मी अब्बूकडून माझी पुच्ची चुदवली भाग १ – Marathi sex stories

मित्रहो, मी बिल्किस, दिल्लीची राहणारी आहे. मी आपल्याला माझ्या घरी घडलेले सेक्स अनुभव सांगत आहे. मागच्या भागातून मी तुम्हाला सांगितलं की कशाप्रकारे मी माझ्या अम्मीला अब्बूकडून चुदताना पाहिलं आणि मग आमच्याच घरी काम करणाऱ्या सोहेल नावाच्या कारागिराने मला कशा प्रकारे चोदलं हे तुम्ही वाचलात. ते भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

माझ्या घरी सेक्सचा नंगानाच भाग १

माझ्या घरी सेक्सचा नंगानाच भाग २

आता मी तुम्हाला समोर सांगते. सोहेलने जो आमच्या घरच्या कापडाच्या बिजनेस मधला कारागीर आहे, त्याने मला कोवळ्या वयातच चोदून कळीपासून फुल बनवलं. असं दोन वर्षापर्यंत चाललं. तो दोन वर्षापर्यंत मला चोदत राहिला आणि ही गोष्ट माझ्या अम्मीलाही माहिती होती. आधी तर तो लपून लपूनच मलाच चोदायचा. मग हळूहळू माझी आणि अम्मीची लज्जा खुलली कारण सोहेल नेहमी मला माझ्या अम्मीच्या समोरूनच बोलावून घेऊन जायचा. आत मधल्या खोलीत काय चालत असावं याची अम्मीला जाणीव होती. अम्मीच्या समोरच तो मला किस करायचा, माझे छोटे छोटे वक्ष दाबायचा. आणि हे सर्व तो अम्मी सोबतही करायचा. मी पहायची की कशी अम्मी त्याच्या प्रत्येक उनाडक्याला हसून टाळायची. आणि आता स्थिती तर ही आली होती ती की सोहेल अम्मीच्या खोलीतच मला चोदायचा. दरवाजा खुलाच असायचा आणि अम्मी येता-जाता आपल्याच मुलीला एका दुसऱ्या पुरुषाकडून चुदताना बघायची. ह्या सर्व गोष्टी मला नंतर माहित पडल्या की अम्मीने कोणत्यातरी वेळी सोहेलला वचन दिलं होतं की ती आपली सर्वात लाडकी गोष्ट सोहेलला बक्षीस म्हणून देईल आणि अम्मीची सर्वात आवडती वस्तू मीच होते. तिने आपल्या त्या मर्दाला मला गिफ्ट केलं होतं आणि तो तिचा आशिक आणखी खुश झाला होता कारण त्याला आधी एक लग्न झालेली बाई चोदायला मिळाली आणि त्यानंतर माझ्या रूपाने एक कोवळी कळी!

आता मी पूर्णपणे जवान झाली होती. सोहेलच्या अनुभवी हातांनी माझ्या शरीराला चांगलंच तासलं होतं. चांगलं जेवण आणि नेहमी मिळत असलेलं झवण्याचं समाधान यामुळे माझ्या शरीराला लवकरच एका भरलेल्या यौवनेचा रूप आलं होतं. आता मला माझ्या अम्मीचेच कपडे फिट व्हायला लागले होते. एवढेच काय तर त्यांची ब्रा सुद्धा मला टाईट व्हायला लागली आणि माझी ब्रा त्यांना ढिली जायची. उंचीने, रंगरुपाने मी चांगलीच उजळले होते. अम्मी आणि माझ्यात फरक करणं कठीण झालं होतं. पण तरीही माझी अम्मी माझ्यापेक्षा जास्त सुंदर होती. अगदी आता सुद्धा.

एक दिवस कॉलेज मधून येताना मी पावसात भिजले. घरी पोहोचले तर घाईघाईने मी अम्मीचीच नाईटी घातली. पण तिच्या आतमध्ये मी काहीच घातले नव्हते. मी स्वयंपाक खोलीत जाऊन माझ्यासाठी जेवण घेतलं. तेवढ्यात कुणीतरी मागून येऊन मला पकडलं. मला वाटलं सोहेल असेल म्हणून मी काहीच बोलली नाही. त्या पकडणाऱ्या हातांनी माझे माऊ दाबले आणि दुसऱ्या हाताने माझी पुच्ची सहलवली.

पण जशी मी मागे वळले तशी माझ्या हातातली प्लेट खाली पडली. मी हे बघून आश्चर्यचकीत झाले होते की माझे माऊ, पुच्ची सहलवणारा सोहेल नव्हता तर माझे अब्बू होते! ते मला बघून फारच चकित झाले आणि भांबाहून म्हणाले, “अरे मला वाटलं तुझी अम्मी असेल.” असं म्हणून ते लगबगीने बाहेर गेले. मी हैरान तर झालीच होती पण अब्बूचे हात माझ्या शरीरावर घसरत असलेले मला फार छान वाटले.

मी किचन साफ केलं आणि परत माझ्यासाठी जेवण घेऊन रूममध्ये येऊन बसून खायला लागली. पण माझ्या डोक्यात ते मिनिटभराचे अब्बूचं माझ्या कोमल अंगांना कुरवाळणं फिरत होतं. इच्छा असूनही मी ती गोष्ट माझ्या डोक्यातून काढू शकत नव्हते. जेवण करून मी स्वतः सोहेल जवळ बसली. तो काम करत होता. मी त्याला म्हणाले, “सोहेल तू माझ्या शरीराला फक्त कुरवाळू शकतोस का?” त्याने तसं केलं पण मला ती मजा नाही आली जी अब्बूच्या हातात होती. थोडा कुरवाळून त्याने मला वापस पाठवलं पण मला त्यात काही तेवढी मजा आली नाही. तर काय आता मला दुसरा मर्द हवा होता? आणि तो दुसरा मर्द पण कोण? माझे स्वतःचे अब्बू? मी काय स्वतः माझ्या अम्मीची सवत बनणार होते? पण यात वाईट तरी काय होतं? अम्मीने स्वतः तिच्या प्रियकराला माझ्या रुपात बक्षीस दिलं होतं. जर मी त्यांचा प्रियकर वाटून घेऊ शकते तर शौहर का नाही?

आता अब्बू मला फारच जास्त प्रिय वाटायला लागले होते. रात्री जेव्हा आम्ही सर्व जेवण करायला बसलो तेव्हा मी अब्बाच्या बिलकुल समोरच बसली आणि वारंवार त्यांनाच बघत राहिली. पण ते मात्र माझ्या नजरेला नजर मिळवत नव्हते. जेवण झाल्यानंतर अम्मीला मी दुपारची गोष्ट सांगितली. अम्मी म्हणाली, “तर तुला तुझ्या अब्बूकडून काय पाहिजे?” मी म्हणाली, “मला तर अब्बूकडून काहीच नाही पाहिजे.” अम्मी म्हणाली, “बघ तुला तर सोहेल मजा देत असतो. तू त्याच्या सोबत मजा कर आणि मला तुझ्या अब्बूकडून मजा घेऊ दे.”

मी चूपच राहिली. पण मनात विचार करत होती की काश अब्बा माझ्यावर भाळून जावं. छोट्या वयातच आलेल्या सेक्सच्या अनुभवाने आता मला कोणत्याही मर्दात त्याचा फक्त मजबूत लंडच दिसायचा. आता मला कोणत्याच नात्याची पर्वा नव्हती. माझा लहान भाऊ माझ्या सोबतच झोपायचा. कितीतरी वेळा झोपताना मी त्याची चड्डी खाली करून त्याचा लवडा पकडून खेळायची. एक-दोन वेळा तो मी तोंडात घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

मोठा भाऊ तर मला नेहमीच रागवायचा. मी त्याला घाबरायची पण त्याच्या पॅण्ट मधला त्याचा लंड पाहून मला त्याला स्पर्श करायची इच्छा व्हायची. मोठ्या भावाकडून तर जास्त अपेक्षा नव्हतीच. पण आता माझं सर्व लक्ष माझ्या अब्बावर होतं. कारण मी त्यांना खूपदा दारूच्या नशेत माझ्या अम्मीला चोदताना पाहिलं होतं. काय जबरदस्त आणि जोरदार चुदाई करायचे ते! सोहेल पण चांगलाच चोदायचा पण त्याच्यात अब्बाचं तो दम नव्हता. आणि मला तर हेच पाहिजे होतं की जो कोणी मला चोदेल, मला तोडून ठेवेल आणि हे काम फक्त अब्बूच करू शकत होते.

मला माहित होतं की अबू नेहमी रात्री जास्त दारू पिऊन येतात आणि ज्या दिवशी त्यांनी खूप दारू प्यायले असते त्या दिवशी तर अम्मीची बेडवर खैर नसते. त्याच्यानंतर मी या गोष्टीची काळजी घ्यायला लागली की अब्बू केव्हा घरी येतात आणि केव्हा जातात. मी त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीची काळजी घ्यायला लागली. मी अम्मीला टाळून अब्बूसोबतच राहायचा प्रयत्न करायची. आणि ते सुद्धा ह्या गोष्टीला जाणवायला लागले होते. ज्या दिवशी त्यांनी चुकीने माझ्या शरीराला कुरवाळलं होतं त्या दिवशी पासून मी त्यांच्या जरा जास्तच जवळ आले होते. पण मला आतापर्यंत ते नव्हते मिळालं ते मला पाहिजे होतं! पण कधीकधी तुम्ही ज्या गोष्टीचा विचार करता ती एवढ्या सहजपणे मिळून जाते की त्याचा विचार तुम्ही कधी केलाच नसते.

झालं काय की एक दिवस अम्मीची तब्येत ठीक नव्हती तर जेवण मीच बनवलं होतं. त्या दिवशी अब्बू रात्री उशिरा घरी आले. त्यांनी खूप दारू प्यायली होती. मला वाटलं की याच्या पेक्षा चांगली संधी आणखी मिळणार नाही. मला परत अब्बूकडून त्यांचे मजबूत मर्दानी हात माझ्या शरीरावर कुरवाळत असतानाचे अनुभव घ्यायचे होते. त्यासाठी मला आजच काहीतरी करायला पाहिजे होतं. मी मुद्दाम अम्मीची तीच नाईटी घातली जी त्यादिवशी घातली होती ज्यात अब्बूने मला मागून पकडलं होतं. दोन्ही भाऊ तर जेवण करून झोपले होते. मी अम्मीला जेवण दिलं पण त्यांनी फार थोडं खाल्लं आणि मग आपल्या खोलीत जाऊन झोपली. मी भांडे किचनमध्ये ठेवले आणि जाऊन अम्मीला पाहिलं. त्यांचं शरीर गरम होतं. मी अम्मीला म्हटलं, “अम्मी तुम्ही माझ्या रूममध्ये झोपा. येथे एसी लावली आहे तर तुम्हाला फार थंडी वाटेल.” मी तिला समजावून माझ्या रूममध्ये जाऊन लेटवलं.

त्याच्यानंतर मी बाथरूममध्ये गेली. माझे केस नीट केले, थोडं मेकअप केलं आणि आरामात जाऊन अब्बूसोबत लेटली. पण अब्बा तर झोपले होते आणि जोराने घोरत होते. मी थोडी नाराज झाले की अरे ही काय गोष्ट झाली? मी विचार काय केला होता आणि इथे तर मला वाटतं मला काहीच मिळणार नाही.

पण मी आशा सोडली नव्हती आणि त्या आशेनेच मला तारलं आणि मला अब्बूकडून ते मिळालं ज्याची मी मनोकामना केली होती. ते कसं हे मी पुढील भागात सांगेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *