मॅडमची वासना – २ – Marathi sex stories

माझ्या प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून नमस्कार. मी अर्जुन आज तुमच्या समोर माझ्या कथेचा पुढील भाग घेऊन हजर आहे.

माझ्या कथेच्या मागील भागात तुम्ही वाचलं होतं की, माझा मित्र कुणाल आम्हाला शिकवणाऱ्या सोनाली मॅडमला घेऊन माझ्या खोलीवर आला होता.

कुणालने मला आतल्या खोलीत थांबायला सांगितलं होतं, पण हे मॅडमला माहीत नव्हतं. ते दोघे खोलीमध्ये घुसताच मस्त एकमेकांच्या अंगाशी खेळू लागले.

हे सर्व पाहून मी सुद्धा उत्तेजित झालो होतो आणि मी माझा बुल्ला पॅन्टबाहेर काढून हलवायला सुरुवात केली. कुणालची ही पहिलीच वेळ असल्याने, तो थोडा अधिकच उत्तेजित होता.

याच उत्तेजनेच्या भरात त्याने मॅडमला झवायला सुरुवात तर केली, पण स्वतःचं वीर्य सोनाली मॅडम पेक्षा अगोदर गाळलं. मॅडम संतुष्ट झाली नसल्याने मग कुणालने मॅडमची पुच्ची चाटून त्यांना संतुष्ट करायला सुरुवात केली.

मी पण माझे डोळे बंद करून बुल्ला हलवत होतो. तेव्हाच अचानक माझ्या हाताने धक्का लागून काही वह्या खाली पडल्या आणि धप्प असा आवाज झाला.

हा आवाज ऐकून सोनाली मॅडम आणि कुणाल दोघेपण आतमध्ये आले. मला पाहून दोघेपण एकमेकांकडे पाहू लागले.

आता पुढे –

सोनाली मॅडम सुद्धा पार गोंधळून गेली होती. पण त्यांनी आपलं अंग माझ्यापासून लपवण्याचा कसलाच प्रयत्न केला नाही. उलट सोनाली मॅडम स्वतः चालत माझ्याजवळ आली.

मी तर फक्त मॅडमच्या स्तनांकडे पाहत राहिलो. मॅडम जसजशी माझ्याजवळ चालत येत होती, तसतसे त्यांचे स्तन जास्त हलत होते.

मला मॅडमच्या स्तनांवरील निप्पल खूप मस्त वाटले, त्यांना पाहूनच माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं.

सोनाली मॅडम माझ्या जवळ येऊन त्यांनी माझ्या अगोदरच ताठुन उभा असलेल्या बुल्ल्याला आपल्या हातात पकडलं आणि चोळू लागली. हे पाहून मला काय करावं हे सुचेनासे झाले.

मी कुणालकडे पाहिलं, तर त्याने मॅडमच्या पाठीमागे येऊन मॅडमला मिठी मारली. मग मी सुद्धा मागे न राहता मॅडमच्या दोन्ही स्तनांवर माझे हात ठेवून दाबायला सुरू केलं.

मी सोनाली मॅडमच्या स्तनांवर हात ठेवताच मॅडमने माझ्या बुल्ल्याला सोडलं आणि माझं शर्ट काढायला लागली. शर्टची बटणं काढून झाल्यावर मॅडमने लगेच माझी पॅन्ट सुद्धा लढून टाकली.

पुढील दोन क्षणातच मी सुद्धा त्या दोघांप्रमाणे पूर्णतः नागडा झालेला होतो. मला नागडं केल्यावर मॅडमने कुणालला आपल्या समोर घेतलं आणि त्याच्या बुल्ल्याला पण आपल्या हातात घेऊन चोळू लागली.

आता सोनाली मॅडम समोर आम्ही दोघेही उभे होतो आणि सोनाली मॅडम खाली बसून आमच्या दोघांच्याही बुल्ल्यांना आपल्या हातांनी चोळू लागली. मी पुढे होऊन मॅडमच्या डोक्यावर माझे हात ठेवले.

आणि मग हळूहळू मॅडमचं डोकं माझ्या बुल्ल्याकडे केलं. सोनाली मॅडमने एक वेळ माझ्याकडे पाहिलं, मी पण तिच्याकडे पाहून हसलो.

लगेच सोनाली मॅडमने माझा बुल्ला आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली, आणि एका हाताने कुणालचा बुल्ला हलवू लागली. कुणाल आणि मी दोघेही मस्त मजे घेत होतो.

कुणालचा बुल्ला पण आता ताठायला लागला होता, कुणाल पुन्हा एकदा उत्तेजित होत होता. मग कुणालने मॅडमला उठायला लावलं, आणि आतमधील खोलीमध्येच खाली जमिनीवर एक चादर टाकून तिथे मॅडमला झोपवलं.

मॅडम आपल्या पाठीवर झोपली होती, मग आता आम्ही दोघे मॅडमवर कसे चढणार?

आम्ही विचार करतच होतो, तेवढ्यात मॅडम स्वतःच म्हणाली, “कुणाल तू इथे खाली झोप, आणि अर्जुन तू माझ्या मागे येऊन पुच्चीमध्ये बुल्ला घुसव.”

कुणाल मॅडमने सांगितल्या प्रमाणे खाली झोपला, तो झोपताच मॅडमने उठून त्याचा बुल्ला आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरू केलं. मॅडम त्याचा बुल्ला चोखत असल्याने आपोआप डॉगी स्टाईल मध्ये आली होती.

मी लगेच सोनाली मॅडमच्या मागे आलो आणि त्यांच्या गांडीवर आपले हात ठेवून पाठीवर चुंबन दिलं. पाठीवर चुंबन दिल्यावर मग मी मॅडमच्या पाठीमागे थांबून माझा बुल्ला तिच्या गांडीवर ठेवला.

बुल्ला गांडीवर ठेवलेलं पाहून मॅडमने कुणालचा बुल्ला आपल्या तोंडातून बाहेर काढला.

आणि मग मला म्हणाली, “अर्जुन आज गांडीमध्ये नको घुसवू, अगोदर पुच्चीमध्ये घुसवून मला एकदाचं संतुष्ट कर. मग तू जसं म्हणशील तसं मी करेन.”

एवढं बोलून मॅडमने परत कुणालचा बुल्ला आपल्या तोंडात घेऊन चाटत चोखायला सुरू केलं. मी सुद्धा मग मॅडमच्या दोन्ही पायांमध्ये हात घालून तिची कंबर वर उचलली.

जेणेकरून माझ्यासमोर सोनाली मॅडमची पुच्ची मोकळी पडेल. कंबर वर उचलताच सोनाली मॅडमची पुच्ची मला दिसू लागली. मॅडमची पुच्ची दिसताच मी एक वेळेस खाली वाकून तिच्या पुच्चीवर एक पप्पी दिली.

पुच्चीवर पप्पी मिळताच मॅडमने आपली गांड हलवली आणि मी तिच्याकडे पाहत माझा बुल्ला हातात घेऊन तिच्या नितंबावर आदळू लागलो. एक प्रकारे मी माझ्या बुल्ल्याने तिला मारुच लागलो.

तिकडे कुणाल मस्त होऊन सोनाली मॅडमच्या तोंडाला झवत होता. मी पुढे सरकून मॅडमच्या पुच्चीच्या छिद्रावर माझा बुल्ला घासला. आणि लगेच बुल्ला छिद्रावर बरोबर ठेवून एक धक्का मारला.

पहिल्याच धक्क्यात माझा अर्धा बुल्ला मॅडमच्या पुच्चीमध्ये घुसला. मी लगेच मॅडमच्या पाठीवर झुकून मॅडमच्या खांद्याला पकडलं आणि परत दोन-तीन धक्के देत माझा बुल्ला पूर्णतः सोनालीच्या पुच्चीमध्ये घुसवला.

पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घुसताच मॅडमच्या तोंडून आहह्ह निघाली, आणि त्यांनी कुणालच्या पोटावर आपली नखं रोवली.

पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घुसवून मी थोडा वेळ तसाच थांबलो होतो, तर मॅडम मला म्हणाली, “अर्जुन आता न थांबता लगातार जोरदार रित्या मला झवून मोकळं कर.”

मॅडमच्या तोंडून हे असं स्पष्टपणे ऐकून मला थोडं नवल वाटलं. मी मॅडमला थोडं फिल्मी स्टाईलमध्ये म्हणालो, “जो आपकी आज्ञा मेरे मालिक.”

यावर मॅडम पण गालातल्या गालात हसली आणि तिने आपल्या तोंडातून कुणालचा बुल्ला बाहेर काढला आणि हातात घेऊन चोळू लागली.

कुणाल मॅडमच्या बाजूला येऊन बसला होता आणि मॅडमच्या स्तनांना आपल्या हातांनी दाबत होता. मी सोनाली मॅडमची कंबर माझ्या दोन्ही हातांनी पकडून जोरजोरात मॅडमच्या पुच्चीत माझा बुल्ला घुसवू लागलो.

माझ्या प्रत्येक धक्क्याने मॅडमचं पूर्ण अंग हलत होतं. आता मॅडमने मला दोन मिनिटं थांबण्यास सांगितलं. मी थांबताच मॅडमने वेगळं होत कुणालचा बुल्ला पण सोडून दिला आणि चादरीवर सरळ झोपली.

मग मॅडम आमच्या दोघांना म्हणाली, “मला तुम्हा दोघांचेही बुल्ले सोबतच हवे आहेत. कुणाल तू माझ्या स्तनांमध्ये बुल्ला घुसव आणि अर्जुन तू माझ्या पुच्चीमध्ये.”

एवढं बोलून सोनाली मॅडमने आपले दोन्ही पाय फाकवुन वेगळे केले. आणि आपल्या दोन्ही हातांनी स्तनांना जवळ ओढून एकाजागी केलं.

अगोदर कुणाल मॅडमच्या पोटावर बसला आणि त्याने आपला बुल्ला मॅडमच्या दोन्ही स्तनांमध्ये घुसवला. बहुतेक कुणालला त्यात पण मजा येत असावी, म्हणून लगेच त्याने जोशमध्ये येऊन कंबर हलवण्यास सुरुवात केली.

त्याला पाहून मग मी मॅडमचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले, पण मॅडमने लगेच खांद्यावरून पाय काढून टाकले.

मग मी सरळ दोन्ही पायांमध्ये आलो आणि एकाच झटक्यात माझा बुल्ला मॅडमच्या पुच्चीमध्ये घुसवला. मी सोनाली मॅडमच्या पुच्चीत बुल्ला घुसवताच मॅडमने आपले दोन्ही पाय माझ्या कंबरेवर ठेवले.

मॅडम बराच वेळ झालं आमच्याकडून झवून घेत होती, आणि आता मॅडमचे अंग अकडत होते. हे पाहून मी लगेच समजलो की, मॅडम आता थंड पडेल, म्हणून मी माझ्या धक्क्यांची गती पण वाढवली.

पाच मिनिटांत मॅडमने आपल्या पुच्चीतून गरम पाणी सोडलं आणि त्या गरम पाण्याच्या अनुभवाने माझ्या बुल्ल्याने सुद्धा लगेच आपलं वीर्य सोडलं. मी माझं पूर्ण वीर्य सोनाली मॅडमच्या पुच्चीतच रिकामं केलेलं होतं.

आम्ही दोघेही थंड पडलो होतो मात्र कुणालच्या बुल्ल्यातून वीर्य काही निघत नव्हतं. म्हणून मग सोनाली मॅडमने त्याला अंगावरून उठून बाजूला येण्यास सांगितलं.

कुणाल बाजूला येताच त्यांनी आपल्या हाताने कुणालचा बुल्ला हलवून त्याचं वीर्य गाळायला सुरुवात केली. थोड्याच वेळात कुणालने आपलं वीर्य मॅडमच्या तोंडावर सोडलं.

मॅडमने मग कुणालच्या बुल्ल्याला आपल्या हातातून सोडलं आणि एका बोटाने चेहऱ्यावर पडलेलं वीर्य घेऊन तोंडामध्ये टाकू लागली. थोडा वेळ आम्ही तिघेही तिथेच खाली पडून राहिलो.

कुणाल तर दोन वेळा स्खलित झाला होता त्यामुळे तो पडल्या पडल्याच झोपी गेला. मी हळूच माझा हात मॅडमच्या अंगावर नेऊन फिरवू लागलो.

मॅडम आपले डोळे बंद करून पडली होती, तरी पण तिला माझा हात आपल्या अंगावर आहे हे माहीत होतं. हळूहळू मी मॅडमच्या गांडीवर हात नेला आणि माझं एक बोट मॅडमच्या गांडीच्या छिद्रावर नेऊन फिरवू लागलो.

हे पाहून मॅडमने लगेच आपली गांड हलवायला सुरुवात केली. थरथर करत मॅडमची गांड हलताच मी जोर लावून माझं एक बोट मॅडमच्या गांडीमध्ये घुसवलं.

बोट मॅडमच्या गांडीच्या छिद्रामध्ये जाताच मॅडम सरळ होऊन झोपली. असं केल्याने मॅडमची गांड आता आपोआप झाकल्या गेली होती.

मी मॅडमला म्हटलं, “आजपर्यंत बरेच लवडे घेतलेले दिसत आहेत मॅडम तुम्ही.”

यावर मॅडम पण हसत मला म्हणाली, “यार अर्जुन हे यौवन आणि त्याची भूक शांत बसू देत नाही रे.”

मग मी परत एकदा मॅडमला उलटं झोपवलं आणि त्यांची गांड पाहू लागलो. मला असं गांड पाहताना पाहून सोनाली मॅडम मला म्हणाली, “माझी गांड आवडली का तुला?”

मी काय बोलणार, मी फक्त हसून आपलं एक बोट आतमध्ये घुसवलं. मॅडमने बाजूला झोपलेल्या कुणालच्या गांडीत आपलं एक बोट घुसवलं. कुणाल पार घाबरून उठला.

त्याला समजलंच नाही की इथे काय चाललंय. मग आम्ही तिघांनी मिळून अजून एकदा झवाझवी केली. त्यानंतर तर मॅडमला फक्त काही बहाणा हवा होता, आणि त्या नंतर रोजच हा कार्यक्रम होऊ लागला.

तर मित्रांनो तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला कळवायला विसरू नका.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *