मित्राच्या भाभीसोबत माझी सुहागरात्र – Marathi sex stories

हॅलो मित्रांनो, मी संजय आपल्याला सांगत आहे की कश्या प्रकारे माझा मित्र धीरज ने त्याच्या भावाच्या वाईफ बद्दल म्हणजेच त्याच्या भाभी बद्दल कामुक माहिती दिली. आणि मग त्याने त्याच्या भाभीला मला झवण्यासाठी कसा देणार होता? त्याने मला त्याच्या घरच्या लग्न समारंभाला का बोलावलं हे सर्व तुम्हाला माहितीच आहे. तो मागील भाग वाचण्यासाठी ही लिंक बघावी: मित्राच्या भावाच्या वाईफ सोबत सुहागरात्र

आता समोर काय घडलं ते सांगतो.

माझी धीरजच्या घरच्या सर्व लोकांशी ओळख झाली. पण बराच वेळ होऊनही त्याची भाभी मात्र दिसत नव्हती. तेवढ्यात मला पायातल्या चाळांचा मंजुळ आवाज ऐकू आला आणि मी पायर्‍यांकडे वळून बघितलं आणि मी चकीत होऊन मोठा ‘आ..’ वासला. एक अप्सरेसारखी सुंदर स्त्री लाल रंगाचा लहंगा आणि हिरव्या रंगाचा ब्लाउज घालून आपली कंबर मटकत खाली उतरत होती. माझं हृदय धडधडायला लागलं. माधवी भाभीची लवचिक, गोरी, दुधाळ कंबर बघून माझ्या डोळ्यात चमक आली. “वाह..! किती मस्त कंबर आहे!” माझं मन माझ्या नियंत्रणात नव्हतं. माझा हात थरथरायला लागले. माझे पाय कपकपत होते. मन तर करत होतं की धावत माधवी भाभी जवळ जाऊन त्यांच्या कमरेला पकडून त्यांना माझ्या कुशीत उचलून घ्यावं. माझं मन तर त्यांच्या गांडीला पकडून माझ्या कुशीत घ्यायचं होतं. मी सांगू शकत नाही कीती मुश्किलीने मी माझ्या भावनांना नियंत्रित केलं. तीचे ते हसणारे गुलाबी ओठ, खालीवर हलणारे वक्ष…! माझ्याच्यानं तर रहावतच नव्हतं. तेवढ्यात मला जाणवलं की माझ्या पॅंट्मध्ये माझा लंड उभा झाला आहे. मी मोठ्या मुश्किलीने माझ्या लंडाला पॅन्ट मध्ये लपवत होतो.

तेवढ्यात माधवी भाभी आमच्याजवळ आली आणि ती माझ्या समोरच सोफ्यावर बसली. बसताना तिची नजर माझ्यावर पडली. माधवी भाभी- हा तुझ्यासोबत कोण आहे धीरज?

धीरज- भाभी हा माझा मित्र संजय आहे. माझ्या सोबतच शिकतो. “तुम्ही काहीच बोलणार नाही का?” माधवी भाभी मला म्हणाली.”     “ते काय.. की मी..” मी अडखळत बोललो.

खरं म्हणजे मी केव्हापासून माधवी भाभीला बघत होतो. वरून खालपर्यंत त्यांच्या शरीराच्या एकेक अंगाला मी पाहत होतो. आणि अचानक त्यांच्याकडून आलेल्या या प्रश्नामुळे मी थोडासा बावचळलो. मला आशा नव्हती की भाभी मला प्रश्न विचारतील. कदाचित त्यांनी पाहिलं होतं की माझी नजर त्यांच्या वक्ष आणि कमरेवर आहे. त्यांचे बोलनं सुरू राहिलं आणि मी माधवी भाभीकडे लक्षपूर्वक बघायला लागलो. ती हसत मुखाने सर्वांशी गप्पा मारत होती. तेवढ्यात भाभीचे पती आणि धीरजचा मोठा भाऊ संकेत म्हणाले, “अरे जेव्हापासून आलात येथे हॉल मध्येच बसून आहात. तुम्ही जा आपल्या खोलीत आणि आराम करा. प्रवासातून आला आहात थकले असणार आणि तुझ्या मित्राला पण घेऊन जा.”

त्यानंतर आम्ही दोघं वरच्या खोलीत गेलो. खोलीत जाताच सर्वात आधी आम्ही आंघोळ केली आणि मग कपडे चेंज केले. त्यानंतर बेडवर आराम करायला लागलो. तेव्हा धीरज म्हणाला, “तर मग कशी वाटली माझी माधवी भाभी?” मी म्हणालो, “काही विचारू नकोस यार मजा आली! माझ्या हृदयात तर तरंग उठले! काय कामदेवी भाभी आहे! त्यांच्या चालण्याची स्टाईल, त्यांची लवचिक कंबर, त्यांचे केस आणि त्यांचे हास्य, तिचे बुब्स, कंबर, गांड आणखी तिचं पूर्णच्या पूर्ण यौवन फारच मस्त आहे! धीरज मला ती पाहिजे. मला माधवी भाभी पाहिजे. प्लीज यार धीरज माझ्याकडून माधवी भाभीला माझ्याकडून चुदवून दे! तिची कंबर, तिचे बुब्स, तिची मटकती गांड सर्व पाहिजे मला. तिचे पुर्ण शरीर पाहिजे. तिच्या मावांची पूर्ण मजा घ्यायची आहे मला. तिच्या एकेक अंगाची मजा घेणार मी.”

आता धीरज समजून गेला होता की मी माधवी भाभी च्या यौवनामध्ये पागल झालो आहे आणि तिला झवल्याशिवाय मी राहू शकणार नाही. धीरज- अरे सांभाळ स्वतःला मित्रा. त्या काम सुंदरीला पाहून तर मी माझा लवडा उभा होण्यापासून रोखू शकत नाही तर तू काय रोखणार आहेस? मित्रा तुला नाही माहिती की मी स्वतःला कसा मनवतो. अभ्यासात तर अजिबात मन लागत नाही पण तरीही कसातरी स्वतःला कॉलेजमध्ये मन लावायचा प्रयत्न करतो. माझं मन तर करते की कॉलेज सोडून घरी येऊ आणि दिवस-रात्र माधवी भाभीच्या कुशीत झोपून राहू. तिच्या यौवनाचा रसपान करत राहू. घरीच एवढा सुंदर माल आहे. तिला झवत राहाव वाटते. पण सर्व काम सांभाळून करावं लागतं. असं गमावलं तर काम नाही चालणार समजलं ठीक आहे?

संध्याकाळ होणार होती. मी हवेली फिरत होतो. फिरत काय होतो असं तर म्हणा की मी माधवी भाभी ला शोधत होतो. मी समोर बघत मागे चालत होतो. तेवढ्यात अचानक माधवी भाभी मला आदळली आणि आम्ही दोघेही खाली पडलो. माधवी भाभी खाली आणि मी तिच्या वर पोटावर पडलो होतो. तिचे उभार माझ्या छातीला दबले तसा माझ्या पायापासून तर डोक्यापर्यंत शरीर हललं. मी कसाबसा उठलो.

माधवी भाभी- अरे तुझी नजर कुठे आणि कुणाला शोधत होती? मी घाबरत म्हणालो- नाही तर कुणालाच नाही. तुम्ही ठीक आहात ना? माधवी भाभी म्हणाली- हो ठीक आहे.

मी माझ्या माधवी भाभीला बस पाहतच होतो. तिने साडी नेसली होती. तेवढ्यात चुटकी वाजवून ती म्हणाली, काय गोष्ट आहे असं का बघत आहेस?

मी म्हणालो- नाही काही नाही बस असच.

माधवी भाभी म्हणाली- काही कसं नाही?

मला वाटलं भाभी कदाचित नाराज होऊन जाणार. म्हणून मी पटकन म्हणालो- भाभी तुम्ही फार सुंदर आहात. तुमचे ओठ गुलाबासारखे दिसतात.

मी एवढं बोललो होतो की ती हसायला लागली. मला तर वाटलं की मी असं काय बोललो पण एवढ्याने बरं की तिला काही वाईट वाटलं नाही. आणि मग मी विचार केला की तिला वाईट तरी का वाटावं? जी आपल्या आपल्या पतीच्या लहान भावासोबत चोदत असेल तर माझ्या एवढ्याशा बोलण्याने कसं काही वाईट मानून घेणार? मी नजर खाली झुकवली. तिची गांड, कंबर फारच मस्त दिसत होती. तेवढ्यात ती म्हणाली, “अरे खाली कुठे पाहत आहेस?” मी दचकलो आणि नजर वर केली. तेवढ्यात भाभीजी माझ्याजवळ आली. मी एक छान सेंट लावला होता. ती जवळ आली तशी सुगंध घेऊन थोडी मधोष व्हायला लागली. त्याच्यानंतर ती आणखी जवळ आली. तेवढ्यात खालून कुणीतरी माधवी भाभीला आवाज आवाज लावला. तेव्हा ती मला बघत निघून गेली. मीही जेव्हा पर्यंत ती दिसत होती तेव्हा पर्यंत मी तिला बघितलं. धीरज त्या क्षणी तिथे आला आणि तिला बघत राहिला.

त्याने विचारलं काय झालं? काय म्हणे माधवी भाभी? मी म्हणालो-  अरे यार मला वाटतं की तू माधवी भाभीशी माझ्या बद्दल बोलला आहेस म्हणून. पण मला असं वाटते की आता ती माझ्याकडून झवायला तयार झाली आहे. त्यावर धीरज म्हणाला,  “काय काय बोलत आहेस तू?”

मी म्हणालो, “काऊन काय झालं? तू भाभीसोबत माझ्याबद्दल बोलला नाहीस का?”

“तसा तर मी बोललो तर आहे.” असं म्हणुन तो तिथुन निघून गेला. मला थोडा विचित्र वाटलं. पण मी त्या गोष्टीवर जास्त लक्ष दिले नाही. मी खाली वाकून बघितलं तर खाली संगीत सुरू होतं. मी खाली आलो. खाली सर्व स्त्रिया नाचत होत्या. आता माधवी भाभीची नाचायची वेळ आली. मी तर तिचा डांस पाहण्यासाठी आतुर झालो होतो. तेवढ्यात डान्स सुरू झाला. किती मस्त डान्स करत होती भाभी. पण मी तर त्यांच्या कमरेला आणि वक्ष-गांडीला बघत होतो. ते डान्स करताना खालीवर होत होते. माधवी भाभीचा डांस संपला तर आणखी काही स्त्रिया डान्स करायला लागल्या.

आता हा कार्यक्रम फार वेळ पर्यंत चालणार होता. आता तर ती फक्त सुरुवात होती. तेव्हाच मी पाहिलं की भाभी तिथून उठून वरती गेली आहे तर मीही हळूच त्यांच्या मागेमागे वर गेलो. मी पाहिलं की भाभी आणखी तिसऱ्या माळ्यावर जात आहे. मग मीही तिकडे जायला लागलो. जसं मी तिथं पोहोचलो तेव्हा मी पाहिलं की भाभी एका मोठ्या खोलीत गेली आहे. मी हिम्मत करुन तिथे गेलो पण आत मध्ये जायची हिंमत होत नव्हती. मी दरवाजातच उभा होतो.

तेवढ्यात आतून एक हात आला आणि मला आत मध्ये खेचून घेतलं. कुणाचा हात होता तो? त्या एकांत खोलीत माझ्यासोबत काय घडलं असेल? ह्याची उत्तरे पुढील भागात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *