रॉकी, नेवा आणि मी – Marathi Hot Couple Sambhog Katha

मी एकटाच फिरत असे. म्हणजे सोलो ट्रॅव्हलर होतो मी. विविध ठिकाणी फिरायचे, माहिती घ्यायची आणि मजा करायची हि माझी आवड होती. आता सुट्टी चे दिवस चालू झाले होते. काय करायचे असा विचार करत असतानाच मला अचानक डोक्यात आयडिया आली.

शेजारी गावात समुद्र होता. विदेश पर्यटक तिथे खूप येत असत. थंडीचे दिवस म्हणजे विदेशी पर्यटकांची रेलचेल असायची. त्यामुळे मी असा विचार केला कि आपण तिथेच जाऊ फिरायला. तसेही फिरायला जाऊन मला देखील खूप महिने झाले होते. त्यामुळे खूप विचार करून मी ठरविले कि आपण तिथे जायचेच आणि मग मी कामाला लागलो.

इंटरनेट वरून मी हॉटेल बुक केले. हॉटेल म्हणजे ती एक सर्विस अपार्टमेंट सारखी खोली होती. तिथे खूप साऱ्या अश्या खोल्या होत्या. माझ्या सारखे खुप लोक राहणार होते. पण मी जे हॉटेल बुक केले होते तिथे बहुतांश लोक हे विदेशी होती. म्हणजे इंटरनेट वरील फोटो वरून तरी मला तसेच वाटले. त्यामुळे मला त्या बद्दल खूप आकर्षण वाटू लागले होते.

मी ठरल्या दिवशी तिथे गेलो आणि बघतो तर काय त्या संबंध खोल्या मध्ये फक्त मीच देशी मुलगा होतो. बाकी सगळ्या रूम्स मध्ये तर विदेश पुरुष आणि महिला होत्या. ते बघून सुरवातीस मी थोडा बावरलो. पण मग लगेचच स्वतःला सावरून घेतले आणि मी इकडे तिकडे काय दिसते याची माहिती घेऊ लागलो. खूपच सुदर लोकेशन होते ते.

मी तिथे साधारण एक महिना राहणार होतो. आजूबाजूला सगळेच विदेशी लोक असल्याने मी खुश होतो. एक से एक गोऱ्यापान मुली आणि बायका बघून मीही वेडाच झालो होतो. तसेही त्या बायका बिनधास्त असतातच. काय ते त्यांचा गोरा वर्ण, गोरी कांती, एक से एक मादक फिगर लाभलेल्या, अंगावर केसाचा जराही लवलेश नाही, एक हि डाग अंगावर नाही, निळे डोळे. काय बघू नि काय नको.

बिकिनी आणि ब्रा घालून बिनधास्त वावरणाऱ्या त्या बायका बघून त्यांना ठोकायची इच्छा खूप होत असे मला. मी रोखून बघू शकत नव्हतो त्यांना. पण चोरून चोरून का होईना त्यांना नक्क्कीच बघत होतो. रात्र झाली कि त्यांना आठवून त्यांच्यावर मूठ मारूनच मी झोपत असे.

माझ्या रूम च्या शेजारी एक जोडपे रहात होते. जाता येता आमची भेट होत असे. हे विदेशी लोक खूपच फ्रेंडली असतात. त्यामुळे ते जाता येता माझ्याकडे बघून हसत असत. साधारण चार एक दिवस झाले असतील त्याने मला माझे विचारले. आम्ही गप्पा मारत तिथेच उभे राहिलो.

“माझे नाव दिलीप आहे” मी असे म्हणताच त्याने त्याची ओळख करून दिली. त्याचे नाव रॉकी होते आणि त्याच्या बायकोचे नाव नेवा होते.

रॉकी चे वय चाळीशी होते आणि नेवा चे वय तीस होते. त्यांच्यात दहा वर्षाचे अंतर होते. तो ढोला होता. गोरा जरी असला तरी ढोला असल्याने बेढब होता. त्याच्या उलट ती होती.

कमालीची मादक फिगर असलेली नेवा दिसायला खूपच देखणी होती. घारे आणि निळे असे जबरदस्त कॉम्बिनेशन चे डोळे, सोनेरी लांबसडक केस, धारदार नाक, शुभ्र दात, उंच अशी ती होती. तिची फिगर म्हणजे जणू काही तासून काढल्या सारखी होती. तिच्या उंचीला साजेशी अशी तिची फिगर होती. ब्रा आणि निकर मध्ये तिला बघताच क्षणी माझा सोटा कडक होत असे.

माझी त्यांच्याशी ओळख झाली. मी एकटाच राहत असल्याने त्यांनी मला कंपनी देण्यास सुरवात केली. आम्ही रोज एकत्र फिरायला जाऊ लागलो, दारू पिऊ लागलो. गप्पा मारत रात्र रात्र जागवू लागलो. आम्ही एकमेकांच्या जवळ येऊ लागलो.

एकदा रात्री खूप दारू प्यालो होतो आम्ही. मधेच रॉकी मला म्हणाला “दिलीप मजा करूया चल आज रात्री”

“म्हणजे नेमके काय करायचे?” मी विचारताच तो म्हणाला ” काही नाही तू आणि मी मिळून नेवा ला ठोकून काढायचे.”

त्याच्या या वाक्यवार मी उडालोच. ”

“काय? तू शुद्धीत आहेस का? तू काय बोलतो आहेस तुझ्या लक्षात येते आहे का?” मी असे त्याला विचारताच तो मला म्हणाला “हो रे बाबा. तू जे विचारलय ते सांग. तुला माझ्या बायकोचा उपभोग घ्यायचा आहे कि नाही?”

“हो मला आवडेल अर्थातच. पण ती कशी तयार होईल यासाठी?” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “त्याची काळजी तू नको करू”

असे म्हणून तो नेवा जवळ गेला आणि काहीतरी कानात पुटपुटून माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला “ती तयार आहे”

मग काय मला बरेच झाले. तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने नेवा ला पण जवळ बोलावले. ती जवळ येताच तिने मला मिठी मारली. तिने निळ्या रंगाची ब्रा आणि त्याच रंगाची निकर घातली होती. तिचे उरोज कमालीचे गोल आणि मादक होते. मासांचे ते गोळे बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते. आज मला ते खायला मिळणार होते.

तिची निकर तिच्या योनीला अशी काही चिकटून बसली होती कि त्यातून तिच्या योनीचा आकार स्पष्टपणे दिसत होता. तिची ती चीर खूपच उठून दिसत होती. ती माझ्या जवळ येऊन मला मिठी मारताच माझा छातीला तिची छाती लागली आणि मला गरम वाटू लागले. तिच्या कमरेत हात घालून मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो.

आम्ही एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव सुरु करताच रॉकी तिच्या मागे गेला आणि त्याने तिला मागून मिठी मारली. आता आमच्या दोघांच्या तावडीत ती सापडल्या सारखी झाली होती. रॉकी तिच्या गांडीवर त्याचा सोटा ठेवून रगडु लागला होता. क्षणात त्याचा सोटा कडक झाला देखील.

इकडे आम्ही चुंबन घेत घेत एकमेकांच्या शरीरारावरून हात फिरवू लागलो होतो. तिने माझ्या शॉर्ट मध्ये हात घालून माझ्या सोट्याला पकडले होते. माझा कडक झालेला सोटा तिने हलवायला चालू केला. लगेच च तो इतका कडक झाला कि त्याच्या शिरा दिसण्या इतपत तो फुगीर झाला. माझा हात तिकडे तिच्या छातीवर गेला होता. तिची छाती म्हणजे पाडाला आंबेच होते जणू.

आजवर जे गोळे मी फक्त बघत होतो ते आज मला दाबायला मिळत होते. तिची ब्रा मी हळूच सोडली आणि तिच्या भरदार छातीला जोरजोरात दाबायला चालू केले. तिची छाती इतकी गोरी होती कि माझा हात थोडा जोरात दाबताच त्यावर माझ्या हाताचे व्रण उठले. तिच्या गुलाबी निप्पल्स ना मी माझ्या तोंडात घेतले आणि जोरजोरात त्यांना चोकू लागलो. तिचे निप्पल्स कमालीचे सुंदर होते.

खूप वेळ तिचे निप्पल चोकून झाल्यावर तिची बिकिनी मी उतरवली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. रॉकी ने त्याचे कपडे स्वतः काढले आणि माझे कपडे तिने काढून आम्ही तिघे पण नग्न अवस्थेत आलो होतो.

मी रॉकी काढे ढुंकून पण बघत नव्हतो. पण तो मध्ये मध्ये दिसत होताच मला. तिने मला पाठीवर झोपवले आणि ती गुडघ्यावर बसली. बसून तिने माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले. तिकडे रॉकी तिच्या गांडीकडे गेला आणि त्याने तिची गांड त्याच्या जिभेने चाटायला चालू केली. ती माझा सोटा चोकत होती आणि तो तिची योनी व गांड चाटत होता.

थोड्या वेळाने मी बाजूला झालो. आता रॉकी खाली झोपला आणि मी मागे गेलो. रॉकी चा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला चालू करताच इकडे मी तिच्या गांडी बरोबर खेळू लागलो. तीची गोरीपान गांड हाताने मी फाकवली आणि तिच्या गुलाबी योनीचे दर्शन घेतले. तिच्या त्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला.

हळू हळू करत मी पूर्ण आत सोटा कोंबला आणि प्रचंड वेगाने तिला ठोकायला चालू केले. मी तिला मागून लागत होतो आणि ती तिकडे त्याचा सोटा चोकत होती. माझे दणके प्रचंड ताकदीचे होते. त्यामुळे तिचं चोकने पण त्याच ताकदीने होत होते. तिच्या गोलाकार गांडीवर मी मध्ये मध्ये जोरात हाताने मारत होतो. त्यामुळे तिंची गांड हालत होती.

खूप वेळ ठोकून झाल्यावर रॉकी पण मागे आला.माझ्या बरोबर त्याने पण त्याचा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. आमच्या दोघांचे सोटे अगदीच आरामात तिच्या योनीत गेले होते. आम्ही दोघे पण तिच्यावर प्रचंड ताकदीने उडू लागलो. काच काच करत तिच्या योनीचा आम्ही खूप वेळ उपभोग घेतला. आम्ही तिघे पण घामाघूम झालो होतो. आम्ही शेवटच्या क्षणा पर्यंत पोहचलो होतो.

आम्ही दोघांनी पण आमचे सोटे बाहेर काढले. बाहेर काढताच तिने आमच्या दोघांचे सोटे एकदमच तिच्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोखायला चालू केले. दोन्ही सोटे जसे तिच्या योनीत आरामात मावले होते तसेच ते तिच्या योनीत पण मावले होते. तिने त्यांना चोखायला चालू करताच त्यातून आलेला वीर्याचा समुद्र तिने सगळा पिऊन टाकला आणि आम्ही तिघे पण शांत झालो.

तेव्हापासून आम्ही नियमितपणे तिघे पण एकत्रित संभोगाचा आनंद घेऊ लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *