राखी वहिनीची तिच्या माहेरी चुदाई – १ – marathi sambhog katha

मी ऑफिसमध्ये काम संपवून रिकामाच बसलो होतो. माझ्या समोरची असिस्टंट लता आपल्या फाइल्स बघण्यात व्यस्त होती. मी तिच्या यौवनाच्या सुंदरतेचा आस्वाद घेत होतो. माझ्यातला काम-पुरुष झोपेतून जागा व्हायला लागला होता.

आतापर्यंत तर लता माझ्यासोबत चांगलीच मोकळी झाली होती. म्हणजे मी तिचं सर्वकाही खोलून बघितलं होतं. विचार करत होतो की आता कोणतं काम बाकी नाही आहे. फार दिवसांपासून मी लताची मजा लुटली नाही आहे. म्हणून मी माझ्या केबिनचा दरवाजा आतून बंद केला. मग तिला माझ्या केबिनच्या दुसऱ्या खोलीत नेऊन तिच्या यौवनाची मजा लुटायला लागलो. असं मी बरेचदा करायचो.

इतक्यात माझ्या साळ्याचा फोन आला.

साळा: नमस्कार जावई. कसे आहात?

मी म्हणालो: ठीक आहे मी. कशी आठवण केली माझी? छोटू आणि राखी वहिनी कसे आहेत?

साळा म्हणाला: जावई सर्व काही नीट आहे. पण तुम्हाला एक त्रास देत आहे.

मी: सांग ना काय काम आहे?

साळा: एक महिन्याआधी आपल्या सर्वांना माझा साळा विनयच्या लग्नाला जायचं होतं. पण तुम्ही तुमच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे आमच्या सोबत आले नव्हते. त्यामुळे मी राखी आणि मुलासोबत लग्नाला गेलो.

मी: हो मग?

साळा: मग माझ्या मुलाची परीक्षा आली. त्याखातर मी त्याला घेऊन परत आलो. पण राखी माहेरच्या आग्रहाखातर तेथेच थांबली. आता तिला इकडे यायचं आहे. पण मी सुट्ट्या नसल्याने आता तिला घ्यायला जाऊ शकत नाही आहे. जर तुम्ही व्यस्त नसाल तर राखीला घ्यायला जाल का? माझ्या साळ्याला आणि त्याच्या पत्नीलाही तुम्ही लग्नाच्या शुभेच्छा देऊन येऊ शकाल. ते सर्व तुमची फार आठवण करत होते.

मी म्हणालो: बरं उद्या किंवा परवा जशी वेळ मिळेल मी जाऊन राखी वहिनीला घेऊन येईन.

साळा: धन्यवाद जावई.

मग मी फोन ठेवला. आता माझ्या मनात राखी वहिनीला भेटायची मनीषा घट्ट व्हायला लागली. लताच्या चुदाईचा विचार सोडून मी हा विचार केला की चला राखी वहिनीची पुच्ची मला यावेळी लाभते की नाही बघू!

मला खात्री तर नव्हती पण थोडीशी आशा मात्र होतीच. जर नशिबाने संधी मिळाली तरच मी राखी वहिनीला झवू शकणार होतो. कारण लग्नाचे घर तर पाहुण्यांचं असतं. त्यामुळे एकांत लाभणे तर दुरापास्तच होतं. त्यामुळे तिला झवण्यासाठी चांगली प्लॅनिंग बनवावी लागणार होती.

वारंवार राखी वहिनीबद्दल विचार करून मी उत्तेजीत व्हायला लागलो होतो. तिच्या नशीली डोळ्यातून ती नेहमीच काहीतरी सांगायची. काय मस्त फिगर होती! तिच्यामध्ये काही विशेष बाबी होत्या. तिच्या मादक हालचालींनी मला तिचा आशिक बनवलं होतं. तिचा गव्हाळ रंग चांगला उजळून निघाला होता. तिचं शरीर एखाद्या साच्यातून काढल्यासारखं आखीव-रेखीव होतं.

ती जेव्हा हसायची तेव्हा तिच्या गालावर खळी पडायची. तिचे ओठ पाहिल्यावर वाटायचं की आतमध्ये मधुर-रस भरलेला असावा. वरच्या ओठाच्या बाजूला असलेलं छोटसं काळं तीळ तर तिच्या सौंदर्याला चार चांद लावायचे. तिचे केस तर काळेभोर आणि लांबसडक होते. जर तिने ते खोलले तर असं वाटावं की काळ्या मेघांनी दाटी केली असावी. जेव्हा ती त्याची वेणी घालून चालायची तेव्हा ती वेणी तिच्या हलणाऱ्या गांडीवर वारंवार आदळायची.

उंची पाच फूट सहा इंच. एक बाळ झाल्यावरही तिचे वक्ष टणक जाणवायचे. ते रस भरून असलेल्या मोठ्या संत्र्यांसारखे वाटायचे. असं वाटायचं की त्याचा कधी वापर झालेलाच नसावा. एकसपाट पोट, भरीव गांड! हे सर्व पाहिल्यावर पाहणारा आपलं सर्व भानच विसरून जायचा.

दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मी माझ्या साळ्याच्या सासरी जायचा प्लॅन केला. साळ्याच्या साळ्यासाठी म्हणजे विनयसाठी मी काही भेट वस्तू घेतल्या.

मग मी माझ्या जिप्सीने त्यांच्या गावाला जायला निघालो. गावाला पोहोचायच्या आधीच मी माझ्या साळ्याला सांगितलं होतं की मी राखी वहिनीला घ्यायला निघालो आहे. काही वेळातच मी पोहोचेल. तुम्ही राखी आणि तिचा भाऊ विनयला माहिती द्या जेणेकरून ते मला घरीच मिळतील.

८०, ९० किमी दूर अंतर पार केल्यानंतर संध्याकाळच्या सुमारास मी त्यांच्या गावी पोहोचलो. गावाच्या बाहेरच्या रस्त्यालगतच विनयचं शेत होतं. मी तिथे पोहोचतच होतो. दोन स्त्रिया जनावरांच्या चाऱ्याचा ढीग डोक्यावर ठेवून शेतातून बाहेर येत होत्या.

मी जवळ गेलो तर पाहिलं कि त्या स्त्रिया राखी वहिनी आणि तिची आई होत्या. ते पाहून मी जिप्सी थांबवली. राखी वहिनीने लाजून चाऱ्याचा ढीग जमिनीवर फेकला. राखी वहिनीला गावातल्या वेशात मी पहिल्यांदाच पाहत होतो. पायात जाडजूड पैंजण, साडी कमरेला खोचलेली! एकदम गावातली छोरी वाटत होती. असं वाटत होतं जसं काही तिचं बालपण परत आलं असावं.

मी विचारलं: विनय आणि नवीन सूनबाई कुठे आहेत?

तेव्हा राखी वहिनी हसून डोळा मारत म्हणाली: ते दोघं घरीच आहेत.

मी समजून गेलो की राखी वहिनी विनयला आपल्या नव्या बायकोसोबत एकटे राहायची पूर्ण संधी देत आहे. राखीच्या वडिलांचं खूप आधीच निधन झालं होतं. त्यांच्या घरी राखी वहिनी व्यतिरिक्त तिची आई आणि भाऊच होते.

मी त्यांच्या चाऱ्याचा ढीग माझ्या जिप्सीत ठेवून त्यांना बसवून घरी पोहोचलो.

विनय आणि त्याच्या नव्या बायकोने माझं चांगलं स्वागत केलं. माझ्या अनुभवी डोळ्यांनी हेरलं की ती नुकतीच झवली आहे. मी त्यांना भेटवस्तू देत त्यांना लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या.

मी सांगितलं की मी राखी वहिनीला घ्यायला आलो आहे. तुम्ही तिला माझ्यासोबत पाठवा.

तेव्हा ते म्हणाले: आता रात्र होत आहे. आज तर आम्ही तुम्हाला जाऊ देणार नाही. तुम्ही उद्या सकाळी जा.

विचार तर माझा हाच होता की मला रात्री थांबायची संधी मिळावी. चहा-नाश्ता देत राखी म्हणाली: रात्री गावात वीज नसते. गावातले डास आज तुमची चांगली मजा घेणार.

ती फार उत्साहात दिसत होती.

मी म्हणालो: मजा तर मी तुझी घेणार आहे. लक्षात ठेव रात्री तुला माझ्याजवळ यायचं आहे.

ती म्हणाली: मला तुमच्यासोबत झवण्याची जी मजा मागच्या वेळेस आली होती त्याला तर मी आयुष्यभर विसरणार नाही.

माझ्या बोलण्याने तीही उत्तेजीत व्हायला लागली होती. ती माझी चांगली काळजी घेत होती. माझ्या प्रत्येक गरजेला ती तयार होती. गावातल्या त्या मोठ्या घरात काहीतरी करायची फारच छान संधी होती. मला खूप लोक भेटायला आले. फार मजा येत होती.

जेवण केल्यानंतर साडेदहा पर्यंत आम्ही गप्पा करत राहिलो. तेवढ्यात लाईट गेली जी आता सरळ सकाळी सहा वाजताच येणार होती. विनयने हॉलमध्ये माझा बेड लावला आणि म्हणाला, “आता मी झोपायला जात आहे. शुभ रात्री!”

मग तो आपल्या वरच्या बेडरुममध्ये बायकोसोबत गेला. राखी वहिनीची आई आतमधल्या खोलीत जाताना तिला म्हणाली, “मुली जावयांना पाणी ठेवून तू येऊन माझ्या खोलीत झोप.”

मग राखी वहिनीने माझ्यासाठी पाण्याचा लोटा आणून ठेवला आणि थोड्या वेळात परत यायचं बोलून कंदील घेऊन आपल्या खोलीत झोपायला गेली. अंधारात लेटून मी कळ बदलत राहीलो.

मग मला थोडीशी झोप लागली. तेवढ्यात माझ्या गालावर रेखाच्या ओठांचा स्पर्श झाला. ती मला किस करत आपला एक हात माझ्या पायजमाच्या आत घुसवून माझ्या लवड्याला कुरवाळत होती.

मी विचारलं: आई झोपली का?

ती म्हणाली: हो. पण ती उठली तरी मी बाथरूमला गेली असल्याचा बनाव करीन.

आता मी निश्चिंत झालो. अंधारात मी तिला मोठ्या मुश्किलीने तिला पाहू शकत होतो. तिला मी माझ्या अंगावर घेतलं आणि तिच्या शरीरावर हात फिरवायला सुरुवात केली. तिने गाऊनच्या खाली ब्रा पॅंटी काहीच घातली नव्हती. ती पूर्ण तयारीने आली होती.

मी तिचा गाऊन तिच्या गळ्याबाहेर काढला. ती आता पूर्ण नागडी माझ्या शरीराला चिपकली. तिने माझी बनियान, पायजामा, चड्डी सर्व आपल्या हातांनी काढून घेतलं. आम्हा दोघांचे नागडे शरीर एक दुसऱ्यात मिसळण्यासाठी अनियंत्रित झाले होते.

तिचे टणक वक्ष माझ्या छातीत घुसायला पहात होते. तिचे स्तन पकडून त्यांना दाबत मी तिची स्तनाग्रे माझ्या ओठांत दाबून चुसायला लागलो. तिचे श्वास जोरात यायला लागले. तिने माझे डोके आपल्या छातीशी दाबून धरलं.

माझा लवडा आपल्या पूर्ण आकारात आला होता. तो तिच्या कोमल हातांकडून मसळल्या जात होता. मी राखीला सिक्स्टी नाईन पोझिशन मध्ये केलं आणि तिच्या चिकण्या जांघांच्यावर चुंबन करायला लागलो. तिच्या चिकण्या जांघा त्या अंधारातही चमकत होत्या.

तिने माझ्या लवड्याला चुसत असताना माझे आंडही तोंडात घेतले. मी तिच्या ओल्या झालेल्या पुच्चीवर माझे ओठ ठेवले. त्यावर साबणाची सुगंध बघून माहित पडलं की तिने आपली पुच्ची नुकतीच धुतली आहे.

मी माझ्या जिभेने तिच्या पुच्चीचे पानं मोकळे केले आणि बोटांनी तिच्या दाण्याला कुरवाळायला लागलो. मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घुसवलं. तिच्या तोंडून किंकाळी निघाली, “आहहहह… अंत पाहू नका..  झवा ना मला…!” तिच्या पुच्चीतून पाणी निघणे सुरू झालं होतं.

मला एकदा तिला झडताना बघायचं होतं. म्हणून एका हाताने मी तिची गांड सहलवत तिची पुच्ची चाटत, तिच्या दाण्यावर बोटांनी दाबत तिची आग भडकवत होतो. तिचे सुस्कारे आणखी जोरदार व्हायला लागले. ती माझा लंड जोराने हलवत आपल्या जीभेने चुसायला लागली. त्या आनंदाबद्दल मी शब्दांत सांगू शकत नाही.

मी एकाग्रचित्ताने तिची पुदी मसळत होतो. तेवढ्यात राखी चरमक्षणावर पोहोचली. तिने आपल्या टांगा आकुंचल्या. आपल्या जोरदार श्वासांना अनियंत्रित सोडत ती म्हणाली, “आईईईई… झालं माझं…. थांब..!” आणि ती आपल्या पुच्चीतून पाणी सोडती झाली.

मी माझा लंड तिच्या मुखातून काढला आणि तिच्या सोबत येऊन लेटलो. ती मला लिपटली आणि म्हणाली, “तुमच्यासोबत मिळत असलेली ही खुशी तुमचा साळा मला कधीच देत नसतो. त्यांना काही शिकवा ना.”

मी म्हणालो: त्याला तर मी शिकवतोच. पण मग तू मला विसरून जाशील ना?

बोलण्या बोलण्यात माझ्या लवड्याने आपलं गंतव्य स्थळ शोधून काढलंच. तो तिच्या पुच्चीच्या दरवाजावर ठकठक करायला लागला. राखी मला किस करत माझ्या अंगावर आली. माझा लवडा पकडून तिने आपल्या पुच्चीत फसवलं आणि आपली गांड हलवून हलवून लंडाला आत बाहेर करायला लागली.

मी तिच्या टणक स्तनांना दाबत तिची पुदी हेपायला लागलो. लवडा अगदी तिच्या पुच्चीच्या मुळापर्यंत जाऊन बाहेर निघायचा. तिच्या चिकण्या पुच्चीच्या भिंतींना रगडून माझा गुलाबी सुपारा आणखीनच फुगीर झाला. तिच्या प्रत्येक झटक्यांसोबत तिच्या तोंडून निघणारे सुस्कारे मला फार मजा देत होते.

“फाडून टाका ना माझी पुदी….. आह्ह्ह…. आज किती दिवसांपासून माझी पुच्ची अश्रू वाहत आहे.”

दहा मिनिटांच्या ठोकाठोकी नंतर आम्ही सर्व काही विसरून संभोगाची अभूतपूर्व मजा लुटायला लागलो. दोघेही घामाने डबडबलो. राखी वहिनी तर गांड उचलून-उचलून अशी काही चुदवत होती जशी काही ती माझ्या आंडाना सुद्धा आपल्या पुच्चीत घ्यायला बघत होती.

यासोबतच तिचं शरीर ढिले पडायला लागलं. तिच्या पुच्चीतून चिकट पाण्याचा झरा निघाला. तिच्या पुच्चीच्या अकडण्याने माझा लंड ही स्लखीत झाला. माझ्या विर्याची धार तिच्या पुच्चीत रिकामी झाली.

त्यानंतर आम्ही दोघेही एकमेकांना बाहुपाशात घेऊन आपल्या जोरदार श्वासांवर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करायला लागलो.

या कहाणीचा पुढील भाग लवकरच सादर करेन. कहानी कशी वाटली कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *