मुंबईची माझी कामांध शिवांगी काकू

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझं शिक्षण संपवून नोकरीच्या शोधात मुंबईला माझ्या काकूच्या घरी आलो होतो. माझी काकू शिवांगी तेव्हा 38 वर्षाची असावी. मध्यम उंचीची पण सुंदर होती. रंग गोरा आणि कंबर नाजूक होती. पण तिचे चुतडे मात्र भारी होते. तिचे उभार सुद्धा बऱ्यापैकी होते. या वयात सर्वच स्त्रियांची अशी फिगर होत नसते.

शिवांगी काकू ने जेव्हा मला पाहिलं तेव्हा मी तिला पहिल्याच नजरेत आवडलो होतो. ती मला माझ्या बालपणीच भेटली होती आणि आता मी मी 23 वर्षाचा झालो होतो! मी सुद्धा शिवांगी काकू ला भेटून फार खुश झालो. मी तिच्या काम नजरा समजू शकत होतो. कदाचित तिला माझं तरुण शरीर आवडलं असावं. पहिल्याच नजरेत तिची सेक्सी छबी माझ्या मनावर बिंबल्या गेली.

शिवांगी ने सुरुवातीपासूनच फार समजूतदारपणे काम घेतलं. मला तिने फारच चांगल्या रितीने वागवलं. माझ्या प्रत्येक गरजेची तिने काळजी घेतली. काका सकाळी साडेआठ वाजता घरून निघायचे आणि सात वाजता पर्यंत वापस यायचे. घरी आम्ही फक्त दोघेच राहायचो. त्यांचे मुलं दुसऱ्या शहरात शिकत होते.

तीन दिवस तिच्या घरी मी घालवले होते. यादरम्यान माझ्या आणि शिवांगी काकू मध्ये किती तरी वेळा नजरे मध्ये इशारे झाले होते. पण अजूनही लज्जेची भिंत मधात होती. या भिंतीला तोडण्यासाठी आम्ही दोघही बहाना शोधत होतो.

शिवांगी काकू माझ्याहून पंधरा वर्षांनी मोठी होती. तिच्यात अनुभव आणि समजूतदारपणा होता. मला पटवण्यासाठी तिला प्रत्येक बहाणा माहिती होता. मला वाटलं कदाचित शिवांगी काकू माझ्या पुढाकाराची वाट पाहत असावी. मलाही आता तिची जवळीक हवी होती. तिचे चुतडे मला फारच आवडत होते. वाटत होतं की तिला एखाद्या कोपर्‍यात नेऊन चांगली त्यांची मसाज करावी!

एके दिवशी इंटरव्यू देऊन मी लवकरच घरी आलो होतो. मी सरळ शिवांगी काकूच्या बेडरूम मध्ये गेलो. तिला बघताच मी चकित झालो! ती बेडवर परकर उचलून उलटी लेटली होती आणि मादक सुस्कारे भरत होती! तिला माझ्या येण्याची खबर लागली नव्हती. तिचं एक बोट तिच्या योनीत होतं. कदाचित ती आपली कामाग्नी विझवत होती.

मला वाटलं की हीच चांगली संधी आहे. मी दबक्या पावलांनी बेडजवळ गेलो. ती वासनेने तळपत होती. मी तिच्या भारी चुतड्यांवर आपला हात ठेवला आणि हळूच कुरवाळलं!

“क..क..कोण…. आहे….!!?” ती माझ्या हाताच्या स्पर्शाने एकदम दचकली आणि उडून बसली.

“मी आहे… रा..जन!” मीही घाबरलो होतो.

“अरे तू केव्हा आलास? दरवाजा तर खटखटायचा असता ना?” शिवांगी काकूने फारच आर्जवी स्वरात तक्रार केली.

“तुम्हाला अशा स्थितीत पाहून तुम्हाला डिस्टर्ब कराव मला वाटलं नाही.”

ती बेडवरुन उठायला लागली. मी विचार केला की ही तर हातातून निघत आहे. मी विचार केला आणखी एक वेळ प्रयत्न करतो.

“तुम्ही लेटूनच राहा. तुम्ही तुमचं काम पूर्ण करून टाका. मी काही मदत करू शकतो का ह्यात?” मी तिच्या जवळ आलो आणि आपले दोन्ही हात तिच्या खांद्यावर ठेवून तिला परत लेटवलं.

ती लाजली आणि तिने आपला चेहरा दोन्ही हातात लपवला. मी संधी साधली आणि तिच्या नागड्या जांघावर हात ठेवला. तिच्या पेटिकोटच्या आत मध्ये माझा हात तिच्या पुच्चीकडे सरकायला लागला. तिच्या शरीराचं कामांध थरथरनं मला जाणवत होतं. माझा हात तिच्या शेटांपर्यंत पोहोचला होता. तिने पटकन आपल्या हाताने माझा हात धरला.

“राजन नको ना… मी मरून जाईन!” तिचे वासनेने भरलेले डोळे मला बोलवत होते. पण लज्जा तिचा रस्ता अडवत होती.

“शिवांगी काकू प्लीज.. थांबवू नका. तुमचं शरीर तर आग आहे! मला त्याच्यात जळू द्या.”

“नाही राजन नाही. हे तर पाप आहे.”

“नाही काकू. ही तर स्त्री आणि पुरुषांची गरज आहे. बघा तर ह्याला हा काय मागत आहे ते?” मी मुद्दाम आपल्या पॅंटची चेन खोलली आणि माझा ताणलेला लवडा बाहेर काढून तिला दाखवला!

“हाय रे… असं नको करू. याला सांभाळ.” तिने आपला हात समोर घेऊन माझ्या लवड्याला प्रेमाने पकडलं.

“ह्याला ह्याची साथीदार पाहिजे शिवांगी. प्लीज भेटवना तिला.”

“राजन हाय… नको करू ना..!” तिने मला आपल्या हाताने खेचून स्वतःच्या अंगावर पाडलं.

“ओठांवर नकार आहे पण हृदयात मात्र होकार आहे? तुमचं शरीर आग आहे. यात कपडे जळून जातील. यांना काढून घ्या ना.”

मी परत उठून तिचा पेटीकोट खाली खेचला. तिची जवानी चांगलीच निखळून बाहेर आली. तिच्या पुच्चीच्या जवळपासचे शेट्ट तिच्या पुच्चीला सजवत होते. तिच्या पुच्चीच्या दोन्ही पाकळ्या फडफडत होत्या. पुच्ची पाण्याने पुर्ण ओली झाली होती.

मी माझा पॅंट आणि चड्डी काढली. मग मी तिचा ब्लाऊजही काढला. तिचे दोन्ही उभार झुलत बाहेर आले. एकदम गोरे आणि भारी! भुर्‍या रंगाचे कडक निपल्स! मी अजिबात लज्जा न बाळगता तिचे दोन्ही उभार माझ्या हातात धरले.

“राजन हाय रे.. किती महिने झाले मला झवून!” ती तळपून उठली. तिने माझा लवडा खेचून आपल्या तोंडात भरला. मी उत्तेजीत झालो आणि तिच्या तोंडातच धक्के मारत झवायला लागलो. माझ्या लवड्याचा सुपारा ती करकचून चुसत होती. त्यामुळे तो आणखीन सुजून चिकना होऊन चमकायला लागला!

एवढ्यात शिवांगी ने माझा लवडा सोडला आणि म्हणाली, “राजन बघ, आज माझी गांड केवढी तळपत आहे! माझी गांड मार ना..!”

मी पटकन मागे होऊन तिला घोडी बनवलं. तिची चिकणी चुत माझ्यासमोर चमकून उठली. तिच्या गांडीची गोरी गोरी गोलाई मला आमंत्रण देत होती.

मी तिच्या गांडीचा फाका चिरल्या. तसा तिच्या गांडीचा ‘फुल’ उमलला! आत-बाहेर आकुंचन-प्रसरण पावत असलेला तिच्या गांडीचा छिद्र फारच क्युट वाटत होतं.

मी माझी खूप सारी थुंकी तिच्या छिद्रावर लावली आणि माझे दोन बोट त्यात घालून फिरवायला लागलो. ती चिहुंकली, “आहहहह….!” तिच्या गांडीच्या छिद्रात लंड जाण्यासाठी तयार होता. मी माझा सुपारा तिच्या छिद्रावर ठेऊन दाबला. तसा तो फच्च करून आत मध्ये उतरला आणि छिद्रात घुसला.

“ऊऊहहह .. !! माझ्या लाडक्या पुतण्या राजन.. मला फारच छान वाटत आहे.. आआह्ह..!! तुझा पूर्ण लवडा माझ्या गांडीत उतरव. मार माझी गांड!”

मी जोर लावला आणि लवडा तिच्या गांडीच्या भिंतींना रगडत आतमध्ये जायला लागला. मला गोड गोड तीव्र वासनायुक्त मजा यायला लागली.

तिची गांड चिकणी आणि मस्त होती! माझा लवडा अगदी सोप्प आत-बाहेर होत होता. वाटत होतं कि शिवांगीने गांड मारवून घेण्याची चांगला प्रशिक्षण घेतला असावा.

तिला गांड मारवण्यात फारच मजा येत होती. ती सुस्कारे भरत होती, “ऊऊहहह.. उमममम..!” मी मध्ये मध्ये लंड तिच्या गांडीच्या बाहेर काढायचो तेव्हा तिचा छिद्र तसाच खुला राहायचा. मी परत डबल जोश मध्ये आतमध्ये लंड घुसवायचो.

शिवांगी मला वारंवार मागे वळून प्रेमाने बघत होती. ती म्हणाली, “राजन आता बस कर. आपला लवडा काढ आणि…”

तिने तिचं वाक्य पूर्ण केलं नव्हतं की मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीत मागून घुसवला होता.

“हाय रे…! राजन घुसला रे…!” ती आनंदाने सुस्कारे भरायला लागली. याचा अर्थ आता तिची पुच्चीची खाज मिटत होती.

मी तिच्या भारी गांडीवर थपडा मारून तिला चोदायला लागलो. तिची पुच्ची चिकट पाणी सोडत होती. चोदण्याचा पच्च पच्च आवाज येत होता.

मी तिला चोदता-चोदता आपल्या चरमसीमेवर आलो होतो. माझा लवडा आपला रस सोडण्यासाठी तयार झाला होता.

“शिवांगी मला सांभाळ.. माझा निघत आहे..!”

शिवांगी पटकन उठली. तिने माझा लवडा पकडला आणि बेडच्या खाली घेऊन त्याला दाबून मुठ मारायला लागली. मी तिच्या मानेत हात घालून तिला माझ्याकडे खेचलं. पण शेवटी माझ्या लंडातून एक तीव्र पिचकारी निघाली आणि ते सर्व विर्य फरशीवर पडलं.

ती दात-ओठ खाऊन मूठ मारत होती. ती प्रत्येक थेंब पिळून काढत होती. त्याला झटके देऊन देऊन आणखी जोराने हलवत राहिलेले थेंबही खाली गाळत होती.

मला माहिती होतं की शिवांगी काकू अजून झडलेली नव्हती. मी तिला लेटवून तिच्या पुच्चीत तीन बोट घातले आणि बोटानी तिची पुच्ची चोदायला लागलो. ती तळपायला लागली. आपलं शरीर वर खाली झुलवायला लागली.

अचानक तिने आपली पुच्ची अगदी वर घेतली आणि “हाय राजन…  मेली मी… निघाले माझं..!” अशी ओरडली. आता ती चरमसीमेवर पोहोचली होती. तिच्या सर्व उत्तेजना पुच्चीच्या मार्गे निघत होते.

तिचं झडणं पूर्ण झालं. तिने हळूच माझा हात पकडून स्वतःकडे खेचलं आणि म्हणाली, “राजन तुला जेव्हा वाटेल तेव्हा, जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा येत जा. बघ मी किती महिन्यांनंतर झवली आहे!”

“तुमचं हे गरम आमंत्रण मला स्वीकार आहे डार्लिंग शिवांगी!”

ती आता उभी झाली. “चल ना किचनमध्ये. कॉफी बनवू. मग एक राउंड आणखी करू.”

मी खुश झालो. तिच्या भारी गांडीचा चिमटा घेतला. ती एकदम उडाली आणि हसत स्वयंपाक घरात तशीच गांड हलवत चालायला लागली.

मित्रांनो, कशी वाटली माझी आणि माझ्या या कामांध शिवांगी काकूची कहाणी? कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *