मी गे कसा बनलो – Marathi sex stories

नमस्कार वाचक मंडळी, मी पुण्याचा अजय तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. आज मी तुम्हाला माझ्या जीवनात घडलेली एक सत्य घटना सांगणार आहे.

माझे वय २१ वर्षे आहे, आणि ही घटना मागच्या वर्षातील आहे. मी एक सर्वसामान्य जवान मुलगा आहे. माझी उंची पाच फूट सात इंच आहे, वजन ७२ किलो आहे. माझा रंग सावळा आहे.

मागच्या वर्षी मी काही कामाने नागपूरला गेलो होतो. तिथे मी सकाळी पोहोचलो. पोहोचताच लवकर काम आटोपून टाकलं. आणि मग स्टेशनला जायला निघालो.

तेथील बसमध्ये खूप गर्दी होती, म्हणून स्टेशनला जाईपर्यंत जागा काही मिळणार नव्हती. मग मी दाराच्या थोडं बाजूला होऊन उभा टाकलो. थोड्याच वेळात गर्दी अजून वाढली.

एक ३०-३२ वय असलेला माणूस माझ्या मागे येऊन उभा टाकला. एक-दोन मिनिटांनी तो मागून मला खेटायला लागला. सुरुवातीला मला वाटलं की, गर्दी जास्त असल्यामुळे असं होतं असेल.

पण नाही थोड्याच वेळात मला त्याचा लवडा पूर्णपणे माझ्या नितंबावर महसुस होत होता. मला काय करावं काही समजत नव्हतं. मी फक्त तसाच उभा टाकून राहिलो.

मी काही न बोलल्याने त्या माणसाचा आत्मविश्वास वाढला असावा. आणि पुढच्याच क्षणी त्याने त्याचा हात माझ्या नितंबावर ठेवून दाबायला सुरुवात केली. मला माझ्या मनात एक भीती सुद्धा वाटत होती, आणि वेगळाच रोमांच पण.

तरी सुद्धा मी काहीच बोललो नाही, आणि शांत उभा राहिलो. थोड्या वेळाने त्या माणसाने एक बोट माझ्या दोन्ही नितंबाच्या मध्ये ठेवून हलका दाब दिला.

मग त्याने मला बोलावून विचारलं, “तुम्ही या भागात नवीन दिसता? तुम्ही कुठे जाणार?”

मग मी कसंबसं त्याला सांगितलं की, “मी पुण्याचा आहे, आणि आज परत जायला निघालोय.”

यावर तो म्हणाला, “मी पण मागचे तीन वर्षे पुण्यातच होतो. तुम्ही कोठे असता?”

हे बोलत असताना त्याने आपला लवड्याने माझ्या गांडीवर मस्त दबाव बनवला होता. असंच आमचं बोलणं चालू होतं, तेवढ्यात गाडी स्टेशन समोर येऊन थांबली.

मी उतरायला लागलो, तर तो माणूस पण माझ्या पाठोपाठ उतरला. मी त्याला न बोलता सरळ स्टेशनमध्ये जाऊ लागलो. पण त्याने मला आवाज देऊन थांबवून घेतलं.

आणि मला म्हणाला, “माझ्या घरी आज कुणी नाही आहे, तुझी इच्छा असेल तर आज आपण दोघे मजे करू शकतो.”

यावर मी काहीच न बोलता फक्त त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहत होतो. त्याने माझ्या शांततेला होकार समजून लगेच एक ऑटो थांबवला. आम्ही दोघेही त्या ऑटोमध्ये बसून त्याच्या घरी आलो.

घरामध्ये येताच त्याने अगोदर दरवाजा लावून घेतला. मग माझ्याकडे येत मला मिठीत भरलं. माझ्यासाठी हे सर्व नवीन होतं, मी या अगोदर गे-सेक्स बद्दल फक्त ऐकून होतो.

पण आज तेच सर्व माझ्या बरोबर घडत होते. माझ्या डोक्याने आता विचार करणं पूर्णपणे बंद केलं होतं, मला काहीच समजायला मार्ग नव्हता. तो माणूस जो म्हणेल, तेच मी करत होतो.

त्याने मला मिठीत घेऊन माझ्या पाठीवर हात फिरवत मधेच माझ्या नितंबाना पण दाबू लागला. त्या माणसाच्या स्पर्शाने माझ्या अंगात रोमांचित करणारी सळसळ होत होती.

थोड्या वेळाने आम्ही वेगळे झालो, आणि खुर्चीवर बसलो. त्याने मला खायला काय मागवायचे असं विचारलं. मी काहीच न बोलल्याने तो परत माझ्याजवळ आला, आणि म्हणाला, “तुझी ही पहिली वेळ आहे का?”

मी होकारार्थी आपली मान डोलावली. त्यावर त्याने माझा चेहरा आपल्या हातात भरला आणि माझ्या माथ्यावर चुंबन देत म्हणाला, “घाबरू नकोस, तू जेव्हा थांबायला सांगशील मी थांबेन. तू पण हे सर्व एन्जॉय कर.”

एवढं बोलून त्याने एका हॉटेलमध्ये फोन करून जेवण मागवलं. जेवण मागवून तो मला म्हणाला, “चल आपण दोघेही अंघोळ करून घेऊ.”

मी पण पूर्ण घामेजून गेलो होतो. मग त्याने माझं शर्ट काढायला सुरुवात केली, शर्ट काढल्यावर पॅन्ट पण काढली. माझी चड्डी काढल्यावर मी पूर्ण नागडा झालो.

मला नग्न करून त्याने पण लगेच त्याचे सर्व कपडे काढून टाकले. मग आम्ही दोघेही सोबतच बाथरूममध्ये गेलो. त्याची बाथरूम खूप मोठी आणि सजवलेली होती.

एका बाजूला पूर्ण भिंतीवर आरसा लावलेला होता, तर त्याच्या दुसऱ्या बाजूला बाथटब ठेवलेला होता. आणि त्याच्या मधोमध शॉवर होतं. हे सर्व पाहूनच मी भारावून गेलो.

त्याने मध्ये येऊन अगोदर बाथटब मध्ये पाणी भरण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत मी शॉवर खाली येऊन शॉवर चालू केला. थोड्याच वेळात त्या माणसाने पण माझ्या मागून येऊन मला मिठी मारत माझ्या मानेवर चुंबन घ्यायला चालू केले.

मी लगेच त्याच्या लवड्याला माझ्या हातात घेऊन चोळू लागलो. थोड्याच वेळात आमच्या दोघांचेही लवडे पूर्णतः ताणून उभे होते. मग त्याने शॉवर बंद करून मला बाथटब मध्ये ढकललं.

तिथे त्याने अगोदर माझं अंग घासून मला अंघोळ घातली. मग स्वतः पण थोडं अंग घासलं आणि परत एकदा शॉवर खाली आलो. मला अगोदरच हे सर्व नवीन होतं आणि त्यात तो माणूस वयाने मोठा.

शॉवर खाली आल्यावर त्याने माझ्या गांडीत आपल्या हाताचं एक बोट टाकलं. ह्या वेळेस खूप आरामात त्याच बोट माझ्या गांडीच्या भोकात गेलं. मला कसलाही त्रास झाला नाही.

नंतर लगेच त्याने तेथील एक क्रीम उचलून हातात काढली. मग ती काढलेली क्रीम एका बोटावर घेऊन परत माझ्या गांडीच्या भोकात लावायला सुरुवात केली. मग त्याने शॉवर बंद केलं आणि मला समोरच्या भिंतीवर ढकललं.

मी लगेच समजलो की, हा आता माझी गांड मारल्याशिवाय थांबणार नाही. म्हणून मी पण माझ्या मनाची तयारी करून भिंतीवर माझे हात टेकून उभा झालो.

लगेच त्याने खाली वाकून माझ्या नितंबावर दोन-तीन चुंबन दिले. आणि मग उठून माझ्या मागे येताच लंड माझ्या दोन्ही नितंबामध्ये ठेवला. आज पहिल्यांदा कुणाचा तरी लवडा माझ्या नितंबावर होता.

मग त्याने माझी कंबर दोन्ही हातांनी पकडली आणि एक जोरदार धक्का मारला. पहिल्याच धक्क्यात त्याचा लंड माझ्या गांडीत घुसला. आणि मला खूप जास्त त्रास व्हायला लागला.

मला वाटलं की, कुणी तरी सळई गरम करून माझ्या गांडीत टाकली. माझ्या तोंडून एक जोराची किंकाळी निघाली, पण ती ऐकायला आम्हा दोघांशिवाय इथे तिसरं कुणी नव्हतं.

त्याने लगेच न थांबता अजून तीन-चार धक्के मारले. न थांबता पाठोपाठ धक्के मारण्याने त्याचा पूर्ण लवडा माझ्या गांडीत घुसला. पूर्ण बुल्ला आतमध्ये गेल्यावरच त्याने धक्के मारणं बंद केलं.

थोडा वेळ थांबल्यावर मला पण थोडं बरं वाटायला लागलं. त्याने माझ्या पाठीवर चुंबन देत माझा बुल्ला हातात पकडून हलवायला चालू केले. असे केल्यामुळे मी काही वेळातच पुन्हा तयार झालो.

मी तयार होताच त्याने परत माझी कंबर पकडून जोरात धक्के मारायला चालू केले. सुरुवातीला मला माझी गांड छिलल्या सारखं वाटलं. पण नंतर मला सुद्धा मजा यायला लागली.

त्याने न थांबता लगातार झटके देत पंधरा मिनिटं माझी गांड मारली. पंधरा मिनिटांनी मग त्याने त्याचं पूर्ण वीर्य माझ्या गांडीतच सोडलं. वीर्य सोडल्यावर त्याने लवडा बाहेर काढून घ्यायची काहीच गडबड केली नाही.

तो तसाच मला चिटकून माझ्या अंगावर भर देऊन होता. पाच मिनिटांनी त्याचा लवडा स्वतःच छोटा होऊन माझ्या गाडीतून बाहेर आला. त्याच्या लवड्यासोबत वीर्य पण माझ्या गांडीच्या छिद्रातून बाहेर यायला लागलं.

लगेच त्याने शॉवर चालू केलं आणि मग माझी गांड साफ केली. मग दहा-पंधरा मिनिटं आम्ही बाथटब मध्ये एकमेकांच्या कुशीत बसलो. नंतर उठून मग आम्ही अंग पुसून बाथरूमच्या बाहेर पडलो.

बाहेर आल्यावर थोड्याच वेळात जेवण पण आलं. जेवण येताच आम्ही अगोदर जेवण करून घेतलं, कारण दोघांना पण जाम भूख लागली होती. जेवण झाल्यावर त्याने मला एक पेनकिलर गोळी दिली.

गोळी खाऊन मी त्याला म्हटलं, “मग पुढे काय विचार आहे तुमचा? मला पुण्याला पण जायचं आहे.”

हे ऐकून तो म्हणाला, “मी तुझं उद्याचं तिकीट काढायला सांगतो माझ्या मित्राला. आजची पूर्ण रात्र आपण मजे करू, आणि उद्या रात्री तू जा.”

मला पण त्याचं म्हणणं पटलं. मी लगेच राहण्यासाठी होकार दिला. होकार देताच त्याने माझ्या लवड्याला पकडलं आणि मला जवळ ओढून घेतलं. जवळ जाताच मी त्याच्या जांघेवर जाऊन बसलो.

थोड्याच वेळात त्याचा लवडा पुन्हा एकदा तयार झाला. ह्यावेळेस तो मला लवडा चोखायला सांगत होता. पण मी ह्या अगोदर कधी कुणाचा लवडा तोंडात काय हातात पण घेतला नसल्याने मी नकार दिला.

त्याने दोनदा मला विनवणी केली, पण मी साफ नकार दिला. मग त्याने त्याच्या अंगावरील कपडे काढून मला तिथेच सोफ्यावर सरळ झोपवलं. आणि मग माझ्या छातीवर, पोटावर सगळीकडे चुंबन घ्यायला चालू केलं.

चुंबन घेताना पाहून माझा लवडा पण ताणला, लगेच त्याने माझा लवडा तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. थोड्याच वेळात मी माझं सर्व वीर्य त्याच्या तोंडात गाळलं.

मग त्याने ते वीर्य बाथरूम मध्ये थुंकून तोंड साफ करून आला. आल्यावर मला उलटं करून लगेच गांडीत लवडा घुसवला. ह्या वेळेस मला असं वाटत होतं की, तो माझ्यावर राग काढतोय.

पण मला तर प्रत्येक गोष्ट करण्यात मजाच येत होती, म्हणून मी शांत बसलो. त्या रात्री अजून दोन वेळेस त्याने माझी गांड मारली. आणि मग आम्ही दोघेही नागडेच त्याच्या खोलीत झोपलो.

सकाळी उठल्यावर त्याने चहा आणि नाश्ता मागवला. खाऊन झाल्यावर मग मी त्याचा निरोप घेऊन तिथून निघालो.

मित्रांनो तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला खाली कमेंट करून सांगा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *