मित्राची आई सविता बरोबर केली मजा – Marathi Hot Mitrachya Aai Sambhog Katha

मित्रांनो नमस्कार माझे नाव अजय आहे. मी आज तुम्हाला एक अशी गोष्ट सांगणार आहे ज्यामुळे मी माझ्या मित्राच्या आईला ठोकू शकलो.

तर मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. मी आणि नंदू चांगले मित्र होतो. नंदू अभ्यासात फार हुशार नव्हता. मी मात्र अभ्यासातच नव्हे तर खेळात पण खूप पुढे होतो. त्यामुळे नंदू माझ्याशी नेहमीच चांगला राहायचा. आम्ही खूप जवळचे मित्र होतो. तो मला त्याच्या सगळ्या गोष्टी सांगायचा.

इतके असूनही मी अजूनही त्याच्या घरी कधी गेलो नव्हतो. त्याच्या तोंडून ऐकले होते कि त्याचे वडील एका अपघातात गेले होते. तेव्हापासून तो आणि त्याची आई दोघेच एका फ्लॅट मध्ये राहायचे. त्यामुळे मला त्याच्याबद्दल एक प्रकाची आपुलकी होती. बाकी तशी त्याची घरची परिस्थिती खूपच चांगली होती. तो नेहमी उंची कपडे घालून कॉलेज ला येत असे. महागडे परफ्युम तो वापरत असे.

आम्ही एकदा असेच बोलत बसलो असताना तो मला म्हणाला “अज्या लेका आमच्या घरी कधी येणार रे तू? आजवर कधी तुला घरी बोलावले नाही. बोल कधी येतोस ते?”

“अरे तू म्हणशील तेव्हा येतो. तू सांग” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “उद्याच ये. तसाही उद्या शनिवार आहे. रात्री जेवायलाच ये. मी आई ला सांगून ठेवतो. तिला पण तुला भेटायचे आहेच.”

“मला का भेटायचे आहे?” मी थोडे घाबरूनच त्याला विचारले. त्यावर तो हसला आणि म्हणाला “अरे काही नाही. तू पहिला माझा मित्र आहेस जो माझ्या घरी आहे. त्यामुळे तिला तुला भेटायचे आहे”

मी काही बोललो नाही. मी त्याला होकार दिला. दुसऱ्या दिवशी मी साधारण आठ च्या दरम्यान त्याच्याकडे पोहचलो. एका आलिशान फ्लॅट मध्ये तो राहायचा. माझा कॉलेज चा मित्र असल्याने माझ्या मनात त्याच्या आई बद्दल एक चित्र तयार होते. साधारण पन्नाशीत असलेली जाड जाड बाई असेल असा विचार मी करून त्याच्याकडे गेलो होतो. मी आणि तो कोच वर गप्पा मारत बसलो होतो तोच त्याचा आईचे आतून आगमन झाले.

तिला बघून माझे डोळे मोठे झाले. माझ्या मनात जे चित्र होते त्याच्या बरोबर हि उलट होती. साधारण चाळीशीत असेल ती. उंच, देखणी, गोरीपान, अतिशय शिस्तबद्ध अशी फिगर, केस मागे ओढून बांधलेले, गुलाबी रंगाची साडी आणि त्याच रंगाचे स्लिव्हलेस ब्लाउज घातलेली ती स्त्री बघून माझी छाती दडपली. हि याची आई कशी काय असू शकते याचे कोडे मला पडले.

“अजय मी नंदू ची आई, सविता” तिने तिची ओळख करून दिली.मी माझी ओळख करून देताच ती म्हणाली “तुझ्या बद्दल नंदू कडून खूप ऐकले आहे. आज पहिल्यांदा भेटायचा योग आला. तुझ्या बद्दल जे ऐकले होते त्या पेक्षा किती तरी चांगला आहेस”

तिच्या बोलण्याने मी थोडा ओशाळलो. आम्ही त्या रात्री तिघे खूप गप्पा मारत बसलो. नंतर तर नंदू ला झोप आली म्हणून तो त्याच्या रूम मध्ये निघून गेला. त्या नंतर मी आणि सविता दोघेच गप्पा मारत बसलो. आमच्या गप्पा इतक्या रंगल्या कि रात्रीचे दोन कधी वाजले तेच आम्हाला समजले नाही. मी जायला निघालो तशी ती म्हणाली “अरे अजय इतका वेळ झाला आहे. इतक्या रात्री कशाला जातोस. पाहिजे तर इथेच रहा. उद्या जा”

“नको घरी मी सांगितले नाहीये. पुन्हा केव्हा तरी राहेन मी. मला जायला हवे” असे म्हणून मी निघालो. ती मला चक्कपैकी खाली पर्यंत सोडायला आली. मी निरोप घेतला आणि गेलो.

तेव्हा पासून माझे नंदू च्या घरी सारखे येणे जाणे होऊ लागले. नंतर नंतर तर मला सविता पण फोन करू लागली होती. माझे हालचाल ती विचारू लागली होती. मला सुरवातीस काही वाटले नाही. पण नंतर माझ्या लक्षात आले कि ती मला तिचा मित्र म्हणूनच समजू लागली होती. मला ते थोडे सुरवातीस अवघडल्या सारखे वाटले म्हणून मी तिला एकदा म्हणालो पण “आंटी तुम्ही मला असा फोन करता हे नंदू ला माहित आहे का?”

“छे छे. त्याला नाही माहित. त्याला कशाला सांगू आपल्यातल्या गोष्टी?” ती म्हणाली.

“तसं नव्हे. शेवटी कितीही केलं तरी तुम्ही माझ्या मित्राची आई आहे. त्याला समजलं तर गोंधळ नको व्हायला उगीच” मी म्हणालो.

“कोण सांगणार? तू?” तिने मला प्रति प्रश्न केला. “नाही मी कशाला सांगू?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “मी पण तेच म्हणतीये. आपल्यातील गोष्ट त्याला कशाला सांगायला हवी?” असे म्हणून तिने मला विश्वासात घेतले.

तेव्हा पासून तिचे नियमित फोन मला येऊ लागले. मी नंदू नसताना देखील त्याच्या घरी जाऊ लागलो होतो. नंदू ला मी त्याच्या माघारी घरी येतो याची कल्पना तिने त्याला दिली होती. पण प्रत्येक वेळी काही तरी काम असल्याचे निम्मित त्याला होते. त्यातच माझे सतत च्या येण्या जाण्याने मी त्यांच्या कुटुंबातीलच एक सदस्य झालो होतो. त्यामुळे मी त्यांना घरकामात देखील मदत करू लागलो होतो.

मी आणि सविता इतके जवळ आलो होतो कि बोलताना ती कधी कधी माझ्याही लगट करायची. इतकी जवळ यायची कि कधी कधी तिची छाती माझ्या हाताला, दंडाला लागायची. मला कसेसेच होत असे. पण शेवटी मी पण एक पुरुष होतो. मला पण भावना होत्या. मी किती वेळ स्वतःला सावरणार होतो. मी पण हळू हळू तिच्या शरीराचा तो हवा हवासा स्पर्श उपभोगू लागलो होतो.

एकदा नंदू त्याच्या गावी गेला होता. जवळपास एक आठवडा तो तिकडे राहणार होता. त्याचा मला फोन आला “अरे अज्या एक काम कर ना. आईला दळप आणायचे आहे. तू जरा घरी जा आणि तेवढे आणून दे तिला मी बोललोय तिला तू येशील म्हणून”

मी लगेच त्याच्या घरी गेलो. सविता होतीच. निळ्या रंगाच्या भडक साडी मध्ये ती आज खूपच देखणी आणि मादक दिसत होती. तिने मला घरात घेतले आणि मला चहा दिला. मी दळप घेऊन येतो म्हणून निघालो तेवढ्यात ती म्हणाली “लगेच ये. तोवर मी फारशी धुवून घेते.”

मी दळप घेऊन लगेच आलो. बघतो तर सविता फारशी धुवत होती. ती खाली बसली होती आणि तिने तिचा पदर तिच्या बेंबीजवळ कोंबला होता. त्यामुळे तिचे दोन्ही उरोज सताड उघडे पडले होते. तिच्या ब्लाउज मधून तिच्या छातीचे उभार इतके गोल दिसत होते कि मी वेडाच झालो.

मला दार उघडून तिने आत घेतले आणि तिथे टेबल वर डबा ठेवण्यास सांगितले. मी तिच्या शेजारून जाताना नेमका माझा पाय थोडा सटकला आणि माझ्या हातातील डब्यातील थोडे पीठ तिच्या छातीवर पडले.

“अरे हे काय झाले?” असे म्हणून ती तिच्या हाताने ते पीठ झटकू लागली. पण तिचे हात साबणाच्या फेसाचे असल्याने तिला ते करता येईना. ते बघून ती म्हणाली “अरे असा बघत काय उभा राहिला आहेस. माझ्या अंगावरचे पीठ आधी झटक पटकन”

असे म्हणताच मी पुढे झालो आणि तिच्या खांद्यावर पडलेले पीठ बाजूला झटकू लागलो. त्या पेक्षा जास्त पीठ तिच्या छातीवर होते. ती म्हणाली “अरे हे पण झटक ना पीठ” असे म्हणून तिने तिच्या छातीकडे हात केला.

मी कावराबावरा होत हळूच तिच्या छातीला हात लावला आणि पीठ झटकू लागलो. हळू हळू करत माझा हात तिच्या छातीवरून फिरू लागला. तिचे गोल गरगरीत उरोज माझ्या हातात येताच माझा सोटा कडक झाला आणी उभा राहिला. “अरे आत पण गेले आहे बघ” तिने तिच्या ब्लाउज च्या आत हात दाखवत मला सांगितले.

मग काय विचारता. मी सरळ तिच्या ब्लाउज मध्ये हात घातला आणि तिची छाती दाबू लागलो. पीठ राहिले बाजूला मी मजा घेऊ लागलॊ. तिला काय हवे आहे हे न समजण्या इतका मी काही मूर्ख नव्हतो. मी सरळ तिच्या पाठीमागे गेलो आणि मागून तिच्या छातीला दाबायला सुरवात केली. तिच्या ब्लाउजची बटणे काढताच तिचे उरोज टणकन बाहेर आले. मी मागूनच त्यांना जोरजोरात दाबत होतो आणि त्याच वेळी माझा सोटा तिच्या नितंबावर रगडत होतो.माझ्या स्पर्शाने ती व्याकुळ झाली होती.

तिने तिचा हात मागे घेतला आणि माझा सोटा चोळायला सुरवात केली. आधीच कडक झालेला माझा सोटा तिच्या स्पर्शाने अधिकच कडक झाला आणि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. मी तिला झटकन माझ्याकडे वळवली आणि तिच्या तोंडात तोंड देऊन तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरू केला. आम्ही दोघे एकमेकांवर अक्षरशः तुटून पडलो होतो.

मी तिची साडी आणि तिने माझा ड्रेस उतरवला व आम्ही पूर्ण नग्न झालो. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात करताच मी तिच्या केसांना माझ्या हाताने घट्ट पकडले व माझी कंबर मागे पुढे करत माझा सोटा तिच्या तोंडात जमेल तितका आत कोंबू लागलो. मी तिच्या तोंडाला ठोकायला लागलो होतो.

माझ्या भल्यामोठ्या सोट्याच्या स्पर्शाने तिची योनी केव्हाच ओली होऊन पाझरू लागली होती. मी तिला लगेच उचलून बेडवर झोपवले आणि तिचं योनीत माझा सोटा कोंबला. खूप वर्षांनी ती कोणाशी तरी संभोग करत होती. त्यामुळे माझा आणि तिचा आवेग एकसारखाच होता. मी तिच्यावर खाऊन तुटून पडलो होतो.

तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबून मी जोरजोरात तिला हिसडे मारू लागलो. माझ्या प्रत्येक दणक्याने तिची योनी फाटत होती आणि ती विव्हळत होती. जवळपास वीसेक मिनिटे मी तिला एकसारखे ठोकत होतो. आम्ही दोघे पण पूर्ण घामेघूम झालो होतो. शेवटी मी माझे वीर्य तिच्या योनीत फवारले आणि माझा आत्मा थंड झाला. ती पण शांत आली आणि माझ्या कुशीत येऊन विसावली.

पुढे नंदू येऊ पर्यंत मी सविता कडेच राहिलो आणि सकाळ दुपार संध्याकाळ रात्र एक कलमी कार्यक्रम केला तो म्हणजे सविता ला ठोकणे. तिला मी मनसोक्त ठोकत होतो आणि तिची पण इच्छा पूर्ण करत होतो. त्या दिवसापासून मी तिला नियमित ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *