मोठ्या बुब्सवाल्या शेजाऱ्या आंटीसोबत फुटबॉल खेळलो – Marathi sex stories

फ्रेंड्स माझं नाव विक्रांत आहे. मी वीस वर्षाचा असून कॉलेजमध्ये शिकत आहे. मी एका श्रीमंत घरचा मुलगा आहे. माझ्या घराशेजारीच आणखी एक श्रीमंत घर आहे. तिथल्या 35 वर्षांची एक गृहिणी खूपच जोरदार फिगरची आहे. मी तुम्हाला जी गोष्ट सांगत आहे ती याच आंटी सोबत फुटबॉल खेळताना आम्ही कसे झवलो त्याची आहे.

ही आंटी आपल्या घरातील अंगणात एकटीच फिटनेस साठी फुटबॉल खेळत असे. त्यावेळी ती टॅंक टॉप आणि स्किन टाईट योगा पॅण्ट घालत असे. तिला फिटनेस च वेड असल्याने तीचं शरीर कसलेला होतं. तिचे बुब्स मोठाले होते. तसेच तिच्या मांड्या आणि गांड ही भरीव होत्या. तिच्या योगा पॅण्ट मधून तिच्या कसलेल्या शरीराची झलक दिसायची. मी वॉलकम्पाउंड ला लपून तिचं फुटबॉल खेळतांना दिसत असलेलं मादक शरीर बघून मूठ मारायचो.

एकदा असाच मी तिला फुटबॉल खेळत असताना न्याहाळत असताना तिचा फुटबॉल माझ्या कडे आला आणि तिचं लक्ष माझ्या कडे वेधलं. मी तिथं लपून तिला बघत असलेला तिला कळाल आणि तिने मला तो फुटबॉल घेऊन तिच्याकडे बोलावलं.

मी घाबरतच तिच्याकडे गेलो आणि फुटबॉल तिच्याकडे सोपवला. ती मला म्हणाली, “विक्रांत, तू मला न्ह्याहळत होतास ना?” मी म्हटलं, “हो आंटी, मला तुमचं फुटबॉल खेळणं फार आवडते म्हणून बघत होतो मी तुम्हाला.” यावर ती म्हणाली, “असं का! येणं मग आपण दोघे मिळून खेळू फुटबॉल.” मी आनंदाने तयार झालो.

मग आम्ही फुटबॉल खेळायला लागलो. खेळताना अंगाचा स्पर्श मला होत होता. त्यामुळे माझा लंड उठायला लागला. तसेच तिचे वर खाली होणारे बुब्स बघून मला त्यांचं मर्दन करायची इच्छा व्हायला लागली. माझा उठलेला लंड तिच्या गांडीला टोचत होता. ते बघून ती हसायला लागली. आम्ही आता बराच वेळ फुटबॉल खेळला होता. त्यामुळे तिने आमचा खेळ थांबवत म्हणाली, “विक्रांत, चल आता उद्या खेळू आपण. आता आपण ब्रेकफास्ट करू ह.” मी तयार झालो.

तिनं मला तिच्या घरात नेलं. तिचे पती आणि मुलं बाहेर गावी राहत असत आणि विकली सुट्ट्या मध्ये येत असत. त्यामुळे ती एकटीच असायची बऱ्याच दा. तिनं मला किचन रूम मध्ये नेल आणि मग ती गप्पा मारताना मँगो शेक बनवायला लागली. मग ते बनल्यावर आम्ही दोघांनी ते प्राशन केले. मी तिला तिच्या फिटनेस बद्दल तारीफ केली. ती फार खुश झाली आणि म्हणाली, “थँक्स विक्रांत, पण तू माझी फिटनेस बघत होतास लपून की माझं फुटबॉल ह?” मी लाजत त्यांना म्हटलं, “दोन्ही बघत होतो आंटी.” त्या हसल्या आणि म्हणाल्या, “तू बस ह मी आलेच कपडे बदलून.”

असं म्हणून ती आतमध्ये गेली. मी हळूच तिच्या पाठीमागे गेलो. तिने बेडरूम चा दरवाजा बंद न ठेवता कपडे बदलायला लागली. मी लपून तिला बघतच होतो. तिने आधी टॅंक टॉप काढला. त्याबरोबर मला तिचे मोठे बुब्स ब्रा मध्ये फसलेले दिसले. तिने लगेच ती ब्रा ही काढली आणि आपले बुब्स मोकळे केले. तिचे ते दुधान भरलेली बुब्स ची जोडी बघून मी कातवलो. लगेच ती आपली योगा पॅण्ट काढायला लागली. आता तिची पाठ माझ्या दिशेला होती. तिने योगा पॅण्ट आपल्या गांडीच्या खाली उतरवत पायाबाहेर केली. तिची मोठी गांड मी तिच्या चड्डीने झाकलेली बघतो न बघतो तोच तिने आपली चड्डी ही खेचून पायाबाहेर काढली.

आता ती पूर्ण नागडी झाली होती. तिचं कसलेला शरीर मी धडधडत काळजाने बघत होतो. ती तिचा टॉवेल शोधण्यासाठी जशी पलटली तसा मी तिला चोरून बघत असलेला दिसलो आणि ती माझ्यावर ओरडली, “विक्रांत, काय करत आहेस तू इथं?” आणि चटकन तिने आपलं शरीर टॉवेलने गुंडाळला. मी तिला सॉरी म्हणत परत जाताच तिनं मला आत बोलावलं आणि म्हणाली, “तुला मला बघायला आवडते का?” मी त्यांना हो म्हणताच तिने आपल्या टॉवेल खोलला आणि मला तिच्या कडे बोलवलं. मी तिला नागडं बघतच तिला घट्ट आलिंगन दिलं आणि तिने मग टॉवेलने मलाही तिच्या शरीरासोबत गुंडाळून घेतलं.

मी तिच्या पाठीवर, बुब्सवर, गांडीवर हात फेरायला लागलो. तिने मग मला माझे कपडे काढायला सांगितले. मी त्या टॉवेलमध्येच माझे कपडे काढले आणि तिच्या सोबतच मीही नग्न होऊन तिला घट्ट मिठी मारली. माझा लंड तिच्या पुच्ची ला दबत होता. मी तिचे बुब्स चोखत होतो. तिने मग तो टॉवेल खाली पाडला आणि तिने मलाही गच्च पकडलं आणि माझ्या अंगाशी प्रेम पूर्वक चुम्बन करायला लागली.

तिने माझा लंड हातात धरला आणि हलवायला लागली. मी तिच्या ओठांवर किस केलं. ती खाली बसली आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागली. तिचं माझ्या लवड्याच्या गुलाबी भागाशी जीभ फिरवून खेळणं मला तीव्र सुखद वेदना देत होत. तिचं लंड चोखन मला अतिशय आनंददायी वाटलं.

मग ती उभी झाली आणि माझा हात पकडून मला तिने बेडवर नेलं आणि ती आपले पाय पसरत बेडवर लेटली. तिला पण तिची पुच्ची चाटून घ्यायची होती. मग मी तिच्या पुच्ची वर किस केले आणि ती चाटायला लागलो. ती आनंदाने पुटपुटायला लागली, “आहहू… अमेझिंग.. विक्रांत.. आह्ह्ह….लिक मी बेबी.…” तिची ती सुंदर पुच्ची चाटायला मला बराच आनंद मिळत होता. मी तिच्या मांड्यावर हात फेरत तिची पुच्ची चाटत होतो.

मग मी तिच्या शरीरावर चढलो आणि तिचे मोठे फुटबॉल दाबायला लागलो. मी माझं लंड त्या बुब्स च्या मध्ये ठेवलं आणि ती तिच्या बुब्स ने माझ्या लवड्याला मर्दन करायला लागली. तिचे सॉफ्ट बुब्स माझ्या लवड्याच्या नाजूक भागाला स्पर्श करत होते.

मग मी खाली आलो आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची वर टेकवला. तिने तिच्या मांड्या फाकवलेल्याच होत्या. त्यामुळे तिच्या पुच्ची च भोक मोठं झालं होतं. मी सटकन तिच्या पुच्ची त लंड घुसवला आणि तिला धक्के द्यायला सुरुवात केली. तिने मला तिच्याकडे ओढून घेतलं आणि माझ्या पाठीवर, गांडीवर हात फेरत माझ्या चोदण्याचा आनंद घ्यायला लागली. ती कामातुर होत कण्हत होती, “आआह्ह.. ऊहहह… फक..मी…. यस…. यस….किप फकिंग….ऊहह..”

मी तिला आणखी वेगाने चोदायला लागलो. माझा अक्खा लंड तिच्या पुचित सामावत होता. मी उठलो आणि तिच्या मांड्यावर हाताने बेडला दाब देऊन तिची चुदाई सुरूच ठेवली. लंड तिच्या पुच्ची त आतबाहेर होताना मी बघत होतो.

मग मी तिला तशीच डोगिस्टाईल व्हायला लावली. आता मी तिच्या मोठ्या गांडीच आस्वाद घेत तिच्या पुच्ची त लंड घुसवला आणि तिला झवन  सुरूच ठेवला. तिची गांड धरत मी तिला ठोकत होतो. तिची गांड मसलत मी तिची पुच्ची झवत होतो. फच्च फच्च फच्च असा आवाज चोदताना येत होता. मी तिच्या पुच्ची ला लंड घासत पुन्हा आतमध्ये घालत होतो. ती आता मोठ्यांन सुस्कारत होती, “आआऊऊ…. ऊहहहहहह….. म्म्मम्म्म… उउफफ……”

मी एक दोन मोठे ठोके तिला घातले आणि बेडवर लटलो. ती माझ्याकडे गांड करत माझ्या लवड्यावर बसली आणि पुचित लंड घालून झवायला लागली. मी तिच्या गांडीवर थपडा मारत होतो. ती तिची वजनी गांड माझं कमरेवर आदळत होती. मीही कधीकधी खालून माझी कम्बर हलवत तिची पुच्ची झवत होतो.

आता आम्हा दोघांनाही ऑर्गसम यायला लागले. तिची पुच्ची तर पाणी सोडतच होती. तिने दोन मोठ्याच वेगात माझ्या लवड्यावर ठोके घातले आणि ती त्यावर बसली. मी त्याचवेळी माझं वीर्य तिच्या पुच्ची त अगदी खोलवर घातलं. माझा थरारत असलेला लंड तिच्या पुच्ची त होता. मग ती उठली त्याबरोबर तिच्या पुच्ची तुन माझं वीर्य ओरघळल.

तिने मला किस केलं आणि मग आम्ही उठलो. ती म्हणाली, “मी अंघोळ करते ह आता, बराच वेळ झाला, आता तू घरी जा. मग ये ह उद्या परत फुटबॉल खेळायला.” आम्ही हसलो आणि मी घरी आलो.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *