मेहंदीचा कार्यक्रम खूप न्यारा – Marathi Chavat Mulgi Katha

माझे नाव निशा आहे. मी एक सत्तावीस वर्षाची तरुणी आहे. बाकी अभ्यासात वगैरे माझी तशी फार काही प्रगती बरी नव्हती. पण बाकी दिसायला म्हणालात तर मी आमच्या वर्गातील सर्वात देखणी मुलगी होते असे सर्वांचे मत होते. आणि का असणार नाही.

जवळपास साडेपाच फूट उंची, गोरी चमडी, काळेभोर मोठाले केस, गच्च छाती, टपोरे नितंब, कमनीय बांधा असा कि बघताच क्षणी म्हाताऱ्याचा पण उठेल, नाशिली नजर आणि नाजूक गुलाबी ओठ. एका देखण्या मुलीत असणारे सगळे गुण माझ्यात होते. त्यामुळेच मी समस्त वर्गात सर्व मुलांची आवडती होते. माझ्या अवतीभोवती नेहमी मुले पिंगा घालत असत. पण मला माहित होते कि त्यांना काय हवे आहे ते. पण मी अजून कोणालाही स्वतःला त्यांच्या हवाली केले नव्हते. कारण मला पहिल्या झटक्यात आवडेल असा मुलगाच मला अजून भेटला नव्हता.

कॉलेज संपले आणि मुलींची जशी लग्ने लवकर होतात तशी आमच्या घरच्यांनी पण मुलगा बघण्यास सुरवात केली. माझी एक मैत्रीण होती. तनुजा म्हणून. एकदम चांगली मैत्रीण होती ती माझी. तिचे लग्न माझ्या आधी ठरले. मुलगा खूपच देखणा होता. तनुजा खूपच मोठ्या घरातील होती. वडिलांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय, प्रचंड पैसा, दिमतीला गाड्या, नोकर चाकर, म्हणेल ते सुख होते तिला.

तिचे लग्न ठरले आणि तिने मला आधीच पंधरा दिवस तिच्या घरी राहायला बोलावले. त्यांच्यात लग्नाच्या आधी खूप कार्यक्रम असायचे. जसे कि मेहंदी, डान्स आणि बरेच काही. मी पण त्यामुळे गेले. आमचा वेळ चांगला जात होता. पाहुणे आले होते. रोज काही ना काही चालू होते.

त्यातच त्यांचा एक पाहुणा आला होता. एकदम उंच धिप्पाड आणि गव्हाळ वर्णाचा. त्याला बघताच का कोणास ठाऊक मला काही तरी झाल्या सारखे वाटले. मी माझ्या मैत्रिणीला विचारले “काय ग हा कोण आहे ग तुझा पाहुणा?”

“अग तो माझा लांबचा भाऊ आहे आणि आपल्याला मेहंदी पण तोच काढणार आहे” तो आर्टिस्ट आहे.

हे ऐकून मी मनोमन खुश झाले कि मेहंदीच्या बहाण्याने का होईना मला माझा हात त्याच्या हातात देता येणार होता. पण मेहंदीसाठी अजून खूप वेळ होता. तोवर माझी आणि त्यांची ओळख पण झाली. खूपच मोकळ्या स्वभावाचा होता तो. माझी आणि त्याची गट्टी तर अगदी लगेचच जमली. आम्ही एकमेकांची थट्टा मस्करी करू लागलो. एकमेकांसोबत बोलू लागलो. एक वेगळेच आकर्षण मला त्याच्या बद्दल वाटू लागले होते.

त्या दिवशी मेहंदीचा कार्यक्रम होता. तो सर्वाना मेहंदी काढत होता आणि मी त्याचा जवळ बसून बघत होते. खरोखरच त्याच्या हातात जादू होती. अप्रतिम मेहंदी तो काढत होता. सगळ्याचे काढून झाल्यावर शेवटी माझा नंबर आला.

मी माझा हात त्याच्या हातात दिला. त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच मला कसेसेच झाले. त्याच्या स्पर्शाने मी रोमांचित झाले होते. मला घाम फुटला. तो म्हणाला “इतका का घाम आला आहे ग. मी अजून काही केले पण नाहीये” असे म्हणून तो हसू लागला आणि मी लाजून लाल झाले.

त्याने मेहंदी काढली आणि आम्ही सगळे झोपी गेलो. सकाळी उठून बघतो तर ती मेहंदी खूपच चांगली रंगली होती. मी त्याला धन्यवाद दिला आणि म्हणाले “मला तुझी मेहंदी आवडली. मला आपल्यावर पण मेहंदी काढशील का?”

“हो काढेन ना. पण कुठे काढणार. कारण असे सगळ्यांसमोर कसे काढणार?” तो म्हणाला.

“वर एक रूम रिकामी असते. आज रात्री तू ये तिथे मग तिथेच काढ ” मी म्हणाले आणि तो तयार झाला.

रात्री सगळे झोपल्यावर आम्ही रूम मध्ये गेलो. मी घागरा घातला होता. त्याने मला बसायला सांगितले. मी खाली बसताच तो माझ्या शेजारी येऊन बसला. त्याने माझा घागरा थोडा वर केला आणि माझ्या पायावर तो मेहंदी काढू लागला. बघता बघता त्याने  मेहंदी काढली आणि म्हणाला “बघ बास का कि अजून हवी आहे?”

त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने मी पुन्हा गरम झाले होते. मी म्हणाले “अजून वर पण काढ ना”

त्याने मग माझा घागरा अजून वर केला आणि माझ्या पिंडऱ्या उघड्या केल्या. त्या गोऱ्यापान पिंडऱ्या बघून तो म्हणाला “किती गोरी आहेस ग तू. काय खातेस पोटाला” असे म्हणून तो हसू लागला.

मेहंदी काढायच्या आधी त्याने त्याच्या हाताने पायावर पडलेली काही घाण असेल तर म्हणून साफ करण्याच्या बहाण्याने माझ्या पायावरून हात फिरवला. माझ्या काळजात धडधड होऊ लागली. त्याने माझ्या पिंडाऱ्यांवर मेहंदी काढायला चालू केली आणि ते करत असताना घागरा त्याने माझ्या मांड्यापर्यंत वर केला होता.

अधे मध्ये पाय इकडे तिकडे करताना माझा घागरा थोडा जास्तच वर जात होता आणि माझ्या मांड्या उघड्या पडत होत्या. त्या बघून त्याची नजर बदललेली आहे हे मी समजले होते. पण मला तेच हवे होते.

त्याने मेहंदी काढण्याच्या बहाण्याने त्याने माझा घागरा अजून वर केला आणि माझ्या मांड्या पूर्ण उघड्या केल्या. ते बघून तो म्हणला “इतके गोरे कोणी कसे काय असू शकते. तू काही क्रीम लावतेस का?”

“नाही रे काहीच नाही” असे म्हणून मी माझा घागरा अजून वर केला आणि म्हणाले “बघ मी काहीच लावत नाही.”

घागरा मी अजून वर केल्यावर माझी निकर पण त्याला दिसू लागली. गोऱ्यापान मांड्यांमध्ये माझ्या फुगीर योनीवर घट्ट चिकटून बसलेली ती माझी काली निकर बघून तो म्हणाला “वाह किती छान आहे तुझी निकर पण. आवडली मला”

“आणि मी?” मी असे विचारताच तो म्हणाला “तू आवडली नसती तर मी तुला इकडे अशी मेहंदी काढायला आलो असतो का?”

असे म्हणून त्याने माझ्या मांड्यावर हात ठेवला आणि तो हात फिरवू लागला. मेहंदीचा कोन केव्हाच बाजूला फेकला गेला होता. त्यांची जागा त्याच्या हाताने घेतली होती. माझ्या मांड्यावरुन हात फिरवताना तो “आह आह” असा आवाज करत होता. त्याचा अर्थ असता होता कि तो माझ्या मांड्या बघून बेभान झालेला आहे.

तो तसाच उठला आणि त्याने सरळ माझ्या तोंडात तोंड दिले आणि आमची एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. माझे गुलाबी रसरशीत ओठ तो चावून चावून लाल भडक करत होता. त्याच्या पिळदार शरीरयष्टीवरून हात फिरवताना माझ्या योनीचा आकार फुगत होता.

त्याने माझे चुंबन घेत घेत त्याचे दोन्ही हात माझ्या ब्लाउज मध्ये घातले आणि माझ्या छातीला तो दाबून दाबून कुस्करु लागला. त्याच्या दाबण्याने माझी छाती अजून जास्त ताठ झाली. थोड्याच वेळात त्याने माझा ड्रेस पूर्ण उतरवला आणि मी त्याचा ड्रेस उतरवला. आम्ही दोघे पण नग्न झालो. निसरगावस्थेत पोहोचलेलो आम्ही दोघे एकमेकांवर तुटून पडलो होतो.

त्याने माझ्या अंगावर पडून माझी स्तनाग्रे तोंडात घेऊन त्यांना चोखायला सुरवात केली होती. त्याची ताकद इतकी जास्त होती कि माझ्या स्तनाग्राचे कातडे सोलले जात होते. पण त्याची ना त्याला फिकीर होती ना मला. लाल भडक स्तनाग्रे करून झाल्यावर त्याने आता त्याचा मोर्चा माझ्या मांड्यांकडे नेला. माझे पाय केव्हाच फाकले गेले होते.

त्याने त्याची मान माझ्या जांघेत घातली आणि तो घुसळू लागला. योनीतुन येणाऱ्या विशिष्ट वासाने तो बेधुंद झाला होता. त्याला काही सुधारत नव्हते. त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि माझी योनी चाटायला सुरवात केली. इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे फिरणारी त्याची जीभ थांबायला तयार नव्हती. त्याने जिभेचे टोक केले आणि सरळ माझ्या योनीत सारले. त्याची जीभ माझ्या योनीत पार आतवर खोल गेली. तो माझा दाना त्याच्या जिभेने कुरवाळू लागला. या प्रकाराने माझी योनी कमालीची झिरपू लागली.

त्याने मग मला उठवले आणि त्याचा कडक झालेला सोटा माझ्या तोंडात दिला. आजवर स्वतःला रोखून धरलेले असल्याने मला आता रोखून धरणे शक्य नव्हते. मी माझ्या हातात त्याचा सोटा घेतला आणि तोंडात घेऊन चोकू लागले. एका हाताने मागे सोटा मागे पुढे करत मी चोकत होते आणि दुसऱ्या हाताने मी त्याच्या गोया कुरवाळत होते. मध्ये मध्ये मी त्याच्या गोट्या चोकून त्यांना पण खुश करत होते.

मनसोक्त चोकून झाल्यावर मी जमिनीवर झोपले आणि तो माझ्या अंगावर आला. मी माझे पाय फाकवले आणि त्याचा सोटा माझ्या हातात घेतला व माझ्या ओल्या चिंब योनीत सारून घेतला. अगदी आरामात आत गेलेला त्याचा सोटा कमालीचा कडक होता. त्याने लागलेलंच त्याची कंबर हलवत माझी योनी मारायला सुरवात केली. प्रचंड वेगाने चाललेल्या या क्रियेने माझा द्रव अजून जास्त वेगाने बाहेर येऊ लागला. मी खालून माझी कंबर उचलून उचलून त्याला प्रतिसाद देऊ लागले.

एकसारखे वीसेक मिनिटे आम्ही तसे केले आणि त्याच्या सोट्याने वीर्याचा फवारा माझ्या योनीत सोडला. माझी योनी त्याच्या वीर्याने पूर्ण भरून गेली. आम्ही दोघे शांत झालो. पुढे अर्धा तास आम्ही तसेच पडून होतो. त्या नंतर आम्ही उठलो, त्याने मेहंदी काढली आणि आम्ही झोपायला निघून गेलो. पुढे लग्न होऊ पर्यंत त्याने मला रोज त्या खोलीत रात्री नेऊन ठोक ठोक ठोकले. पुढे पण आम्ही एकमेकांचे नंबर्स घेतले आणि नियमित भेटू लागलो होतो, मेहंदी काढण्यासाठी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *