मानलेला भाऊ बनला बहनचोद

माझा कोणी सख्खा भाऊ नाही. त्यामुळे जेव्हा रक्षाबंधन किंवा भाऊबीजेचा सण येते तेव्हा मी शेजारी राहणाऱ्या एका मुलाला राखी बांधते. त्याचं नाव आहे राकेश. तो माझा मानलेला भाऊ आहे. त्याचं वय 23 वर्ष आणि माझं 18 वर्ष आहे. राकेश चे वडील स्वर्गवासी झाले होते आणि त्यांच्यामागे त्यांनी एक घर सोडलं होतं. तिथे तो आपल्या आई सोबत राहायचा.

घरापासून पाच-सहा किलोमीटर दूर शहरात राकेश कम्प्युटर दुरुस्तीचे काम करतो. सोबतच तेथे सीडी, डीव्हीडी किरायाने देण्याचे पण काम करायचा. आपल्यासोबत त्याने एका मुलाला कामावर ठेवले होतं. त्याचं नाव होतं सागर. सागर 25 वर्षाचा युवक होता. त्याचं काम होतं ग्राहकांना त्यांच्या आवडीच्या सीडी देणे.

राकेश चं दुकान घरापासून फार दूर आहे. त्यामुळे त्याने आपल्या दुकानाच्या वरच एक खोली किरायाने घेतली होती. राकेश दिवसभर दुकानात राहायचा. सुनील त्याच्यासाठी घरून जेवणाचा डबा घेऊन यायचा.

जेव्हा राकेश ला वेळ मिळायचा तेव्हा एक दोन दिवसात तो माझ्या घरी नक्कीच भेट द्यायचा. किती वेळा माझी मम्मी त्याला बाजारातून काही सामान आणायला सांगायची. रात्री राकेश घरीच जेवण करायचा.

मी छोटी असल्याने राकेश माझे फार लाड करायचा. तो जेव्हा घरी यायचा तेव्हा माझ्यासाठी कोणती ना कोणती वस्तू जरूर आणायचा. माझी आईसुद्धा त्याला पसंत करायची आणि त्याच्याकडून कोणत्याही समस्येवर सल्ला मागायची.

ही घटना रक्षाबंधनाच्या दिवशीची आहे. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मी त्याच्या घरी येण्याची वाट पाहत होते. राकेश ने मला रक्षा बंधनाचे गिफ्ट म्हणून मोबाइल देण्याचं वचन दिलं होतं. त्यादिवशी राहून-राहून पाऊस येत होता. रस्त्यात पाणी भरलं होतं.

संध्याकाळी सहा वाजता च्या जवळपास राकेश आला. उशिरा येण्याबद्दल त्याने माफी मागितली. मग मी जेव्हा त्याला राखी बांधली तेव्हा मी त्याला तो मोबाईल देणार असल्याची आठवण करून दिली. जेवण केल्यानंतर राकेश म्हणाला, “माझ्या सोबत बाजारात चल. तुला जसा मोबाईल पाहिजे तसं घेऊन देतो.”

त्यावेळी संध्याकाळचे साडेसात वाजले होते. तेवढ्यात जोराचा पाऊस सुरू झाला. माझी आई राकेशला म्हणाली, “तुम्ही दुसऱ्या दिवशी मोबाईल खरेदीला जा.” पण मी त्याला त्याच दिवसाचा हट्ट करायला लागली.

राकेश म्हणाला- जर पावसामुळे उशीर झाला तर?

मी म्हणाली- कितीही उशीर होऊ दे पण मला आजच मोबाईल हवा.

माझी आई म्हणाली- राकेश बेटा हि पोरगी तर फारच झिद्दी आहे. जर तू आज मोबाईल घेऊन दिला नाही ही तर ही पूर्ण घर डोक्यावर घेईल. माझा तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. काही उशीर झाला तरी चालेल तुम्ही बरोबर या परत.

आता पाऊस थोडा कमी झाला होता.

मग राकेश म्हणाला- काकू तुम्ही काळजी करू नका. जर पाऊस जोरात यायला लागला तर आम्ही आमच्या दुकानाच्या वरच्या खोलीत थांबू.

हे ऐकताच मी राकेश च्या बाईकवर बसली आणि जाता जाता राकेशने आईला म्हटलं- काकू तुम्ही काळजी करू नका. मी तुम्हाला फोन करेन.

त्यावेळी थेंब थेंब पाणी पडत होतं. खूप वेळ फिरल्यानंतर आम्ही एक मोबाईल पसंत केला. जसे आम्ही मोबाईल घेऊन दुकानाबाहेर निघालो तसा फार जोरात पाऊस यायला लागला.

राकेशने माझ्या आईला फोन केला आणि सांगितले की आम्ही बाजारात आहोत. खूप पाऊस येत आहे आम्हाला उशीर होऊ शकते.

राकेशची खोली थोड्याच अंतरावर होती.

तो म्हणाला- पाऊस थांबेपर्यंत आपण माझ्या खोलीत थांबू.

मग आम्ही त्याच्या खोलीत गेलो. खोलीची एक चावी राकेश कडे होती आणि दुसरी चावी त्याने आपला नोकर सागरला देऊन ठेवली होती. खोलीत पोचेपर्यंत आम्ही दोघेही पूर्णपणे ओले झालो होतो. मला थंडी वाटत होती. माझे शरीर थरथर कापत होतं. पण त्याच्या रूममध्ये माझ्यासाठी दुसरं वस्त्र नव्हतं. माझे कपडे माझ्या अंगाला चिकटले होते. त्यातून माझा कामुक देह दिसत होता. माझ्या वक्ष्यांचा, पुच्चीचा, गांडीचा आकार स्पष्ट दिसत होता. मी फारच लज्जित झाले होते. तो माझ्याकडे राहून राहून बघत होता.

राकेशने मला त्याचा कुर्ता दिला. नजरेने मी त्याला मागे बघायला सांगितले. त्याने हसत माझ्याकडे पाठ केली आणि मी माझे कपडे काढून त्याचा कुर्ता लावली. कपडे बदलताना काही वेळासाठी त्याच्या पाठीमागे मी पूर्ण नागडी उभी होते. मग मी कुर्ता लावला पण मी खालून नंगी होते. मी माझी ओली चड्डीही काढून घेतली होती. कुर्ता माझ्या जांघा झाकतील एवढ्याच लांबीचा होता. थोडी जरी वाकले असते तर माझे चुतडे त्याला दिसले असते. मला बघूनच त्याचा लवडा ताणला होता.

राकेशच्या खोलीत फक्त एकच टॉवेल आणि लुंगी होती. जेव्हा तो ओले कपडे बदलायला लागला तेव्हा त्याचा टॉवेल खाली पडला आणि त्याचा लंबा, मोठा लवडा मी पाहिला! कदाचित त्याने मुद्दाम असं केलं असावं. तो लाजला आणि परत टॉवेल गुंडाळला. मी तोंडात हसत होते.

मी दोन-तीन वेळा मोहल्ल्यातल्या मुलांकडून झवली होती. तेव्हापासून मला परत लवडा घेण्याची इच्छा होत होती. माझी इच्छा होती की एखाद्या लांब लंडवाल्या मुलाने मला झवावं आणि माझ्या पुच्चीची आग विझवावी. राकेशचा लवडा मला फार आवडला होता. सात इंचाचा लांब आणि अडीच इंच घेराचा त्याचा लवडा होता. माझ्या पुच्चीने त्याच्या लंडाला आत घेऊनही त्याच्या लवड्याचा काही भाग बाहेरच राहिला असता.

जेव्हा मी राकेशचा मस्तमौला लवडा पाहिला तेव्हा थंडी असूनही माझ्या वासनेची आग भडकली. मी विचार करत होते कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे राकेश चा लंड घेईनच.

मी राकेश ला म्हणाली- असं वाटत आहे की मला चांगलीच थंडी सर्दी होणार आहे. तुझ्या खोलीत गॅस पण नाही आहे. नाहीतर चहा बनवला असता.

राकेश म्हणाला- मी खालून दुकानातून चहा मागवतो. तसं तर माझ्याजवळ ब्रॅण्डिं आहे. मला जेव्हा पण सर्दी होते तेव्हा मी एक दोन पेग घेत असतो. मी माझा नोकर सागरला फोन करतो. तो चहा पाठवेल. जर तुला वाटत असेल तर तेव्हा पर्यंत एक पेग पिऊन घे.

मी खुश होऊन म्हणाली- जर तू म्हणत असशील तर घेते.

माझं काम झालं होतं. माझी पुच्ची लपलप करायला लागली होती. मी झटकन एकाच्या जागी 3 पेग घेतले.

मी म्हणाली- माझी सर्दी लवकर जाणार नाही वाटते. मला आणखी गर्मी हवी.

राकेशने मला आपल्या जवळ बसवले आणि म्हणाला- तू मला चिपकून बस. माझ्या शरीराची गर्मी तुला मिळेल. नवीन मोबाईल बघत गप्पा करताना राकेश माझ्या शरीरावर हात फिरवायला लागला. त्याचा लंड लुंगीत उडायला लागला होता आणि इकडे माझ्या पुच्चीतून रस गळत होतं. आम्ही बेडवर तसेच पसरलो.

राकेशने मला आपल्या अगदी जवळच लेटवलं आणि आपल्या टांगा माझ्या टांगात घातल्या. माझे निपल्स एकदम कडक झाले होते. माझे श्वास त्याच्या श्वासात मिसळत होते.

तेवढ्यात नोकर सागर अचानक खोलीत आला. आम्ही दरवाजा लावायला विसरलो होतो. आम्हाला अशा स्थितीत बघून सागर आधी तर दचकला. पण मग सावरत म्हणाला-

सागर- अरे यार माल तर फार मस्त आणला आहेस! एकटा एकटाच मजा घेणार का?

राकेश म्हणाला- अरे ही माझी मानलेली बहीण आहे.

सागर म्हणाला- याने काहीच फरक पडत नाही. तुझी सख्खी बहीण तर नाही ना? तुला ती म्हण माहिती नाही का की लंड दिवस किंवा रात्र बघत नसतो आणि पुच्ची कोणते रिश्ते नाते बघत नसते! यार जेव्हा लंड उभा होतो ना आणि पुच्ची गरम होते तेव्हा सर्व रिश्ते नाते विसरून झवण्याची मजा घ्यायला पाहिजे. अश्या वेळी माझी सख्खी बहीण असती तरी मी तिला झवल्याशिवाय सोडलं नसतं. अरे यार पुच्चीचा अपमान करायला नाही पाहिजे.

मग सागर मला म्हणाला- तुम्हीच सांगा मी काही चुकीचे बोललो का?

ब्रांडी च्या नशेत मनात झवण्याची इच्छा होतीच.

मी म्हणाली- तुम्ही बरोबर बोलत आहात. निसर्गाने फक्त स्त्री आणि पुरुषात बनवले आहे. नाते तर लोकांनी बनवले आहेत.

राकेश म्हणाला- याचा अर्थ तू झवण्यासाठी तयार आहेस?

सागर सुद्धा म्हणाला- आता मी एवढे ज्ञान दिलं आहे तर माझाही काही अधिकार बनते. या मुलीला एका वेळेस दोन-दोन लवड्याची मजा भेटेल. ही नेहमीच आठवणीत ठेवेल की काय चुदाई होती तिची म्हणून.

राकेश ने मला विचारलं- तू तयार आहेस का दोघांकडून झवण्यासाठी?

मी माझा डोकं होकारार्थी हलवली. सागर लगेच नागडा झाला. त्याचाही लवडा सात इंचापेक्षा कमी नव्हता. मला लवड्याचा गुलाबी गुलाबी सोपारा फारच आवडते. मी त्याला चुरपण्यापासून स्वतःला रोखू शकले नाही.

तेवढ्यात सागरने राकेशला म्हटलं- ही आज दोन-दोन लवड्याची मजा घेत ही चुदाई आठवणीत ठेवेल. अशी मजा घेईन ही की आपल्याला रोजच झवण्यासाठी बोलवत जाईल.

राकेश म्हणाला: पिंकी ये. तू माझ्या लवड्यावर अशाप्रकारे बस की माझा लवडा एकदम तुझ्या पुच्चीत घुसेल. मला माहिती आहे कि तू याच्या आधी पण झवली आहेस. त्यामुळे तुला त्रास होणार नाही.

ज्या वेळेस मी राकेशचा लवडा घेण्यासाठी त्याच्यावर स्वार व्हायला लागली तेव्हा माझी गांड सागरच्या समोर आली. त्याने चटकन आपला लवडा माझ्या गांडीवर टेकवून आत मध्ये घुसावला. लंड गांडीत रस्ता बनवत आतमध्ये घुसला. माझ्या तोंडून किंकाळी निघाली. पण मी कसं तरी ते थांबवलं. मजा घेण्यासाठी वेदना सहन कराव्या लागतातच नाहीतर मजा कशी येणार?

मग दोन्ही लंड आपले काम करायला लागले. मी स्वर्गाची मजा घ्यायला लागली. माझ्या पुच्चीतून चिकट द्रव्य वाहतच होतं. पण गांड मात्र लाल होत होती. त्यादिवशी दीड दोन तास मी माझ्या दोन्ही छिद्रांत दोन-दोन लवड्यांची मजा घेत होते.

थोडी थोडी ब्रँडी पित मी हे काम करत होते. ते दोघं कितीतरी वेळा झडले होते. मी त्या दोघांचे लवडे चाटून साफ केले आणि त्यांना वचन द्यायला लावले की जेव्हा मी फोन करेन तेव्हा ते दोघं आपलं काम सोडून माझी थंडी दूर करत जातील.

आजही मी लपून लपून दोघांचे लवडे घेत असते. माझी गांड एवढी ढिली झाली आहे कीं गांड मारण्यात कोणताच त्रास होत नाही. उलट मजाच येते. शेवटी पुच्ची आणि गांड असतातच कशासाठी? ज्या मुली 2 2 लवडे घेतात त्या नेहमीच जवान बनून राहतात.

मित्रांनो कशी वाटली कहाणी कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *