मित्राच्या सेक्सी बहिणीला ठोकले रूममध्ये – Marahti Sexy Pranay Katha

मी तेव्हा माझ्या नोकरी निम्मित शहरात राहत होतो. मी एका कंपनीत कामाला होतो. इकडे शहरात गावा सारखे काही नसते. छोटी छोटी घरे. त्यातच दाटिवाटीने राहणारे लोक, बघतेल तिकडे गर्दीच गर्दी आणि कोणाचा पायपोस कोणाला नाही. मी अश्या वातावरणात कधी राहिलो नव्हतो. पण नंतर मग मला त्याची सवय झाली आणि मी कसाबसा अड्जस्ट झालोच.

माझ्या गावी माझा एक खूप चांगला मित्र होता. त्याचे नाव राजू होते. मी आणि तो शाळेत असल्यापासून एकत्र होतो. कॉलेज ला पण आम्ही एकत्रच होतो. त्या त्यामुळे आमची मैत्री खूपच चांगली घट्ट होती. पुढे आम्ही वेगवेगळ्या कंपनीत जॉब चालू केला आणि आमची फाटाफूट झाली. तो तिकडे गावीच होता आणि मी इकडे शहरात. त्यामुळे आम्ही फक्त फोन वरच एकमेकांच्या संपर्कात होतो. तो माझ्याकडे अधून मधून येत असे.

एकदा त्याने मला फोन केला आणि तो मला म्हणाला “राकेश अरे तुझ्याकडे माझे एक काम आहे”

“बोल ना राजू. काय झाले?” मी म्हणालो.

“अरे काही नाही प्रिया ला तिकडे ऍडमिशन मिळाले आहे. तुझ्याच शहरात. तुला तर माहित आहेच ना कि ते शहर किती मोठे आहे  आणि तिथे  मुलींना असे एकटे ठेवणे किती धोक्याचे आहे ते. त्यामुळे आमच्या घरचे असे म्हणतात कि जर तुला काही अडचण नसेल तर प्रिया तुझ्य इथे राहिली तर चालेल का? म्हणजे आम्हला काही टेन्शन घेण्याची गरज नाही. मला काय म्हणायचे आहे ते तुला समजले ना?” तो मला म्हणाला.

त्यावर मी म्हणालो “अरे राजू हो मला समजले काय म्हणायचे आहे तुला ते. पण अरे तुला तर माहित आहेच कि मी एकाच रूम मध्ये राहतो आणि जागा पण खूप छोटी आहे. त्यातच माझे कामाचे काही फिक्स नसते. मी कधी पण येतो जातो. ती कशी होईल यात अड्जस्ट. तिला उगीच कसे तरी वाटेल”

“नाही तिला काही वाटणार नाही. हे बघ एक तर तुम्ही काही अनोळखी नाही आहात आणि तिला मी या सगळ्या गोष्टींची कल्पना दिली आहे. ती अड्जस्ट करून राहते म्हणाली आहे मला.” तो असे म्हणताच मी मग होकार दिला.

प्रिया म्हणजे राजू ची बहीण. कमालीची देखणी आणि मादक. माझे आणि तिचे खूप पटायचे. ती तिच्या घरातील सगळ्या गोष्टी मला सांगायची जे राजू पण कधी सांगत नसे. दिसयला जशी ती देखणी होती तसेच देखणी तिचे शरीर पण होते. छातीचे उभार असतील कि गांडीचा गोलाकार. नाकाचा तरतरेपणा असेल कि घाऱ्या डोळ्याची जादू. सगळे कसे अगदी जिथल्या तिथे असल्याने तिला बघताच  माझा सोटा वळवळ करू लागले.

अशी हि प्रिया माझ्याकडेच राहायला येणार म्हंटल्यावर मी मनोमन खूपच खुश झालो होतो. ती ठरलेल्या दिवशी आली पण. तिला मी घेण्यासाठी स्टॅन्ड वर गेलो होतो. निळ्या रंगाच्या पारंपरिक ड्रेस मध्ये ती आली होती. त्या ड्रेस मध्ये पण तिची फिगर कमालीची उठून दिसत होती. ते लेगिन्स असे काही घट्ट होते कि त्यातून तिच्या गच्च मांड्या कधी एकदा बाहेर पडतो असे करत होत्या. ब्रा मध्ये लपून बसलेलले तिचे उरोज दुभत्या म्हशी ची आठवण करून देत होते. तिला बघून मी वेडा झालो. तिला घेतले मी आणि माझ्या रूम वर आलो.

तिला मी सगळे सेट करून दिले आणि तिचे पण रुटीन लावले. एकच रूम असल्याने आणि ती माझी असल्याने मी बेड वर झोपत असे. ती स्वतःहूनच खाली झोपते म्हणाली होती मला. आणि तसेही मला खाली काय वाट्टेल ते करा पण झोप लागत नसे. त्यामुळे मी बेड वर आणि बेड वरच झोपत असे. आम्ही झोपलो कि मी वरून तिच्याकडे बघत असे. तिची होणारी प्रत्येक हालचाल मला गरम करत असे.

तिला ते माहित होते पण ती पण मुळात चालू स्वभावाची असल्याने तिला पण मी तिच्याकडे बघत असणे आवडतच होते. रोज रात्री टीशर्ट आणि नाईट पॅन्ट मध्ये ती झोपत असे. त्या पॅन्ट तिच्या निकर च्या कडा मला स्पष्ट दिसत असत आणि त्या बघून मी वेडा होत असे. झोपल्यावर तिच्या छातीची एकसारखी संथ गतीने होणारी वर खाली हालचाल, एका अंगावर झोपल्याने तिच्या बोच्याचा दिसणारा गोलाकार भाग हे सगळे बघून मला रोजच रात्री मूठ मारून झोपावे लागत असे.

आम्ही आता जवळ येत चाललो होतो. शेवटी काय आहे सांगतो ऐका. एकांतात एक पुरुष आणि स्त्री आले की त्यांच्यात जवळीक हि होतेच. आम्ही पण त्याला काही अपवाद नव्हतो. आम्ही पण असे काही जवळ आलो होतो कि काही विचारू नका. एकमेकांना आम्ही आता तर अश्लील शेरेबाजी पण चालू केली होती. मुळातच तिचा चालू स्वभाव असल्याने तिला या गोष्टी करणे अगदी सोपे जात होते आणि तिला त्याची आवडत पण होती. ती पण माझ्या शरीराकडे आणि विशेषतः माझ्या सोट्याकडे निरखून बघू लागली होती.

ती एकदा अंघोळ करून बाहेर आली आणि तिचा टॉवेल तिने इतका खाली लावला होता कि त्यातून तिचे फक्त निप्पल्सच दिसायचे बाकी होते. तिच्या गोऱ्यापान मांड्या मात्र पूर्ण उघड्या पडल्या होत्या. तिच्याकडे मी डोळे मोठे करून बघत होतो. आणि एखादी असती तर तिने लगेच अंग चोरुन घेतले असते. पण तिने तर तसे अजिबात काही केले नाही आणि ती बिनधास्तपणे इकडे तिकडे वावरू लागली.

उलट ती माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बघू लागली आणि तिने बघता बघता तिची जीन्स आणि टीशर्ट घालता आणि ती माझ्याकडे हसत हसतच तिच्या कोलेज ला गेली आणि जाता जाता मला म्हणाली “वेदा कुठचा” असे म्हणून ती निघून गेली आणि इकडे मी माझा सोटा हलवत बसलो.

त्या दिवशी ऑफिस मध्ये माझे काय केल्या कामात अजिबात लक्ष लागेना. मला राहून राहून प्रियाचीच आठवण येत होती. तिचे ते मदमस्त शरीर काही केल्या माझ्या डोळ्या समोरून जात नव्हते. तिला कधी एकदा मी उपभोगतो असे मला होऊन बसले होते. नेमके त्याच दिवशी मला जास्त काम लागले आणी तिला मला येण्यास उशीर होईल म्हणून सांगिलते.

मी रात्री उशिरा घरी परत आलो. आत येऊन मी फ्रेश झालो आणि बघतो तर काय प्रिया माझ्या बेड वर झोपली होती. आता आली का पंचाईत. कारण मला तर खाली झोप येत नव्हती आणि हे तिला माहित असून देखील ती वर कशी काय झोपली असेल हेच मला समजत नव्हते. पण जेव्हा तिच्याकडे मी निरखून बघितले तेव्हा माझा हा राग कुठल्या कुठे पळून गेला होता.

ती त्या दिवशी वन पीस मध्ये झोपली होती. तिने पांघरूण घेतले नव्हते आणि त्यामुळे तिच्या मांड्या पूर्णपणे उघड्या पडल्या होत्या. तिचा ड्रेस खालून इतका वर आला होता कि तिची निळ्या रंगाची निकर पण मला स्पष्टपणे दिसत होती. तिच्या छातीचा घेर त्या मोठया गळ्याच्या ड्रेस मधून बाहेर येऊन डोकावत होता. ती त्याचवेळी एका कुशीवर झाली आणि माझ्याकडे तिची गांड आली.

मी आधीच सकाळच्या घटनेने वेडा झालो होतो आणि त्यात आता हे असे. ते बघून मी हळूच तिच्या शेजारी जाऊन झोपलो आणि माझा सोटा तिच्या गांडीला लावला. तिच्या कमरेवर मी माझा हात ठेवला आणि तिच्या गांडीवरून मी माझा सोटा फिरवू लागलो. मागे पुढे वर खाली करत मी जसा माझा सोटा तिच्या गाडीवरून फिरवू लागलो तशी तिला हळू हळू जाग येऊ लागली.

ती जागी होताच ती सरळ पाठीवर झाली आणि तिने मला तिच्यावर ओढून घेतले. तिला मी अक्षरशः चाटून काढू लागलो. आम्ही झटकन नग्न झालो आणि तिची छाती मी चोकून काढली. तिच्या छातीला दाबून दाबून तिला मी जमेल तितके मोठे केले. तिच्या योनीला मी मग माझ्या तोंडात घेतले आणि तिला अशी काही चाटून काढली कि बघता बघता तिची योनी खूपच फुगीर आणि लाल झाली.

मी मग तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कचकन घातला. माझी कंबर मी मग जोरजरात हलवू लागलो आणि तिला ठोकू लागलो. एकसारखे जवळपास वीसेक मिनिटे मी तिला ठोकून काढले. आम्ही दोघे पण घामाने डबडबलेले होतो. खूप वेळाने मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून मी तिला रोजच नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो.

त्या रात्री तर तिला मी जवळपास पाच ते सहा वेळा ठोकून काढले होते. सकाळी उठल्या उठल्या पण मी तिला असा एक शॉट काढला कि त्या दिवशी ती कॉलेज ला गेलीच नाही. आम्ही आज देखील सकाळी आणि संध्याकाळी आलो कि  फक्त ठोकाठोकीच करत असतो. राजू आधे मधे रूम वर येऊन तिची चौकशी करून जातो. ती खूपच आनंदात तेच हे बघून तो माझे खूप कौतुक करतो. पण त्याला कुठे माहित आहे कि मी त्याच्या बहिणीला असे कोणते टॉनिक देतो कि ती इतकी खुश असते ते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *