच जमायचे. खूप गप्पा मारायचो आम्ही. धमाल मस्ती करत असू. माझी नोकरी नुकतीच लागली होती त्यामुळे मी काही फार कमावत वगैरे नव्हतो.

त्यामुळे मामी कधी कधी मला तिच्या कडचे पैसे देत असे खर्च करायला ते पण मामा ला न सांगता. खूप गोष्टी ती माझ्याशी शेयर करायची. सुरवातीस मी जेव्हा मामी ल बघितले होते त्या पेक्षा आता मामी मध्ये कमालीचा बदल झाला होता. ती सुरवातीस खूपच साधीसुधी होती. पण आता मात्र ती खूपच पुढारलेली दिसत होती. तिचे वागणे बोलणे खूपच मॉडर्न झाले होते.

नेहमी ती साडी घालायची. तिची फिगर ३६-२४-३६ होती. गोरी गुमटी दिसायला देखणी अश्या मामी चे नाव होते सुजाता. मी आता मोठा झालो असल्याने तिच्यातील हे बदल मी लगेचच टिपत होतो. तिची फिगर कमालीची मादक होती. तिची छाती बघून तिला आधी एकदा तोंडात घेतो आणि चोकून चोकून तिला चावून काढतो असे मला होत होते.

तिची फिगर मला खुणावत होती .मी तिच्याकडे खाऊ कि गिळू असे बघत असे. तिला पण ते माहित होते. पण ती मला काहीच बोलत नव्हती. त्यामुळे मी कन्फ्युज होत असे कि तिच्या मनात नेमके आहे तरी काय.

त्या वेळी रंगपंचमी होती. अपार्टमेंट मध्ये सगळे जण रंग खेळणार होते. माझी ती तिथली पहिलीच रंगपंचमी होती. त्यामुळे मी खूप खुश होतो. आम्हीही रंग खेळू लागलो देखील. सगळ्यांना रंग लावताना मी सुजाताला जास्त रंग लावत होतो. तिला त्याच निम्मिताने मला तिला स्पर्श करता येत होता. तिचे शरीर खूपच मऊ मऊ होते. तिच्या स्पर्शाने मी अधिकच रोमांचित होत होतो.

ती पण मला रंग लावत होती. तिला पण त्या निम्मिताने माझ्या अंगाला स्पर्श करता येत होता आणि त्याच बरोबर माझ्या रांगड्या हातांचा स्पर्श तिच्या शरीराला करून घेता येत होता. आम्ही ओलेचिंब झालो होतो. ओले झाले असल्याने तर तिची फिगर अजून जास्त उठून दिसत होती. ओली साडी तिच्या ओल्या शरीराला अशी काही घट्ट बसली होती चिकटून कि त्यातून तिच्या छातीचे निप्पल्स पण स्पष्ट दिसत होते.

तिचे ते रूप बघून मी वेडा होत होतो. आम्ही रंग खेळून परत फ्लॅट मध्ये गेलो. तरीही आमची मस्ती चालू होतीच. अंघोळ करून निवांत चहा घ्यायचे आम्ही ठरविले होते. सगळे काही सुरळीत चालू होते तोच तिने माझ्या चेहऱ्यावर रंग मारला आणि तो माझ्या डोळ्यात गेला. मी डोळे चोळू लागलो. काही केल्या माझी चुरचुर कमी होईना.

ते बघून ती मला म्हणाली “अरे एक काम कर. तू सरळ अंघोळीला जा. म्हणजे ते कमी होईल”

मी बाथरूम मध्ये गेलो आणि माझा टीशर्ट आणि पॅन्ट काढली. मी फक्त अंडरवियर वर होतो. माझे तोंड मी धुवू लागलो. पण माझी चुरचुर काहि कमी होईना. ते बघून ती आत आली आणि मला म्हणाली “काय रे तुझे नाटक. एवढासा रंग लागला आहे आणि किती तो दंगा तुझा”

ते ऐकून मी म्हणालो “तुला काय त्याचे. तुला झाले असते म्हणजे समजले असते”

ती मला म्हणाली “बघू कुठे काय झाले आहे ते” असे म्हणून ती माझ्या जवळ आली आणि तिने माझ्या चेहऱ्यावर पाणी मारले. माझ्या डोळ्यात ती बघून फुंकू लागली. ती माझ्या इतक्या जवळ आली होती कि तिची छाती माझ्या छातीला टेकत होती. ते बघून माझ्या डोळ्याची जळजळ केव्हाच पळून गेली होती. पण मी मुद्दामच अजून बरे वाटत नसल्याचे तिला भासवत होतो.

मी लगेच एक डाव टाकला आणि म्हणालो “खरं म्हणजे तू आणलेला रंग चांगला नाहीये. माझे सगळे अंगच भगभत आहे.” असे म्हणताच ती मला म्हणाली “थांब तुला आज मीच अंघोळ कशी करतात ते दाखवते”

असे म्हणून तिने तिच्या हातात साबण घेतला आणि माझ्या छातीला लावायला चालू केला. तिचा हात सर सर करत माझ्या छातीवरून फिरू लागताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. अंडरवियर मधून माझा तो फुगलेला सोटा बघून ती वेडी झाली. तिचा हात हळू हळू करत ती खाली नेत होती. पण तिने अजूनही माझ्या सोट्याला स्पर्श केला नव्हता.

ती खाली बसली. तीने माझ्या पायाला साबण लावायला चालू केले. वरून खाली आणि खालून वर साबण लावताना तिचा हात तिने अलगद माझ्या मांड्यांमध्ये घातला आणि ती त्यांना चोळू लागली. तिचा हात माझ्या मांड्यांमध्ये जाताच माझा सोटा प्रचंड आक्रमक झाला आणि तो मागे पुढे करत डोलू लागला. त्याला आता खुराक हवा होता.

तिने मग वेळ साधून माझी अंडरवियर खाली केली आणि त्याच सारशी माझा सोटा त्यातून टुणकन बाहेर आला. माझे ते भलेमोठे हत्यार बघून ती वेडीपिशी झाली. तिने त्याला साबण लावलाच नाही. ती त्याला तिच्या हातात घेऊन त्याला चोळायला लागली. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच ते हत्यार आग ओकल्या सारखे करू लागले. त्याचा डोलायचा वेग खूपच वाढला होता.

तिने मग त्याला तिच्या तोंडात घेतले. ती त्याला  बेभान होऊन चोकू लागली. माझे डोळे आता मी उघडण्यास हरकत नव्हती. त्यामुळे मी तिचे डोके माझ्या हाताने पकडले. माझे पाय मी गुडघ्यात वाकवले आणि माझी कंबर मागे पुढे करत तिला माऊथ फक करू लागलो. तिला माझा सोटा कमालीचा आवडला होता. त्यामुळे मी जितका जास्त सोटा आत घालत होतो तितके ती जास्त उद्यपीत होत होती.

मी माझी कंबर एकसारखी हलवत होतो आणि ती त्याला त्याच तीव्रतेने तिच्या तोंडात सामावून घेत होती. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोखल्यावर तिला मी उठवले. तिची साडी मी झटकन फेडली व तिला पूर्ण नग्न केले. तिचं ते मादक शरीर बघून मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या छातीला प्रचंड ताकदीने दाबत दाबत मी त्यांना तोंडात घेऊन चोकू लागलो.

काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते. तिची छाती चोकत चोकत तिच्या योनीला मी कुरवाळायला चालू केले. तिची योनी कमालीची फुगीर बनली आणि ते देखील लगेचच. एकसारखे तिची छाती चोकून चोकून मी तिचे निप्पल्स बाहेर काढले. तिच्या योनीत माझी दोन तिन बोटे घालून आत बाहेर करून ते भोक मोठे करू लागलो.

तिची योनी ओली झाली आहे हे लक्षात येताच मी तिला बाजूला केले. तिला भिंतीला तोंड करून तिला पुढे झुकवले. मागून दिसणाऱ्या तिच्या गांडीमागून तिची सुपारी सारखी योनी बघताच मी माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि तिच्या योनीत कोंबला. एक दोन तीन चार असे करत मी जोरात ओळीने चार हिसडे देताच माझा सोटा पूर्णपणे तिच्या योनीत गेला.

पूर्ण सोटा आत जाताच मी तिचे केस माझ्या हातात पकडले आणि जोरजोरात माझी कंबर हलवून तिला ठोकू लागलो. काच काच करत तिच्या योनीला मी ठोकून काढत होतो. आह आह हं हं आह आह करत ती माझ्या दणक्यांचा आस्वाद घेत होती. खूप वेळ एकसारखे ठोकून झाल्यावर मी तिला बाजूला केले आणि मी माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला.

तिने पुन्हा एकदा पहिल्या सारखाच माझा सोटा चोखायला चालू केला. बघता बघता माझा सुवर्णक्षण आला. मी माझे सगळे वीर्य बाहेर सोडताच तिचे तोंड आणि चेहरा पूर्णपणे माझ्या वीर्याने भरून गेले. तिच्या तोंडातून वीर्य बाहेर पडत होते पण तिने त्याचा एक देखील थेंब वाया जाऊ दिला नाही. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले.

पुढे खूप वेळ ती माझ्या सोट्याशी खेळत होती. ती खूप वेळ माझा सोटा चोकत बसली होती. खूप वेळाने ती शांत झालो. आम्ही दोघांनी मिळून मग अंघोळ केली आणि बाहेर आलो. तेव्हापासून मी नियमितपणे मामी ला ठोकून काढू लागलो होतो.

ती माझी पहिली रंगपंचमी होती मामा कडची. ती इतकी अफलातून होईल असे मी कधी स्वप्नांत पण विचार केला नव्हता. मामी माझ्या कडून ठोकून घेतल्यावर माझ्यावर अशी काहि फिदा झाली होती कि काही विचारू नका. आम्हाला दिवस आणि रात्र कमी पडू लागले होते. मामा ऑफिस ला गेला कि आमचा डाव चालू होत असे.

मामा गावी जाण्याची आम्ही आतुरतेने वाट बघत असू. मामा गेला कि काही विचारू नका. रात्रंदिवस मी मामी ला ठोक ठोक ठोकून काढत असे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *