लॉलीपॉप च्या बदल्यात अँटी ला ठोकले – Marathi Chavat Aunty Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव बाबू आहे. मी आज माझ्या चाळीशीत आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला एक अतिशय देखणी आणि चरचरीत आयटम कशी ठोकायला मिळाली ते समजेल.

तर मी शिक्षण संपवून काय करायचे या विचारात होतो. जेमतेम शिक्षण असल्याने मला फार काही चांगला जॉब मिळणार नव्हता हे मला माहित होतेच. मग करायचे काय हा प्रश्न पुढे असल्याने मी थोडा अस्वस्थ होतो. त्याच वेळी मला मामाने त्याच्या गावी बोलावून घेतले. माझ्या मामा चे तिकडे गावी किराणा मालाचे दुकान होते. त्याला मदत म्हणून त्याने मला बोलावुन घेतले होते.

मी तिकडे गेलो पण. अगदी कमी वेळातच मी तिकडे माझा जम बसवला. मी शिक्षणात जरी हुशार नसलो तरी बाकी व्यवहारात ज्ञानात मी खूपच चतुर होतो. माझे बोलणे कमालीचे मुलायम आणि लाघवी होते. त्यामुळे मी गोड गोड बोलून लोकांना जोडत असे. कमी वेळातच मी माझ्या बोलण्याने खूप कस्टमर्स दुकानात जोडले. लोक माझ्या बद्दल चांगले बोलत होते. त्यामुळे मामा पण माझ्यावर खुश होता.

मामा ने आता तर सगळे दुकान माझ्या जीवावर सोडायला चालू केले होते. तो आता बाहेरच असत असायचा आणि मी सगळे दुकान एकटाच बघायचो. दुकानात नियमित येणारे खूप कस्टमर्स होते. बहुतांश त्यात महिलाच असायच्या. त्यातच एक होती नीता. नीता गावातच माझ्या दुकाना पासून साधारण अर्धा एक किलोमीटर लांब राहायची. ती नियमितपणे म्हणजे रोजच दुकानात दूध नेण्यास येत असे.

ती दिसायला खूपच देखणी होती. तिला बघितले कि भले भले घायला होत असत. मी पण त्याला अपवाद नव्हतो. तिचे लग्न झाले होते. तरीही तिची फिगर म्हणजे कॉलेज ला जाणाऱ्या मुलींना पण लाजवेल अशी होती. ती कमालीची मादक दिसायची. जितकी मादक तिची फिगर होती तितकेच तिचे बोलणे मादक होते. ती बोलू लागली कि तिच्या ओठांच्या होणाऱ्या हालचाली बघून मी घायाळ होत असे.

ती आधी दुसऱ्या दुकानातून दूध घेत असे. मी आल्यावर एकदा ती दुकानात आली आणि तेव्हापासून तिने माझ्याकडेच दूध घेण्यास सुरवात केली होती. एकदा नेहमी प्रमाणे ती दूध नेण्यास आली असता तिने पैसे दिले आणि ती जाऊ लागली तोच मी तिला थांबवले आणि तिला डब्यातील एक लॉलीपॉप काढून दिले.

“हे कशासाठी?” तिने मला विचारले.

“हे माझ्याकडून तुम्हाला फ्री” मी म्हणालो. ती काही बोलली नाही आणि तिने ते लॉलीपॉप घेतले आणि निघून गेली. तेव्हापासून तिला मी रोजच एक लॉलीपॉप देऊ लागलो होतो. ती पण काही न बोलता लॉलीपॉप घेत ते आणि जात असे.

यामुळे नीता आणि जवळ येऊ लागलो होतो. ती माझ्याशी बोलू लागली होती. तिच्या घरचे सगळे सांगू लागली होती. तिच्या नवऱ्या कडून तिला समाधान मिळत नव्हते. ती त्याच्यावर खुश नव्हती हे मला तिच्या बोलण्यातून समजले होते. तिला आता मी माझ्या पद्धतीने माझ्या तावडीत घेण्याचे ठरवले आणि मी योग्य वेळेची प्रतीक्षा करू लागलो.

ती रोज माझ्याशी गप्पा मारत थांबायची. तिची वेळ दुपारची होती तेव्हा दुकानात कोणीच गिर्हाईक नसायचे.त्यामुळे आम्ही निवांत गप्पा मारू शकत असू. हळू हळू आमच्या गप्पा थोड्या लाडिक विषयांकडे झुकू लागल्या होत्या. आम्ही एकमेकांची चेष्टा मस्करी करू लागलो होतो. त्यामुळे मला समजले होते कि आता ती पूर्ण ताणात आली आहे.

एकदा ती दुपारी अशीच आली असताना तिला मी दूध दिले आणि ती पॆसे देताच मी माझ्या कामाला लागणार तेवढ्यात ती मला म्हणाली “आह काय लॉलिपॉप देणार नाही का?”

तिच्या प्रश्नाने मी भानावर आलो आणि म्हणालो “तसे काही नाही. पण लॉलीपॉप तर संपले आहे” मी बरणीकडे बघत म्हणालो.

त्यावर ती मला म्हणाली “ते काही मला माहित नाही. सवय लावली आहे ना लॉलीपॉप ची तर ते मला द्यावेच लागेल.” तिने माझ्याकडे रोखून बघत असे म्हणताच मला तिच्या नजरेत एक कामुक भावना दिसली. मीही लगेच रंगात आलो आणि म्हणालो “माझ्याकडे आहे एक लॉलीपॉप”

“दे ना मग. का उघिच नाटक संपल्याचे करतो?” ती मला म्हणाली.

“आहे ते. पण ते ना संपणारे आहे लॉलीपॉप आणि ते इथे नाही. त्या साठी वर जावे लागेल.” मी तिच्याकडे चावट नजरेने बघत म्हणालो.

“हो का? चल ना मग. बघू ते लॉलीपॉप कसले आहे ते” ते म्हणून ती आत दुकानात आली. एव्हाना माझा सोटा एवढ्याश्या बोलण्याने देखील कडक झाला होता. ती आत येताच मी खुश झालो. ती आत येताच मी दुकानाचे शटर बंद केले आणि जिन्याने वर असलेल्या स्टोअर मध्ये घेऊन तिला जाऊ लागलो. माझ्या मनात भावना तीव्र होत होत्या.

वर त्या अंधाऱ्या खोलीत जाताच ती मला म्हणाली “दाखव कुठे आहे तुझे ते लॉलीपॉप”

“त्या साठी डोळे बंद करावे लागतील. डोळे बंद कर तुझे. मग दाखवतो.”

तीने डोळे बंद करताच मी माझी चेन काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला. माझा सोटा बाहेर काढून मी तिला म्हणालो “तुझा हात पुढे कर”

तिने हात पुढे करताच मी माझा सोटा तिच्या हातात दिला आणि म्हणालो “तुझे लॉलीपॉप तुझ्या हातात आहे.” तिने डोळे उघडले आणि माझे भलेमोठे हत्यार तिच्या हातात बघून ती कमालीची खुश झाली आणि म्हणाली “अगं बाई. किती मोठे आहे रे हे लॉलीपॉप? मला तर हे खूपच आवडले आहे आणि हे तर कधीच न संपणारे आहे ना”

असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या हाताने हलवायला चालू केला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा अधीकच कडक झाला. मला आधी वाटले होते कि काही बोलेल का याबद्दल. पण तिने तर माझ्या अपेक्षेपेक्षा चांगला रिस्पॉन्स दिल्याने मी खूपच खुश झालो. तिने माझा सोटा जसे जोरजोरात हलवायला चालू केला तसे तिच्या साडीचा पदर खाली पडला.

तिची छाती त्यामुळे उघडी पडली आणि मला तिच्या भरदार छातीचे दर्शन झाले. ती माझा सोटा अजूनही हाताने हलवत होतीच.मी लगेच तिच्या छातीवर हात ठेवला आणि तिला दाबायला चालू केले. तिची छाती खूपच मोठी आणि गोलाकार होती. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिला एक प्रकारे फुगीरपणा आला आणि ती अधिकच मादक झाली.

तिच्या ब्लाउज मधून वरून हात घालून तिचं निप्पल्स ना मी पकडले आणि त्यांना जोरजोरात दाबू लागलो. ते वेडी होऊ लागली. तिची हूक्स लगेच काढले मी आणि तिची छाती पूर्णपणे मोकळी केली. तिच्या गोलाकार छातीला बघून मी स्वतःला रोखणे अवघड होऊन बसले होते. तिच्या छातीला मी माझ्या तोंडात घेण्यासाठी मी पुढं झालो तोच तिने मला रोखले आणि मला म्हणाली “मी इथे लॉलीपॉप चा आस्वाद घेण्यासाठी आले आहे.”

असे म्हणून तिने मला बाजूला केले आणि ती खाली गुडघ्यावर बसली. तिने माझी पॅन्ट सगळी उतरवली आणि माझा सोटा तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू केले. तिचे नवऱ्याशी संबंध चांगले नसल्याने तिला काम सुख अजिबात नव्हते. त्यामुळे माझा सोटा तिला मिळताच ती त्यावर अक्षरशः तुटून पडली. व्योक व्योक करत ती त्याला चोकू लागली.

तिची भूक लवकर मिटणार नव्हती हे मी ओळखून होतो. तिने माझा सोटा पूर्ण आत घेतला होता. अगदी माझ्या गोट्या पर्यंत आत. तिच्या थुंकीने माझा सोटा पूर्णपणे ओला झाला होता. खूप वेळ ती एकसारखा माझा सोटा चोकत होती. तो इतका कडक झाला होता कि तो फुटतो कि काय असे मला वाटू लागले. ती चोकून चोकुनच माझा सोटा गाळते कि काय असे मला वाटत होते.

तिला मी थांबवले आणि बाजूला केले. तिची साडी झटकन फेडली आणि तिला पण माझ्यासारखेच पूर्णपणे नग्न केले. तिला तसेच खाली पाठीवर झोपवले. तिच्या तोंडात तोंड घालून मी तिचा रस शोषू लागलो आणि माझे हात तिच्या छातीला प्रचंड ताडीने पिळू लागले. तीच छाती चोखायला मी लगेचच चालू केले. माझे लॉलीपॉप तेच होत.

छाती चोकत मी माझ्या हाताने तिच्या योनीला कुरवाळायला चालू करताच तिची उपाशी असलेली योनी लगेचच प्रचंड फुगीर झाली आणि ओलीचिंब होऊन स्त्रवू लागली. मी चपळाई करत तिच्या मांड्या फाकवल्या आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. हळू हळू करत पूर्ण आत सोटा कोंबताच मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करत हलवू लागलो.

काच काच करत मी तिच्यावर उडू लागलो. माझा लॉलीपॉप तिच्या योनीची मजा लुटत होता.एकसारखे तिला ठोकून काढत असताना आम्ही दोघे प्रचंड घामेघूम झालो होतो. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर तिच्या योनीत मी माझे वीर्य सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी तिला माझ्या लॉलीपॉप हाच आस्वाद दिला होता आणि तेव्हापासून मी रोजच तिला त्याचा आस्वाद देऊ लागलो होतो. तिला माझे लॉलीपॉप असे काही आवडले होते कि ती त्याचा रोज उपभोग घेत होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *