राधिकाचे सौंदर्य – २ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी अशोक आज तुमच्या सर्वांसमोर माझ्या कथेचा पुढील भाग घेऊन हजर आहे.

माझ्या कथेच्या मागील भागात तुम्ही वाचलं की, राधिका माझ्या गावातील घरामध्ये काम करणाऱ्या राजू काकांची मुलगी माझ्याकडे नाशिकला आली होती.

तिची ट्रेनिंग होईपर्यंत ती माझ्यासोबतच माझ्या घरात राहणार होती. ती इथे आल्यापासून माझ्याकडे चोर नजरेने पाहत होती. मी थोडी रिस्क घेऊन पहिलं पाऊल उचलायचे ठरवलं.

राधिका स्वयंपाक करत होती आणि मी तिच्यासोबत गप्पा मारत किचनमध्ये थांबलो होतो. मी तिच्या मागून माझ्या बुल्ल्याने तिच्या गांडीवर दबाव टाकला.

तर तिने स्वतः माझ्या बुल्ल्याला हातात घेऊन बरोबर जागी ठेवलं. राधिका कडून हिरवा झेंडा मिळताच मग मी तिचा पायजमा काढून तिच्या नितंबावर आपले हात कसले.

थोड्याच वेळात राधिका पण उत्तेजित झाली आणि स्वयंपाक करणं थांबवलं. मग मी तिला माझ्याकडे वळवून तिची पुच्ची चाटायला सुरुवात केली.

राधिकाने आपले दोन्ही हात किचनच्या ओट्यावर ठेवून मस्त मजा घ्यायला सुरू केली. आता पुढे –

मी किचनमध्ये राधिका समोर आपल्या गुडघ्यांवर बसून तीची पुच्ची चाटु लागलो. माझे दोन्ही हात मी तिच्या नग्न नितंबावर नेऊन जोरात कसले. आता राधिकाचे हात सुद्धा हळूहळू माझ्या डोक्यावर दबाव देत होते.

माझी जीभ मी तिच्या पुच्चीच्या छिद्रात घुसवून आत-बाहेर करू लागलो. राधिकाचे दोन्ही हात आता माझ्या डोक्यावर आलेले होते आणि ती माझ्या डोक्याला आपल्या पुच्चीवर दाबत होती.

मग मी माझा एक हात तिच्या नितंबावरून हटवला आणि समोर घेतला. समोर घेतलेल्या हाताचं एक बोट मी तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवलं. पूर्ण बोट पुच्चीमध्ये जात नव्हतं.

मला मधेच काहीतरी बोटाला लागल्यासारखं होत होतं. मी मग माझं तोंड तिच्या पुच्चीवरून दूर केलं. आणि राधिकाला विचारलं, “तुझी ही पहिली वेळ आहे का?”

त्यावर तिने आपले डोळे बंद ठेवूनच होकारार्थी मान हलवली. राधिकाने आपल्या हातांनी माझ्या डोक्याला परत पुच्चीवर दाबलं.

मी पण मग तिला नाराज न करता तिच्या पुच्चीतून बोट काढून परत चाटण्यास सुरुवात केली. मी माझी जीभ जेवढी तिच्या पुच्चीमध्ये जाऊ शकेल, तेवढी आत टाकण्याचा प्रयत्न करत होतो.

थोड्याच वेळात राधिकाचे अंग अकडायला लागलं. मी समजलो की आता राधिका तिच्या चरमसीमेवर आहे. मी पण मग माझ्या जिभेची गती वाढवली.

पुढील काही क्षणातच राधिकाची पुच्ची एकदम गच्च झाली आणि तिची पकड सैल झाली. म्हणजेच तिने आता एकदा आपलं पाणी सोडलं होतं.

ती किचनच्या ओट्याला टेकून उभी राहिली, आणि मी तिच्या पुच्चीतून येणारा रस चाटत होतो. मी पूर्ण रस चाटून तिची पुच्ची कोरडी केली. मगच मी उठून तिच्या समोर उभा राहिलो.

मी उठताच तिने मला आपल्या बाहुपाशात कैद केलं. मी सुद्धा लगेच तिच्या चेहऱ्याला माझ्या हातांमध्ये पकडून तिच्या नाजूक ओठांवर आपले ओठ ठेवले.

काही क्षण आम्ही आमच्या आजूबाजूला काय चाललंय हे सर्व विसरून त्या चुंबनामध्ये बुडालो होतो. थोड्या वेळाने राधिका मागे होत म्हणाली, “आता तुमची आज्ञा असेल तर मी स्वयंपाक पूर्ण करू?”

एवढं बोलून ती हसायला लागली. मी तिच्या गांडीवर एक हलकी थपली मारून किचनच्या बाहेर निघालो. राधिका आता किचनमध्ये अर्धनग्न अवस्थेत स्वयंपाक बनवत होती.

तोपर्यंत मी मग माझ्या बेडरूममध्ये जाऊन खोली रात्रीसाठी सजवून ठेवली. स्वयंपाक होताच राधिकाने मला आवाज दिला. मी लगेच बाहेर आलो. जेवण झाल्यावर मी राधिकाला बेडरूममध्ये नेऊन सरप्राईज देणार होतो.

म्हणून मी तिला ह्या बद्दल अगोदर काहीच सांगितलं नाही. स्वयंपाक बनल्यावर लगेच तिने सर्वकाही किचनमधून बाहेर घेतलं. सर्व जेवण वाढून ती आतमध्ये जाऊन तिचा पायजमा घेऊन आली.

मला वाटलं ती परत आपला पायजमा घालून जेवायला बसेल. म्हणून मी तिच्या हातातून पायजमा ओढून घेतला. आणि मग आम्ही हॉलमध्ये टीव्ही पाहत जेवायला बसलो.

जेवण करतेवेळी अधून मधून आम्ही एकमेकांना घास भरवत होतो. जेवायला बसताना राधिकाने आपली कुर्ती खाली केली होती. त्यामुळे तिचे गुप्तांग अर्थातच पुच्ची आणि गांड दोन्ही झाकल्या गेले होते.

जेवण होताच राधिकाला मी हे सर्व पटकन आवरायला मदत केली. भांडे घासून होताच तिने किचनचा ओटा सुद्धा पुसून घेतला. मी माझ्या घरी फ्रीजमध्ये नेहमी शीतपेय ठेवतो.

सर्व आटोपल्यावर मी एक शीतपेय काढून राधिकाला दिलं. राधिकाने ते दोन घोट पिऊन परत मला दिलं. असंच करत आम्ही ते पूर्ण संपवलं आणि मग मी राधिकाच्या जवळ जाऊन तिला मिठीत भरलं.

राधिकाला मिठीत घेऊन मी तिच्या मानेवर चुंबन देऊ लागलो. राधिकाने लगेच माझं शर्ट वर उचलून आपले दोन्ही हात आतमध्ये घुसवले. आता ती माझ्या छातीवर, पाठीवर आपले हात फिरवत होती.

मी मग अधिक वेळ न लावता, राधिकाला अलगद उचलून घेतलं. तिला मी डोळे बंद करायला सांगून बेडरूममध्ये आणलं. बेडरूमची लाइट बंद असल्याने आत पूर्ण अंधार होता.

मी तिला पलंगावर बसवलं आणि तिला डोळे बंद ठेवण्यास सांगितले. मग मी हळूच जाऊन दोन मेणबत्या लावल्या. मेणबत्या लावताच खोलीत मंद प्रकाश येऊ लागला.

मग मी तिच्या जवळ जाऊन बसलो, आणि तिला डोळे उघडायला सांगितलं. डोळे उघडताच ती सजवलेली खोली पाहतच राहिली. तिला ह्याचा काहीच अंदाज नव्हता, त्यामुळे ती पूर्णतः आश्चर्यचकित झाली.

मी तिला माझ्याजवळ ओढलं, आणि पलंगावर पसरलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या घेऊन तिच्या डोक्यावर टाकल्या. तेव्हा ती मला म्हणाली, “हे सर्व तुम्ही कधी केलं?”

तर मी तिला म्हटलं, “जेव्हा तू स्वयंपाक करत होतीस, तेव्हाच हे सर्व करून ठेवलं होतं.”

हे ऐकून उत्साहित होत ती म्हणाली, “मला हे खूप आवडलं, धन्यवाद हे सर्व करण्यासाठी.”

मी तिच्या गालावर चुंबन देत म्हणालो, “आज तुझी पहिली वेळ आहे, म्हणजे आज तुझं शिलभंग होणार. मग काहीतरी विशेष असायला हवं ना.”

एवढं बोलून मी तिची कुर्ती वर उचलून राधिकाच्या पुच्चीवर माझा हात ठेवला. राधिकाने आपल्या हातांमध्ये चेहरा लपवला. मी तिच्या हातांना पकडून चेहऱ्यावरून काढलं, तर तिचा चेहरा लाजेने पूर्ण लाल झाला होता.

राधिकाच्या लाल झालेल्या नाकावर मी माझं नाक ठेवत तिच्या ओठांवर एक दिर्घ चुंबन दिलं. चुंबन चालू असतानाच मी तिची कुर्ती वर उचलून काढायला सुरुवात केली.

तिची कुर्ती अंगावर फिट असल्याने काढायला थोडं अवघड जात होतं. मग मी राधिकाला तिची कुर्ती काढायला सांगितलं, आणि मी स्वतः माझं शर्ट काढून टाकलं.

आता राधिका ब्रा वर होती आणि मी पॅन्टवर. मी राधिकाच्या हाताला माझ्या पॅन्टवरून बुल्ल्यावर ठेवलं.

अगोदर राधिका थोडी लाजू लागली, म्हणून मग मी तिला म्हटलं, “तुला जर पूर्ण मजा घ्यायची असेल, तर लाज सोडून टाक.”

हे ऐकून राधिकाने मग बुल्ल्यावरील हात काढून माझी पॅन्ट काढायला चालू केली. पॅन्टचे बटन काढताच मी माझी कंबर उचलून तिला पॅन्ट खाली ओढायला मदत केली.

तिने पण लगेच माझी पॅन्ट खाली खेचली, आणि माझ्या पायांतून काढून बाजूला फेकली. माझा बुल्ला एवढ्या वेळेपासून पॅन्टमध्ये अडकून होता. मुक्त होताच तो टणाटण उड्या मारू लागला.

माझ्या चड्डीतून बुल्ल्याचा आकार आरामात समजू लागला. राधिकाने हळूच माझ्या चड्डीवरूनच बुल्ल्याला आपल्या हातात घेतलं, आणि चोळून पाहू लागली.

मी तिच्या पाठीवर हात नेऊन तिच्या ब्राचे हुक काढले. ब्राचे हुक काढताच एका लाटेप्रमाणे तिची ब्रा समोर निघून आली. तिचे स्तन मोकळे होण्याची जणू वाटच पाहत असावेत.

मग राधिकाने तिच्या खांद्यावर लटकणाऱ्या ब्रा ला हातांमधून काढून बाजूला टाकलं. आता राधिका माझ्यासमोर पूर्ण नागडी झाली होती.

मी एक हात तिच्या स्तनांवर ठेवला आणि दुसऱ्या हाताने तिचा एक हात माझ्या चड्डीत घुसवला. राधिकाने आपला हात माझ्या चड्डीत टाकून माझ्या बुल्ल्याला पकडताच बुल्ला अजून ताठ व्हायला लागला.

राधिकाने माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेतलं आणि मग म्हणाली, “तुमचा एवढा लांब माझ्या चिमुकल्या जागेत कसा जाईल? मला त्रास तर होणार नाही ना?”

मी तिच्या स्तनांना दाबत म्हटलं, “बुल्ला असतोच पुच्चीत जाण्यासाठी. थोडा त्रास होईल सुरुवातीला पण त्यानंतर तर मजाच आहे.”

हे ऐकून ती मला म्हणाली, “तुम्ही किती घाण शब्दांचा वापर करता.” मग मी तिच्या पुच्चीमध्ये एक बोट घुसवत तिला म्हटलं, “पुच्चीला पुच्ची नाही तर दुसरं काय म्हणू?”

त्यावर ती हसू लागली. तिने पण माझ्या बुल्ल्याला पकडून चोळायला सुरुवात केली. मग मी तिला म्हटलं, “आता तू माझी चड्डी काढून मला नागडं कर.”

ती लगेच हाताने माझी चड्डी काढू लागली, मी तिला थांबवलं. मग मी तिला म्हणलं, “चड्डी तू आपल्या दातांमध्ये पकडून काढ.”

त्यावर ती लाजून म्हणाली, “छि, चड्डीला कुणी दातांमध्ये पकडतं का?”

मग मी तिला म्हणालो, “तू प्रयत्न तर करून पाहा, खूप मजा येईल तुला आणि मला पण.”

मी अजून थोडा दबाव दिल्यावर ती माझी चड्डी दातांनी ओढून काढण्यास तयार झाली. त्यासाठी तिने मला अगोदर पलंगावर झोपवलं, आणि मग हळूच तिने खाली वाकून माझ्या नाभिवर चुंबन दिलं.

नाभिवरून हळूच खाली येत तिने मग माझ्या चड्डीच्या इलास्टिकला आपल्या दातांमध्ये पकडलं. मग हळूहळू राधिकाने माझी चड्डी खाली खेचायला सुरुवात केली.

मी अलगद माझी कंबर वर उचलून धरली, म्हणजे तिला चड्डी काढण्यास मदत होईल. चड्डी बुल्ल्यावरून खाली येताच माझा बुल्ला सटकन तिच्या नाकावर आदळला.

बुल्ला नाकावर आदळताच ती पुरती घाबरली. तिच्या दातांमधून माझी चड्डी पण सुटली. हे पाहून मला हसू आलं.

मग तिने माझ्या बुल्ल्याला एक दोन हलक्या थपल्या मारल्या आणि परत हातानेच चड्डी काढून बाजूला फेकली. आता आम्ही दोघे पण एकमेकांसमोर पूर्ण रूपाने नागडे झालो होतो.

ह्या पुढची कथा नंतर कधीतरी लिहून तुमच्या सर्वांसमोर घेऊन येईल.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला कळवायला विसरू नका.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *