मिस्टर फर्नांडिस आणि मि.अवस्थी ने मिसेस डिसुझाना ठोकले – Marathi sex stories

हॅलो फ्रेंड्स, मी आपल्याला दोन मित्रांनी आपल्या तिसऱ्या मित्राच्या बायकोला कसे ठोकले त्याची मी कहाणी सांगत आहे. या कहाणीचा पहिला भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

मिसेस डिसुझांनी बोरिंग पार्टी बनवली रंगीन

तर मागच्या कहाणीत सांगितल्याप्रमाणे मिसेस डिसूजा ह्या पार्टी अर्धवट सोडून वरच्या मजल्यावरच्या बेडरूम मध्ये गेल्या आणि त्यांच्या पाठीमागे मिस्टर फर्नांडिस आले. मग मिसेस डिसुझाने आपला स्कर्ट वरती करून आपली मोठी गोरी गांड मिस्टर फर्नांडिसला दाखवली आणि त्याबरोबर त्यांचा लंड उठला! मग ते मिसेस डिसुझाच्या गांडीजवळ गेले आणि त्यांच्या गांडीवर चुंबन घ्यायला लागले. मिसेस डिसुझा आपली पुच्ची चोळत होत्या.

मग मिस्टर फर्नांडिस त्यांची पुच्ची चाटायला लागले. इकडे खालीलं मजल्यावर मिस्टर डिसुझा, मिस्टर अँड मिसेस अवस्थी आणि मिसेस फर्नांडिस पार्टी करत होत्या आणि इकडे हे दोघे आपल्या पार्टनरला चीट करून त्यांच्या पाठीमागे सेक्स करत होते. मिस्टर फर्नांडिसने मिसेस डिसुझा ची पुच्ची चाखली आणि तिच्या गांडीवर चुंबन केले आणि मग ते तिच्या गोऱ्या मांड्या जिभेने चाटायला लागले. मिसेस डिसुझा ह्या कामातुर व्हायला लागला. त्या पुटपुटत होत्या, “आआहहह.. लिक माय पुसी…प्लिज..मि. फर्नांडिस.…हहहहम्मम.. मला लंड हवा तुमचा द्या ना मला…”

मिसेस डिसुझा च्या विश् प्रमाणे मि. फर्नांडिस उठले आणि त्यांनी आपले पूर्ण कपडे काढले. मिसेस दिसुझाही उठून बसल्या आणि मि. फर्नांडिसना बेडवर घेत त्यांचा लंड चोखायला लागल्या. चोखताना त्यांनी त्यांना पूर्णपणे नागडी केली.

दहा मिनिटे लंड चूसल्यावर मिसेस डिसुझा बेडवर पाय पसरवून लेटल्या आणि त्यांच्या अंगावर मिस्टर फर्नांडिस आले. त्यांनी आपला लंड त्यांच्या पुच्चीवर घासला आणि त्यांचे बुब्स दाबत त्यांना किसिंग करायला लागले. मिसेस डिसुझानी त्यांचा लंड आपल्या पुच्चीत घातला आणि मग मिस्टर फर्नांडिस हे त्यांना झवायला लागले. त्या मोठ्या बेडवर हे दोघेही नागडे होऊन झवत होते. त्या कुशन वाल्या गादीमुळे दोघांचेही शरीर खालीवर होत होते. त्यांना या पोजिशनमध्ये झवल्यावर मिस्टर फर्नांडिस खाली आले आणि त्यां त्यांचा लंड आपल्या पुच्ची त घेऊन त्यावर उड्या मारायला लागल्या. मिस्टर फर्नांडिस आणि त्यांचे बुब्स दाबत त्यांच्या गांडीवर हात फेरत त्यांचं झवन एन्जॉय करत होते. चोदताना मि. फर्नांडिस म्हणाले, “असं वाटत आहे आपली पार्टी खूपच मस्त.. आहे. माझ्या बायको पेक्षाही खूप छान झवता तुम्ही. खूप दिवसांपासून मला तुमची चुदाई करण्याची इच्छा होती, ती आता पूर्ण होत आहे, मिसेस डिसुझा.”

मिसेस डिसूजा म्हणाल्या, “माहिती होती मला तुमची इच्छा आधीपासूनच. पूर्ण करून टाका आज ती पूर्णपणे.” असं म्हणत मिसेस डिसूजा उठल्या आणि डॉगिस्टाइल होत म्हणाल्या, “चोदा की माझी पुच्ची जोरात. माझ्या मोठ्या गांडीच आस्वाद घेत.” लगेच मिस्टर फर्नांडिस तिच्या गांडीवर थपडा मारत तिची पुच्ची चोदायला लागले. मिस्टर फर्नांडिस ने मिसेस दिसुझाची कमर पकडली आणि तिला ठोके ध्यायला लागले. त्यांच्या ठोक्याने त्या ओरडायला लागल्या होत्या पण ते वरच्या मजल्यावर असल्याने त्यांचा आवाज खाली जात नव्हता.

त्यांना डॉगिस्टाइल चोपल्यावर दोघेही बेडवर आपल्या कमरेच्या कडेने लेटले. मिस्टर फर्नांडिसने मिसेस डिसुझा ची एक टांग पकडून तिच्या छातीकडे नेले आणि त्यांची पुच्ची झवायला लागले. सोबतच ते त्यांचे मोठे बुब्स दाबत होते.

हे दोघेही इतका वेळ चे आलेले नाही हे बघून मिस्टर अवस्थी हे त्यांना शोधत वरच्या मजल्यावर आले. खालीलं मजल्यावर आता मिस्टर डिसूजा आणि ह्या दोघांच्या बायका असे तिघे जणच होते. मिस्टर अवस्थीना आतून कामुक आवाज येत होते. ते दरवाजा उघडून थेट आतमध्ये शिरले आणि पाहतात तो काय!! मिसेस डिसुझा आणि मिस्टर फर्नांडिस नागडे झवत होते!!

ते बघून ते आत मध्ये शिरले आणि त्यांना सरप्राईज केलं! ते दोघेही घाबरून उठले. यावर मि. अवस्थी म्हणाले, “घाबरू नका, तुम्ही सुरू ठेवा तुमचं झवन, आता मी पण तुमच्या पार्टीमध्ये सामील होतो. तुमच्या बायकोच्या पोरखेळापेक्षा मिसेस डिसुझाची सेक्स पार्टीच भारी!” असे म्हणत त्यांनी आपले कपडे पूर्णपणे काढले आणि बेडवर जाऊन उभे राहीले.

त्यांना नागडं बघून मिसेस डिसुझा ना आनंद झाला आणि त्या बेडच्या कडेला येऊन मिस्टर अवस्थी च उठलेला लंड चूसायला लागल्या. मिस्टर अवस्थी त्यांचे केस धरून आपलं लंड चूसून घेत होते. आता हे दोघेही मित्र आपल्या तिसऱ्या मित्राच्या बायकोला तो चोदत होते. लगेच मिस्टर अवस्थी बेडवर लेटले आणि त्यांनी मिसेस डिसुझा ना आपल्या अंगावर घेतलं आणि त्यांच्या पुच्चीत लंड घालून त्यांना पाठीशी कवटाळून झवायला लागले. त्यांच्या पाठीमागून मिस्टर फर्नांडिस आले आणि त्यांनी मिसेस डिसुझाच्या गांडीवर थुंकी लावून त्यांच्या हॉलवर आपला लंड टेकवला.

ते बघून मिसेस डिसुझा म्हणाल्या, “मिस्टर फर्नांडिस तुम्ही माझी गांड मारणार आहात काय! अरे वा इतकी जबरदस्त पार्टी होईल ना मग! माझी इच्छा होती एका वेळेस दोन दोन लंडाने चोदून घेण्याची. मारा तुम्ही माझी पुच्ची आणि गांड. तुम्ही दोघेही मित्र तुमच्या मित्राच्या बायकोची फार चांगली चुदाई करा आज.” असं म्हणत असतानाच मि. फर्नांडिसने तिची गांड चिरत आपला लंड आत मध्ये शिरवला आणि तिला ठोके द्यायला लागले. आता मात्र त्या जोराने ओरडत होत्या, “ओह माय ..गॉड.. माय एसहोल…. फक मी… फक माय एस…. बोथ ऑफ यु… फक माय पुसी…”

एका वेळेस दोन दोन लंड घेऊन त्या आपला चोदणे एन्जॉय करत होत्या. मग मिस्टर फर्नांडिस उठले आणि ते खाली झोपले आणि त्यांनी मिसेस डिसुझा ना आपल्या अंगावर घेतली आणि मि. अवस्थी तिच्या अंगावर गेले. आता ते त्यांची गांड मारत होते आणि मिस्टर फर्नांडिस त्यांची पुच्ची झवत होते. अशा प्रकारचे आलटून-पालटून ते दोघेही मित्र आपल्या तिसऱ्या मित्राच्या बायकोची गांड आणि पुच्ची चोदत होते, तेही आपापल्या बायकांच्या नकळत!

त्यांची भरपूर चुदाई केल्यावर ते दोघेही उठले आणि त्यांना आपले लंड त्यांना चुसायला लावले. मिसेस डिसुझा दोन्ही हातात दोन लवडे घेऊन आपल्या तोंडात घालून चूसायला लागल्या. चुसताना त्या म्हणाल्या, “बघा बरं मी मगाशी अक्टिंग केली होती, लंड चुसण्याची तेही दोन दोन. मी आता ते रियल करत आहे की नाही बघा बरं!” यावर ते दोघेही म्हणाले, “हो, मिसेस डिसुझा तुम्ही तर तो गेम केव्हाच जिंकला आहात. तुमची एकटिंग परफेक्ट होती.”

त्या त्यांना थँक्स म्हणत परत त्यांच्या दोन लवड्याने चाखायला लागल्या. मग मि. फर्नांडिसने त्यांना उचलून घेतले आणि त्यांनी मिसेस डिसुझा च्या पुच्ची त लंड टाकला. त्यांनी त्यांच्या टांगा मि. अवस्थी च्या कमरेला जखडून घेतले. मग मागून मिस्टर अवस्थी आले आणि त्यांनी मिसेस डिसुझा च्या च्या गांडीत आपला लंड टाकला. मिसेस डिसूजा या दोघांच्या आधाराने हवेत होत्या आणि हे दोघेही त्यांची चुदाई करायला लागले.

मिस्टर फर्नांडिस मिसेस डिसुझा ची गांड हातात धरून त्यांचे शरीर खाली वर करत होते. मिसेस डिसुझा नी आपला एक हात मागून गांड मारत असलेल्या मि. अवस्थी च्या गळ्यात घातला होता. या प्रकारे दोघांचेही लंड त्यांच्या पुच्ची त आणि गांडीत एका वेळेस आत बाहेर व्हायला लागले. त्या मोठ्याने किंचाळत होत्या, “ओऊऊहह…. हहहम्मम… फक मी…. फील सो गुड… इन माय एस अँड पुसी…ऑइउऊ… आय एम कमिंग….उऊऊऊऊ….” असं म्हणत त्यांनी आपल्या पुच्ची तुन पाणी टाकलं. त्या धापा टाकत होत्या.

या दोघांनीही आपल्या मित्राच्या बायकोचे भरपूर ठुकाई केली आणि मग त्यांनी तिला खाली बसवले आणि तिच्या तोंडावर आपलं लंड फिरवायला लागले. त्या त्यांचे लंड हलवत, चुसत त्यांचं वीर्य काढायला लागल्या. लगेच त्या दोघांनी आपलं घट्ट वीर्य आपल्या मित्राच्या बायकोच्या, मिसेस डिसुझा च्या तोंडावर सांडवल.

इतक्यातच या दोघांच्या बायका, मिसेस फर्नांडिस आणि मिसेस अवस्थी आणि मि. डिसुझा त्या बेडरूममध्ये दाखल झाले. या तिघांचेही हे रूप बघून त्याने मोठा आ वासला आणि कपाळावर हात मारत ते तिघेही त्यांना शिव्या घालत आल्यापावली परत फिरले. अशा प्रकारे या दोघांनीही आपल्या मित्राच्या बायकोची चूदाई केली.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *