मित्राच्या आई बरोबर केली सफाई – Marathi Hot Mitrachi Aai Sambhog Katha

मित्रानो नमस्कार माझे नाव राजू आहे. माझे वय आज तीस आहे. मी आज एक अशी गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे जी प्रत्येकाच्या नशिबात होतेच असे नाही. पण त्या बाबतीत मी सुदैवीच म्हणावा लागेल.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझ्या कॉलेज ला होतो. मी आणि मनोज एकाच अपार्टमेंट मध्ये राहत होतो. आम्ही लहानपणापासूनचे मित्र असल्याने आमची मैत्री खूपच घनिष्ट होती. शाळेत आम्ही एकत्रच होतो. पण पुढे कॉलेज ला मात्र वेगवेगळे झालो. पण त्यामुळे आमची मैत्री काही कमी झाली नाही.  आम्ही नियमित भेटत होतोच पण खूपदा फिरायला हि जात होतो.

मनोज माझ्या फ्लॅटच्या वरच्या मजल्यावर रहात होता. तो आणि त्याची आई दोघेच राहायचे. त्याचे वडील कुठल्याश्या कंपनीत कामाला होते व ते बाहेर गावी होते. त्यामुळे महिन्यातून एखादवेळेस च ते घरी येत असत. त्यामुळे त्या मोठ्या फ्लॅट मध्ये मनोज व त्याची आई निवांत राहायचे.

माझे त्याच्या घरी सतत चे येणे जाणे असायचे. आधी तर मी तिथे पडीक च असायचो. त्याच्या रूम मध्ये बसून आम्ही तासंतास काही ना काही करत असायचो. गप्पा मारायचो. माझे वागणे आणि बोलणे खूपच चांगले असल्याने त्याच्या आईला माझे विशेष कौतुक होते. माझ्या इतका मनोज कोणाच्याही जवळ नाही असे तिचे म्हणणे होते.

आता आम्ही मोठे झालो होतो. एक पूर्ण पुरुष म्हणून दिसणाऱ्या सगळ्या शारीरिक खुणा माझ्यात दिसत होत्या. वाढत्या वया बरोबर येणाऱ्या भाव भावना देखील माझ्यात आल्या होत्या. घरी कोणी नसताना आणि जेव्हा शक्य असेल तेव्हा मी हस्तमैथुन करत असे. त्यातून मला एक अवर्णनीय आनंद मिळत असे.

खूपदा मनोज घरी नसला तरी मी त्याच्या घरी जायचो. त्याच्या आईला कामात काही ना काही मदत करायचो. इतके दिवस ठीक होते. पण मी वयात आलो असल्याने माझी नजर वासनेने बरबटलेली होती. माझी नजर दिसणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीच्या शरीराचा ठाव घेत होती. त्यातून मनोज ची आई तरी कशी सुटणार होती म्हणा.

रजनी नाव होते तिचे. जुन्या काळी लवकर लग्न करायची पद्धत असल्याने तिची पण त्यातून सुटका झाली नव्हती. त्यामुळे आजही ती खूपच तरुण दिसत होती. गोरी तर ती होतीच होती पण निव्वळ गोरी नसून तिचे अवयव देखील अगदीच रेखीव आणि कोरलेले असे दिसायचे. नेहमी साडी मध्ये असणारी रजनी साडी अशी काही घालायची कि खूपदा तिचे पोट उघडे दिसायचे आणि त्यातून तिच्या खोल बेंबी चे दर्शन होत होते. आजवर मी कधी वाईट नजरेने तिकडे बघितले नव्हते. पण आता ते शक्य नव्हते.

माझी नजर जशी बेरकी झाली होती तशी च नजर मला तिची वाटू लागली होती. कारण शेवटी ती अनुभवी होती.तिला हे समजायला काहीच अडचण नव्हती कि मी आता लहान नाहीये. तरीही ती मला मनोज नसताना तिच्या घरी बोलावत असे. काम करवून घेत असे आणि माझ्या समोर अगदी बिनधास्त राहत असे. मला हे सगळे जाणवत होते. पण शेवटी ती माझ्या मित्राची आई असल्याने मी काही करू शकत नव्हतो.

एकदा तिने मला फोन केला आणि मला म्हणाली “राजू काय करतो आहेस?”

“काही नाही. घरीच आहे” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “घरी ये ना. मनोज बाहेर गावी गेलाय. चार दिवस येणार नाही तुला माहित आहेच. मला घर साफ करायचे आहे. थोडी मदत लागेल मला तुझी”. तिने असे म्हणताच मी होकार दिला आणि लगेचच तिच्या घरी गेलो.

निळ्या रंगाच्या साडीत असलेली रजनी त्या दिवशी मला थोडी वेगळीच काहीशी वाटली. रोजच्या पेक्षा त्या दिवशी तिने घातली साडी खूपच घट्ट आणि सुळसुळीत होती. त्यामुळे तिच्या शरीराचा इच न इच मला स्पष्टपणे दिसत होता. गडद रंगाची ती साडी तिचे सौंदर्य खुलवत होती. ब्लाउज च्या खाली उघडे पडलेली गोरे पान पोट माझी नजर बाद करत होते.

तिने मला काम सांगितले आणि मी तिला मदत करु लागलो. माझी नजर काही केल्या तिच्यावरून हटत नव्हती. माझा सोटा वळवळ करू लागला होता. डबे हातात देताना, घेताना माझ्या हाताचा तिला स्पर्श होत होता. मी त्यावर देखील खूप खुश होत होतो. ती खाली वाकताना तिचा पदर बाजूला जात होता आणि मला तिच्या भरदार छातीच्या मध्ये असणाऱ्या फटीचे दर्शन होत होते. त्यातून माझी नजर तिच्या छातीचा ठाव घेत होती. तिच्या लायबद्ध हालचालीने तिची कंबर खूपच मादक पद्धतीने हालत होती. ती पण मला अगदी बिनधास्तपणे स्पर्श करत होती. त्यामुळे मी बेचैन होत होतो.

थोड्यावेळाने तिने मला स्टूल आणायला सांगितले. तीला फॅन साफ करायचा होता. ती स्टूल वर चढली. मी स्टूल पकडून खाली उभा राहिलो. ती वर उभी राहिली आणि तिने तिचे दोन्ही हात वर फॅन कडे नेले. मी खालून सर्व काही बघत होतो. तिने हात वर करताच तिचा पदर पूर्णपणे बाजूला गेला आणि तिची छाती उघडी पडली. तिच्या ब्लाउज मधून तिच्या छातीचे गोल टरारुन बाहेर आलेले मला दिसले.

ते बघून माझ्या छातीची धडधड वाढली. मी डोळे मोठे करून तिच्या छातीकडे बघू लागलो. तिची कंबर आणि पोट सताड उघडे पडले होते. तिने अचानक माझ्याकडे नजर फिरवली आणि मला तिच्याकडे असे रोखून बघताना पाहून म्हणाली “काय बघत आहेस रे राजू?”

“का काही नाही” मी गांगरून उत्तर देऊ लागताच ती जोरात हसली आणि त्याच वेळी तिचा तोल गेला. तोल जाताच ती खाली पडणार तोच मी तिला सावरले आणि ती अलगद माझ्या हातात येऊन पडली. माझा पण तोल गेला आणि तिला घेऊन मी तसाच हळूच जमिनीवर पडलो. जमीनीवर ती खाली आणि मी तिच्यावर पडताच माझी छाती तिच्या छातीवर जाऊन आदळली व तिच्या ओठावर माझे ओठ जाऊन आपटले.

मी गोंधळलो आणि म्हणालो “सॉरी हा” असे म्हणून मी बाजूला होणार तोच तिने मला पकडले आणि म्हणाली “सॉरी काय त्यात. उलट मीच तुला थँक्स म्हंटले पाहिजे. मला वाचवल्या बद्दल आणि त्या बद्दल तुला बक्षीस पण दिले पाहिजे”

असे म्हणून तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड घातले आणि माझ्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला.आजवर मी जे मनात विचार करत होतो ते प्रत्यक्षात होत होते. त्यामुळे मी पण मग थोडा मोकाट सुटलो. तिच्या ओठांना मी जोरजोर चोकू लागलो, चावू लागलो. तिचा चेहरा मी माझ्या हातात पकडला आणि मला हवे तसे तिला मी कुस्करु लागलो. माझी जीभ तिच्या चेहऱ्यावरून फिरवू लागलो.

तसाच खाली सरकत मी तिच्या गळ्यावरून माझी जीभ फिरवत फिरवत त्याचे चुंबन घेऊ लागलो. मधेच माझी जीभ तिच्या कानात घालून त्याचे चुंबन घेताच ती अतिशय बेभान झाली आणि ती मला करकचून मिठी मारू लागली. माझे तोंड एकसारखे सगळीकडे फिरत होते. मी खाली सरकलो आणि तिच्या ब्लाउज ची बटणे सोडली.

ब्लाउज ची बटणे सोडताच तिच्या गोऱ्यापान छातीचे उभार मोकळे झाले. ते गोल बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. मी त्या गोलांना माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो,त्यांना कुस्करु लागलो. हाताच्या स्पर्शाने कडक झालेल्या स्तनाग्रांना माझ्या तोंडात घेऊन मी जोरजोरात बाहेर ओढू लागलो. त्यामुळे ती बेभान होऊन ओरडू लागलो.

माझी जीभ तिच्या छाती मधून खाली घेत घेत मी तिच्या बेंबीत घातली, तिला चाटून काढत काढत तिचं योनीकडे माझे मार्गक्रमण केले. तिची साडी एव्हाना मी फेडून बाजूला फेकून दिली होती. तिची निळ्या रंगाची निकर मी तोंडानेच खाली खेचत खेचत तिच्या योनीचा ताबा घेतला. तिच्या गुलाबी योनिवरून माझी जीभ फिरवताना मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते.

गोऱ्या गच्च मांड्यांमधून माझी जीभ फिरवताना तिची योनी फुगून कडक झाली होती. माझ्या जिभेची योनिवरून व योनीच्या आत बाहेर होणारी एकसारखी हालचाल तिची योनी ओली चिंब करत होती. मी वेड्या सारखे तिच्या योनीला खात होतो आणि ती व्याकुळ होऊन कण्हत होती.

मी अर्धा तास तिची योनी चाटून चाटून माझे मन शांत करून घेतले. माझा सोटा केव्हाच तयार होता तिच्या योनीत जाण्यासाठी. मी वेळ न दवडता तिचे पाय फाकवले आणि माझा भलमोठा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. तिचा एक पाय मी माझ्या हाताने वर केला आणि तिची योनी मोकळी केली. माझा सोटा जोरात तिच्या योनीत मी सारला आणि जोरजोरात माझ्या कमरेचे हिसडे तिला देऊ लागलो.

माझ्या हिसड्यानी तिच्या छातीची एकसारखी जोरजोरात वर खाली हालचाल होत होती. तिला माझे हिसडे सहन होत नव्हते. पण मी पूर्ण आवेगात असल्याने तिच्यावर तुटून पडलो होतो. तिच्या छातीला दाबत दाबत, तिच्या तोंडात तोंड घालत घालत मी तिच्या योनीला ठोकत होतो. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मला सावरले नाही आणि शेवटी मी तिच्या योनीत माझे वीर्य सोडले.

आम्ही दोघे कमालीचे घामेघूम झालो होतो. माझ्या एका शॉट मध्ये तिची दोनदा योनी गळाली होती. आम्ही दोघे पण शांत झालो होतो. पुढे मनोज येऊ पर्यंत मी तिला दिवस रात्र ठोक ठोक ठोकून तर काढलेच पण पुढे कायमच मी तिला ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *