मित्राची सेक्सी बहीण आली माझ्या मिठीत – Marathi Mitrachi Bahin Romance Katha

मी आणि राजू चांगले मित्र होतो. शाळेतील मित्र असलेले आम्ही पुढे कॉलेज ला पण एकत्रच होतो. त्यामुळेच तर आमचे संबंध खूपच चांगले होते. आमचे दोघांचे पण लग्न झाले होते. राजू खूपच अभ्यासू मुलगा होता. मी मात्र थोडा कमी अभ्यासू होतो. पण मी खेळात मात्र खूपच पुढे होतो.

कॉलेज मध्ये मी जिम वगैरे करून चांगले शरीर कमावले होते. राजू अजूनही तसाच होता. माझे त्याच्या घरी नेहमीच येणे जाणे होत असे. मला त्याच्या घरचे सगळेच खूप चांगले ओळखत असत. त्याच्या घरी तो त्याची आई आणि त्याची बहीण असे तिघे राहायचे. नंतर लग्न झाल्यावर त्याची बायको आली. त्याच्या बहिणीचे पण कालांतराने लग्न झाले. आमच्या पेक्षा एक दोन वर्ष च लहान होती ती.

तिचे नाव स्वरूपा होते. त्यांच्या घरातील सगळेच खूप गोरे आणि उंच होते. स्वरूपा पण त्याला अपवाद नव्हती. उच्चविभुषित असलेली स्वरूपा ब्युटिशियन होती. माझे आणि तिचे संबंध देखील खूप चांगले होते. मला पण ती मित्रच मानायची. ती बऱ्याच गोष्टी मला सांगायची.काही वेळा तर ती तिची सिक्रेट्स पण मला सांगायची आणि ते राजू ला सांगू नको म्हणायची.

सुरवातीस ठीक होते पण नंतर तिला हे समजायला पाहिजे होते कि आता मी काही लहान नव्हतो. पूर्ण पुरुष झालो होतो. त्यातच स्वरूपा दिसायला एक नंबर आयटम होती. गोरीपान, घारे डोळे आणि गुलाबी गुलाबी ओठ यामुळे ती बोलताना तिच्याकडे बघतच बसावेसे वाटत असे. उंची पण चांगली होती तिची. थोडीशी गुबगुबीत असल्याने तिची छाती आणि गांड कमालीचे मादक होते.

तिचे लग्न झाले आणि अवघ्या दोन वर्षातच तिचा डिवोर्स झाला देखील. ती पुन्हा राजू कडे राहायला आली. तिचे आणि तिच्या नवऱ्याचे पटत नव्हते. पण खरे कारण काय आहे ते मला तिने सांगितले होते. त्या दिवशी मी आणि ती दोघेच बाहेर भेटलो होतो. कोणालाही या बद्दल माहित नव्हते तेव्हा तिने मला सगळे खरे काय झाले होते ते सांगितले.

ती मला म्हणाली “अरे काही नाही.माझ्या नवऱ्याला माझ्यात अजिबात रस नव्हता. मला समजत नव्हते कि माझ्यात काही कमी आहे का ते? कारण तो माझ्याकडे कधीच बघायचा नाही. बाकी सगळे ठीक आहे पण शेवटी माझ्या देखील नैसर्गिक गरजा आहेत ना. त्या पूर्ण कशा करणार मी? त्यामुळे मी सतत हाच विचार करत होते कि माझ्यातच काही कमी आहे का?”

त्यावर मी म्हणालो “स्वरूपा तू स्वतःला असे कमी लेखू नको. तुझ्याकडे बघून मला अजिबात असे वाटत नाही कि तुझ्यात काही कमी आहे ते. उलट तुला बघून तर कोणी पण तुझ्याशी संबंध ठेवेल.काय कमी आहे तुझ्यात सांग बरं मला? उंच आहेस, फिगर चांगली आहे. एका पुरुषाला पाहिजे ते सगळे तुझ्यात आहे. हा बाकी आता तू बेड मध्ये कशी आहेस ते मला नाही माहित हा”

असे म्हणून मी तिला डोळा मारला. ती माझ्याकडे बघून लाजली आणि हसत म्हणाली “बेड मध्ये पण मी चांगली आहे बरं का”

आम्ही  खूप वेळ गप्पा मारून तिथून निघालो. त्या दिवसा पासून काय माहीत नाही पण स्वरूपा मला रोज फोन करू लागली मेसेज करू लागली. एक वेगळ्या प्रकारची जवळीक आमच्यात होत असल्याचे मला जाणवत होते. सुरवातीस कधी तरी होणारे आमचे संभाषण आता रोजच होत असल्याने तिच्या सगळ्या गोष्टी मला समजू लागल्या होत्या.

एकदा राजू ने मला फोन केला आणि मला म्हणाला “अरे महेश माझी बदली झाली आहे. दुसऱ्या गावी. माझे सगळे सामान तिकडे शिफ्ट करायचे आहे. तू ये” त्याचे काम केले आम्ही. त्याची बदली झाल्याने सगळेच तिकडे गेले. पण ते गाव फार काही लांब नव्हते. फक्त एक तासाच्या अंतरावर होते. अप डाऊन पण करू शकत होता तो. पण त्याने केले नाही.

स्वरूपा मात्र जाणार नव्हती. ती तसेही वेगळीच राहायची. राजू चा फ्लॅट बंद राहणार होता. त्याने साफसफाई ची सगळी जबाबदारी स्वरूपा वर टाकली होती. तो निघून गेला आणि मी व स्वरूपा दोघे आता निवांत झालो होतो.

एकदा स्वरूपाने मला फोन केला आणि मला म्हणाली “महेश ते राजू चा फ्लॅट साफ करायचा आहे. मी एकटी कुठे जाऊ इतक्या लांब. तू ये ना माझ्याबरोबर प्लिज. मला तेवढीच मदत होईल”

मी होकार दिला आणि आम्ही दोघे त्याच्या रिकाम्या फ्लॅट मध्ये गेलो. बाहेर पाऊस म्हणजे धो कोसळत होता. लाईट्स गेल्या होत्या. अंधारून खूपच आले होते आणि त्यामुळे अंधार देखील पडला होता. आम्ही कसेबसे तिथे पोहचलो होतो.

रूम साफ करायची असल्याने तिने टीशर्ट आणि ट्रॅक पॅन्ट घातली होती. तिचा ड्रेस खूपच तंग होता. त्यातून तिची फिगर नेहमी पेक्षा जास्त उठून दिसत होती. तिची छाती गुबगुबीत होती. टीशर्ट चा गळा पण खूप मोठा असल्याने तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिच्याकडे मी चोरून चोरून बघत होतोच. पण आज काही तरी होणार असे मला वाटत होते.

तिने ब्रा घातली होती. पण तिचे निप्पल्स इतके कडक होते कि त्यातून देखील तिच्या टीशर्ट वर निप्पल्स टरारलेले दिसत होते. ती चालताना तिच्या ट्रॅक पॅन्ट मधून तिच्या निकर चे व्रण मला दिसत होते. ते बघून तर मी कासावीस च झालो. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. मला आता स्वतःला रोखणे अवघड होत चालले होते.

आम्ही काम चालू केले. ती स्टूल वर चढली आणि वर चा पोटमाळा साफ करू लागली. ते करत असताना तिने केरसुणी मारण्यासाठी म्हणून हात वर केला. तिचा टीशर्ट एका बाजूने खूपच जास्त वर उचलला गेला. इतका वर कि खालून मला तिच्या छातीचे गोल दिसू लागले. निल्यार रंगाच्या ब्रा मध्ये कसे बसे बांधून घातलेले ते उरोज बघून मी वेडा झालो.

तिचे शरीर इतके गोरे होते कि तिच्या शिरा हिरव्यागार दिसत होत्या. खाली बघून मी तिचे अंग बघू लागलो. तिला ते लक्षात आले देखील. पण ती काही बोलली नाही. त्याच वेळी तिचा तोल गेला आणि ती खाली पडली. तिला मी लगेच माझ्या हाताने पकडले. माझा देखील तोल गेला आणि आम्ही दोघे पण खाली पडलो.

मी पाठीवर पडलो आणि ती माझ्या अंगावर पडली. माझ्या अंगावर पडताच तिची छाती माझ्या छातीवर येऊन आदळली. ते मांसाचे लुसलुशीत गोळे माझ्या छातीवर येताच माझ्या भावना तीव्र झाल्या. तिचे तोंड माझ्या तोंडा जवळ आले. माझे ओठ आणि तिचे ओठ यांच्यात फक्त एका मुंगीचे अंतर होते. आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघत होतो. आमचे श्वास एकमेकांत मिसळत होते.

ती माझ्याकडे रोखून बघत होती. आम्ही दोघे बेभान झालो होतो. तिने अलगद तिचे ओठ माझ्या ओठावर ठेवले. काही कळायच्या आत आम्ही दोघे एकमेकांच्या मिठीत विसावलो. तिच्या नाजूक ओठांना मी जोरजोरात माझ्या तोंडाने चोकू लागलो. तिचे स्मूचिंग करत करत तिचा टीशर्ट मी झटकन काढला. तिच्या गोऱ्यापान देहाचे दर्शन मला झाले. स्वरूपा माझ्या समोर माझ्याकडून ठोकून घेण्यासाठी तयार होती.

ती माझ्या चुंबनाने वेडीपिशी झाली होती. तिच्या ब्रा चे हुक काढून तिची छाती मोकळी करताच मी आजवर ते गोळे लांबून बघत होतो ते माझ्यासाठी तयार होते. तिला झटकन मी खाली घेतले आणि तिच्या छातीवर आक्रमण केले. हाताने प्रचंड ताकदीने तिची छाती मी दाबू लागलो. इतके लुसलुशीत होते ना ते गोळे कि काही विचारू नका.

तिच्या भुऱ्या रंगाच्या निप्पल्स ना मी तोंडात घेऊन चोकू लागलो. अगदी मन लावून तिच्या निप्पल्स ना मी चोकत असल्याने क्षणात ते इतके बाहेर आले कि तिला पण त्याचे आश्चर्य वाटले. खूप वेळ तिच्या छातीशी मी खेळात होतो.

तिला मग मी बाजूला केले. आम्ही एकमेकांचे कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. मी आता पुन्हा खाली झोपलो आणि तिला वरून घेतले. तिने माझ्या तोंडाकडे तिची गांड केली व माझा सोटा तोंडात घेऊन ती त्याला चोकू लागली. स्वरूपाच्या नाजूक ओठांत माझे ते काळेभोर हत्यार गेले होते आणि त्याला पण त्याचा इतका आनंद होत होता कि ते लगेचच इतके कडक झाले कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या.

इकडे मी तिची योनी खालून चाटून चाटून ओलीचिंब केली. ती पुरी वेडी झाली होती. खूपवेळ हे केल्यावर आम्ही बाजूला झालो. तिला मी खाली झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या गुलाबी योनीत माझा सोटा मी कोंबला आणि न थांबता एकसारखे माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. माझा वेग प्रचंड होता. दणक्यावर दणके देऊन मी तिंची योनी मारत होतो.

खूप वेळ तिला ठोकून झाल्यावर तिच्या योनीतच मी माझे सगळे वीर्य सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे तेव्हापासून मी नियमितपणे स्वरूपाला ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *