लिफ्ट मागून मुलीने मला व्हॅनमध्ये चोदायला लावले – Marathi sex stories

हेल्लो फ्रेंड्स, मी संगम आहे. मी एक 32 वर्ष्याच्या तरुण असून एक चांगल्या कम्पनीत नोकरीला आहे. माझी बॉडी कडक असून मी हॅन्डसम दिसतो असे बऱ्याच मुली माझी तारीफ करतात. माझ्याच कम्पनीत नोकरी करीत असलेली एक हॉट मुलगी माझी गर्लफ्रेंड आहे. ती माझ्यावर खूप प्रेम करते. मला वेळोवेळी झवायलाही देते. पण आज मी जी माझी सत्यकथा सांगत आहे ते वाचून तुमच्या अंगावर काटा येईल! कारण मी एक अनोळखी मुलीला लिफ्ट देऊन माझी गर्लफ्रेंड कारमध्येच झोपली असतांना, तिच्या बाजूलाच मी हिला चोदलं होतं!

झालं काय की वीकएंड असल्याने आम्हाला सुट्टी होती. माझ्या गर्लफ्रेंड ने माझ्या मागे लागून लॉंग ड्रायविंग ला चलण्यास भाग पाडले. मी तिच्या हट्टाला हरलो आणि मग आम्ही माझ्या पिकअप व्हॅन मधून एका रिसॉर्ट कडे जायला निघालो. ते रिसॉर्ट बरंच दूर होत. व्हॅन माझी गर्लफ्रेंड चालवत होती. ती फारच खुशीत दिसत होती. रस्ता मोठ्या हायवे चा होता. आम्ही गप्पा मारत ड्रॉईव्ह ची मजा लुटत होतो.

बराच वेळ व्हॅन चालवल्यावर माझी गर्लफ्रेंड म्हणाली, “संगम, मी थकले आता व्हॅन चालवून. मला झोपही येत आहे. आता तू चालव व्हॅन.” मी तिला होकार दिला आणि व्हॅन च स्टेरिंग माझ्या हातात घेतला. माझी गर्लफ्रेंड बाजूच्याच सीटवर लेटली. मी व्हॅन चालू केली आणि प्रवासाला लागलो. लगेच माझ्या गर्लफ्रेंड चा डोळा लागला. मी समजून चुकलो की आता ही 4,5 तास तरी उठत नाही. कारण तिची झोप खूपच गाढ असते.

थोडा वेळ व्हॅन हाकल्यानंतर एक हॉट मुलगी मला लिफ्ट मागत असलेली दिसली. तिने शॉर्ट जीन्स पॅण्ट आणि आखूड शर्ट लावला होता. ती एकदम व्हॅन समोर आली आणि मी ब्रेक दाबला. ती मला लिफ्ट देण्याबाबत खूपच गयावया करू लागली. मला तिच्यावर दया आली आणि मी तिला व्हॅनच्या मागील कार्गो स्पेस मध्ये बसायला सांगितले. माझी गर्लफ्रेंड होती ना सोबत म्हणून. नाहीतर तिला आमच्या मागच्या सीटवर बसवलं असतं. आणि आधीच मी माझ्या गर्लफ्रेंड ला घाबरून असतो. तिला मी दुसऱ्या कुणा मुलींसोबत बोललेलं अजिबात आवडत नाही.

तर ती लिफ्ट मागणारी हॉट मुलगी मागे बसली आणि आम्ही प्रवासाला लागलो. माझी गर्लफ्रेंड अजूनही गाढ झोपेतच होती. ती मुलगी केबिन च्या खिडकीतून माझ्या शी गप्पा मारायला लागली. तिला बाहेरच्या हवेन थंडी वाजायला लागली म्हणून ती मला आत घ्यायला विनंती करू लागली. मला तिच्यावर दया येऊन मी तिला आतमध्ये यायला परवानगी दिली. ती खुश होत लगेच त्या मधातल्या खिडकीतून केबिन मध्ये आली आणि आमच्या मागच्या सीट वर बसली.

माझी गर्लफ्रेंड अजूनही झोपेतच होती. ती मुलगी माझ्याशी गप्पा मारताना म्हणाली, “कित्ती थंडी वाटत आहे मला. हहुहू….” मी मनात म्हणालो, “मग इतके शॉर्ट कपडे घातली कश्याला?” ती माझ्या कडे वाकत माझ्या जॅकेट वरून हात फेरत म्हणाली, “मला खूप थंडी वाटत आहे, तुमच्या अंगावरून हात फिरवू का मग मला गर्मी वाटेल.” असं म्हणत ती माझ्या प्रत्युत्तराची वाट ही न पाहता माझ्या अंगावरून हात फिरवायला लागली.

हात फिरवत फिरवत ती माझ्या जीन्सवर आली आणि माझ्या लवड्यावरुन हात फेरायला लागली. मी तर बावरूनच गेलो. ती माझ्या मानेवर किस करायला लागली. मलाही आता सेक्स चढत होता. मला हायवेच्या बाजूला एक लहान रस्ता जंगलात जाताना दिसला. मी चटकन व्हॅन त्या रस्त्यावर टाकली अन थोड्या दूर जात एका झाडांच्या आडोश्याला व्हॅन उभी केली.

तिने माझा जीन्स खोलला आणि माझा उठलेला लंड हातात धरून हलवायला लागली. माझं काळीज धडधडत होतं. कारण माझी गर्लफ्रेंड बाजूलाच झोपली होती आणि तिचं तोंड आमच्याकडे च होत. मग त्या पोरींन माझा लंड तिच्या तोंडात घातला आणि चुसायला लागली. तिचं चुसन मला बेभान करत होत. माझ्या गर्लफ्रेंड पेक्षाही तिचं चुसन भारी होतं. ती माझ्या लवड्याच्या टोपावर आपली जीभ फेरायला लागली. ती आपली थुंकी माझ्या लवड्यावर लावत माझा गुलाबी लंड चाखत होती. मी माझ्या तोंडून सुस्कारे सोडत होतो, “आहहहहह….. चुस…. आणखी चुस….ऊहहहहह…..म्हहह..”

तिनं माझा लंड चुसत आपला शर्ट काढला. मग मी लगेच व्हॅन चा दरवाजा उघडून मागच्या सीटवर तिच्या शेजारी गेलो आणि तिची ब्रा खोलून तिचे मोठे बुब्स दाबत त्यांचे निप्पल्स चाखायला लागलो. ती माझा लंड आणि त्याचे बॉल्स दाबत होती आणि मी तिचे बुब्स दाबत तिला किस करायला लागलो. तिने माझा टीशर्ट काढला. मग मी माझा जीन्स काढत पूर्ण नागडा झालो. मी तिचा तो शॉर्ट स्कर्ट वरती तिच्या कमरेवर सरकवला आणि तिला सीट वर लेटवलं. मी व्हॅनच्या खाली उतरलो आणि तिचे पाय धरून तिला माझ्या कडे खेचलं आणि तिची पॅंटी काढून टाकली.

तिने तिचे पाय फाकवले आणि मग मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो. तिची पुच्ची मी तोंडात भरून, तिला फाकवत तिचा दाणा चुसायला लागलो. ती मोठयाने कन्हायला लागली, “आहहहब…. ऊहहहह… गगगग…. म्हह्ह्ह…. लिक माय पुसी… उह्ह्हह….” तिचा आवाज ऐकून माझ्या गर्लफ्रेंड ने थोडीशी हालचाल केली. तसा मी तिला शांत राहायला इशारा केला. पण माझी गर्लफ्रेंड आणखीनच रिलॅक्स होऊन झोपली. मग मी माझं तिची पुच्ची चाटण सुरू ठेवल. मी तिचा तो आखूड स्कर्ट ही पूर्ण काढला आणि तिला पूर्ण नंगी केली. आम्ही दोघेही पूर्ण नंगे झालो होतो.

मी मग व्हॅन मध्ये शिरलो आणि तिच्या बुब्स च्या मध्ये माझा लंड घासायला लागलो. तिनेही माझा लंड तिच्या बुब्स मध्ये दाबून धरून त्याची मसाज करायला लागली. मग मी तिला तिचे पाय पसरून लेटवलं आणि तिच्या पुच्ची वर माझा लंड घासायला लागलो. मग मी एकदम तिच्या पुच्ची त माझा लंड घुसवला आणि ती चित्कारली, “आहहहहह…. उऊहहहहहहह……” मी तिला चोदायला लागलो. माझ्या धक्क्याने व्हॅन हलत होती. माझ्या झोपलेल्या गर्लफ्रेंड च शरीरही व्हॅन बरोबरच हलत होतं. पण मी तिला बिनदास्त चोदत होतो.

मग मी सीटवर बसलो आणि ती माझ्या लवड्यावर आपली पुच्ची टेकवत माझा लंड आतमध्ये घेत बसली. माझा पूर्ण लंड तिनं तिच्या पुच्ची त घेतला आणि ती त्यावर उड्या मारायला लागली. तिची गांड बिलकुल माझ्या गर्लफ्रेंड च्या तोंडाजवळ होती. माझ्या गर्लफ्रेंड च्या तोंडाजवळच ती माझा लंड चोदत होती. तिच्या चोदण्याचा ‘पच्च पच्च पच्च…’ असा आवाज व्हॅन मध्ये घुमत होता.

मग मी तिला डोगिस्टाईल केलं आणि तिची गांड धरून माझा लंड तिच्या पुच्ची त घुसवला आणि तिला ठोकायला लागलो. मी माझ्या गर्लफ्रेंड च्या अगदी तोंडाजवळच त्या लिफ्ट मागणाऱ्या मुलीची पुच्ची चोदत होतो. तिच्या गांडीवर थप्पड मारत मारत मी तिला दिलेली लिफ्ट वसूल करून घेत होतो. तिचे बुब्स दाबत मी तिची चांगलीच ठुकाई करत होतो. त्या निसर्गरम्य वातावरणात माझ्या गर्लफ्रेंड च्या शेजारी मी त्या लिफ्ट मागणाऱ्या अनोळखी मुलीला झवत होतो. माझ्या गर्लफ्रेंड ला चोदण्यापेक्षाही मला हिला चोदायला जास्त मजा येत होती.

आमच्या चोदण्याने पूर्ण व्हॅन हलत होती पण माझी गर्लफ्रेंड मात्र अगदी गाढ झोपेत होती. मग ती उठली आणि माझ्या गर्लफ्रेंड च्या तोंडाजवळच माझा लंड नेत ‘यमम.. यएम्म्म..’ करत चुसायला लागली. जर माझी गर्लफ्रेंड उठली तर? ह्या भावनेने च मला धडकी भरली होती. मग मी तिला घेऊन मागच्या सीटवर आमच्या कमरेच्या कडेवर लेटलो आणि तिची एक टांग वरती पकडून तिची पुच्ची झवायला लागलो. तिला मी फच्च फकच्च फच्च करत झवत होतो. तिची पुच्ची आता ओली झाली होती. मी तिला किस करत तिचे बुब्स दाबत तिला जोरजोराने चोदायला लागलो. ती मोठयाने ओरडली, “ओऊहहहह…. आय एम कमिंग…. फक मी….” असं म्हणत तिने चिकट पाण्याचा फाव्वारे आपल्या पुच्ची तुन सोडला.

माझाही लंड आत पाणी सोडणार होता. मी लगेच माझा लंड तिच्या बुबसवर धरलं आणि तिला माझ्या चिकट द्रव्याची अंघोळ घातली. इतक्यात त्या पोरीच्या हालचालीमुळे व्हॅन चा हॉर्न वाजला आणि माझी गर्लफ्रेंड दचकून उठली. तिने आम्हाला नागडं तसंच माझं वीर्य त्या पोरीच्या बुब्सवर बघून मोठ्याने ओरडली, “यु बास्टर्ड… काय करत आहात तुम्ही… ओह माय गॉड…. चल उठ ये रांडे इथून निघ. आणि तू संगम..  मला विश्वास बसत नाही आहे तुझ्या वर…!” असं म्हणून ती व्हॅन बाहेर उठून डोकं पकडून बसली.

मला तर हिला झवून पराकोटीचा आनंद लाभला होता. मला माझ्या गर्लफ्रेंड ला काय वाटेल याची फिकीर नव्हती. मी नंतर तिला मनवणारच होतो कसतरी. मग ती लिफ्ट मागणारी पोरगी आपलं चुंगम बाळ आवरून माझ्या व्हॅन बाहेर पडत मला किस करत तिचा नंबर मला दिला आणि ती हायवेला लागली.

मग मी माझ्या गर्लफ्रेंड ला तिने लिफ्ट मागून कसं मला झवण्यास भाग पाडले ते समजावत तिला व्हॅन मध्ये बसवलं आणि पूर्ण प्रवासात मी तिला मनवत आमच्या रिसॉर्ट वर पोचलो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *