मादक सावत्र आईची रात्री भागवली खाज – Marathi Sexy Savatra Aai Thokli Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुरज आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि त्या गोष्टीमुळे मला घरच्या घरी संभोगाची सोय करता आली. हे वाचून तुम्ही नक्कीच खुश व्हाल.

मी तेव्हा अंदाजे पंचिवस वर्षाचा असेल. मी दिसायला चांगला आहे तसा. उंच साधारण सहा फूट उंची, सावळा पण थोडासा उजळ असलेला रंग, चांगली धिप्पाड शरीरयष्टी आणि पिळदार स्नायू. एका कंपनीत मी काम करत होतो. पण इतका चांगला असून देखील मला कोणीच गर्लफ्रेंड नव्हती. त्यामुले संभोगाच्या क्षेत्रात माझे फार काही चांगले चालले नव्हते. पण करणार काय. आपला हातच आपल्याला उपयोगी येत होता.

माझ्या घरी मी, माझे वडील आणि माझी सावत्र आई असे तिघेच रहात होतो. माझ्या वडिलांनी दुसरे लग्न नुकतेच केले होते. मला एक समजले नव्हते कि या वयात त्यांनी मुळात लग्न केलेच का. बर केले ते केले ते अश्या एका मुलीशी केले कि जी त्यांच्या पेक्षा खूपच लहान होती. माझ्यात आणि तिच्यात फक्त तीन वर्षांचे अंतर होते. तीन वर्षांनी ती माझ्यापेक्षा मोठी होती.

तिचे नाव प्रिया होते. बाकी काही म्हणा पण प्रिया दिसायला मात्र कडक माल होती हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. ती जशी गोरी होती तसे तिची शरीर पण तिच्या गोरेपणाला सूट करत होते. उंच, फार शिडशिडीत नाही आणि फार ढोली नाही अशी लाभलेली फिगर, ३६-२४-३६ अशी जवळपास असलेली फिगर, कमनीय बांधा यामुळे ती खूपच मादक दिसत असे.

शेवटी किती जरी केले तरी ती सावत्र आई होती. त्यामुळे तिला मी काही तशी फार किंमत देण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण एक मात्र होते कि आम्ही दोघे समवयस्क असल्याने आमच्या दोघांचे विचार मात्र चांगलेच जुळत असत. त्यामुळे आम्ही दोघे पण खूप दंगा मस्ती करत असू.

एकदा आम्ही दोघे पण असेच गप्पा मारत बसलो होतो तेव्हा ती मला अचानक म्हणाली “काय रे सुरज तुला कोणी गर्लफ्रेंड नाही का?”

मी अचानक विचारलेल्या या प्रश्नाने थोडा वावरलो. पण लगेच म्हणालो “नाहि कोणीच नाही. तीच तर अडचण आहे खरी”

” अरे तुला तर कोणी पण मिळेल ना रे. तू तर इतका हँडसम आहेस” ती मला म्हणाली आणि माझ्याकडे रोखून बघू लागली.

मला तिच्या नजरेत झालेला बदल लगेच जाणवला. पण मी काहीच बोललो नाही. इकडे तिकडे गप्पा मारून आम्ही जेवायला गेलो. दोन चार दिवस गेले असतील माझे वडील कामा निमित्त बाहेर गावी जाणार होते. मी व प्रिया दोघेच घरी होतो. रात्री आम्ही जेवण केले आणि झोपायला म्हणून आपापल्या रूम मध्ये जास्त असताना ती मला म्हणाली “सुरज तुझे वडील आज घरी नाहीत. मला एकटीला भीती वाटते. आपण इकडे हॉल मध्ये झोपूया का जर तुला काही अडचण नसेल तर?”

मी होकार दिला आणि मी खाली माझी गादी टाकली आणि झोपलो. शेजारी असलेल्या सोफ्यावर प्रिया झोपली.रात्री झोपताना घातलात तसा वन पीस तिने घातला होता. गुलाबी रंगाच्या त्या वन पीस मध्ये तिची फिगर जास्तच उठून दिसत होती. ती रोजच ती घालत होती कि मुद्दाम तिने घातला होता ते मला माहित नव्हते. पण काही क्षण मी तिच्या  सर्वांगावरुन माझी नजर फिरवून तिच्या शरीराचा इंच नि इंच बघून घेतला.

लाईट बंद केली आणि आम्ही झोपी गेलो. माझी एक चांगलीच अडचण झाली होती. रोज रात्री मी  झोपताना मूठ मारत असे. पण आज नेमकी प्रिया तिथे असल्याने मला ते करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे माझी चांगलीच घालमेल होत होती. काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते. मी प्रिया झोपी जायची वाट  बघायचे ठरवले.

पण ते करत असताना मला कधी झोप लागली ते माझे मलाच समजले नाही. माझ्या शॉर्ट मधून माझ्या सोट्याचा फुगलेला आकार स्पष्ट दिसत होता. एखाद्या टीव्ही च्या रिमोट च्या आकाराचा तो झाला होता. मी तसाच झोपी गेलो. किती वेळ गेला मला नेमका सांगता यायचा नाही पण मी झोपेत होतो हे नक्की. माझा हात  आपसूकच सवयीने माझ्या शॉर्ट मध्ये गेला आणि मी माझा सोटा चोळू लागलो.

अर्धवट झोपेत असलेल्या मला नेमके काय चालू आहे ते समजत नव्हते. असा थोडा वेळ गेला असेल तोच मला माझ्या सोट्याला दुसऱ्या कोणाच्या तरी हाताचा स्पर्श झाल्याचे जाणवले. मी अजूनही झोपेतच होतो. एकदम नाजूक हात माझ्या सोट्याला पकडून  चोळत असल्याची मला जाणीव झाली. मला तो स्पर्श आवडला होता. त्यामुळे मी त्याला विरोध अजिबात केला नाही. वर खाली हात होताना होणाऱ्या बांगड्यांच्या आवाजाने मात्र मला जाग आली. पण मी तरीही डोळे उघडले नाहीत.

मला झटकन समजले कि तो हात प्रिया चा होता. मी मनातून खुश झालो. कारण तसेही माझी नजर तिच्यावर होतीच आणि आज अनायसे तिनेच पुढाकार घेतला असल्याने मला आयतीच संधी चालून आली होती. मी तिला जे करायचे आहे ते करून देऊ लागलो.

ती माझा सोटा एकसारखा हलवत होती आणि माझा सोटा हळू हळू करत प्रचंड मोठा झाला होता. डोळे किलकिले करून मी ती काय करत आहे ते सगळे बघत होतो. ती थोड्या वेळाने खाली आली आणि तिने माझे पाय फाकवले. तिला असे वाटत होते कि अजूनही पूर्ण झोपेत आहे. तिने माझी शॉर्ट अलगद हाताने खाली केली आणि माझ्या सोट्याला मोकळे केले.

माझे ते प्रचंड मोठे हत्यार बघून तिच्या तोंडातून “आह आह” असा आवाज आलेला मी ऐकला. तिला माझे हत्यार खूपच आवडल्याची खूण होती ती. तिने माझ्या सोट्याला हळूच तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. सुरवातीस असलेला तिचा कमी वेग अगदी थोड्याच वेळांत मात्र कमालीचा वाढला. ती प्रचंड बेभान झाली होती आणि एकसारखे तिचे तोंड खाली वर करत माझा सोटा चोकत होती.

मला पण आता स्वतःला रोखणे कठीण होऊन बसले होते. मी डोळे उघडले आणि तिच्या मानेला पकडून तिचे तोंड जमेल तितके माझ्या सोट्यावर दाबू लागलो. तिला मी जागे झाल्याचा काहीच फरक पडला नाही. ती इतकी बेभान झाली होती कि उलट मी जागा झाल्याने तिला आनंदच झाला. तिने माझा पूर्ण सोटा आत तोंडात सामावून घेतला होता आणि ती त्याचे पाणी काढूनच बाजूला होते कि काय असे मला वाटू लागले.

तिने माझा सोटा चोकत चोकत माझ्या गोटया तोंडात घेऊन त्यांना ती चोकू लागली. हे सगळे केवळ अद्भुत होते माझ्यासाठी. गोट्या चोकत चोकत तिने माझ्या गांडीत जीभ कधी घातली ते माझे मलाच समजले नाही. तिचे ती स्किल अफलातून होते. तिने माझ्या गांडीच्या भोकाला चाटून चाटून ती पुन्हा माझ्या सोट्याकडे येताच मी तिला थांबवले.

तिला मी जोरात ताकदीने माझ्याकडे ओढले आणि तिची गांड माझ्या तोंडाकडे केली. तशी तिला माझ्या सोट्याला चोखायला पुन्हा एकदा मोकळीक मिळाली आणि इकडे मी तिच्या योनीचा समाचार घेऊ लागलो. तिच्या त्या नाजूक योनिवरून मी माझी जीभ जशी फिरवू लागलो तशी ती खूपच बेभान होऊ लागली. गांडीचे भोक आणि योनीचे भोक दोन्ही पण एकसारखे चाटून चाटून ओले चिंब करत होतो.

खूप वेळाने तिला मी बाजूला केले आणि तिला खाली घेतले. तिच्या योनीवर मी माझा सोटा ठेवून थोडा वेळ रगडला. तिची योनी ओली झाली होतीच आणि ती माझ्या सोट्याला सामावून घेण्यास पूर्ण तयार होती. मी कचकन एकाच हिसड्यात माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत कोंबला. तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या हाताने पकडून वर केले आणि प्रचंड ताकदीने तिला हिसडे देऊ लागलो.

माझा सगळा रग मी तिच्यावर उतरवत होतो. काच काच करत तिला मी जमेल तितक्या वेगाने ठोक ठोक ठोकत होतो. एकसारखे तिला जसे मी ठोकत होतो तसे ती पण मला तिची गांड उचलून प्रतिसाद देत होती. जवळपास वीसेक मिनिटे एकसारखे तिला ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर मी  बाजूला झालो. मी तिला उठवले आणि माझा सोटा पुन्हा एकदा तिचं तोंडात दिला.

तिला तर तो भलताच आवडला होता. त्यामुळे तिने पुन्हा एकदा माझ्या सोट्याला चोखायला सुरवात केली. बघता बघता माझा सोटा वीर्याने पूर्ण भरून गेला आणि त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. प्रियाचे तोंड आणि चेहरा सगळे माझ्या वीर्याने भरून गेले. तिने ते सगळे एक नंबर चे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो.

त्या सम्पुर्ण रात्री प्रिया ला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि पुढे पण रोजच मी तिला घरच्या घरी ठोकू लागलो होतो. माझ्या वडिलांच्यात आणि तिच्यात असलेल्या खूप वयाच्या अंतरामुळे हे शक्य झाले होते. मी तिची आणि ती माझी खाज चांगलीच भागवत होतो हे मात्र नक्की होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *