मामासोबत अर्धवट झवाझवी – Marathi sex stories

सर्व वाचक मंडळींना माझ्या कडून नमस्कार. मी आलिया आज तुमच्या समोर माझ्या आयुष्यातील एक घटना कथेच्या रुपात घेऊन आले आहे.

मी नाशिकच्या जवळ एका खेड्यात राहते. माझे मामा नाशिकमध्ये नोकरी करतात. प्रत्येक सुट्ट्यांमध्ये मी माझ्या मामाकडे काही दिवसांसाठी जाते.

मामाचं नवीन लग्न झालं होतं. मागच्याच वर्षी मामाने प्रेम विवाह केला होता, आणि आता दोघेही सुखी जीवन जगत आहेत. मामा आणि मामी दोघेपण नोकरी करतात, त्यामुळे घर व्यवस्थित चालतं.

दर शनिवारी रात्री मामा आपल्या मित्रांसोबत दारू पितात. आणि रात्री उशिरा घरी येऊन सरळ झोपी जातात. असच मागच्या सुट्ट्यांमध्ये काही दिवसांसाठी मी मामाकडे गेले होते.

मामा-मामीला अजून एकही मूल झालेलं नव्हतं. म्हणून ते माझा खूप लाड करायचे. मला कोणती गोष्ट हवी असेल तर लगेच मिळायची.

पण आता मी पण मोठी झाले होते, आणि अशा मागण्या करायला मलाही आता आवडायचं नाही.

मी मामाकडे असताना एके दिवशी मामी अचानक घरी आली, आणि आपल्या खोलीत घुसून कपडे बॅगमध्ये भरायला लागली. मामी खूप घाबरलेली वाटत होती.

मी मामीला विचारलं, “मामी काय झालं, आज असं अचानक घरी?”

पण मामी काही बोलण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. थोड्या वेळाने मामीने मला फक्त एवढंच सांगितलं की, “माझ्या वडिलांची तब्येत बिघडली आहे, आणि मी माहेरी जात आहे. तू मामाची काळजी घे.”

एवढं बोलून मामी लगेच निघू लागली. मी स्वयंपाक घरात जाऊन गडबडीने दोन पोळ्या बांधून मामीला डब्बा दिला. मामी गेल्यावर मी घरी एकटीच होते. मी जाऊन टीव्ही पाहत बसले.

रोज मामा पाच-सहा पर्यंत घरी यायचे. पण आज सात वाजले, तरी मामाचा काही पत्ता नव्हता. मी मामाला फोन लावणार तोच माझ्या लक्षात आलं की, आज तर शनिवार आहे.

शनिवारी मामा रात्री उशिरा घरी येतो. मग मी स्वतः पुरतं जेवण बनवलं आणि टीव्ही पाहत-पाहत खाऊन मामीच्या खोलीत जाऊन झोपले. मामीच्या खोलीत एसी होता, म्हणून मी तिकडेच झोपले.

रात्री अकरा वाजता मामा घरात आले. मला हलकी झोप लागली होती, म्हणून मी काही उठले नाही. मामा येऊन माझ्या बाजूला झोपी गेला. रात्री मला माझ्या पोटावर कुणाचा तरी हात फिरत असल्याचं जाणवलं.

तेव्हा मला जाग आली, उठून पाहिलं तर तो हात मामाचा होता. मामाने लगेच माझ्या पोटावरुन आपला हात उचलून माझ्या स्तनांवर ठेवला. मला वाटलं मामा झोपीत आहेत, म्हणून मी काही बोलले नाही.

मामाने झोपितच एका हाताने माझे स्तन दाबण्यास सुरुवात केली. आज पहिल्यांदा माझ्या देहाला कुण्या मर्दाचा स्पर्श होत होता. मला हा स्पर्श खूप छान वाटत होता.

शेवटी मी पण एक मुलगीच आहे, मला पण नेहमीच वाटायचं की कुणीतरी माझ्या देहाची स्तुती करावं. माझ्या मैत्रिणी सारखं मी पण कुणाकडून तरी झवून घ्यावं.

माझी पुच्ची किती दिवसांची भुकेली होती, मला वाटलं आज मामाकडून हिची भूख मिटेल. म्हणून मी शांत झोपून फक्त मजे घेत होते. मामाने लगेच माझा टॉप वर उचलून आपला हात आतमध्ये घुसवला.

मी पण आता शरम सोडून माझा हात सरळ मामाच्या लवड्याकडे नेला. पुढच्याच क्षणी मामाचा ताठलेला बुल्ला मी पॅन्टवरूनच पकडला. मामाचा बुल्ला खूप जाड होता, म्हणजे आज माझी पुच्ची फाटणार होती.

मामाने माझा टॉप वर उचलून माझ्या स्तनांच्या वर ठेवला. रात्री झोपताना मी ब्रा काढून झोपते, त्यामुळे टॉप उचलतात माझे स्तन मोकळे झाले. मी पण लगेच मामाच्या बुल्ल्याला चोळू लागले.

आता दोघांचीही झोप चांगलीच मोडली होती. मामाला पण समजून चुकलं होतं की, ते मला त्यांची बायको समजून झवणार होते. पण आता आमच्या दोघांनाही हे मंजूर होतं.

मामा काही उठायचं नाव घेत नव्हता. मग मीच पुढाकार घेऊन उठून बसले आणि मामाची पॅन्ट काढू लागले. माझं हे रूप पाहून मामा पण थोडा चकित झाला.

मग मी मामाला म्हटलं, “आपण मजे करतच आहोत तर मग थोडं खुलून करूयात म्हणजे दोघांनाही त्रास होणार नाही.”

हे ऐकल्यावर मात्र मामा लगेच उठला आणि माझा टॉप काढून बाजूला ठेवला. मामाच्या तोंडातून अजूनही दारूचा वास येत होता. पण आता दारूच्या वासापेक्षा वासना माझ्यावर अधिक हावी झाली होती.

मामाने माझी स्कर्ट पण लगेच काढायला सुरुवात केली. मी माझी गांड हलकीच वर उचलून मामाला माझी स्कर्ट काढण्यास मदत केली. स्कर्ट काढल्यावर आता मी फक्त चड्डीवर होते.

माझे स्तन खुले होऊन मस्त झुलत होते. मी स्वतःच माझ्या स्तनांना आपल्या हातात पकडून दाबू लागले. तेवढ्यात मामा उठले आणि लाईट लावला.

लाईट लावताच पूर्ण खोलीत चक्क उजेड झाला, आणि आता आम्ही दोघेही एकमेकांना उजेडात पाहू शकत होतो. मामा पलंगावर आला आणि स्वतःच शर्ट पण काढून टाकलं.

आता मामा पूर्ण नागडा झाला होता, आणि मी फक्त चड्डीवर होते. लगेच मामाने माझ्या स्तनावरील माझे हात हटवले आणि स्वतः माझ्या स्तनांना हातात घेऊन दाबू लागले.

मामाने स्तन दाबताच मी कामुक आवाज काढण्यास सुरुवात केली. माझ्या तोंडून आवाज ऐकताच मामाने माझ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवून चुंबन घेतलं.

पण दारूच्या वासाने मी लगेच मागे हटले आणि स्वतःचे ओठ पुसून टाकले. मामाला पण समजलं आणि मग त्यांनी परत माझ्या ओठांवर पप्पी नाही दिली.

मामा आता एका हाताने माझे स्तन चोळत होता आणि दुसरा हात माझ्या पाठमागे नेऊन गांडीवर फिरवत होता. मामाने आतापर्यंत माझ्या पुच्चीला एकदाही शिवलं नव्हतं.

मी मामाच्या लवड्याला आपल्या हातात घेऊन उजेडामध्ये नीट पाहू लागले. मामाचा बुल्ला खूपच जाड होता. मला पाहूनच त्याची भीती वाटायला लागली.

आता काही केल्या माघार घेणं शक्य नव्हतं. आणि तसंही त्रास फक्त एकदाच होणार होता. मग तर मजाच मजा येणार होती, म्हणून मी अगोदरच त्रास सहन करायला तयार होते.

मी माझ्या विचारात गुंतलेली असतानाच मामाने पटकन माझ्या चड्डीवरून माझ्या गांडीत आपलं एक बोट घुसवलं. अचानक असं बोट घुसल्याने मी पुरती हादरले होते.

मी मग मामाला विचारलं की, “मामा तुम्हाला माझी गांड मारायची आहे का?”

तर मामा म्हणाले, “मला तुझी गांड खूप मस्त वाटते, आणि गांड मारल्याने तुझं शिलभंग पण होणार नाही. त्यामुळे कसलाच धोका पण नाही.”

मग मी मामाला म्हटलं, “पण आग तर माझ्या पुच्चीत लागली आहे, खूप जास्त खाज आहे. ही खाज मिटवा आज आणि उद्या वाटलं तर मग गांड मारा.”

मामाचं म्हणणं योग्य होतं पण त्यावेळी वासनेच्या भरात मला फक्त माझ्या पुच्चीत बुल्ला हवा होता. मामाने मला समजावण्याचा प्रयत्न केला.

पण माझ्यापुढे शेवटी मामाने हार मानून माझ्या मनाप्रमाणे करायचं ठरवलं. मी मग अजून उत्तेजित होऊन मामाचा बुल्ला मागे-पुढे हलवायला लागले.

मामाच्या बुल्ल्याचा चमडी मागे होताच, बुल्ल्याचा पुढचा भाग उघडा पडत असे. मामाच्या बुल्ल्याचा अग्रभाग गुलाबी असल्यामुळे मला अजून जास्त आकर्षक वाटत होता.

मी हळूच खाली वाकून मामाच्या बुल्ल्यावर एक पप्पी दिली. मामा पण आता माझे स्तन आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागले होते. मामा माझे स्तन एखाद्या लहान बाळासारखे चोखत होते.

स्तन चोखत असतानाच मामाने माझी चड्डी खाली सरकवायला सुरू केली. चड्डी माझ्या मांडीवर करून मामाने माझ्या पुच्चीला नागडं करून टाकलं.

मी नेहमी माझ्या पुच्चीला चिकणी करून ठेवते. त्यामुळे मामाने माझी पुच्ची नागडी करताच त्यांची नजर माझ्या पुच्चीवर अडकून बसली. लगेच मामाने माझ्या पुच्चीला आपल्या एका हातात घेऊन आवळली.

मी पण मामाच्या लवड्याला जोरात दाबलं. मामा लगेच माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये आला, आणि अगोदर आपल्या बोटांनी माझी पुच्ची फाकवुन पाहू लागला.

नंतर त्याने हातावर थुंक घेऊन माझ्या पुच्चीवर लावली. मग हळूच त्याने आपलं एक बोट माझ्या आत घुसवून पाहिलं. ही माझी पहिली वेळ असल्याने मला थोडा त्रास व्हायला लागला.

मामाने मग हळूहळू करत दोन बोटे एकदाच घुसवली. मला माझी पुच्ची फाटल्याचा भास व्हायला लागला. थोड्या वेळाने मी खाली माझ्या पुच्चीकडे पाहिलं तर तिथे रक्त आलेलं होतं.

मामाचा थोडा हात रक्ताने भरला होता. म्हणजे मामाने आपल्या बोटांनीच माझं शील भंग केलं होतं. म्हणूनच मला माझी पुच्ची फाटल्याचा भास होऊ लागला होता.

मग मामाने आपली बोटे बाहेर काढून घेतली. एक कपडा घेऊन सर्व रक्त पुसून साफ केलं. रक्त साफ केल्यानंतर मामाने मला विचारलं, “आता कसं वाटतंय तुला, जास्त त्रास नाही ना झाला?”

मी फक्त माझी मान नकारात डोलावली. मग मामाने मला पलंगावर सरळ झोपवलं. आणि माझ्या गांडीखाली दोन उशा ठेवल्या. उशा ठेवल्याने माझी पुच्ची मामासमोर उघडी पडली.

मामाने लगेच आपला लवडा माझ्या छिद्रावर ठेवून एक झटका मारला. आणि पहिल्याच झटक्यात मामाच्या जाड बुल्ल्याचा अग्रभाग माझ्या पुच्चीत घुसला.

बुल्ला आतमध्ये जाताच मला खूप तीव्रतेने आग व्हायला लागली. मला माझी पुच्ची फाटून रक्त येत असल्याचं जाणवलं. मामाने न थांबता अजून पाच-सहा झटके मारत आपला पूर्ण बुल्ला माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवला.

मी तोपर्यंत बेशुद्ध व्हायच्या स्थितीमध्ये होते. मामाचा बुल्ला खूप जाड असल्यामुळे मला खूप त्रास होत होता. पण माझ्या मनात एकच गोष्ट होती, आता जेवढा त्रास होईल, नंतर त्याच्या कितीतरी पट मजा येईल.

हा विचार करूनच मी सर्व सहन करून घेत होते. मामाने पूर्ण लवडा आत गेल्यावर मग धक्के मारण्याची काही घाई केली नाही. थोडा वेळ मामाने तसंच थांबून माझे स्तन दाबून, चोखून मला उत्तेजित केलं.

मी तयार झाल्यावर मामाने मग हळूहळू आपला लवडा माझ्या पुच्चीत आत बाहेर करायला सुरुवात केली. मामाचा बुल्ला खूप मोठा आणि जाड असल्यामुळे मला परत आग व्हायला लागली.

खूप जास्त आग होऊ लागल्याने मी मामाला थांबायला सांगितलं. मामाने ह्या वेळेस माझं ऐकून आपला बुल्ला बाहेर काढून घेतला. पण मामाचा बुल्ला अजून शांत झालेला नव्हता.

मी मग माझ्या हातानेच मामाचा बुल्ला हलवून त्यांचं वीर्य गाळलं. मामाने सर्व वीर्य माझ्या छातीवर आणि पोटावर सोडलं. मी बाथरूममध्ये जाऊन स्वतःला साफ केलं.

परत येऊन मामाजवळ जाऊन तशीच नागडी झोपले. अशा रीतीने माझी पहिली अर्धी झवाझवी मामासोबत झाली.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.

1 thought on “मामासोबत अर्धवट झवाझवी – Marathi sex stories

  1. मी पण नाशिक जिल्ह्यातील आहे झवन घेणार का घेणार असेल तर माला whatsapp kar 9763761932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *