मुलाखतीला गेलो असताना लेडी प्रिन्सिपलने मला चोदायला लावले – Marathi sex stories

हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव सौरभ आहे आणि मी 26 वर्षाचा तरुण आहे. माझं कॉमर्समध्ये शिक्षण झालं आहे आणि मी सध्या एक मोठ्या कॉलेज च्या लेडी प्रिन्सिपल चा असिस्टंट म्हणून जॉब करत आहे. मी तुम्हाला आज माझ्या आयुष्यातील अतिशय थरारक सेक्स प्रसंग सांगणार आहे जो ह्याच एका मोठ्या कॉलेजच्या माझ्या हॉट लेडी प्रिन्सिपल सोबत मुलाखतीला गेलो असताना घडला.

झालं काय की मागच्या महिन्यात पेपर मध्ये मी जॉब ची जाहिरात शोधत असताना मला एका कॉलेजमध्ये प्रिन्सिपलच्या असिस्टंट च्या पोस्ट साठी एक जाहिरात दिसली. मी लगेच तिथे अप्लिकेशन केलं. काही दिवसातच मला इंटरव्ह्यूसाठी बोलावणं आलं. मी तयारी करून जॉब च्या मुलाखतीला गेलो. तिथे मुलाखतीला फक्त चार पाच मुली आणि मी एकटा मुलगा असेच होतो. माझ्यासमोरच या मुली मुलाखतीला आत मध्ये प्रिन्सिपल च्या केबिन मध्ये गेल्या आणि काही वेळातच वापस आल्या होत्या. त्यामुळे मला हा जॉब मिळेल याची खात्री वाटू लागली होती.

सर्वात शेवटी चपराशी आला आणि मला आत मध्ये जायला सांगितले. मी थोड्या धडधडत्या काळजाने प्रिन्सिपल च्या दरवाजाला नॉक केलं  आणि “मे आय कमी इन मॅडम” म्हटलं. मॅडमनी मला आत बोलावलं आणि खुर्चीवर बसायला सांगितलं. मी त्यांना विश् करत खुर्चीवर बसलो. त्यांनीही मला विश् केलं. त्या या मोठ्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपल होत्या. त्या अतिशय हॉट होत्या. त्यांनी आखुड ग्रे रंगाची मिडी घातली होती. त्यातून त्यांनी घातलेले काळे स्टॉकिंग दिसत होते. वरती त्यांनी काळा टॉप आणि त्यावर जांभळा कोट घातला होता तसच डोळ्यांवर चष्मा असा त्यांचा एकंदरीत पेहराव होता. त्यांच्या मोठ्या बुब्सचा आकार त्यांच्या टॉप मधून दिसत होता. त्यांनी आपल्या टॉपचे पहिले दोन बटणे खुले ठेवल्याने मला त्यांच्या बुब्सचा काही भाग दिसत होता. माझी नजर त्यावरच खिळली होती.

मी फॉर्मल कपडे घालून होतो. मी खुर्चीवर बसून मॅडम कडे बघत होतो. प्रिन्सिपल मॅडम ने मुलाखतीला सुरुवात केली. त्यांनी माझा नाव आणि एज्युकेशन विचारलं. मी ते नीट सांगितलं. त्या आपला पेन ओठांवर घासत बोलत होत्या. मला त्यांच्या बोलण्यातून, डोळ्यांतून एक वेगळीच प्रकारची कामुकता जाणवत होती. त्यांचे हावभाव मला सर्व काही सांगत होते.

मग त्या आपल्या खुर्चीतून उठल्या आणि माझ्या भोवती फिरत मला आणखी जॉब बद्दल सांगायला लागल्या. मी त्यांना माझे आधीचे जॉब्स आणि माझे एज्युकेशन आणि माझे आयुष्यातील ध्येय याबद्दल सांगितलं. आणि हा जॉब मला खुप इम्पॉर्टंट आहे हेही सांगितले.

मग त्या आपल्या खुर्चीतून उठल्या आणि माझ्या जवळ, समोर येत टेबलवर बसल्या आणि आपला एक पाय वरती टेबलवर ठेवला! त्याबरोबर मला त्यांची उघडी पुच्ची दिसली! त्यांनी आत मध्ये पॅंटी घातली नव्हती! मी ते बघताच मोठा ‘आ..’ वासला. त्यांनी माझं डोकं पकडलं आणि माझ्या टाय ला धरून आपल्या पुच्चीवर नेत म्हणाल्या, “मला कळलं पाहिजे की तुला हा जॉब किती इम्पॉर्टंट आहे ते. मला ते दाखवून दे.”

त्या असं म्हटल्याबरोबर मी त्यांची पुची चाटायला लागलो. मला हा जॉब मिळवन अत्यंत गरजेच होत. त्यामुळे मला त्या शिवाय पर्याय नव्हताच. पण एवढ्या मोठ्या कॉलेजच्या ह्या हॉट प्रिन्सिपल एकदम आपली पुच्ची मला चाखायला देत माझा जॉब फिक्स करत आहेत हे बघून मला खूप आश्चर्य आणि आनंदही झाला! मला जॉबही मिळणार होता आणि सोबतच पुच्चीही, तेही एवढ्या मोठ्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपलची. प्रिन्सिपल मला म्हणत होत्या, “तुला माझं असिस्टंट बनायच आहे ना? मग तुला मला खुश करावं लागेल. दाखव मला आज तु मला कसं खूश करणार ते!”

मी त्यांना माझ्या जिभेने खुश करायला लागलो. त्यांची गोरी, मांसल पुच्ची मी माझ्या तोंडात भरुन चाटायला लागलो. प्रिन्सिपल माझे डोके आपल्या पुचीवर दाबून धरत होती. त्या आनंदाने म्हणत होत्या, ” व्हेरी गुड.. सौरभ.. चाट आणखी माझी पुच्ची.. मला खुश कर मग हा जॉब तुलाच मिळेल.” त्यांनी आपले दोन्ही हात मागे टेबलावर घेत मागे रेलून बसल्या. त्यांनी आपले दोन्ही पाय टेबलवर घेतले होते.

मी माझ्या खुर्चीवरुन उठलो आणि त्यांची पुच्ची मनसोक्त चाटायला लागलो. त्या मोठयाने कण्हत होत्या, “आहहहह…. ऊहहहहह…. यस… लिक माय पुसी…. हहह..”  मग त्या टेबलवरून उठल्या आणि मला त्यांच्या खुर्चीवर बसवलं. त्यांनी माझा पॅण्ट खोलला आणि माझा लंड बाहेर काढून हातात धरून हलवत कडक केला. माझा लंड चांगला कडक होताच त्यांनी तो आपल्या तोंडात घातला आणि चुसायला लागल्या. मी प्रिन्सिपल च्या खुर्चीवर बसून प्रिन्सिपल कडूनच माझा लंड चुसून घेत होतो! त्या आपल्या चष्म्यातून माझ्या डोळ्यांकडे बघत माझा लंड चूसत होत्या.

मग मी त्यांचा टॉप ब्रा सकट वरती केला आणि त्यांचे मोठे बूबस उघडे केले. त्यांचे मोठे मोठे माऊ मी हातात धरुन दाबत होतो. त्यांनी माझा लंड त्यांच्या बुब्स च्या मधात धरला आणि मसाज करायला लागल्या. सोबतच त्यां आपल्या जिभेची कला माझ्या लवड्याच्या अग्रा भागावर दाखवत होत्या. मीही मोठ्याने सुस्काराला लागलो, “अहह मॅडम… खूप मस्त आहे तुमचं चुसन… चुसन आणखी तुमच्या नव्या असिस्टंट चा लंड… ओऊहह..”

प्रिन्सिपल माझ्या लवड्याचे बॉल्स आता जोराने दाबायला लागल्या. प्रिन्सिपल मला थोड्या कडक स्वभावाच्या जाणवल्या. मग त्यांनी मला उठवलं आणि माझ्याकडे पाठ करत एक पाय टेबलवर ठेवला आणि आपली मिडी वर करत आपली मोठी गोरी गांड माझ्या समोर उघडी पाडत आपली पुची बोटाने चोळत मला म्हणाल्या, “सौरभ, आता तू एका चांगला असिस्टंट प्रमाणे तुझ्या प्रिन्सिपलची पुच्ची चोद बरं.”

मी माझा पॅण्ट बाजूला केला आणि त्यांच्या त्या मांसल पुच्ची वर माझा लंड घासला. त्यांच्या पोटाला आणि गांडीला मी धरलं आणि त्यांच्या पुच्चीत लवडा घुसवला! त्या मोठयाने कण्हल्या, “ओऊहहहह…. फक मी…. उऊऊ…” मग मी त्यांची ठुकाई करायला लागलो. त्यांची गांड खूपच मोठी आणि गोरी होती. त्यांना चोदायला मला मजा यायला लागली. मी जोरात त्यांच्या गांडीवर चपटे मारले. त्या म्हणाल्या, “हळू रे, तुझी प्रिन्सिपल आहे मी… रांड नाही…” माझ्या चपट्यां नी त्यांच्या गोऱ्या गांडीवर माझ्या पंजाचे ठसे उमटत असल्याची त्या तक्रार करायला लागल्या.

त्यांनी मग आपल्या पुच्चीतून माझा लंड काढला आणि त्यांनी मला टेबलवर चढायला सांगितलं. मी त्यांनी सांगितला प्रमाणे टेबल वर लेटलो आणि त्या आपली मिडी, कोट आणि टॉप काढून पुर्ण नागड्या होत टेबलवर चढल्या आणि माझ्याकडे तोंड करत माझा लंड त्यांच्या पुच्चीत घातला आणि त्यावर त्या उड्या मारायला लागल्या. मला स्वर्गीय आनंद होत होता. एक प्रिन्सिपल मला त्यांच्या टेबलवर लैंगिक सुख देत होत्या. त्यांनी मला किस केले आणि मोठ्याने आपली गांड खालीवर करायला लागल्या. त्याना असं चोदणे आवडायला लागल्. त्या सतत खालीवर होत होत्या. माझ्याकडे बघत त्या झवन एन्जॉय करायला लागल्या.

मग त्यांनी माझ्याकडे पाठ फिरवत परत माझा लंड झवायला लागल्या. आता त्यांची मोठी गांड माझ्याकडे होती. त्यांची ती भलीमोठी गोरी गांड माझ्या लवड्यावर आपटत त्या झवायला लागल्या. त्यांच्या चोदण्याचा एकच आवाज येत होता. प्रिन्सिपल मॅडम पूर्ण नागडे होत आपल्या नव्या मुलाखतीला आलेल्या असिस्टंटला झवत होत्या. त्या माझ्या सेवेवर खुश होत होत्या.

त्यामुळे मी चांगला मोका पाहून त्यांना माझ्या पगाराबद्दल विचारलं. त्या म्हणाल्या, “अरे तु पगाराची काळजी नको करू. तू अशीच माझी सेवा करत राहा मी तुला जास्तीचे पैसे देईल.” यावर मी खुश झालो आणि त्यांच्या गांडीला धरून त्यांना आणखी झवण्यात मदत करायला लागलो. मग त्या उठल्या आणि त्यांच्या सोफ्यावर गेल्या आणि डॉगिस्टाइल झाल्या.

त्यांच्या पाठोपाठ मीही गेलो आणि त्यांची मोठी गांड हातात धरत त्यांच्या पुच्चीत माझं लंड घालत त्यांना धक्के द्यायला लागलो. माझ्या प्रिन्सिपल शरीर माझ्या त्यां धक्क्यानी मागेपुढे होत होता. कसला जॉब मिळाला होता मला! मला खूपच आवडला होता तो. एवढ्या चांगल्या प्रिन्सिपल ला रोज झवायला मिळणार होतं! मी त्यांच्या पुच्ची तुन पाणी गळेपर्यंत मी त्यांना ठोकलं.

मग त्या पाठीवर सोप्यावर लेटल्या आणि आपले पाय पसरवल्या. मला स्वतः च्या अंगावर त्यांनी ओढून घेतलं आणि माझा लंड हातात धरत आपल्या पुचित घुसवला. आता मी त्यांचं चुंबन घेत त्यांना चोदायला लागलो. त्या माझ्या गांडीवर हात फेरत ओरडत होत्या, “आय आम कमिंग ओह्ह्ह फक मी हार्ड..”

आता मला कळला होता त्यांची पुची पाणी सोडायला लागली आहे. मी आणखी दोन-चार मोठे धक्के त्यांच्या गुलाबी पुच्ची ला दिले आणि लंड बाहेर काढत त्यांच्या बुब्सवर माझं वीर्य सांडवलं. प्रिन्सिपल मॅडम ही आता झडल्या होत्या. त्या माझ्या पाठीवर हात फेरत होत्या.

मी मॅडमला माझ्या जॉब अपॉईंटमेंट बद्दल विचारल. त्या त्या लेटरवर सही करत मला दिल आणि म्हणाल्या, “उद्यापासूनच तू जॉब ला जॉईन हो.” मी खुशीने ओके मॅडम म्हटलं आणि मग आम्ही कपडे घातले आणि मी त्यांना किस त्यांच्या ऑफिसमधून बाहेर पडलो.

अश्याप्रकारे मी मुलाखतीला येऊन लेडी प्रिन्सिपल ला ठोकून माझं जॉब पक्के केलं.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *