लफडेबाज सावत्र आईला काढले ठोकून – Marathi Cheater Step Mom Sex Story

माझ्या बापाने दुसरे लग्न केले होते. तिचे नाव रिना होते. मला पहिल्यापासूनच तिच्या बद्दल फार काही आपुलकी वगैरे नव्हती. मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. माझे वय  साधारण पंचवीस वर्षे होते. तिचे वय पस्तीस वगैरे असेल जेव्हा ती माझ्या घरी लग्न होऊन आली होती.

मला जरी तिच्याबद्दल काही आपुलकी नसली तरी एक गोष्ट मात्र नक्की होती. ती म्हणजे  साला तिची फिगर कमालीची कडक होती. मला काही घेणे देणे नव्हते कि ती माझी सावत्र आई आहे याचा. कारण ती काही माझी रक्ताची नव्हती. त्यामुळे माझ्यासाठी ती केवळ एक स्त्री होती. त्यामुळे मी तिच्या शरीराकडे अगदी वासनांध नजरेने बघत असे.

तिची फिगर म्हणजे ३६-२४-३६ अशीच होती. गोरी असल्याने तर तिच्या फिगर ला ती कमालीची उठून दिसत असे. अगदी पाहिजे तितकीच चरबी शरीरावर असल्याने तिला कोणताही ड्रेस जरी घातला तरी ती खूपच देखणी आणि मादक दिसत असे. तिच्या छातीला आणि तिच्या गोलाकार गांडीला बघून मी कित्येकवेळा मूठ मारल्या असतील काय माहित.

हे सगळे जरी खरे असले तरी मला तिच्यावर डाउट होता कि तिचे बाहेर कुठे तरी लफडे आहे म्हणून. याचे कारण म्हणजे ती खूप वेळा दुपारी कुठे तरी बाहेर जात असे एकटी आणि तिला या बद्दल विचारले कि ती नेहमी भाजी आणायला म्हणून सांगत असे. पण खूपदा मी असे बघितले होते कि ती भाजी आणायला म्हणून सांगून जायची खरी पण येताना तिच्याकडे भाजीच नसायची. त्यामुळे तर माझी शंका जास्त वाढली होती.

याचा सोक्षमोक्ष लावायचा म्हणून एकदा ती जेव्हा अशीच दुपारी खूप दिवसांनी बाहेर पडली तेव्हा मी तिच्या मागोमाग गेलो. तिच्या आणि माझ्या गाडीत मी असे अंतर ठेवले होते कि तिला ते समजणार नाही. भाजी मार्केट तर खूप मागे गेले होते. ती खूप दूर एका घराजवळ जाऊन थांबली. तो मोठा बंगला होता. तिने गाडी लावली आणि ती आत गेली. तिथे बाहेर कोणीच नव्हते ते बघून मी पण हळूच तिच्या मागे गेलो.

ती आत जाताच मी त्या घराच्या मागे गेलो आणि काही दिसते का ते बघू लागलो. माझ्या नशिबाने त्या घराची मागची खिडकी थोडी उघडी होती. आत रिना मला एका पुरुषाच्या मिठीत जात असल्याचे दिसताच मी डोळे मोठे केले आणि हळूच लपून ते काय करतात ते बघू लागलो. तो माणूस खूपच ढोला होता. तरीही रिना सारखी इतकी मादक स्त्री त्याच्या मिठीत कशी काय गेली याचे कोडे मला सुटत नव्हते.

त्या ढोल्या माणसाने रीना चे कपडे काढले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. कोणताही रोमान्स नाही कि कोणताही फोरप्ले नाही. रीना ने पण त्याचे कपडे काढले. तो इतका ढोला होता कि त्याच्या पोटाकडे बघून मलाच किळस वाटली. त्याच्या बरोबर उलट रिना होती. रीना जशी बाहेरून मादक होती त्यापेक्षा किती तरी पटीने मादक ती आत होती. त्या निमित्ताने मला तिला पूर्ण नग्न बघायला मिळत होते. त्यामुळे तसा मी खुश होतो.

त्या माणसाने तिला सरळ खाली झोपवले आणि ते भलेमोठे धूड तिच्यावर जाऊन पडले. त्याला काही केल्या तिला  ठोकता येत नव्हते कारण त्याचे शरीर खुपच मोठे होते. त्यामुळे रीना ला पण फार काही मजा येत असेल असे तिच्याकडे बघून मला वाटले नाही. तरीही तो काही केल्या ऐकायला तयार नव्हता. कसा बसा त्याचा छोटासा सोटा जागा झालाच आणि त्याने जमेल तसे तिच्या योनीत त्याला सारवले.

इतका छोटा सोटा बघून मला तर हसूच आले. त्याने कसे बसे दोन ते तीन वेळा त्याची कम्बर मागे पुढे केली आणि त्याचे काय दोन चार थेंब वीर्य जे काही होते ते तिच्या योनीत सोडले आणि तो शांत पण झाला. अवघ्या एक ते दोन मिनिटात त्याचा हा डाव झाला असेल. पण रीना मात्र अजिबात खुश असल्याचे मला स्पष्टपणे तिच्या चेहऱ्याकडे बघून समजत होते.

तिने कपडे घातले आणि ती बाहेर पडू लागली तसा मी झटकन  तिथून बाहेर पडलो आणि माझ्या घरी आलो. थोड्या वेळात ती पण आली. मी तिला विचारले “कुठे गेली होती?” त्यावर तिचे नेहमीचे उत्तर आलेच “भाजी आणायला” त्यावर मी म्हणालो “कुठे त्या ढोल्या माणसाकडे त्याच्या घरी का?”

माझा प्रश्न ऐकून तिचा चेहरा पडला आणि ती मला म्हणाली “तुला कसे माहित?” त्यावर मी म्हणालो “मला तुझ्यावर आधीपासूनच शंका होती आणि म्हणून मी आज तुझ्या मागे आलो होतो आणि मला सगळे समजले आहे”

ती काही बोलत नाही ते बघून मी तिला म्हणालो “मी जर हे बाबाना सांगू  नये असे वाटत असेल तर तुला माझ्यासाठी काही तरी करावे लागेल” मी असे म्हणताच ती खुश झाली आणि मला म्हणाली “बोल मी काय करू तुझ्यासाठी?”

असे म्हणताच मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिला म्हणालो “जे त्या ढोल्या ला तू करू शकत नाहीस आणि जे तो तुला करू शकत नाहीस ते सगळे आपण करायचे आहे”

मी असे म्हणत असतानाच तिची नजर माझ्या  सोट्याकडे गेली. खूप वर्षांनी तिने असा तरुण आणि भलामोठा सोटा बघितला असल्याने ती पण थोडी चलबिचल झाली होतीच. त्यातच माझी मागणी ऐकताच तिला आयते कोलीत मिळाले होते. ती पुढे झाली आणि तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि मला म्हणाली ” मला चालेल आणि जर मला जे पाहिजे आहे ते घरच्या घरी मिळत असेल तर मला तरी कशाला बाहेर जावे लागेल”

असे म्हणून तिने माझे स्मूचिंग घेण्यास सुरवात केली. तिच्या त्या ओठांना मी माझ्या तोंडाने तिचे  ओठ चोकू लागलो आणि चाऊ लागलो. तिच्या त्या मदमस्त देहावरून माझा हात मी सर सर करत फिरवू लागताच ती प्रचंड गरम झाली. ती मला म्हणाली “आजवर मी फोरप्ले साठी किती तडपत होते. माझ्या सोन्या इतके दिवस तू कुठे होता? ये असा जवळ ये माझ्या तू राजा” असे म्हणून तिने मला तिच्या जवळ ओढले आणि मला कारकचून मिठी मारली आणि तिची छाती माझ्या छातीवर घुसळू लागली.

तिच्या मिठीत जाताच तिने लावलेल्या त्या परफ्युम च्या वासाने मी बेधुंद झालो.तिची छाती मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागताच ती बेभान होऊन माझे कपडे काढू लागली. बघता बघता तिने माझे सगळे कपडे काढले आणि मला पूर्ण नग्न केले देखील. तिचे कपडे मी  असेच झटकन काढले आणि तिला पण पूर्ण नग्न केले.

अवघ्या काही वेळापूर्वी जो मदमस्त नग्न देह मी लांबून बघत होतो तोच  मदमस्त देह आता मी उपभोगत होतो. मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. तिच्या नग्न देहावर मी तुटून पडलो तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागताच ती विव्हळली. मला त्याच्याशी काही घेणे देणे नव्हते. मी त्या छातीच्या निप्पल्स ना माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. चोकून चोकून मी त्यांना असे काही बाहेर काढले कि ते बघून तिला  पण विश्वास बसेना कि ते तिचेच निप्पल्स आहेत ते.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर मी तिच्या योनीकडे गेलो. तिच्या गोऱ्या  व गुलाबी योनीवर मी माझी जीभ ठेवून चाटू लागताच ती कमालीची बेभान झाली. तिने माझे तोंड तिच्या योनीवर दाबले आणि जोरजोरात माझी योनी चाटून ती घेऊ लागली. तिला जे हवे होते ते माझ्याकडून मिळत होते. तिची योनी चाटून झाल्यावर तिने माझा ताबा घेतला.

तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. आधीच मोठा झालेला माझा सोटा तिच्या चोकण्याने तर रॉड सारखा कडक झाला. ती वेड्या सारखे त्याला चोकत होती. पूर्ण आत घेऊन जेव्हा माझा सोटा ती तोंडातून बाहेर काढत होती तेव्हा तिच्या थुंकीने तो ओलाचिंब होत असे. खूप वेळ ती त्याला चोकून झाल्यावर बाजूला झाली.

मी तिला आता खाली झोपवले आणि तिचे पाय फाकवताच तिच्या योनीत मी माझे ते भलेमोठे हत्यार  कोंबले. एकाच दणक्यात माझा सोटा आत जाताच मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत हलवू लागलो. माझी कंबर जशी मागे पुढे होत होती तास माझा सोटा त्याच वेगाने तिच्या योनीत आत बाहेर करत होता. एकसारखे ठोक ठोक मी तिला ठोकत होतो.

आम्ही दोघे पण घामाने पूर्ण डबडबलो होतो. तिला खूप वर्षांनी तिच्या मनासारखा कोणी तरी ठोकणारा मिळाला होता त्यामुळे ती मला खूपच आवेगाने प्रतिसाद देत होती. खूप वेळ तिला ठोकून झाले आणि मग मी शेवटी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण मग शांत झालो. तेव्हापासून रीना ने त्या माणसाशी संबंध तोडले आणि तिला मीच घरच्या घरी रोज ठोकून काढू लागलो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *