रघ्याच्या बायकोला ठोकले – Marathi Hot Vahini Sambhog Katha

रघ्या माझा शाळेतील मित्र होता. लहानपानापासून आम्ही एकत्र असल्याने आमच्यात चांगले संबंध होते. पण पुढे कॉलेज ला मात्र आमच्या साईड वेग वेगळ्या झाल्याने आमची फारकत झाली. नाईलाज होता ना. करणार काय.

पुढे खूप वर्षांनी मी एकदा एका मॉल मध्ये एकटाच फिरत होतो तेव्हा अचानक मला तो समोरून येताना दिसला. त्याने पण मला बघितले आणि तिकडूनच त्याने मला हाक मारली “नित्या. अरे किती वर्षांनी भेटत आहेस तू”

एकमेकांना बघून आम्ही खुश झालो. खूप वर्षांनी भेटत असल्याने आम्ही लगेच एकमेकांचे नंबर्स घेतले आणि नाश्त्यासाठी एका हॉटेल मध्ये गेलो. तिकडे खूप गप्पा मारल्या आम्ही. त्याचे लग्न झाले होते. तो पण त्याच शहरात होता जिथे मी नोकरी करत होतो. तो आणि त्याची बायको श्रुती दोघेच राहायचे घरी. त्यामुळे तो खूपच निवांत दिसत होता.

पण एक मोठा फरक मला त्याच्यात दिसत होता. तो म्हणजे शाळेत असताना रघ्या नेहमी मुलांच्यात असे. पण त्या दिवशी त्याला बघितल्यावर मला मनात थोडी शंका आली कि याला खरेच मुले आवडू लागलीत कि काय. याचे कारण म्हणजे त्याचे बोलणे,त्याचे हावभाव, नजर,ओठांची होणारी हालचाल इत्यादी. त्यामुळे माझ्या मनात खूप शंका येऊ लागल्या होत्या. त्याने मला घरी ये म्हणून सांगितले आणि आम्ही निघालो.

पुढच्या च आठवड्यात त्याचा मला फोन आला आणि त्याने मला रात्री त्याच्या घरी जेवायला बोलावले. मी गेलो पण. त्याच्या घरी जाताच त्याने श्रुती ला हाक मारली आणि माझी ओळख करून दिली. त्याच्या बायकोला बघून माझे डोके गरम झाले.

अतिशय देखणी होती श्रुती दिसायला. चंद्र कोर सारखी टिकली लावली होती तिने. अतिशय बांधेसूद शरीर आणि नीटनेटके कपडे यामुळे तिचे सौंदर्य खुलून दिसत होते. तीची शरिरयष्टी कॉलेज ला जाणाऱ्या मुलींसारखी होती. जेवढ्याचे तेवढे नितंब, आवश्यक तितकेच बाहेर आलेले छातीचे उभार, कोमल आणि खूप नाजूक पण तितकेच रसिले असे गुलाबी गुलाबी ओठ यामुळे ती खूपच आकर्षक दिसत होती.

रघ्या आणि तिचा जोड पूर्ण विजोड होता. आम्ही त्या दिवशी एकत्र जेवण घेतले. तिला समजले कि मी त्याचा लहानपणीचा मित्र आहे. त्यामुळे ती पण माझ्याशी खूपच जवळीकतेने बोलू लागली. त्यांचा निरोप घेऊन मी निघालो. पण पुन्हा एकदा राहून राहून मला रघ्याचे काही समजेना. माझे त्यांच्या घरी येणे जाणे चालू झाले होते. श्रुती पण माझ्याशी चांगलीच जवळीक करू लागली होती.

एकदा त्याने मला घरी बोलावून घेतले.मी घरी गेलो तेव्हा तिथे अजून एक माणूस होता. रघ्या ने मला त्याची ओळख करून दिली आणि म्हणाला “नित्या हा माझा मित्र राक्या. आम्ही दोघे खूप जवळचे मित्र आहे.”

मी माझी ओळख करून दिली आणि आम्ही गप्पा मारू लागलो. रघ्या मला म्हणाला “नित्या तुला एक गोष्ट सांगायची आहे.”

“बोल ना” मी म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे मी आणि राक्या रिलेशन मध्ये आहे.”

त्याचे ते बोलणे ऐकून मी काय समजायचो ते समजलो. पण न समजल्याचा आव आणून मी त्याला विचारले “म्हणजे काय? मला काही समजले नाही तू काय बोलत आहेस ते”

त्यावर तो म्हणाला “अरे मी गे आहे आणि राक्या पण.” ते ऐकून मी म्हणालो “अरे पण श्रुती ला माहित आहे का हे?”

“हो माहित आहे तिला. तिची काहीही अडचण नाही. पण फक्त एकाच इश्यू आहे” तो म्हणाला.

“काय झाले? सांग मला” मी असे विचारताच तो म्हणाला “माझे आणि श्रुती चे शारीरिक संबंध नाहीयेत. माझे आणि राक्या चे संबंध आताच एक सहा महिने चालू झालेत. श्रुती आजवर गप होती. ती म्हटले कि जर मी मला जे हवे ते मिळवत असेल तर तिला पण पाहिजे ते मिळाले पाहिजे”

“हो बरोबर आहे तसे तिचे म्हणणे. पण तिला काय हवे आहे?” मी विचारताच तो म्हणाला “तिला एका पुरुषाशी संभोग करायचा आहे”

“हा ठीक आहे ना मग. यात काय झालं मग इतके?”मी असे म्हणताच तो उतरला “अरे कोणीही येऊन कसे चालेल. विश्वासातील नको का?”

“बरोबर मग तिलाच विचार ना तिच्या मनात कोण आहे ते”मी म्हणालो.

“विचारले.तिला तुझ्याशी संभोग करायचा आहे” त्याचे वाक्य ऐकताच माझे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली.

“माझ्याशी? मी कसे काय असे करू रघ्या.तू काही तरी खोटे नको बोलू प्लिज” मी म्हणालो.

त्याने लगेच श्रुतीला हाक मारली आणि माझ्या समोर त्याने सगळे संभाषण पुन्हा एकदा केले. ते ऐकून मात्र मी गप बसलो. ते पुढे काही बाही बोलत मला पटवून सांगत होते. मी शेवटी होकार दिलाच. कारण मला जर अनायसे श्रुती सारखा माल ठोकायला मिळणार असेल तर मी जास्त नाटक कशाला करू ना. म्हणून मी काही विरोध केला नाही.

माझा होकार मिळतच सगळे खुश झाले. आम्ही सेलिब्रेशन करायचे ठरवले. ते दोघे एका कोच वर बसले आणि मी व श्रुती एका कोच वर. त्यांनी दारू ची बाटली उघडली आणि जोरात म्युजिक लावले. जोरात येत असलेल्या आवाजात आम्ही दारू पीत गप्पा मारू लागलो. नाचू लागलो. हळू हळू करत रघ्या ने त्या रूम मधेही लाईट कमी करायला चालू केले. अगदी मोजके छोटे बल्ब चालू होते.

कसे बसे आमचे चेहरे एकमेकांना दिसत होते. जशी नाश चढू लागली तसे आम्ही रंगात आलो. रघ्या ने राक्या ला जवळ ओढले आणि त्याचे चुंबन तो घेऊ लागला. मला मुलांचा असा प्रकार नवीनच होता. मी क्षणभर त्यांना बघत बसलो तोच श्रुती माझ्या जवळ आली तिने मला तिच्या जवळ ओढले. माझे लक्ष नसल्याने मी तिच्या छातीवर जाऊन आदळलो.

तिची मऊ मऊ छाती माझ्या डोक्याला लागताच मी गरम झालो. तिने मला खाली पाडले. मी तिच्या मांडीत झोपलो गेलो. ती वरून खाली झुकली आणि तिने मला किसिंग करायला चालू केले. तिकडे ते दोघे आणि इकडे आम्ही दोघे किसिंग करू लागलो होतो.

रघ्या ने राक्या ला नग्न केले आणि तो त्याचा सोटा चोकू लागला. त्याने पण रघ्या चे कपडे काढले व त्याला नग्न केले. त्या दोघांचे सोटे खूपच छोटे होते. ते बघून मला हसूच आले. इकडे श्रुती चा शर्ट मी उतरवला आणि तिच्या ब्रा ला ओरबाडुनच बाजूला फेकले. तिची छोटीशी छाती उघडी पडताच मी तिला जोरात खाली केले व तिच्या छातीवर तुटून पडलो.

कॉलेज मधील मुलीच्या छाती सारखी ती छाती मी जोरजोरात दाबू लागलो, चोकू लागलो. तिच्या शरीरावर मी स्वतःला झोकून दिले होते. तिची छाती चोखत चोकत मी उठलो आणि तिला खाली पाडले. तिचे कपडे काढून मी क्षणात तिला नग्न केले देखील. अतिशय सुडौल आणि नाजूक शरीर माझ्यसाठी आसुसलेले होते. तिच्यावर मी माझ्या जिभेने चाटण्याचा कार्यक्रम चालू केला.

वर पासून खाली पर्यंत मी माझ्या जिभेने तिचे सगळे शरीर चाटू लागलो. ती प्रचंड गरम झाली होती. तिकडे रघ्या ने राक्या चा सोटा चोकून चोकून खूप मोठा केला होता आणि राक्याने तो त्याच्या गांडीत कोंबून त्याला रेमटायला चालू देखील केले होते. मुलांचा सेक्स मी पहिल्यांदाच बघत होतो.

मी श्रुती चे पाय फाकवले आणि तिच्या गुलाबी योनीला चाटायला चालू केले.

तिची योनी चाटून चाटून मी ओलीचिंब केली आणि मग माझे हत्यार मी माझ्या हातात घेऊन हळूच तिच्या योनीत सरकवले. खूप महिन्यांनी ती संभोग करत असल्याने तिच्या योनीचा मार्ग खूपच ओला झाला होता. त्यामुळे माझा सोटा आत जाण्यास अजिबात अडचण आली नाही. पूर्ण आत गेल्यावर मी तिचे पाय माझ्या हातात घेतले आणि माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो.

काच काच काच काच करत मी तिच्या योनीला ठोकू लागलो. तिकडे राक्या राघ्याची गांड मारत होता आणि इकडे मी श्रुतीला ला ठोकून काढत होतो. आमच्या दोघांचा आवेग प्रचंड असल्याने ते दोघे आमच्याकडून ठोकून घेताना प्रचंड आनंदी झालेले दिसत होते.

खूप वेळ ठोकून झाल्यावर आम्ही दोघांनी एकाच वेळी आमचे सोटे बाहेर काढले आणि त्यांच्या तोंडात दिले. त्यांनी आमचे सोटे चोखायला चालू करताच तयातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याचे तोंड त्याने भरून गेले. दोघांनी पण मनसोक्तपणे वीर्य पिले आणि मग आम्ही चौघेही शांत झालो. आम्ही पुन्हा एकदा आमच्या कोच वर बसलो

घामेघूम झालेल्या आमच्या शरीराशी ते दोघे अजूनही खेळत होते. मी पण श्रुतीच्या छातीशी, योनीशी खेळ करत बसलो होतो. एका स्वर्गीय आनंदाचा उपभोग आम्ही घेतला होता. थोड्याच वेळात आम्ही पुन्हा एकदा तयार झालो आणि पुन्हा एकदा आम्ही त्यांना ठोकून काढले. तेव्हापासून आम्ही नियमित हा खेळ चालू ठेवू लागलो होतो. श्रुतीला मी रघ्या नसताना पण तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो. तिला पण घरच्या घरी ठोकून घेण्यास मिळत असल्याने ती पण खूपच आनंदी झालेली होती.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *