राधिकाचे सौंदर्य – १ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी अशोक आज तुमच्या सर्वांसमोर माझ्या जीवनातील एक खरी घटना घेऊन हजर आहे.

मी तुम्हा सर्वांसारखा एक साधा माणूस आहे. ही घटना माझ्या सोबत मागच्या वर्षी घडलेली आहे. माझी नोकरी नाशिकमध्ये असल्याने मी तिथेच राहतो. माझं मूळ गाव इजातपुरी आहे.

गावचे पाटील असल्याने गावात सर्वजण आम्हाला चांगलं ओळखत होते. तिथे माझे आई-वडील आणि भावाचं कुटुंब राहतात. मी नाशिकमध्ये नोकरीला आहे हे सर्व गावाला माहीतच आहे.

त्यामुळे जर कधीही कुणी माझ्या गावातून इकडे येत असेल, तर तो माझ्याकडे राहायला म्हणूनच येतो. मला हे असं अजिबात आवडत नसे. पण गावात पाटील असल्याने बाबांचा आदर राखणे महत्वाचे होते.

तिकडून बाबा पण कधी कुणी इकडे येत असेल तर, त्याला आग्रहाने माझ्याकडे पाठवायचे. आणि मला त्याच्या कामासाठी इकडे तिकडे पळावे लागायचे.

आता तुम्ही म्हणत असाल, मी काय हे असल्या गोष्टी तुम्हाला सांगतोय? पण माझ्यासोबत घडलेली घटना ही अशा प्रकारे घडलेली आहे. असच एके दिवशी मला माझ्या घरून फोन आला.

तेव्हा मला समजलं की, आमच्या घरी कामाला असणाऱ्या राजू काकांची मुलगी बँकेत नोकरीला लागली होती. नोकरी जॉईन करण्याच्या अगोदर तिला तीन महिने नाशिकमध्ये ट्रेनिंग होती.

आणि मला तिच्या राहण्याची व्यवस्था करायची होती. त्या साठीच मला माझ्या घरून फोन आलेला होता. मी दरवेळी प्रमाणे ठीक आहे असं बोलून फोन ठेवला.

नंतर असेच दिवस उलटून गेले, आणि मी ही गोष्ट विसरलो देखील. तेव्हा एके दिवशी सकाळ-सकाळीच माझ्या फोनवर एका अनोळखी नंबर वरून फोन आला.

फोन उचलल्यावर तिकडून एका मुलीचा आवाज आला. तो मधुर आवाज ऐकताच मी त्या आवाजाचा दिवाना झालो. फोनवर राजू काकांची मुलगी बोलत होती.

तिने मला फोनवर स्वतःच नाव न सांगता ओळख पटावी म्हणून राजू काकांची मुलगी बोलत आहे, असंच ती म्हणाली. पुढे ती म्हणाली, “मी आता गावातून निघत आहे, रात्री पर्यंत तिकडे येईल.”

मग मी तिला आरामात यायला सांगून फोन ठेवला. मी आता ती कशी दिसत असेल हा विचार करायला लागलो. तिच्या राहण्याची व्यवस्था दुसरीकडे कुठे करण्याऐवजी मग तिला मी इथेच जर ठेवलं तर.

पण मग माझ्या मनात अजून प्रश्न पडायला लागले, जर तिने इथे राहण्यास नकार दिला तर? सर्व शंका कुशंका दूर सारून मी उठून तयार व्हायला लागलो. तो पूर्ण दिवस मला आज खूप लांब वाटू लागला.

एवढ्या कोमल आवाज असणाऱ्या व्यक्तीचा चेहरा पाहण्यासाठी माझ्या मनात धडपड चालू होती. खैर जसा-तसा दिवस संपला आणि मी माझ्या ऑफिसमधून घरी जायला निघालो.

तेव्हा परत तिचा फोन आला. ती म्हणाली, “मी इथे नाशिकमध्ये आले आहे, आता कुठे येऊ?”

मग मी ती कुठे आहे, हे विचारून तिला तिथेच थांबण्यास सांगितलं. मी लगेच माझी गाडी स्टेशनकडे वळवली. तिथे जाऊन मी तिला फोन केला तर लगेच ती माझ्या गाडीजवळ येऊन उभी टाकली.

ती जवळ येताच मी तिला आज पहिल्यांदा पाहिलं. तिने आपल्या तोंडाला स्कार्फ बांधलेला होता, पण तिचे डोळे मला दिसत होते. तिचे डोळे माधुरी दीक्षित सारखे होते.

तिने एक कुर्ती आणि पायजमा घातलेला होता. तिची कुर्ती तिच्या अंगावर एकदम फिट आणि बरोबर येत होती. तिची कुर्ती निळ्या रंगाची होती, ती तिला मस्त दिसत होती.

मी तिच्याकडे पाहतच राहिलो, तेव्हा तिने आपल्या तोंडावरील स्कार्फ काढून मला स्वतःचा चेहरा दाखवला. तिने स्कार्फ काढल्यावर मी भानावर आलो, आणि तिच्याकडे न पाहताच मी तिला मागे बसायला सांगितलं.

तिने आपल्या सोबत एक बॅग पण आणली होती. मी तिच्या हातातून बॅग घेऊन माझ्या समोर ठेवली, आणि मग ती माझ्या मागे बसली. ती आपले दोन्ही पाय एकीकडे करूनच बसली.

मग मी गाडी सुरू करून माझ्या खोलीवर जाऊ लागलो. रस्त्याने जातेवेळी मात्र मी आरशामधून सारखं तिला पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण मी तिचा पूर्ण चेहरा नाही पाहू शकलो.

शेवटी घरी पोहोचल्यावरच मला तिचा पूर्ण चेहरा पाहण्याचं सौभाग्य लाभलं. तिला पाहताक्षणी मला शिल्पा शेट्टी आठवली. तिच्या चेहऱ्याची घडण अगदी हुबेहूब शिल्पा सारखी होती.

घरामध्ये आल्यावर मी तिची बॅग तिच्या हातात देत तिला बाथरूमचा रस्ता दाखवून फ्रेश व्हायला सांगितलं. लगेच बॅगमधून टॉवेल काढून ती आतमध्ये गेली. दोन मिनिटांतच तोंड धुवून ती बाहेर आली, मग मी सुद्धा फ्रेश झालो.

ती बाहेर हॉलमध्ये बसलेली होती. मी लगेच किचनमध्ये जाऊन चहा बनवला. मग दोन कप घेऊन मी एक तिला दिला. तिने चहा घेतला आणि मग मी तिला तिच्याबद्दल विचारायला सुरुवात केली.

तिने आता मला तिचं नाव राधिका सांगितलं. मग मी तिला विचारलं, “तुला ट्रेनिंग साठी कुठं जावं लागेल आणि कसकाय करणार आहेस?”

त्यावर तिने बॅगमधून एक लेटर काढून माझ्याकडे सोपवलं. ते तिच्या ट्रेनिंगचे लेटर होतं. त्यावरचा पत्ता माझ्या घराच्या मागच्या बाजूचा होता. माझ्या घरातून पायांनी चालत दहा मिनिटांचा रस्ता होता.

मी तिला हे सांगताच ती खुश झाली, आणि मला म्हणाली, “मी तीन महिन्यांसाठी इथे राहिले, तर तुम्हाला काही अडचण होणार नाही ना?”

मला कसली अडचण होणार होती? मी तर स्वतःच तिला इथे ठेवायला तयार होतो. मी तिला म्हटलं, “तू जोपर्यंत इथे आहेस, तोपर्यंत इथे माझ्या सोबतच राहू शकतेस. तेवढंच मला पण सोबत होईल.”

हे ऐकून ती जाम खुश झाली, ती लगेच उठून माझ्याजवळ येऊन बसली. चहा पिऊन झाला होता, मी कप समोर टेबलवर ठेवताच ती दोन्ही कप घेऊन किचनमध्ये गेली.

तिने भांडे धुऊन टाकले, आणि रात्री जेवायला काय बनवायचं? हे विचारू लागली. मी तिला जे आवडेल ते बनवायला सांगितलं. तिला किचनमध्ये कोणत्या वस्तू कुठे आहेत हे माहीत नव्हतं, म्हणून मी तिथेच थांबून तिला सांगू लागलो.

ती सुद्धा सारखं माझ्याकडे चोर नजरेने पाहू लागली. तिचं हे असं चोर नजरेने पाहणं मला माझ्यासाठी हिरवा झेंडा आहे वाटू लागलं. म्हणून मी थोडी रिस्क घेऊन स्वतःच पहिलं पाऊल उचलायचे ठरवलं.

ती पोळ्या लाटत होती, तेव्हा मी तिच्या बरोबर मागे जाऊन तेलाचा डब्बा घ्यायला पुढे वाकलो. हे असं करण्यामुळे माझ्या बुल्ल्याचा स्पर्श तिच्या गांडीला झाला.

आणि मी तिच्या मानेवरून खाली वाकल्याने तिच्या गळ्यावर माझे ओठ ठेवून हलकं चुंबन घेतलं. माझ्या अशा करण्यामुळे ती एकदम दचकली, पण तिने मला विरोध केला नाही.

मला तिच्याकडून विरोध नाही हे पाहून मी मग तिच्या गांडीवर माझ्या बुल्ल्याचा दबाव वाढवला. माझा बुल्ला सुद्धा आता ताठलेला होता. मी मग तेलाचा डब्बा तिथेच ठेवून माझे हात राधिकाच्या कंबरेभोवती गुंडाळले.

हे पाहून राधिका गालातल्या गालात हसून लाजू लागली. मी माझी कंबर हलवून तिच्या कपड्या वरूनच गांडीच्या छिद्रात माझा बुल्ला ठेवण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

राधिकाने माझा प्रयत्न ओळखला आणि स्वतःच एक हात मागे घेऊन माझ्या बुल्ल्याला योग्य जागी ठेवलं. हे पाहून मी मग तिच्या मानेवर चुंबन घ्यायला सुरुवात केली.

राधिका न थांबता पोळ्या लाटत होती. राधिकाची पाठ माझ्याकडे होती, आणि मी तिच्या गांडीवर दबाव टाकत होतो. मी तिला थोड्या वेळाने माझ्याकडे वळवलं.

तर ती म्हणाली, “आता पटकन स्वयंपाक आवरून घेऊ द्या. जेवण झाल्यावर मग आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे.”

हे ऐकून मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून एक दिर्घ चुंबन घेतलं. चुंबन झाल्यावर राधिका परत स्वयंपाक करायला लागली. मग मी पुढे हात घेऊन तिच्या पायजाम्याचा नाडा खोलला.

नाडा खोलताच राधिका हसायला लागली. मी लगेच तिचा पायजमा काढून वेगळा केला आणि बाजूला ठेवला. आता राधिका खालून फक्त पॅन्टीजवर होती. मी लगेच तिच्या मागे माझ्या गुडघ्यांवर बसलो.

तिची कुर्ती उचलून मी वर केली. आता कुर्ती माझ्या मध्ये येऊन अडचण करणार नव्हती. मी मग तिच्या दोन्ही नितंबांना माझ्या हातांमध्ये पकडून दाबून पाहिलं.

तिचे ते मुलायम नितंब पाहून मला त्यांची फार आवड वाटायला लागली. म्हणून मी लगेच तिची पॅन्टीज न काढता, तिच्या नितंबाना चुंबन द्यायला सुरुवात केली. हे सर्व पाहून राधिका गालातल्या गालात हसत होती.

मी तिच्या नितंबावर चुंबन घेत घेतच तिच्या पॅन्टीजच्या इलास्टिकमध्ये दोन बोट टाकले. आणि पुढच्याच क्षणी खचकन तिची पॅन्टीज खाली ओढली.

आता मात्र माझ्या डोळ्यांसमोर राधिकाचे गोल आणि सुडौल नितंब पूर्णतः उघडे झालेले होते. मी लगेच माझं एक बोट घेऊन तिच्या दोन्ही नितंबामधील दरीमध्ये फिरवायला चालू केलं.

एवढा वेळ हे सर्व पाहून आणि अनुभवून आता राधिका पण उत्तेजित झाली होती. पण तरी सुद्धा ती स्वयंपाक करण्यावर लक्ष देण्याचा प्रयत्न करू पाहत होती.

मी तिच्या पाठीमागूनच माझं एक बोट तिच्या पुच्चीवर नेलं. पुच्चीवर माझ्या बोटाचा स्पर्श होताच राधिकाचे पूर्ण अंग शहारले. मी माझे ते बोट तिच्या पुच्ची भोवती फिरवून तिला मजा देऊ लागलो.

आता मात्र राधिका स्वतःला रोकू शकत नव्हती. तिने पोळी लाटणं बंद करून आपले हात किचनच्या ओट्यावर टेकले होते. तिला असं थांबलेलं पाहून मी तिचं तोंड माझ्याकडे वळवलं.

राधिका माझ्याकडे वळताच तिची पुच्ची माझ्या तोंडासमोर आली. तिने अगोदरच पुच्ची पूर्ण साफ करून ठेवली होती.असं वाटत होतं की, तिने आज सकाळीच पुच्चीवरील केस काढले असावेत.

लगेच मी तिच्या पुच्चीवर माझे ओठ ठेवून एक दिर्घ चुंबन दिलं. मी तिच्या पुच्चीवर ओठ ठेवताच, राधिकाने लाज सोडून दिली. आणि माझ्या डोक्याला स्वतःच्या पुच्चीवर दाबायला सुरुवात केली.

मी पण मस्त होऊन तिची पुच्ची चाटु लागलो. आज इथपर्यंतच लिहू शकलो मित्रांनो.

उद्या ह्यापुढील कथा घेऊन मी परत तुमच्या समोर हजर होईल.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे सांगायला विसरू नका.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *