मुलगीपेक्षा सेक्सी मित्राचा घेतला उपभोग – Marathi Sexy Story

सुहास माझा लहानपणीपासूनचा मित्र होता. मी आणि तो खूपच जवळचे मित्र होतो. पण आमच्यात खूपच फरक होता. तो म्हणजे आमच्या दोघांची पर्सनॅलिटी. मी खूपच कडक, खेळाडू वृत्तीचा, धिप्पाड शरीरयष्टीचा, राकट , पिळदार स्नायू असलेला असा मुलगा होतो. तर सुहास माझ्या बरोबर उलट होता. अगदीच सुमार शरीरयष्टीचा, किरकोळ बांधा, गोरा मात्र खूपच होता तो, बायली स्वभावाचा आणि चालताना बोलताना तश्याच हालचाली करणारा, बोलतांना ओठांना दुमडून बोलणारा आणि समोरच्याच्या डोळ्यात डोळे घालून नाजूक आवाजात बोलणारा असा तो सुहास होता.

त्यामुळे तो नेहमीच एक थट्टेचा विषय बनून राहिला होता. कॉलेज मध्ये तर त्याची खूप जण चेष्टा करत असत. पण मी कधीच त्याची मस्करी केली नाही. त्यामुळेच तर तो माझ्या खूपच जवळचा होता आणि तो माझ्यावरून खूप अवलंबून राहत होता. मी होतो म्हणून तर कॉलेज मध्ये त्याच्या वाटयाला फार कोणी जात नसे आणि याची त्याला पुरेपूर जाणीव होती. त्याचमुळे तर तो मला सोडून शक्यतो कुठे एकटा जात नसे.

पुढे कॉलेज संपले आणि मी नोकरी ला बाहेर गावी लागलो. त्याला काही नोकरी लवकर मिळाली नाही. नंतर तर हळू हळू करत आमच्यातील कॉन्टक्ट कमी कमी होत गेला. खूप कमी वेळा आम्ही फोन वर वैगैरे बोलत असू. त्यामुळे त्याचे काय चालू आहे याची मला अजिबात आयडिया नव्हती. माझे आपले बरे चालले असतानाच माझी बदली माझ्या मूळ गावी झाल्याचे मला समजले. मी खूप खुश झालो.

मी सुहास ला देखील हि गोष्ट सांगताच तो पण खूप खुश झाला आणि मला म्हणाला “बरे झाले बाबा. आता पुन्हा एकदा आपण दोघे भेटणार. खूप मजा येईल बघ.” मी पण खुश होतो कारण सुहास ला खूप वर्षाने मी भेटणार होतो. मी गावी आलो. फ्रेश झालो आणि सुहास ला फोन केला व त्याला कुठे भेटायचे ते विचारले असता तो मला म्हणाला “तू एक काम कर. त्या नेहमीच्या आपल्या चौकात ये. मी तुला तिथून घेतो”

त्या नुसार मी तिथे वेळेत गेलो. हा काही अजून आला नव्हता. मी थोडा वेळ तिथे वाट बघत असतानाच तिथे एक अतिशय गोरा, देखणा, चिकना चुपडा मुलगा डोळ्याला गॉगल लावून जणू काही एखादा हिरो असल्या सारखा तिथे माझ्या जवळ गाडी वरून आला आणि मला म्हणाला “संदीप अरे असे काय बघत आहेस माझ्याकडे? अरे मला ओळखले नाहीस का? मी सुहास आहे रे वेड्या”

त्याचा आवाज तर मला ओळखीचा होता पण त्याच्यात झालेला अफलातून बदल बघून मी पण वेडा झालो. त्याने मला गाडी चालवायला दिली आणि तो मागे बसला. गाडी वर बसताच आमच्या गप्पा चालू झाल्या. मी त्याला विचारले “तू काय करतो रे हल्ली?”

“मी सर्व्हिस देतो लोकांना” तो मला म्हणाला. पण मला काहीच समजले नाही म्हणून त्याला मी विचारले “म्हणजे काय करतो नेमके तू?” त्यावर तो मला म्हणाला “अरे सांगतो सांगतो. थोडा दम दम धर.” असे म्हणत त्याने मला एके ठिकाणी गाडी घेण्यास सांगितली. गावापासून खूप लांब होते ते ठिकाण. मी

तिकडे निघालो आणि वाटेत तो मला मागून असा काही चिकटून बसला होता कि ते बघून माझ्या लक्षात आले कि अजूनही तो तसाच आहे.

एके ठिकाणी त्याने मला गाडी थांबवायला लावली आणि एका आपार्टमेन्ट मध्ये तो मला घेऊन गेला.एक फ्लॅट त्याने उघडला आणि मला आत घेऊन गेला. वन रूम किचन फ्लॅट होता तो. मला त्याने आत घेतले आणि दार लावून घेतले. आत येताच तो मला म्हणाला “हि माझी सर्व्हिस देण्याची जागा आहे. तुला आता मी सगळे दाखवतो सविस्तर थांब.”

असे म्हणून तो आत गेला आणि थोडा वेळ मला थांबण्यास सांगितले आहे तिथेच बाहेर. मी साधारण अर्धा तास तसाच तिथे बसून होतो आणि अर्ध्या तासात आतून एक मुलगी बाहेर आली. कमालीची मादक असलेली ती मुलगी बघून मी वेडाच झालो. साधारण पाच साडे पाच फूट उंच, प्रचंड मादक फिगर, गोलाकार उरोज, डार्क लाल रंगाचे लिपस्टिक, खूपच नाजूक आणि मुलायम स्किन, अंगावर केसाची बारीक लव पण नाही आणि कमालीची मादक नजर यामुळे तिच्या त्या स्कर्ट मधून तिचे मदमस्त शरीर मला खुणावत होते. तिला बघून माझ्या सोट्याची वळवळ केव्हाच चालू झाली होती.

तिला बघून मी म्हणालो “सुहास कुठे आहे? आपण कोण?” त्यावर ती मला म्हणाली “तो आहे आत बसला आहे. त्यानेच मला तुम्ही येणार म्हणून आज खास तुमच्यासाठी बोलावून घेतले आहे. तुम्हाला खुश करण्यासाठी” असे म्हणून ती माझ्या जवळ येऊन बसली. ती माझ्या जवळ येताच तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि त्याचे एक हलकेसे चुंबन घेतले. तिने चुंबन घेताच ते डार्क रंगाचे लाल लिपस्टिक माझ्या हाताला लागले.

तिने लावलेला एक वेगळ्या प्रकारच्या परफ्युम मुळे माझ्या भावना तीव्र झाल्याचे मला जाणवत होते. तिला मी काही रोखू शकलो नाही. ती माझ्या सरळ मांडीवर येऊन बसली. माझ्या मांडीवर बसताच तिची मऊ मऊ पण तितकीच कडक गांड माझ्या सोट्याला लागली आणि माझा सोटा त्यामुळे कमालीचा कडक झाला. तिचे ते मऊ मऊ शरीर माझ्या शरीराला लागल्याने मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या गळ्या भोवती टाकले आणि तिचे ते नाजुक ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले व ती माझा किस घेऊ लागली. मी पण मग तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. किस वर किस करत करत मी तिच्या अंगावरून हात फिरवू लागलो. तिचे ते मदमस्त शरीर माझ्या हाताने मी दाबत दाबत तिच्या छातीवर माझा हात ठेवला.

तिची छाती कमालीची कडक आणि मादक होती. तिच्या स्कर्ट वरूनच मी तिची छाती जोरजोरात दाबू लागलो आणि तिला मी तिथेच सोफ्यावर आडवे केले. तिच्यावरून मी तुटून पडताच तिने मला खाली घेतले आणि माझा ताबा तिने घेतला. मला ते आवडले. मी स्वतःला तिच्या हवाली केले आणी ती जे करते त्याचा आनंद घेऊ लागलो.

तिने माझे सगळे कपडे काढले आणि ती माझ्यावर तुटून पडली. तिने अजूनही तिचे कपडे काढले नव्हते. मी तिचे कपडे काढायचा प्रयत्न करताच ती मला म्हणाली “ऐसे भी क्या जल्दी है मेरे हिरो. ये तो सुरवात है. थोडा धीरज राखिये. सब्र का फल मिठा होता है” असे म्हणून तिने माझा हात नाजूकपणे बाजूला केला आणि तिने माझे तोंड तिच्या हातात घेतले आणि तिच्या छातीवर ठेवून त्याला घुसळू लागली.

मी वेडापिसा झालो होतो. तीने मला पूर्ण नग्न केले होतेच. तिने माझ्या छातीला तिच्या जिभेने चाटायला सुरवात केली आणि माझे छोटे छोटे स्तनाग्रे तिच्या दाताने ती धरून ओढू लागली. मला हा प्रकार नवीन होता. मी बेधुंद झालो होतो. ती जे काही करत होती ते केवळ अफलातून होते हे मात्र नक्की. कारण माझा सोटा इतका कडक झाला होता कि काही विचारू नका.

तीने तिची जीभ तशीच खाली माझ्या पोटावरून फिरवत फिरवत माझ्या बेंबीवरून सरळ माझ्या सोट्याकडे नेली. माझा सोटा तिने तिच्या हातात घेतला आणि त्याला ती तिच्या चेहऱ्यावर ठेऊन त्याला रगडु लागली. तो सोट्याचा तिच्या चेहऱ्यावर होणारा मसाज तिच्यासाठी केवळ अफलातूनच असला पाहिजे कारण तिचे हावभाव त्यामुळे असे काही झाले होते कि ते बघूनच मला खूप छान वाटले.

तिने मग माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. अतिशय उत्तम पद्धतीने ती त्याला चोकत होती. अजीबात दाताचा स्पर्श नाही. फक्त मऊ ओठांचा स्पर्श. चोकून चोकून, त्यावर तिची थुंकी साठूऊन तिने असे काही ओरल मला दिले कि आजवर असे ओरल मला कोणीच केले नव्हते. त्यामुळे मी खूप खुश होतो.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर तिने तिचा स्कर्ट खालून थोडा वर केला आणि तिच्या भोकात माझा सोटा कोंबला. माझा सोटा पूर्ण आत जाताच तिने तिची कंबर वर खाली करण्यास सुरवात केली. एकसारखी ती वर खाली होऊन माझ्या सोट्यावर बसत होती. मी पण माझी कंबर खालून वर उचलून जमेल तितका माझा सोटा आत कोंबत होतो.

खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्यात सोडले आणि आम्ही शांत झालो. ती बाजूला झाली आणि तिने बघता बघता तिचे सगळे कपडे काढले आणि मी तिला बघून वेडा झालो. कारण ती मुलगी नव्हती तर तो सुहास होता. मला बघून तो म्हणाला “हीच सर्व्हिस मी सगळ्यांना देतो. कशी वाटली तुला माझी सर्व्हिस?” असे म्हणताच मी पण काही न बोलता त्याच्याकडे बघून फक्त हसलो आणि त्याला पुन्हा एकदा माझ्या मिठीत घेतले. आमचा हा डाव आजही चालू आहे बर का.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *