वजन कमी करायचा अफलातून उपाय – Marathi Hot Mula Katha

माझे नाव राणी आहे. मी एक तीस वर्षाची तरुणी आहे. माझे खूप लवकर वयात लग्न झाले होते. म्हणजे मी कॉलेज ला जायला लागले आणि माझ्या घरच्यांनी माझे लग्न लावून दिले देखील. याचे कारण म्हणजे माझे दिसणे.

मी दिसायला खूप चांगली आहे असे लोक नेहमी म्हणायचे. साडे पाच फूट उंची, सोनेरी केस, घारे डोळे, लांबसडक केस, नाजूक गुलाबी ओठ, गौरवर्ण आणि कमनीय बांधा. यामुळे मी जिथे जिथे जात असे तिथे लोक माझ्याकडे वळून वळून बघत असत. त्यामुळेच कदाचित माझ्या घरच्यांना माझी जास्त काळजी वाटत असे आणि त्यामुळेच त्यांनी माझे लग्न लवकरच लावून दिले होते.

माझे लग्न एका खूपच मोठया कुटुंबात झाले होते. माझ्या पतीचे नाव दिनेश होते. त्यांचा इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट चा मोठा व्यवसाय होता. त्यामुळे त्यांना कामानिमित्त नेहमीच बाहेर देशी जावे लागत असे. आज या देशात तर पुढच्या महिन्यात दुसऱ्या असे नेहमीच त्यांचे चालू असे. सुरवातीस मला या गोष्टीचे खूपच कौतुक होते. पण काही वर्ष झाली आणि मग मला या गोष्टीचा तिटकारा येऊ लागला.

सुरवातीस मला बरोबर घेऊन फिरणारा माझा नवरा आता एकटाच जात असे. त्यामुळे घरी राहून राहून मला कंटाळा येऊ लागला होता. आमच्यात एक प्रकारचे अंतर पडत चालले होते. आमच्यात संभाषण तर फारच कमी होत होते आणि त्याच बरोबर आमच्यात शारीरिक संबंध पण खूप कमी झाले होते. त्यामुळे माझी चिडचिड होत होती. मला नको झाले होते. सतत च्या तणावाने माझे वजन देखील वाढू लागले होते. एकेकाळी कडक फिगर ची मी आता थोडी वजनदार होऊ लागले होते.

शेवटी दिनेश च मला म्हणाला “अग तू एक काम कर ना. तुझा वेळ जात नसेल तर तू जिम ला जायला चालू कर. किंवा आपल्या घरी काही उपकरणे आहेत त्यावर सराव चालू कर किंवा घरीच एखादा प्रशिक्षक बोलवून घेत जा रोज जो तुझ्याकडून रोजच्या रोज व्यायाम करून घेईल. यामुळे तुझा वेळ पण जाईलच पण तुझे वजन पण आटोक्यात राहील”

मी पण खूप विचार केला आणि प्रशिक्षक घरी बोलावून व्यायाम करण्यास तयार झाले. त्यानुसार मी पेपर मध्ये एक जाहिरात दिली. खूपच प्रतिसाद मिळाला जाहिरातीसाठी. खूप लोक येऊन भेटू लागले. मी कोणाला नेमके निवडायचे याबाबत गोंधळले होते आणि विचार करत बसले होते आणि तेवढ्यात दरवाजाची बेल वाजली.

मी दार उघडले आणि काही क्षण थबकले. बाहेर एक उंच सहा फूट उंचीचा, पिळदार शरीयष्टी, टरारलेले स्नायू, गोरापान,काळ्याभोर डोळ्यांचा आणि धिप्पाड असा एक तरुण उभा होता. साधारण पंचविशीतला तो तरुण खूपच आकर्षक दिसत होता. त्याला बघून मी का कोणास ठाऊक पण मनोमन सुखावले आणि यालाच आपण घ्यायचे असे ठेवून देखील टाकले.

प्राथमिक चर्चेनंतर मी त्याला फायनल केले. विकास एक खाजगी प्रशिक्षक होता. खूप सारे कोर्सेस त्याने केले होते.त्याचा अनुभव दांडगा होता. त्याने मला शिकवण्याचे मान्य केले आणि दुसऱ्या दिवशीपासून चालू करू असे सांगून तो निघून गेला.

दुसऱ्या दिवशीपासून आमचा सराव चालू झाला. एक एक करत तो मला विविध पराकारचे व्यायाम शिकवत होता. काही सोपे असलेले मला जमायचे पण काही अवघड असायचे ते काही केल्या जमत नसत. एव्हाना आमच्यातील व्यवसायिकपणा जाऊन आमच्यात एक मैत्रीपूर्ण नाते तयार झाले होते. समवयस्क असल्याने आम्ही दंगा मस्ती करत व्यायाम करत असू. तो खूपच मजेशीर होता.

त्या दिवशी मला असेच एक अवघड प्रकार त्याने करायला सांगितला. मला जमत नाही हे बघून मी म्हणाले “अरे विकी जरा मला धरून शिकव ना”. असे म्हणताच तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने माझ्या कमरेत हात घातला. त्याचा स्पर्शाने माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. माझ्या नवऱ्या नंतर मला असा स्पर्श प्रथमच कोणी तरी केला होता.

मी शहारले. त्याने मला पाठमोरी केले आणि पुढच्या बाजूला त्याने मला झुकवले. माझ्या पोटावर त्याने त्याचा एक हात ठेवला होता. आणि दुसरा हात पाठीवर. मी खाली वाकताच माझी गांड त्याचा सोटयावर जाऊन आदळली आणि माझी छाती त्याच्या हातावर जाऊन घट्ट बसली. मला त्या दोन्ही स्पर्शाने कसेसे च झाले.

वर खाली मागे पुढे करत तो मला व्यायाम समजावून सांगू लागला आणि त्या प्रत्येक वर खाली मागू पुढे होण्याने माझी गांड त्याच्या सोट्यावर घासली हात होती आणि माझी छाती त्याच्या हातावर दाबली जात होती. मला काही समजायचे बंद झाले होते.

माझे वजन थोडे वाढले होते पण इतके पण वाढले नव्हते कि कोणी पुरुष मला बघून नाक मुरडेल. माझी गोलाकार गांड त्याचं सोट्यावरून फिरू लागताच त्याच्या पॅण्ट मध्ये पण थोड्याच वेळात एक वळवळ चालू झालेली मला जाणवली. शेवटी तो पण एक पूर्ण पुरुष होता. त्याला पण भावना होत्या. त्याचे मी जरी गिर्हाईक असले तर शेवटी शरीराच्या भुकेपुढे या गोष्टी गौण असतात.

बराच वेळ असे केल्यावर त्याने मला उभे केले आणि खाली गुडघ्यावर बसवले. पाठीच्या दुखण्यासाठी हा एक उत्तम व्यायाम आहे असे त्याने मला सांगितले. पाठ वर खाली करायची, तसेच एकेक पाय उचलून मागे पुढे करत ताणायचे असे सांगून त्याने माझ्या कमरेवर हात ठेवला आणि खाली दाबले. दुसरा हात लागलीच त्याने माझ्या पोटावर ठेवला आणि खालून वर उचलले.

हे करत असताना कसरतीने माझा टीशर्ट हळू हळू करत वर येऊ लागला. माझे गोरे चिटुक अंग उघडे पडू लागले. त्याने हळूच माझा टीशर्ट वरच्या बाजूला सरकवला आली माझ्या उघड्या पोटावर आणि पाठीवर त्याचे हात ठेवले. मी त्याला विरोध केला नाही. ते बघून त्याचे कदाचित धाडस वाढले असेल. त्याने वरून माझ्या पाठीवरून हात फिरवण्यास सुरवात केली.

माझ्या लाला रंगाच्या ब्रा च्या हुक वरून त्याचा हात सराईत पणे फिरत होता. पाठीवरून हात फिरवत फिरवत त्याने त्याचा हात कधी माझ्या गांडीकडे नेला ते माझे मला समजले नाही. माझे गोलाकार नितंब त्याला खुणावत होते. त्याने त्याचा हात माझ्या गाडीवरून फिरवत फिरवत तो त्यांना जोरजोरात चपटया मारू लागला.

आता आम्ही दोघांनी पण जे चालू आहे ते होऊ द्यायचे ठरवले होतेच. त्यामुळे त्याने मला वरून मला मिठी मारली आणि माझे खाली लोंबत असलेले भरदार उरोज काचकन त्याच्या हातात घेतले आणि त्याना तो दाबू लागला. माझी उघडी पाठ त्याच्या जिभेने त्याने केव्हाच चाटायला सुरवात केली होती. पिळदार शरीराच्या त्या माणसाची ताकद इतकी होती कि जोरजोरात छाती दाबन्याने माझ्या ब्रा चे हुक तुटूनच पडले.

“इतकी गोरी बाई मी आजवर बघितली नाही” असे म्हणून तो माझ्यावर तुटून पडला. माझे उघडे उरोज दबत दाबत त्याने माझी पॅण्ट देखील उतरवली. माझ्या गोऱ्यापान गांडीला बघून तो वेडाच झाला. त्याने मागचा पुढचा विचार न करता माझ्या गांडीत त्याची जीभ कोंबली आणि त्याला चाटू लागला. भोकाच्या खाली असलेली सुपारी त्याच्या तावडीतून वाचणार नव्हतीच. त्याने सरसर करत त्याची जीभ भोकाबरोबर योनिवरून पण फिरवण्यास सुरवात केली.

त्याच्या स्पर्शाने माझी योनी पूर्णपणे ओलसर झाली होती. त्याने हीच योग्य वेळ आहे हे ताडले होते. त्याने झटक्यात त्याची पॅण्ट उतरवली आणि त्याच्या हत्याराला मोकळे केले. त्याच अवस्थेत त्याने मागून त्याचा सोटा माझ्या योनीत मागून कोंबला. माझे सोनेरी केस त्याने त्याचा हातात पकडले आणि तो जोरजोरात हिसडे देऊ लागला.

“आह आह. विकी किती मस्त करतोस रे तू. अजून कर अजून जोरात कर” असे म्हणत मी त्याला पूर्ण प्रतिसाद देऊ लागले होते. माझ्या वाक्याने त्याचा वेग कमालीचा वाढला होता. नवऱ्या पेक्षा किती तरी पटीने जोर लावून तो मला ठोकून काढत होता आणि त्याचा स्टॅमिना पण कमालीचा जास्त होता हे केव्हाच ताडले होते.

काच काच काच काच करत त्याने माझ्या योनीचा दरवाजा पूर्ण फाडून ठेवला आणि मनसोक्त ठोकून झाल्यावर त्याने त्याच्या सोट्याला त्यातून बाहेर काढले. आह आह आह आह करत त्याने त्याच्या सोट्याला स्वतःच्या हाताने हलवायला सुरवात केले आणि एका क्षणात त्याच्या सोट्यातून वीर्याचा कारंजा बाहेर आला. माझी गांड, योनी आणि कंबर त्याच्या वीर्याने पूर्णपणे माखून गेले होते.

त्याच्या कमालीच्या ठोकण्याने मी पूर्ण गळून गेले होते. मी तशीच थकून जमिनीवर पडून राहिले होते. त्याने मग मला पाठीवर झोपवले आणि हलक्या हाताने माझ्या योनीला तो मसाज देऊ लागला. त्याच्या स्पर्शाने मला बरे वाटू लागले. थोडावेळ मसाज घेतल्यावर मी शांत झाले आणि त्याच्या कुशीत शिरले. अश्या प्रकारे आम्ही त्या दिवशी एक वेगळ्या पद्धतीचा व्यायाम केला होता.

त्या दिवसापासून आम्ही रोजच हा व्यायाम करू लागलो होतो. मला हवे ते मिळत असल्याने माझी चिडचिड कमी झाली होती, माझे वजन आटोक्यात आले होते.मी पहिल्या सारखी दिसू लागले होते. त्यामुळे माझा नवरा पण माझ्यावर खुश होता. त्याने मला सांगितले होते कि काही झाले तर हा प्रशिक्षक बदलायचा नाही. मला जे हवे होते तेच झाले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *