मॉडेलिंग चे प्रशिक्षण – Marathi Hot Mulgi Pranay Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव विकास आहे. मी एक खूपच छान गोष्ट तुमहाला सांगणार आहे जी माझ्या आयुष्यात मी कॉलेज संपल्या संपल्या लगेचच झाली होती.

तर मी मुळातच दिसायला तसा बऱ्यापैकी देखणा होतो. सहा फूट उंच, धिप्पाड शरीरयष्टी, पिळदार स्नायु आणि उत्तम कपडे घालण्याची जाण. त्यामुळे मला तेव्हाच मॉडेलिंग करायची इच्छा झाली होती. त्यानुसार मी मॉडेलिंग केले पण. कॉलेज मध्ये विविध स्पर्धात भाग घेतला नाव कमावले. पुढे जाऊन मी त्याचा कोर्स पण केला. कॉलेज संपले आणि मग हे सगळे थोडे बंद झाले.

पुढे मग मी स्वतःची मॉडेलिंग च्या ट्रेनिंग ची अकॅडेमी चालू केली. माझ्याकडे खूप मुले मुली मॉडेलिंग मध्ये करियर करण्यासाठी, सल्ला विचारण्यासाठी येत असत. पण आजवर मी कधी प्रत्यक्षात कोणाला शिकवले नव्हते.

मी एके दिवशी असाच बसलो असताना कॉलेजचे काही मुले मुली माझ्या कडे आले आणि मला म्हणाले “सर आम्हाला आमचं कॉलेजच्या स्पर्धेसाठी फॅशन शो बसवायचा आहे. कृपया तुम्ही आम्हाला तो बसवून द्याल का? आम्ही तुमचे नाव खूप ऐकले आहे”

मी माझी फी सांगितली आणि आम्ही कामाला लागलो. तो हरहुन्नरी मुलांचा ग्रुप होता. मुले तशी फार काही प्रगत नव्हती. ठीक ठाक होती. त्यात एक मात्र अपवाद होता. सलोनी.

सलोनी त्या ग्रुप मध्ये कशी काय असा मला प्रश्न पडला होता. याला कारणही तसेच होते. सलोनी दिसायला कंडका पीस होती. उंच, शिडशिडीत बांधा, जबरदस्त फेशन ची जाण आणि समोरच्याला घायाळ करेल अशी तिची भेदक नजर. आख्या ग्रुपची ती जान च होती जणू.

मी त्यांना कसे चालायचे याचे धडे देऊ लागलो. मी स्वतः आधी चालत असे आणि मग प्रत्येका बरोबर चालून आपल्या जोडीदाराला सांभाळून कसे चालायचे याचे ज्ञान त्यांना देत होतो. दिवस जात होते आणि सर्वात चांगली मॉडेल म्हणून मी सलोनी चे नाव फायनल केले होते. त्यामुळे ती माझ्यावर भलतीच खुश होती. ती मला एकदा म्हणाली “सर मला यात करियर करायचे आहे. तुमच्या मुले मला मुख्य मॉडेल होण्याचा मान मिळाला. मी तुमची आभारी आहे. नाही तर हे शक्य नव्हते”

त्या दिवसापासून माझी आणि सलोनी ची जवळीक वाढू लागली. तिच्याबरोबर मी चालताना स्टेज च्या इथे गेल्यावर एक पोज द्यायची असती तिथे ती माझ्या पुढे आणि मी तिच्या मागे अशी ती पोझ होती. ते करत असताना ती एकदा अचानक माझ्या खूपच जवळ येऊन उभी राहिली. इतकी जवळ कि तिची गांड माझ्या सोट्यावर येऊन आदळली. मी थोडा चपापलो. मला वाटले कि चुकून झाले असेल. पण पुढे प्रत्येक वेळी ती तशीच करू लागली. मी दुर्लक्ष करून माझ्या कामाकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला.

मी एकदा एकटाच असताना ती आली आणि अचानक मला म्हणाली “सर मला इथे नीट प्रॅक्टिस करता येत नाही. माझे चालणे देखील अजून म्हणावे तसे नीट झाले नाहीये. हे तुम्हाला पण माहिती आहे. मला तुम्ही कृपया माझ्या घरी येऊन शिकवाल का?”

मी लागलीच तयार झालो आणि तिच्या घरी पोहोचलो. घराच्या वरच्या मजल्यावर तिची खूप मोठी बेडरूम होती. तिथेच सराव करू असे ती बोलली. तिचे आई वडील दिवसभर कामासाठी बाहेर जात असल्याने दिवसभर ती घरी एकटीच असे. त्यामुळे आम्हाला सरावासाठी मोकळा वेळ भरपूर मिळणार होता. त्यामुळे आम्ही खुश होतो.

आमचा सराव चालू झाला. जे कॉलेज च्या सरावा वेळी होत होते तेच इकडे पण होऊ लागले. सलोनी माझ्या खूप जवळ येऊन उभी राहायची. तिकडे मी दुर्लक्ष करत होतो. पण इकडे कोणीच नव्हते. त्यामुळे माझे लक्ष दुसरीकडे विचलित करण्यासाठी पण काही मार्ग नव्हता. दोन तीन दिवस होऊनही काही बदल होत नाही हे बघून मग मी पण थोडे धाडस करायचे ठरवले.

त्या दिवशी ती मला अगदी खेटून उभी राहिली. मी म्हणालो “थोडा वेळ असेच उभे राहू. म्हणजे समोर फोटोग्राफर ना त्यांना पाहिजे तसे फोटो काढता येतील प्रत्यक्ष शो चाय वेळी” असे म्हणून मी पण तिच्या गांडीला सोटा टेकवून उभा राहिलो. नाही म्हणायला तिच्या गांडीची जशी थोडी फार हालचाल होत होती तशी तिची गांड माझ्या सोटीवर रंगली जात होती. त्या स्पर्शाने माझा सोटा कडक झाला होता.

थोडा वेळ झाला आणि आम्ही बाजूला झालो. ती म्हणाली “सर चांगले फोटो येण्यासाठी चांगली पोज कशी द्यावी हो?”

“ते आपल्या दोघांवर अवलंबून असते सलोनी. जितके आपण मोकळ्या स्वभावाचे असू आणि जितक्या एकमेकांच्या जवळ जाऊ तितकी पोज चांगली येते आणि फोटो पण” मी म्हणालो.

“म्हणजे कसे?” तिने मला विचारले.

“हे बघ आपण मघाशी जसे जवळ उभे होतो. त्या पेक्षा पण खूप जवळ उभे राहिलो तर आपण खूप छान दिसू. तसेच आपल्या भावना पण आपल्या चेहऱ्यात परिवर्तीत होतील” मी म्हणालो.

“मग मला दाखवा ना सर” ती म्हणाली.

मी पुन्हा तिच्या बरोबर थोडे चाललो आणि आम्ही उभे राहिलो. ती नेहमीप्रमाणे माझ्या जवळ आली. यावेळी ती खूपच जास्त जवळ आली. माझ्या सोट्याला मुद्दाम तिने तिची गांड लावल्यासारखी ती उभी राहिली होती. मी माझा हात तिच्या खांद्यावर ठेवला आणि पोज असल्याचे तीला सांगितले.

“आपण इकडेच वेगवेगळ्या पोज देऊ शकतो सलोनी” असे म्हणून मी तिच्या मागून तिच्या पोटावर हात ठेवला आणि माझी हनुवटी तिच्या खांदयावर ठेवली. तिचे खांदयावर पडलेले केस मी अलगद बाजूला केले आणि तिच्या छातीच्या उभारांचे दर्शन वरून मी घेतले.

माझा सोटा केव्हाच कडक झाला होता. तिच्या गांडीच्या भोकाजवळ मला गरम झाल्या सारखे जाणवत होते. याचाच अर्थ कि ती पण गरम होत होती. मी तिला तसेच फिरवले आणि माझ्याकडे तोंड केले. तिच्या कमरेत मी एक हात घातला आणि दुसऱ्या हाताने तिचा डावा पायाच्या मांडीला मी उचलले. तिला थोडी मागे झुकवले आणि तिचा पाय पडकून मी एक पोज दिली.

ती या प्रकाराने कमालीची खुश झाली. मी हळूच तिच्या पायावरून हात फिरवला. ती काही बोलली नाही. मी तिला मग सरळ केले आणि माझ्या मिठी जवळ घेतले. माझे हात तिच्या कमरेत घातले आणि तिला जवळ ओढली. या प्रकारामुळे तिची छाती माझ्या छातीजवळ आली आणि टेकली. तिच्या स्तनांच्या स्पर्शाने माझे काळीज कापू लागले.

आम्ही समोर केमेरा असल्यासारखे समोर बघत होतो. पण इकडे माझा हात तिच्या कमरेवरून तिच्या गांडीकडे केव्हाच सरकला होता. मी हळू हळू तिच्या गाडीवरून हात फिरवू लागलो. “सर हे काय करत आहे तुम्ही?” तिच्या या प्रश्नावर मी म्हणालो “मी काय सांगितलं होता आपण जितके जवळ जाऊ तितके फोटो चांगले येणार”

तिने होकार दिला. मग काय मी चालूच झालो. मी तिच्या गाडीवरून एक हात फिरवत फिरवत तिच्या छातीकडे एक हात नेला आणि तिचे उरोज मी दाबू लागलो. आता मात्र ती पण गरम झाली. “सर आपण खूपच जवळ जाऊ म्हणजे खूप चांगली पोज येईल आपली” असे म्हणून तिने माझा छातीवर असलेला हात दाबून घायला सुरवात केला.

मी मग चपळाइ केली. माझे हात तिच्या छातीवरून सरसर करत फिरवू लागलो. माझे तोंड तिच्या तोंडात घालून तिच्यावर माझे चुंबनाचे वर्षाव कधीच चालू झाले होते. माझा हात तिच्या टी शर्ट मध्ये घुसला आणि ब्रा वरून मी तिची छाती दाबू लागलो. ती पण खूपच तप्त झाली आता. मी वेळ न घालवता तिचा टीशर्ट आणि ब्रा दोन्ही एकदम काढले व तिची कबुतरे मोकळी केली. तिच्या गोलाकार छातीवर मी तुटून पडलो. लचके तोडावे तसे मी तिची स्तनाग्रे चावून चावून लालबुंद केली होती.

मी तिला बाजूला केले आणि तिची पॅण्ट काढून तिला नग्न केले. माझी पॅण्ट मी स्वतःच काढली. तिला जमिनीवर बसवले आणि  माझा सोटा तिच्या तोंडात देऊन मी त्याचा आनंद घेऊ लागलो. तिच्या केसांना घट्ट पकडून मी माझा सोटा जमेल तितका आत कोंबू लागलो. मी योनी जशी मारतात तसे तिचे तोंड मारू लागलो आणि त्यातून देखील मला एक अतीव आनंद मिळत होता.

बराच वेळ चोकून घेतल्यावर मी तिला जमिनीवर झोपवले आणि तिच्या तंगड्या फाकवल्या. दोन जांघांमधून तिची गुलाबी योनी डोकावत होती. माझे हत्यार तयार होतेच. माझ्या स्पर्शाने आधीच ओल्या झालेल्या योनीत मी माझे हत्यार कोंबले. अगदी आरामात आत गेलेले ते हत्यार आत जाताच कामाला लागले. माझी कंबर मागे पुढे होत होती आणि माझ्या प्रत्येक हिसड्या सरशी तिच्या योनीची चिरफाड होत होती.

काच काच काच काच करत मी तिला लागत होतो. घामाने आम्ही दोघे पण पूर्ण चिंब भिजलो होतो. आम्हाला कशाचीहि पर्वा नव्हती. शेवटी मी माझ्या हत्याराच्या सूचना पाळल्या आणि माझे वीर्य तिच्या योनीत ओतले. माझ्या वीर्याने पूर्ण भिजलेली तिची योनी पाहून मी खुश झालो. माझ्या हत्याराच्या कमालीच्या कामगिरीने सालोनी पण खुश झाली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *