लग्नाच्या वऱ्हाडी बायकांच्या मारल्या गोऱ्या गोमट्या गांडा

हॅलो प्रिय वाचक मंडळी. मी सचिन आपल्याला मला मागील भागात एका लग्नाच्या वऱ्हाडी बायका सोबत आलेले काही उत्तेजक करणारे अनुभव सांगत आहे. मागील भागात मी आपल्याला सांगितले की कशाप्रकारे मी माझ्या बसमधल्या सधन, सुंदर गोऱ्या गोमट्या वऱ्हाडी बायकांच्या गांडा पाहिल्या. तो भाग वाचा: लग्नाच्या वऱ्हाडी बायकांच्या गांडा पाहिल्या

आता समोरच्या भागाला सुरुवात करतो.

सकाळी ८ च्या दरम्यान आम्ही नागपूरला पोचलो. लग्न संध्याकाळचं होतं. सर्व वऱ्हाडी मंडळींसाठी आराम करण्याची सोय हॉटेलमध्ये करण्यात आली होती. हॉटेलच्याच सभागृहात लग्न पार पडणार होतं.

आम्ही सर्व अंघोळ करून तयार झालो. मी आणि माझा मित्र गप्पा करत होतो. त्याला मी रात्री कश्याप्रकारे ह्या बायकांच्या गांडा आणि पुच्च्या पाहायला मिळाल्या ते सांगितले. तो म्हणाला, “फारच चलाख आहेस रे तू. आणखी समोरचा काय प्लॅन आहे? झवणार बिवणार आहेस की काय त्या आंटीला?”

मी- हो तर. एवढा चांगला माल काय असाच सोडेन का मी?

मित्र हसला आणि म्हणाला चल आता मी ट्रॅव्हल्स मध्ये जाऊन आराम करतो. मी त्याला जाऊ दिलं आणि मग सुनंदा आंटी च्या शोधात भटकत राहिलो.

थोडा वेळ वाट पाहिल्या नंतर मीही माझ्या ट्रॅव्हल्स मध्ये जाऊन झोपलो. दुपारचे ४ वाजत आले होते. झोप पूर्ण घेऊन मी अंघोळीला हॉटेलरूममध्ये गेलो. आंघोळ करून तयार झाल्यावर बाहेर पडत असतांना मला सुनंदा आंटी लग्न कार्यक्रमासाठी तयार झालेली दिसली. तिने मला स्मितहास्य दिलं. मी तिला ती छान दिसत असल्याचा इशारा केला.

खरंच ती फारच सुंदर दिसत होती. भरजरी साडी, दागदागिने, नाकात नथ, हातात बांगड्या, खुल्या पाठीचं ब्लाऊज! कमालीची सेक्सि दिसत होती ती. इतक्यात बाकी बायकाही तिच्याजवळ आल्या. त्याही तश्याच पेहराव करून होत्या. एकावेळी एवढ्या माल बायकांना पाहून माझा लंड ताठरलला.

मग ६ च्या सुमारास लग्नाला सुरुवात झाली. लग्ना नंतर लगेच जेवण सुरू झालं. सुनंदा आंटी माझ्याजवळ येऊन मला आपल्या ताटातील वाढत होती. आता ह्यावेळी वऱ्हाडी बायका च्या रूम्स खाली होत्या. मी तिला पटकन तिच्या रूममध्ये चालायला सांगितलं. ती लगेच मानली. आम्ही पटकन जेवण आटोपलं. ती आधी वरच्या मजल्यावर असलेल्या वऱ्हाडी बायका च्या रूममध्ये गेली. मग कोणाचं लक्ष नाही हे पाहून मी तिच्या मागे गेलो.

रूममध्ये शिरताच मी दरवाजा लावून घेतला. सुनंदा आंटी माझ्याकडे कामुक नजरेने पाहत होती. मी लगेच तिला मिठी मारली. तिनेही मला गच्च आलिंगन दिलं. तिच्या गोऱ्या पाठीवरून मी हात फेरायला लागलो. सोबतच तिच्या गळ्यावर किस करत होतो. ती मदहोश व्हायला लागली.

मी तिचा गोल चेहरा हातात धरला आणि तिच्या ओठांचे चुंबूळ करून त्यावर किस केलं. तिचे ते ओठ गोल करून मी माझ्या ओठांत घेतले आणि त्यांचं रसपान सुरू केलं. तिही मला प्रतिसाद देत होती. तिचा एक हात माझ्या पाठीवरून खाली येत माझ्या पँटच्या तंबूवर थांबला. ती काकुळतेने म्हणाली, “सचिन, माझ्या नवऱ्याचं दुसरीकडे अफेअर सुरू आहे रे. तो मला हातच लावत नाही आजकाल. किती दिवसांची मी भुकेली आहे. माझी ही भूक भागव प्लिज!” असे म्हणून तिने खांद्यावरचा पदर खाली सोडला. ती आशाळभूत नजरेने मला बघत होती.

मी तिची आर्जवी विनंती स्वीकारली. तिच्या कमरेला धरून मी स्वतःकडे ओढलं आणि तिच्या सर्वांगावर चुंबनांचा वर्षाव सुरू केला. तिचा ब्लॉउज खोलून मी तिच्या ब्रा मध्ये असलेले तिचे वक्ष खुले केले. तिचे पिकलेल्या आंब्यासारखे वक्ष मी पिळून त्यांचा रस चोखायला लागलो.

मग मी तिची साडी सोडली. तिने माझे कपडे उतरवले. तिच्या पेटीकोटचा नाडा सोडून मी तिचा परकर तिच्या पायांखाली उतरवला. आता सुनंदा आंटी फक्त पॅंटी वरच होती. मी खाली टोंगळ्यावर बसलो आणि तिची पॅंटी खाली उतरवली.

आता माझ्यासमोर तिची गोरी गुलाबी चिकणी पुच्ची होती. मी हळूच एक किस तिच्या पुच्चीवर केला आणि मग मी अधाशीपणे तिची पुच्ची चाटायला लागलो. ती मादकपणे सुस्कारली, “आईईई….आआहहहआ….!!!”

मी तिला खाली टाकलेल्या गादीवर लेटवलं आणि तिची पुच्ची चाटण सुरूच ठेवलं. ती म्हणाली, “अरे आपल्या कडे जास्त वेळ नाही. कुणीही येऊ शकते खोलीत. झव मला तू पटकन.” मी म्हणालो, “सुनंदाजी मला तर तुम्हाला फार प्रेमपूर्वक झवायचं होतं. असं घाईघाईत नाही. पण काही हरकत नाही. आपला नाइलाज आहे.”

असं म्हणून मी माझी चड्डी सोडली आणि माझा लंड तिच्या तोंडासमोर धरला. तिने पटापट चोखून आपली पुच्ची बोटांनी फाकवली आणि म्हणाली झव मला. मला तर तिच्या गोड चेहऱ्याकडे बघून खूप वेळ पर्यंत लंड चुसवून घ्यायचा होता. पण वेळ नसल्याने मी तिच्या पुच्चीवर आलो.

तिने मला स्वतःकडे ओढून घेतलं आणि माझा लवडा हाताने पकडून तिच्या पुच्चीवर ठेवला. मग मी हळूच तो आतमध्ये घुसवला तशी ती सुस्कारली, “ममममहह…. हहहह..आआह्ह..!” मी आणखी जोर देऊन लंड खोलात दाबला. तिने ‘आ..’ वासला. मी तिला आता झटके देऊन चोदत होतो. तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव मला सांगत होते की तिला किती आनंद मिळत आहे माझ्याकडून झवून.

मग मी तिला डॉगी स्टाईल केलं आणि तिच्या गोऱ्या गांडीवर किस करून तिची पुच्ची मागून चोदायला लागलो. तिची पुच्ची पाणी गाळत होती. मी माझी गती वाढवली. आम्हाला ऑर्गसम येत होते. मी शेवटचे २, ३ मोठे धक्के तिच्या पुच्चीवर दिले आणि माझं विर्य मी तिच्या पुच्चीतच सोडलं.

इतक्यात आमच्या रूमचा दरवाजा ठकठकला. सुनंदा घाबरली. मी तिला चटकन कपडे घालायला सांगितलं. मी म्हटलं की मी बाथरूम मध्ये लपतो. तू जो असेल त्याला बाहेरूनच माघारी पाठव.

तिने माझ्या म्हणण्यानुसार केलं. पण दरवाज्यात तर ५, ६ वऱ्हाडी बायका चा घोळका होता. त्या सर्व मुतायला बाथरूम मध्ये जायला आल्या होत्या. त्यांनी सुनंदाच काही एक ऐकलं नाही आणि सरळ आत घुसल्या.

मी बाथरूम चा दरवाजा आतून लावला होता. त्या बाहेरून उघडायचा प्रयत्न करत होत्या. मला आता ते खोलावंच लागणार होतं. नाहीतर त्यांनी कोणा पुरुषाला तो खोलून मागितला असता तर मोठा संकट आला असता.

म्हणून मी धडधडत्या काळजाने दरवाजा उघडला आणि बाहेर आलो. तश्या त्या दचकून ओरडल्या. आम्ही दोघांनी त्यांना शांत राहण्यासाठी विनंती केली. त्यांना आता सर्व काही कळून चुकलं होतं.

त्यांनी डोळे विस्फारून सुनंदाकडे पाहिलं. तिने त्यांना हात जोडून असं का केलं ते सांगितलं. त्यावर स्त्रियाच त्या..! विरघळणारच!

पण त्यातली एक झवाडी आंटी चांगली झवायची आलेली संधी पाहून म्हणाली, “ते सर्व ठीक आहे गं. तुला तर जवान लवड्याची मजा मिळाली. पण आमचं काय? काय ग बायकांनो हवा का तुम्हाला जवान लंड?”

त्यावर त्या सर्व वऱ्हाडी बायका एकमुखाने हो म्हणाल्या. माझी तर जशी लोटरीच लागली होती. सुनंदानेही संकटातून वाचत असल्याने हसत मला तयार व्हायला सांगितले.

लगेच त्या बायकांचा घोळका माझ्याभोवती आला आणि मला क्षणातच नागडं केलं. ह्या सधन घरच्या बायका खरंच झवायला उतावीळ असतात. कारण त्यांचे पती त्यांना पुरेसा वेळ देत नसतात. ते तर आपल्या कामातच जास्त व्यस्त असतात.

मी नंगा होताच त्या माझा लवडा हलवायला लागल्या. ताठ होताच त्या आळीपाळीने माझा लंड चूसायला लागल्या. एकावेळी एवढ्या बायकांकडून लंड चुसून घेणं स्वप्नवत होतं. पण ते सत्यात उतरलं होतं.

ह्या दरम्यान काही बायका नागड्या झाल्या तर काही आपल्या साड्या वर करून आणि चड्ड्या खाली सोडून पाय पसरून लेटल्या. मग मी एकेक आंटीवर गेलो आणि त्यांच्या पुच्च्या चाटायला लागलो. त्याही वेळेस काही माझा लवडा चुरपतच होत्या.

मग मी एकीच्या अंगावर चढलो आणि तिचे माऊ दाबत माझा लंड मी तिच्या पुच्चीत घालून दणादण चोदायला लागलो. बाजूलाच एक आंटी साडी वर करून व चड्डी खाली घेऊन गांड हलवत डॉगी स्टाईल झाली होती. मी हिच्या अंगावरून उठलो आणि तिची पुच्ची झवायला लागलो.

लगेच तिने माझा लंड काढून तिच्या गांडीवर ठेवला. मी तिच्या छिद्रात लंड घुसवला आणि तिची गांड मारायला सुरुवात केली. अश्या प्रकारे मी एकेकीला पकडून झवत होतो. त्या सधन घरच्या बायकांच्या पुच्च्या आणि गांडा मारत होतो. स्वतःच्या नजरेत आता मी राजा ठरलो होतो.

मग मी खाली लेटलो आणि त्या एकेक करून माझा लंड कधी आपल्या पुच्चीत तर कधी आपल्या गांडीत घालून झवत होत्या. ह्या दरम्यान माझा लंड झडलाही. पण त्या परत त्याला चुसून, हलवून उभा करून परत झवत होत्या.

त्या हॉटेलची ती रूम त्यांच्या मादक सुस्कारांनी भरली होती. काहींचे नवरे खाली हॉल मध्ये जेवणाचा आस्वाद घेत होते आणि इकडे मी त्यांच्या बायकांच्या पुच्च्या आणि गांडीचा आस्वाद घेत होतो.

त्या गोऱ्या गोमट्या गांडावर थपडे मारून लाल करत मी त्यांना चांगलंच झवलो. त्यानंतर त्या सर्वजणी समाधानी झाल्यावर त्यांनी मला सोडलं. त्या सर्वजणी झडल्या होत्या. त्यांच्या ओल्या पुच्च्या मी चाटून घेतल्या.

मग सुनंदा म्हणाली, “बायकांनो, चला आटपा लवकर नाहीतर तुमचे नवरे येतील तुम्हाला शोधत. सचिन काय आता तर आपलाच आहे. एका फोनवर येईल तो आपल्याला झवायला.”

लगेच बायका मला किस करून साड्या नेसून तयार झाल्या. मग परत एकदा संधी मिळाल्यावर झवायचं आश्वासन देऊन मी परत जेवायला खाली गेलो. चांगलाच थकलो होतो ना मी.

खाली माझा मित्र मला भेटला. त्याला मी सर्व हकीकत सांगितली. तो म्हणाला, “अरे यार मित्राला विसरलास?” मी म्हणालो, “काही प्रसंगी मित्राला विसरावच लागते मित्रा.”

मग लग्न आटोपल्यावर आम्ही परतीच्या प्रवासाला लागलो. आता माझ्या मनात ट्रॅव्हल्समधल्या सर्व जवान बायका-पोरींना झवण्याची प्लॅनग सुरू झाली होती.

तर असा होता माझा चित्तथरारक ग्रुपसेक्स. कशी वाटली कहाणी कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *