विदेशी गे मुला समवेत केला सेक्स – Marathi Videshi Gay Sex Katha

मित्रांनो नमस्कर. माझे नाव निखिल आहे. मी एक तीस वर्षाचा युवक आहे. माझी उंची सहा फूट असून मी दिसायला एकदम देखणा आहे. माझी जशी उंची चांगली आहे तसेच माझे शरीर पण चांगलेच कणखर आहे. मी जिम ला नियमितपणे जातो. त्यामुळे माझी शरीरयष्टी पिळदार आहे. मला बघून खूप जण खुश तर होतातच पण खूप मुली माझ्या मागे लागतात.

आजवर खूप मुलींनी मला प्रपोज केले होते आणि आज देखील खुप मुली मला प्रपोज करतात. पण मी मात्र आजवर कोणालाच होकार दिला नाही किंवा कोणा मुली समवेत संभोग केला नाही. याचे सगळ्याच खूप आश्चर्य वाटत असे  कि इतका देखणा मुलगा असून अजूनही सिंगल का? पण याचे खरे कारण फक्त आणि फक्त मला माहित होते.

ते कारण म्हणजे मला मुलींच्यात अजिबात रस नव्हता. मी एक गे युवक होतो. मी मुलींसोबत जरी संभोग केला नसेल तरी मुलांसोबत मात्र मी खूप वेळा संभोग केला होता आणि करत देखील आहे. एक से एक मुले मी ठोक ठोक ठोकून काढली होती. मी एकदा का ठोकायला लागलो कि समोरच्याला बस बस होऊ पर्यंत ठोकून काढत असे. त्यामुळे आमच्या गे सर्कल मध्ये माझे नाव तसे खूपच फेमस होते.

मला सगळे फक मशीन म्हणूनच ओळखायचे. मी पण अगदी मन लावून पोरांना ठोकून काढत असे. एकदा मी माझ्या घरी बसलो असताना माझ्या एका मित्राचा फोन आला. तो मला म्हणाला “निखिल अरे काय करत आहेस?”

“काही नाही. का रे?” मी असे विचारातच तो मला म्हणाला “अरे काही नाही. माझा एक मित्र विदेशातून आला आहे. तो प्रॉपर तिकडचाच आहे. सोनेरी केसाचा. त्याला कोणी तरी मजा करण्यासाठी हवे आहे”

“मग मी काय करू? दे ना मुलगी त्याला एखादी मग” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे तो पण आपल्यातीलच आहे. त्याला मुलगी नकोय. मुलगा पाहिजे आहे.”

“मग तू आहेस ना. तू जा ना” मी म्हणालो.

त्यावर तो म्हणाला “अरे त्याला हे माहित नाही कि मी पण गे आहे. मला त्याला हे समजू द्यायचे नाहीये. त्यामुळे मला असे वाटते कि तू त्याच्याकडे जावेस आणि त्याच्या समवेत मजा करावी. तुझा अस्सल देशी दणका त्याला दाखव ना एकदा”

“हम्म. मला आधी फोटो दाखव त्याचा. मग बघू” मी म्हणालो.

थोड्याच वेळांत त्याने माझ्या मोबाईल वर त्याचा फोटो पाठवला. फोटो बघताच मी त्याला होकार दिला. शहरातील एका मोठया फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्ये तो उतरला होता. मी पत्ता घेऊन त्याच्या हॉटेल मध्ये गेलो. त्याला माझ्या बद्दल आधीच सांगितले गेले होते. तो माझी वाट बघत बसला होता. मी ठरल्या वेळी तिथे पोहचलो होतो.

मला त्याने आत घेतले. मी त्याला बघतच राहिलो. कारण फोटो पेक्षा किती तरी पटीने देखणा तो प्रत्यक्षात दिसत होता. उंच पण शिडशिडीत बांध्याचा, सोनेरी बारीक केस, निळे आणि घारे डोळ्यांचे मिश्रण यामुळे तो कमालीचा मादक वाटत होता मला. त्यांचे नाक इतके सरळ होते कि मला वाटले खोटे लावले आहे कि काय. ती गोरी चामडी बघून मी मनोमन खुश झालो.

मी पण आजवर कधी फिरंगी मुलाला उपभोगले नव्हते. त्याच प्रमाणे त्याने देखील आजवर कधी माझ्या सारख्या देशी मुलाला उपभोगले नव्हते. त्याने मला बसायला सांगितले. थोडा वेळ इकडचे तिकडचे बोलून झाल्यावर तो मला म्हणाला “मला पहिल्या पासून देशी मुला समवेत मजा करायची होती. पण आजवर कधी ते शक्य झाले नव्हते.”

पुढे तो म्हणाला “आज ते शक्य झाले आणि तू माझ्या अपेक्षे पेक्षा खूपच देखणा आहेस. मला आवडला तू” असे म्हणून त्याने त्याची बियर माझ्या ग्लास मध्ये ओतली. त्याला मी खूपच आवडल्याचे साइन होते ते. तो नाजूक होता. मी कणखर होतो. त्याला ठोकून घ्यायला आवडायचे आणि मला ठोकायला आवडायचे. त्यामुळे तसे आमची जोडी चांगलीच जुळली होती म्हणा ना.

त्यामुळे तो लीड घेणे शक्य नव्हते. तो त्याच्या खुर्चीत बसूनच होता. मीच मग थोडा वेळ झाल्यावर उठलो आणि त्याच्या जवळ गेलो. जवळ जाताच त्याच्या खुर्चीच्या काठावर मी बसून त्यांच्या खांद्यावर माझा हात ठेवला. हात ठेवून त्याचा खांदा दाबत दाबत मी त्याच्या शर्ट चे सगळ्यात वरचे बटन काढले आणि माझा हात आत घालून त्याच्या छातीवर ठेवला.

मी चालू करताच त्याने त्याचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत तो मला गरम करू लागला. मी त्याची छाती चोळत होतो आणि तो माझी मांडी. आम्ही दोघे पण गरम होत होतो. त्याच वेळी मी त्याच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. त्याचे ओठ मुली पेक्षा नाजूक आणि गुलाबी होते. असे नाजूक ओठ मी पहिल्यांदाच उपभोगत होतो.

तो जागचा उठला. आम्ही स्मूचिंग चालू केले. त्याने माझा शर्ट काढला आणि मी त्याचा काढला. तो कमालीचा गोरा होता. आजवर मी इतकी मुले ठोकली होती पण असा गोरा कोणीच नव्हता. एकशी केस त्याच्या शरीरावर नव्हता. अतिशय तुळतुळीत अंग होते त्याचे. आम्ही एकमेकांना मिठी मारली आणि बॉडी प्ले करू लागलो होतो.

त्याचा हात आता माझ्या सोट्यावर पडला होता. तो माझा सोटा हळू हळू करत चोळू लागला. त्याचा हात माझ्या सोट्याला लागताच तो कमालीचा मोठा आणि फुगीर झाला. मी त्याचा ओठ चोकत होतोच. तो माझ्या स्मूचिंग ने बेभान झाला होता. त्याने मला हळूच मागे ढकलले. भिंतीवर मी जाऊन थांबलो. त्याने माझ्या जवळ येऊन माझ्या छातीवर त्याचे तोंड ठेवले.

माझे निप्पल्स तो त्याच्या तोंडात घेऊन तो त्यांना चोकू लागला. चोकून चोकून त्याने त्यांना जमेल तितके बाहेर आणले. त्याचे चोकणे असे काही होते कि मी बेभान होऊन त्याचा आस्वाद घेऊ लागलो.

तो खाली सरकत होता. माझ्या जिभेच्या इथे जाऊन तो घुटमळला. त्याने त्याची जीभ माझ्या बेंबी भोवती गोलाकार फिरवायला चालू केली. गोल गोल फिरवत तिला बेंबीत घातले आणि तोंड मागे पुढे करत तो तिला खाऊ लागला. मला असे पहिल्यांदाच कोणी तरी केले होते. तो खूप वेळ माझ्या खोलगट बेंबीशी खेळत होता.

थोडा वेळ झाला आणि त्याने माझ्या पॅन्ट ला हात लावला आणि बघता बघता त्याने माझी पॅन्ट काढली. मी पूर्ण नग्न झालो. माझे काळेभोर पण भलेमोठे हत्यार बघून तो आवाकाच झाला. मला म्हणाला “मी आजवर इतके मोठे हत्यार कधीच नाही बघितले.आज माझे काही खरे नाही”

असे म्हणून त्याने माझ्या सोट्याला हातात घेऊन जोर जोरात हलवायला चालू केले.

मी पण लगेच त्याचे कपडे काढले आणि त्याला पण पूर्ण नग्न केले. आम्ही दोघे एकमेकांचं शरीर बघत होतो, स्पर्श करत होतो. तो लगेच खाली बसला आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. त्याला इतका मोठया सोट्याची सवय नव्हती. त्यामुळे तो त्याला तोंडात घेताना चांगलीच दमछाक होत होती. तरीही तो नेटाने त्याला चोकत होता.

सुरवातीस अर्धाच सोटा तोंडात घेऊन त्याने चोखायला चालू केले आणि बघता बघता तो त्याला पूर्ण तोंडात घेऊ शकला. मी पण माझी कंबर मागे पुढे करत त्याला माऊथ फक करू लागलो. त्याचे तोंड मी माझ्या हातात पकडले आणि जोरजोरात माझी कंबर हलवत माझा सोटा त्याच्या तोंडात कोंबू लागलो. तो बेभान होऊन विव्हळत होता.

आह आह करत तो त्याचा आस्वाद घेत होता. खूप वेळ चोकून झाल्यावर तो बाजूला झाला. त्याला मी बेड वर उताणे बसवले. तो गुडघ्यावर बसताच त्याची गोरीपान गांड माझ्यासाठी तयार होती. त्याच्याकडे असलेले एक जेल त्याने मला दिले. मी ते जेल माझ्या बोटाला लावले आणि हळू हळू करत माझी दोन बोटे त्याच्या गांडीच्या भोकात घालायला सुरवात केली.

अगदी आरामात माझी बोटे आत जाताच मी अजून दोन बोटे आत सारली व जोरजोरात मागे पुढे करून ते भोक मोठे करू लागलो. भोक माझा सोटा सामावून घेण्या इतके मोठे झाल्याची खात्री पटताच मी माझा सोटा माझ्या हातात घेतला. त्याच्या गांडीवर ठेवला आणि त्याच्या भोकात थोडासा आत घातला. कचकन मी एक जोराचा दणका देताच माझा सोटा थोडा आत गेला.

पण त्याचा आकारच इतका मोठा होता कि तो वेदनेने ओरडला. मी सोटा बाहेर काढून अजून जास्त जेल त्याच्या गांडीत सोडले. अतिरिक्त जेल ने चांगलेच काम केले. पुढच्या दणक्याला मात्र माझा सोटा जवळपास सगळा आत गेला. मग मात्र मी न थांबता माझे दोन्ही हात त्याच्या कमरेला पकडून ठेवले आणि जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो.

काच काच करत त्याची गांड मी मारू लागलो होतो. माझ्या इतका मोठा सोटा त्याच्या गांडीत पहिल्यांदाच जात असल्याने त्याच्या गांडीच्या चांगल्याच ठिकऱ्या उडत होत्या. दणक्यावर दणके देऊन मी त्याला ठोकत होतो. खूप वेळ मी ठोकून काढल्यावर माझा सर्वोच क्षण येताच मी माझा सोटा बाहेर काढला. त्याने लगेच त्याला त्याच्या तोंडात घेतले आणि चोखायला चालू केले.

अवघ्या पाच सेकंदातच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याचे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. त्याने ते सगळे वीर्य पूर्णपणे पिऊन टाकले, माझा सोटा चोकून साफ केला आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे त्याला मी चांगलेच सुख दिले होते. तेव्हापासून जोवर तो इथे होता तोवर मी त्याच्याच हॉटेल वर शिफ्ट झालो होतो आणि त्याला ठोक ठोक ठोकून काढत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *