विद्यार्थीनीला संभोग कथा वाचताना पकडलं – २ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी सुनील आज तुम्हा सर्वांसमोर माझ्या कथेचा पुढील भाग घेऊन आलो आहे. ही कथा आहे माझी आणि माझ्या एका विद्यार्थिनीची.

मागील भागात तुम्ही वाचलं की, मी सुजाताला संभोग कथा वाचताना पकडलं. आपली चोरी पकडल्या जाताच ती पुरती घाबरून गेली.

मग तिथून आम्ही एकमेकांच्या जवळ आलो. आणि आता आम्ही दोघे पण पूर्णतः नग्न अवस्थेत एकमेकांसमोर उभे होतो. मी तिच्या स्तनांना आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होतो.

तर सुजाता पण मागे न राहता माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन चोळत होती. मी माझा एक हात तिच्या गांडीवर नेऊन बोट आतमध्ये घुसवून पाहिलं.

पण तिला त्रास होऊ लागल्याने मी परत बोट काढून घेतलं. आता पुढे –

थोडा वेळ असंच नागडं होऊन एकमेकांच्या अंगाशी खेळल्यावर मी सुजाताला घेऊन माझ्या टेबल जवळ आलो. सुजाता पण लगेच समजली की माझ्या मनात काय चालू आहे.

लगेच ती स्वतः टेबलवर बसली. टेबलवर बसून सुजाताने मग माझा बुल्ला चोळण्यास चालू केले. मी पण मस्त होऊन तिचे स्तन चोखत होतो. मला सुजाता एखाद्या लहान मुलासारखं तिचे स्तन पाजत होती.

मग मी तिचे स्तन सोडून थोडं खाली येताच, तिच्या पोटावर चुंबन घ्यायला लागलो. पोटावरुन मग मी तिच्या बेंबीत एक बोट टाकून फिरवलं.

मी लगेच तिचे दोन्ही पाय फाकवले, आणि स्वतः तिच्यासमोर माझ्या गुडघ्यांवर बसलो. आता सुजाताची पुच्ची एकदम माझ्या नजरेसमोर होती. मी पहिल्यांदा सुजाताची पुच्ची एवढं जवळून पाहत होतो.

तिच्या पुच्चीच्या बाजूला छोटे-छोटे सोनेरी केस होते. कदाचित तिला तिथे केस यायला आताच सुरुवात झाली असेल. मी हळूच तिच्या पुच्चीला अगोदर माझ्या हाताने कुरवाळले.

मग तिच्या पुच्चीच्या ओठांना माझ्या बोटांनी फाकवुन पाहिलं. सुजाताची पुच्ची दिसायला एकदम गोरी पान होती, आणि आतमध्ये पाहिलं तर पूर्णतः गुलाबी.

सुजाताच्या पुच्चीला पाहून मला तिची पुच्ची चाटावी वाटली. लगेच मी माझं तोंड तिच्या पुच्चीवर लावलं. अगोदर माझ्या ओठांनी मी तिच्या पुच्चीवर चुंबन दिलं.

हळूच माझी जीभ बाहेर काढून मी तिच्या पुच्चीला बाहेरून चाटून घेतलं. माझी जीभ तिच्या पुच्चीला लागताच सुजाताने आपले हात माझ्या डोक्यावर आणून दाबण्यास चालू केले.

सुजाता अगोदर संभोग कथा वाचून आणि नंतर पॉर्न मुव्ही पाहून खूप उत्तेजित झालेली होती. मग ती स्वतःच एक हात तिच्या स्तनांवर नेऊन स्तन दाबू लागली.

मी पण आता उशीर न करता लगेच माझी जीभ तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवू लागलो. सुजाताची पुच्ची आतून थोडी ओली लागू लागली. मी माझ्या जिभेला तिच्या पुच्चीमध्ये टाकून घुसळून घेतलं.

असं दोन-तीन वेळेस करताच सुजाताने आपलं पाणी सोडलं. सुजाताचं अंग एकदम आकडू लागलं, तेव्हाच मी समजलो. मी तिला अजून मजा यावी म्हणून माझ्या जिभेची गती वाढवली.

तिने माझ्या डोक्यावर अजून जास्त दाब देण्यास सुरू केला. मी तिच्या पुच्ची बरोबर तिचं वीर्य पण चाटु लागलो. मला सुरुवातीला तिच्या वीर्याची चव थोडी वेगळीच वाटली.

पण थोड्याच वेळात मला तीच वीर्य पण आवडायला लागलं. मग मी तिच्या पुच्चीला पूर्णतः चाटून साफ केलं. सुजाताची पुच्ची साफ होताच मी माझं तोंड तिच्या पुच्चीवरून हटवलं.

मी सुजाताकडे पाहिलं, ती डोळे बंद करून आनंद घेत होती. मी लगेच माझं एक बोट तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवलं. माझं बोट आरामात तिच्या पुच्चीमध्ये गेलं.

सुजाताने डोळे उघडताच मी तिला विचारलं, “खूप बुल्ले आत घेतले असशील ना तू आजपर्यंत?”

त्यावर ती हसत म्हणाली, “खूप नाही एकच घेतलाय पण खूप वेळेस घेतलाय.”

मी तिला अजून जास्त काही विचारणार तेवढ्यात ती स्वतःच म्हणाली, “माझ्या एका मित्राने मला दारू पाजून झवलं होतं. मग मला पण मजा आली, आणि नंतर आम्ही रोजच झवाझवी करू लागलो.”

हे ऐकून मी सुजाताला म्हटलं, “मग आता तुझा तो मित्र तुला झवत नाही का?”

त्यावर ती म्हणाली, “आता कॉलेजला सुट्या आहेत ना, त्यामुळे आम्ही भेटू शकत नाही.”

मी मग अजून काही न बोलता तिच्या केसांना चेहऱ्यावरून हटवलं. आता मी तिची पुच्ची चाटून तिचे काम फत्ते केलेलं होतं. आता सुजाताची बारी होती, माझा लवडा चोखून त्याला ओलं करण्याची.

सुजाता लगेच टेबलवरून उठली. ती टेबल वरून उठताच मी टेबलला पाठ टेकून उभा राहिलो. सुजाता माझ्या समोर आपल्या गुडघ्यांवर बसली.

आता ह्या अवस्थेत माझा बुल्ला तिच्या नाकाजवळ टणाटण करत उड्या मारत होता. तिने लगेच माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन मूठ आवळली.

मग हळूच माझ्या बुल्लाची चमडी मागे सरकवून टोपा पाहू लागली. मी तिच्या डोक्यावर हात ठेवून थोडा दबाव दिला. तर तिने हळूच पुढे होऊन माझ्या बुल्ल्यावर एक पप्पी दिली.

आपली जीभ बाहेर काढून तिने माझ्या बुल्ल्यावर फिरवायला चालू केली. तिच्या जिभेचा स्पर्श होताच माझा लवडा अजून तानायला लागला.

हळूहळू करत तिने माझा पूर्ण बुल्ला आपल्या तोंडात घेतला. आहह्ह किती मस्त वाटत होतं. कितीतरी दिवसानंतर माझा बुल्ला कुणीतरी आपल्या तोंडात घेतला होता.

मी आता फारच उत्तेजित झालो होतो. मी सुजाताच्या डोक्याला मागून पकडलं आणि तिच्या तोंडात झटके मारु लागलो. सुजाताच्या तोंडून फक्त गोंगों हाच आवाज निघत होता.

मग सुजाताने तिचे दोन्ही हात माझ्या नितंबावर ठेवून दाबू लागली. थोड्या वेळाने मी तिला उठवलं, आणि तिचा एक पाय उचलून वर टेबलवर ठेवला.

आता सुजाताची पुच्ची माझ्यासमोर पूर्णतः उघडी पडलेली होती. लगेच मी तिच्या जवळ आलो आणि माझ्या लवड्याला तिच्या पुच्चीवर घासत घासत एक धक्का मारला.

पहिल्याच धक्क्यात माझ्या बुल्ल्याचा पुढचा भाग तिच्या पुच्चीमध्ये घुसला. सुजाताने आपले दोन्ही हात माझ्या गळ्यात टाकले. मी पण आता न थांबता घपाघप धक्के मारण्यास सुरुवात केली.

पुढच्या तीन-चार धक्क्यात माझा पूर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीमध्ये गायब झाला. धक्के मारायला चालू करताच सुजाता आपल्या तोंडातून कामुक आवाज काढत होती.

सुजाता होती माझ्यापेक्षा लहान, पण मला जे मजे ती देत होती, एवढे मजे मला माझ्या बायकोने सुद्धा दिले नव्हते. लगेच तिने आपला एक हात खाली घेऊन पुच्चीजवळ खाजवायला सुरू केले.

थोड्या वेळातच सुजाताने अशा अवस्थेत थांबणं अवघड जाऊ लागलं. म्हणून मग मी माझा बुल्ला बाहेर काढून घेतला. बुल्ला बाहेर काढताच सुजाता मला तिच्या पुच्चीचे छिद्र फाकवुन दाखवू लागली.

आताच माझा बुल्ला बाहेर आल्याने ते छिद्र माझ्या बुल्ल्याच्या आकाराचे झाले होते. हे पाहून मला काय सुचले कोणास ठाऊक, पण मी माझी चार बोटं एकदाच त्या भोकात घुसवून पहिली.

चारही बोटं आरामात तिच्या पुच्चीत घुसली. मग मी तिला टेबलवर झोपवलं. सुजाताचे दोन्ही पाय खाली लटकत होते, तिला एका कोपऱ्यावर ओढून घेतलं.

म्हणजे आता तिची पुच्ची आरामात माझ्या लवड्याला मिळू शकत होती. मी लगेच माझ्या लवड्याला तिच्या पुच्चीचा रस्ता दाखवला. आणि माझे दोन्ही हात तिच्या स्तनांवर ठेवून दाबण्यास सुरुवात केली.

सुजाताने तिचे दोन्ही पाय माझ्या कमरेभोवती गुंडाळून टाकले होते. मी आता न थांबता लगातार धक्के मारत होतो. माझ्या प्रत्येक धक्क्या बरोबर सुजाताचे पूर्ण अंग हलत होते.

सुजाताचे दोन्ही स्तन घपघप धक्के बसत असल्याने वर-खाली होत हिंदळत होते. मी सुजाताला झवताना विचारलं, “तू तुझ्या त्या मित्रा बरोबर सिरीयस आहेस का?”

सुजाताने थोडा वेळ विचार करून मला नाही असं उत्तर दिलं. मग मी तिला म्हणालो, “तू त्याला इथे बोलावू शकतेस, म्हणजे आपण तिघे मिळून एकसाथ मजे करू शकतो.”

त्यावर ती म्हणाली, “म्हणजे तुम्ही दोघे मिळून माझ्या एकटीला झवणार. ह्यात माझी तर पार वाट लागेल. नको मी असं एक-एकट्या कडूनच झवून घेईल.”

एवढं बोलून तिने तिच्या स्तनांना जोरात दाबण्यास चालू केले. तिला पाहून मी पण मग तिच्या स्तनांना माझ्या दोन्ही हातात गरगच्च अवळायला चालू केलं.

मी लगेच खाली वाकून तिच्या एका स्तनाला माझ्या तोंडात घेतलं. मग तिच्या निप्पलला दातात पकडून हळुवारपणे खेचलं. निप्पल खेचताच सुजाताच्या तोंडून एक हम्मम असा आवाज निघाला.

तेवढ्यात सुजाता मला म्हणाली, “जोरात धक्के मारा, माझं वीर्य निघत आहे.”

मला पण आता बराच वेळ झाला होता, आणि माझं पण वीर्य गळणार होतं. मी मग जोरदार धक्के मारत सुजाताला झवण्यास चालू केलं. दोन धक्क्या नंतरच मला माझ्या बुल्ल्यावर अधिक दाब वाटला.

सुजाताने मला गच्च पकडलं, आणि लगेच तिने आपलं वीर्य सोडून टाकलं. मी पण माझ्या धक्क्यांची गती वाढवली आणि अजून पाच-सहा धक्के मारत माझं पूर्ण वीर्य तिच्या पुच्चीमध्ये सोडलं.

पूर्ण वीर्य सोडल्यावर मी माझा बुल्ला बाहेर काढून न घेता तसाच तिच्या पुच्चीमध्ये ठेवला. मी समोर वाकून माझं अंग तिच्या अंगावर टाकून तसाच पडून राहिलो.

थोड्या वेळाने मग माझा बुल्ला छोटा होऊन आपोआप तिच्या पुच्चीतून बाहेरनिघून आला. बुल्ला बाहेर निघताच आमच्या दोघांचं वीर्य पण बाहेर यायला लागलं.

मग मी उठून एक खराब कपडा घेतला आणि तिच्या पुच्चीतून बाहेर येणाऱ्या विर्याला पुसून टाकलं. मग तिच्या पुच्चीत थोडं पाणी टाकून पुच्ची पण साफ करून घेतली.

थोडा वेळ आराम केल्यावर मग आम्ही दोघांनीही आपआपले कपडे घालण्यास सुरुवात केली. सुजाताच्या चेहऱ्यावर संतुष्टीचे भाव मला साफ जाणवत होते.

कपडे व्यवस्थित केल्यावर मग मी तिच्या कंप्युटर वर जाऊन हिस्ट्री क्लिअर केली. लगेच तिने मला एक मिठी मारून गालावर पप्पी दिली. मी पण मागे न राहता तिच्या कपड्यांवरून पुच्चीला माझ्या हातात धरलं.

दोन-तीन चुंबन घेतल्यावर मग आम्ही वेगळे झालो. उद्या लवकर यायचं वचन करून सुजाता मग तिच्या घरी गेली. त्यानंतर मी तिला खूप वेळेस झवलं. दोन-तीन वेळेस तिची गांड पण मारली.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *